Βιράρω conjugation

Conjugate βιράρω - weigh anchor

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βιράρω I weigh anchor
εσυ
βιράρεις you weigh anchor
αυτ(ος/ή/ό)
βιράρει he/she does weigh anchor
εμείς
βιράρουμε we weigh anchor
εσείς
βιράρετε you all all weigh anchor
αυτ(οί/ές/ά)
βιράρουν they weigh anchor

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βιράρισα I did weigh anchor
εσυ
βιράρισες you did weigh anchor
αυτ(ος/ή/ό)
βιράρισε he/she did weigh anchor
εμείς
βιραρίσαμε we did weigh anchor
εσείς
βιραρίσατε you all all did weigh anchor
αυτ(οί/ές/ά)
βιράρισαν they did weigh anchor

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
βίραρα I did weigh anchor
εσυ
βίραρες you did weigh anchor
αυτ(ος/ή/ό)
βίραρε he/she did weigh anchor
εμείς
βιράραμε we did weigh anchor
εσείς
βιράρατε you all all did weigh anchor
αυτ(οί/ές/ά)
βίραραν they did weigh anchor

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα βιραρίσω I will weigh anchor
εσυ
θα βιραρίσεις you will weigh anchor
αυτ(ος/ή/ό)
θα βιραρίσει he/she will weigh anchor
εμείς
θα βιραρίσουμε we will weigh anchor
εσείς
θα βιραρίσετε you all all will weigh anchor
αυτ(οί/ές/ά)
θα βιραρίσουν they will weigh anchor

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
βίραρε you weigh anchor!
εσείς
βιράρετεyou all weigh anchor!

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
βιράρισε you weigh anchor!
εσείς
βιραρίστεyou all weigh anchor!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for βιράρω

There is no additional usage information for the verb βιράρω.

Examples of βιράρω

We currently do not have examples of the verb βιράρω or any of its forms.

Questions and answers about βιράρω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about βιράρω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in