Έχω conjugation

Conjugate έχω - have

Present tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
έχω I have
εσυ
έχεις you have
αυτ(ος/ή/ό)
έχει he/she has
εμείς
έχουμε we have
εσείς
έχετε you all have
αυτ(οί/ές/ά)
έχουν they have

Past continuous tense

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εγω
είχα I was having
εσυ
είχες you were having
αυτ(ος/ή/ό)
είχε he/she was having
εμείς
είχαμε we were having
εσείς
είχατε you all were having
αυτ(οί/ές/ά)
είχανε they were having

Imperfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
έχε be having
εσείς
έχετε

Perfective imperative mood

Modern Greek FormEnglish TranslationEx.
εσυ
εσείς

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for έχω

There is no additional usage information for the verb έχω.

Examples of έχω

Example in Modern GreekTranslation in EnglishFm.
"Jέρω ότι σας αρέσει να έχετε πάντα ένα καλό θέμα". "Σας έχω λοιπόν ένα θέμα"."l know you boys always like to have a story," - he used the English word - "l've got a story for you all right,"
"Αίφνης και παραλόγως υπερασπίζομαι την καριέρα της ασθενούς, έστω κι αν στην πραγματικότητα είναι μία υπερτιμημένη ανειδίκευτη, διότι προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου πως δεν πειράζει να μην έχεις ζωή, επειδή εγώ δεν έχω ζωή,"even though in reality "she's just a glorified grunt? "Because I'm trying to convince myself that it's okay "not to have a life because I don't have a life.
"Γιατί να νοιαστώ να έχω μαλλιά όταν αυτός έχει μαλλιά τόσο ωραία.""Why should I even bother to have hair when he's got hair like that."
"Δεν έχω συνείδηση" - Δεν έχω ενδοιασμούςTo have no conscience - to have no scruples.
" ... Δεν μπορείς να έχεις 'όχι' στην καρδιά σου..."You can't have 'no' in your heart..."
" Αλλά έχεις μάθει τα κλάματα.""But have you taught those crying"
" Αν ήμουν εσύ, όλοι αυτοι που έχεις κάψει με την συμπεριφορά σου..."Help. ...or all the people you've burned with your act... just might have their revenge.
" Αν δεν έχεις δώσει την καρδιά σου.""if you haven't given your heart"
" 'Αν ό άντρας δέν έχει καθόλου ταλέντο στό νά κερδίζει χρήματα... ..κανένα κολέγιο δέν μπορεί νά τόν βοηθήσει."If a man hasn't any talent for making money... college won't knock it into him.
" - Φυσικά", "το αίμα που έχει περάσει μέσα από την γαστρεντερική οδό κάποιου, έχει μία πολύ"Of course,blood that's passed through someone's gi tra has a very particular smell.
" ... που μας έχει κρατήσει μακριά ..."...that has kept us apart...
" Ένα ατελείωτο κυνηγητό..." "...έχει αρχίσει!"A long and winding chase has been on!
" Άραγε... πότε θα έχουμε άλλη νύχτα σαν κι αυτή πάλι.""Wonder when.. We'll ever have a night like this again."
" Αυτό το βράδυ δεν θα έχουμε αναμνήσεις""This evening won't have a memory"
" Γεια, Κέντρο Βοστώνης TMU, έχουμε ένα πρόβλημα εδώ."" Hi, Boston Center TMU, we have a problem here "
" Δεν έχουμε λάβει ακόμα απάντηση σας."We have not yet received your response.
" .. είναι το καλύτερο, θα έχετε ένα παιχνίδι Σούπερ Μάρκετ Sweep ""..is best, you will have a game of Supermarket Sweep."
" Έρχεστε λοιπόν από την χώρα των Τούρκων... "... ποτέ δεν έχετε ακούσει... "... για το άγιο Πάσχα;""Are you heathen born that you have never heard of Holy Easter?"
" Όπως έχετε Προτείνεται όπως ,"As you have suggested such,
" Αληθώς λέγω υμίν. Εάν δεν φάγετε το σώμα του Θεανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν θα έχετε ζωήν.""Verily I say unto you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you."
" "Πρέπει να είσαι", είπε η γάτα, "ή δεν θα έχουν έρθει εδώ.""'You must be, ' said the cat, 'or you wouldn't have come here.'"
" Όλοι οι εχθροί έχουν μια αδυναμία".'All enemies have a weakness.'
" Όταν τα συγκρίνεις με τα καημένα φυλακισμένα πουλιά που έχουν ξεχάσει να πετάνε, τα κοράκια είναι πολύ καλύτερα. "" When you compare them to the poor caged birds that have forgotten to fly, Crows are much better. "
" Αλλά αυτά τα δύο μάτια..." " που κοιτάνε τα δικά μου..." "...με έχουν μαγνητίσει."But these two eyes that are glancing into mine have mesmerized me.
- Έπρεπε να το είχα κλείσει νωρίτερα, αλλά είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον υπερήφανο πατέρα, του πιο μαυρισμένου από ηλιοθεραπεία παιδιού του Norfolk.- I would've taken it off sooner but I was having a fascinating conversation with the proud father of Norfolk's most sun-tanned child.
- Θυμάμαι να έρχομαι να σου μιλήσω για τους εφιάλτες που είχα με την Κάρεν, άλλα είχες φύγει.Last thing I remember was going to talk to you about these nightmares I was having with Karen, but you were gone.
