Ανοσιουργώ conjugation

Conjugate ανοσιουργώ - stand up

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
ανοσιουργώ I stand up
εσυ
ανοσιουργείς you stand up
αυτ(ος/ή/ό)
ανοσιουργεί he/she stands up
εμείς
ανοσιουργούμε we stand up
εσείς
ανοσιουργείτε you all stand up
αυτ(οί/ές/ά)
ανοσιουργούν they stand up

Aorist past tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
ανοσιούργησα I stood up
εσυ
ανοσιούργησες you stood up
αυτ(ος/ή/ό)
ανοσιούργησε he/she stood up
εμείς
ανοσιουργήσαμε we stood up
εσείς
ανοσιουργήσατε you all stood up
αυτ(οί/ές/ά)
ανοσιούργησαν they stood up

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
ανοσιουργούσα I was standing up
εσυ
ανοσιουργούσες you were standing up
αυτ(ος/ή/ό)
ανοσιουργούσε he/she was standing up
εμείς
ανοσιουργούσαμε we were standing up
εσείς
ανοσιουργούσατε you all were standing up
αυτ(οί/ές/ά)
ανοσιουργούσαν they were standing up

Future tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
θα ανοσιουργήσω I will stand up
εσυ
θα ανοσιουργήσεις you will stand up
αυτ(ος/ή/ό)
θα ανοσιουργήσει he/she will stand up
εμείς
θα ανοσιουργήσουμε we will stand up
εσείς
θα ανοσιουργήσετε you all will stand up
αυτ(οί/ές/ά)
θα ανοσιουργήσουν they will stand up

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
ανοσιούργει be standing up
εσείς
ανοσιουργείτεstand up

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
ανοσιούργησε stand up
εσείς
ανοσιουργήστεstand up

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for ανοσιουργώ

There is no additional usage information for the verb ανοσιουργώ.

Examples of ανοσιουργώ

We currently do not have examples of the verb ανοσιουργώ or any of its forms.

Questions and answers about ανοσιουργώ conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about ανοσιουργώ
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in