Βλεφαρίζω conjugation

Conjugate βλεφαρίζω - blink

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βλεφαρίζω I blink
εσυ
βλεφαρίζεις you blink
αυτ(ος/ή/ό)
βλεφαρίζει he/she blinks
εμείς
βλεφαρίζουμε we blink
εσείς
βλεφαρίζετε you all blink
αυτ(οί/ές/ά)
βλεφαρίζουν they blink

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βλεφάρισα I blinked
εσυ
βλεφάρισες you blinked
αυτ(ος/ή/ό)
βλεφάρισε he/she blinked
εμείς
βλεφαρίσαμε we blinked
εσείς
βλεφαρίσατε you all blinked
αυτ(οί/ές/ά)
βλεφάρισαν they blinked

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βλεφάριζα I was blinking
εσυ
βλεφάριζες you were blinking
αυτ(ος/ή/ό)
βλεφάριζε he/she was blinking
εμείς
βλεφαρίζαμε we were blinking
εσείς
βλεφαρίζατε you all were blinking
αυτ(οί/ές/ά)
βλεφάριζαν they were blinking

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα βλεφαρίσω I will blink
εσυ
θα βλεφαρίσεις you will blink
αυτ(ος/ή/ό)
θα βλεφαρίσει he/she will blink
εμείς
θα βλεφαρίσουμε we will blink
εσείς
θα βλεφαρίσετε you all will blink
αυτ(οί/ές/ά)
θα βλεφαρίσουν they will blink

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
βλεφάριζε be blinking
εσείς
βλεφαρίζετεblink

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
βλεφάρισε blink
εσείς
βλεφαρίστεblink

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for βλεφαρίζω

There is no additional usage information for the verb βλεφαρίζω.

Examples of βλεφαρίζω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
- Ξέρω να βλεφαρίζω. Ερώτηση.I know how to blink.
- Ναι, πρέπει να βλεφαρίζεις.Yeah. You gotta blink.
- Ξέρεις ότι βλεφαρίζεις, σωστά;Wink, wink. You know you're blinking, right?
-Μην βλεφαρίζεις, λεβέντη.- Don't blink, lad.
Ήδη βλεφαρίζεις.- You're already blinking. (CHUCKLES)
Απλά μη κινείσαι, μη συσπάσαι, μη βλεφαρίζεις, μη...σκέφτεσαι.Just don't move, don't twitch, don't blink, don't...think.
Ήξερες πως κάθε φορά που τραβάει τη σκανδάλη στις ταινίες του βλεφαρίζει;Sean Walker. Did you know that he blinks every time he pulls the trigger in one of his movies?
Όταν βλεφαρίζει σημαίνει ότι έχει χάλια χαρτί.Whenever he blinks too much, It means he's got a lousy hand.
Δεν καταπίνει καν, ούτε κουνάει τα χείλη του, με το ζόρι βλεφαρίζει.He doesn't even dribble, or move his lips, he hardly even blinks.
Και δεν ξέρω γιατί δεν βλεφαρίζετε κανονικά, κάντε το. Ή καθόλου, δύο επιλογές έχετε.I don't know why you're blinking more than a normal person but blink like a normal person or don't blink.
Σας πήραμε τα φράγκα, βλάκες που βλεφαρίζετε.Ka-ching, ya blinky chumps.
Ξέρετε ότι οι γυναίκες βλεφαρίζουν με διπλάσιο ρυθμό απ' ό,τι οι άντρες;Did you know that women blink twice as often as men?
Είναι λες και βλεφάρισα και αμέσως ξημέρωσε.It's like I blinked and it's already morning.
Μόλις βλεφάρισα δύο φορές.I just blinked twice.
Μόλις που βλεφάρισα.I barely blinked!
Και βλεφάρισες. Παράβαση, ξανά από την αρχή.And you blinked, infringement, back to the start.
Όταν χτύπησε τον Σόνι Λίστον όλος ο κόσμος βλεφάρισε, κι έτσι δεν το είδαν.When I hit Sonny Liston all those people blinked, so they didn't see it.
Όχι αλλά μόλις βλεφάρισε.Not yet, but he just blinked.
Με το που βλεφάρισε, αυτή εξαφανίστηκε.He blinked.
Πήγαινα σε αυτή την φυλακή κάθε εβδομάδα, τους τελευταίους 4 μήνες, σ' έναν διαγωνισμό ποιος θα βλεφαρίσει πρώτος, και μόλις βλεφάρισε.I've been going to that prison every week for the last four months to have a staring contest with the devil, and the devil just blinked.
Το κορίτσι άρχισε να μιλάει με απαλή φωνή κι όταν πήγε στο πιο δύσκολο κομμάτι, η φωνή της έτρεμε πιο πολύ κι ο πάτερ Feijoo ούτε καν βλεφάρισε."The girl started talking with soft voice. And when she went into rugged terrain, her voice vibrated more father Feijoo didn't blinked."
Λοιπόν βλεφάριζα.Well, I was blinking.
Το πίσω μέρος του κεφαλιού της κόρης σου βλεφάριζε.The back of your kid's head was blinking!
Πήγαινα σε αυτή την φυλακή κάθε εβδομάδα, τους τελευταίους 4 μήνες, σ' έναν διαγωνισμό ποιος θα βλεφαρίσει πρώτος, και μόλις βλεφάρισε.I've been going to that prison every week for the last four months to have a staring contest with the devil, and the devil just blinked.
Απλά αναρωτιόμουν τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς να βλεφαρίσεις.I was just wondering such a long time without blinking.
Απλά πρόσεξε να μη βλεφαρίσεις.Just make sure you don't blink.
Από τώρα, δεν θα βλεφαρίσεις.Starting now, you are not to blink.
Δεν μπορείς να βλεφαρίσεις.You can't blink.
Θα τους βλεφαρίσεις;Flutter the eyelashes?

Questions and answers about βλεφαρίζω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about βλεφαρίζω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
ασκώexercise
αφυπνίζωawaken
βαλτώνωembalm
βάφομαιapply makeup
βιομηχανοποιώindustrialize
βλέπωsee
βογγώmoan
βολιδοσκοπώsound
βυθίζομαιbe sunk
βυνοποιώmalt