Αφυπηρετώ conjugation

Conjugate αφυπηρετώ - am

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
αφυπηρετώ I be
εσυ
αφυπηρετείς you are
αυτ(ος/ή/ό)
αφυπηρετεί he/she is
εμείς
αφυπηρετούμε we are
εσείς
αφυπηρετείτε you all are
αυτ(οί/ές/ά)
αφυπηρετούν they are

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
αφυπηρέτησα I was
εσυ
αφυπηρέτησες you was
αυτ(ος/ή/ό)
αφυπηρέτησε he/she was
εμείς
αφυπηρετήσαμε we was
εσείς
αφυπηρετήσατε you all was
αυτ(οί/ές/ά)
αφυπηρέτησαν they was

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
αφυπηρετούσα I was being
εσυ
αφυπηρετούσες you were being
αυτ(ος/ή/ό)
αφυπηρετούσε he/she was being
εμείς
αφυπηρετούσαμε we were being
εσείς
αφυπηρετούσατε you all were being
αυτ(οί/ές/ά)
αφυπηρετούσαν they were being

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα αφυπηρετήσω I will be
εσυ
θα αφυπηρετήσεις you will be
αυτ(ος/ή/ό)
θα αφυπηρετήσει he/she will be
εμείς
θα αφυπηρετήσουμε we will be
εσείς
θα αφυπηρετήσετε you all will be
αυτ(οί/ές/ά)
θα αφυπηρετήσουν they will be

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
αφυπηρέτει be being
εσείς
αφυπηρετείτεbe

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
αφυπηρέτησε be
εσείς
αφυπηρετήστεbe

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for αφυπηρετώ

There is no additional usage information for the verb αφυπηρετώ.

Examples of αφυπηρετώ

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
Εννοώ έχω μια λίστα με παράπονα γι αυτόν τον τύπο μέχρι την ημέρα που αφυπηρέτησε, σε ηλικία 33 χρονών.until about the day he retired,at age 33. Vegas was a different town back then.

Questions and answers about αφυπηρετώ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about αφυπηρετώ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in