- Μεγάλε, είχα αυτό τον τρομερό εφιάλτη ότι ήμασταν σ'αυτό το σπίτι και ήταν γεμάτο με Κάρτμαν.- Dude I was having this horrible nightmare that we were at this house and it was filled with Cartmans.
- Ναι. Ναι είχα πόνους στο στήθος.Yes, I was having chest pains.
- 'ννι... - Σαμ, εσύ μου είπες ότι είχες οράματα, μιας γυναίκας που φόραγε ένα κόκκινο φόρεμα να καταδιώκεται μέσα στο δάσος.Annie-- sam,you told me you were having visions of a woman being chased through the woods in a red dress.
- Γιατί δεν μου 'πες ότι είχες αμφιβολίες;Why didn't you tell me you were having second thoughts?
- Κρυφάκουσα τη συζήτηση που είχες με τον πατέρα μου και απ' ότι φαίνεται αν ο Ρον μάθει για τη γυναίκα του τότε το γκολφ θα ακυρωθεί.- I couldn't help but overhear some of the conversation you were having with my dad. And it seems if Ron were to find out about his wife, then your little golf game would be called off.
- Νόμιζα ότι είχες καλέσει τον κο Χάμιλτον για τσάι.- I thought you were having Mr. Hamiliton to tea? - I am, I mean I was but..... - Who's in that room?
"Lovely τραγούδι", αλλά έγραφε για τον μηχανικό φωτισμού είχε μια υπόθεση με."Lovely song," but she was writing about the lighting engineer she was having an affair with.
"Δύο φορές το χρόνο έστηναν μια τέντα στο γήπεδο του τένις έτσι ώστε..." "...να βλέπουν όλοι οτι μια απο τις κόρες ή είχε γενέθλια, ή αποφοιτούσε..." ...ή πήγαινε στο κολέγιο.Twice a year, you'd see the big tent go up on their tennis court and everyone could see that one of the Abbott girls was having a birthday or graduating or going away to college.
"Εν τω μεταξύ, ο James είχε το πρώτη κατανομή της μέρας.'Meanwhile, James was having his first breakdown of the day.'
"Ο άντρας της είχε σχέση με μια ηθοποιό πορνό!""Her husband was having an affair with a porn actress!"
'Οταν νόμιζαν ότι είχαμε σχέση είμαστε παντρεμένοι.It's not at all confusing. See, when everyone thought that we were having an affair, we were married.
- Κοιτάξτε, είχαμε σχέση με την Ντίντι.Look, uh, dede and I were having an affair.
- Ο Κλίντ και εγώ είχαμε μια μικρή διαφωνία.Clint and I were having a little argument.
Allan, δεν μου είπες ότι θα είχαμε... παρέα.Allan, you didn't tell me we were having... company.
'Ενας επίσημος μού είπε όμως ότι είχατε κάποιο πρόβλημα.But an official told me you were having difficulty with your shots. Shots? What shots?
'κουσα ότι είχατε προβλήματα.I heard you guys were having some problems.
'κουσα ότι είχατε πρόβλημα στο να μπείτε στην Μπέλλα Πέτο.So, I heard you were having a little trouble getting into Bella Petto?
- Η κόρη σας είπε ότι είχατε εφιάλτη.Your daughter said you were having a bad dream
- Μπορεί. Απ' την άλλη, Ντάνι, η Κριστίν και ο πατέρας σου τα είχανε.Then again, Danny, Christine and your father were having an affair.
- Ο Τζον και η Κλερ τα είχανε.- John and Claire were having an affair.
- Σημαίνει ότι μιλήσαμε με διάφορους στο κλαμπ, και προέκυψε ότι ο Θορ και ο Κηθ είχανε σχέση.- What does that mean? - It means that we talked to some people at the club, and it, uh, turns out that Thor and Keith were having a thing.
Αλλά αυτόν τον κουρελή που είχα μαζί μου... οι τύποι πίσω απ' τον πάγκο δεν τον δέχτηκαν... κι είπαν πως δεν είχανε δωμάτιο.But this scruffy-looking guy I had with me... and the people behind the desk were having none of it... and they said they didn't have a room.
"Tim Heath, έχοντας φωτογραφία του που ελήφθησαν.""Tim Heath, having his photo taken."
"Αν η 'ρσεναλ χάσει το πρωτάθλημα, "έχοντας φτάσει τόσο κοντά, "είναι κάποια μορφή δικαιοσύνης... να πάρουν τη νίκη... έστω κι αν δεν κερδίσουν το πρωτάθλημα."'If Arsenal ARE to lose the Championship, having had such a lead at one time, 'it's somewhat poetic justice that they have such a result 'on the last day even though they're not to win it.'
"Και αναπόφευκτα, έχοντας όλα σχεδιαστεί για την κοινωνική μου εξέλιξη, συνεχίζω να διατηρώ το γάλα σου στο χλωμό μου μέτωπο";"And shall I, having a path so open to my preferment, still retain your milk in my pale forehead?"
"Κι έχοντας εσένα, με μεγάλη υπερηφάνεια καυχιέμαι... ""And having thee, of all men's pride I boast..."

Questions and answers about έχω conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about έχω
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Modern Greek conjugation game!

Practice Modern Greek verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn Modern Greek with our subtitled book!

Check out our new product - a novel subtitled Interlinear book in Modern Greek to get reading practice! Click on the 'Try out' button below.

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
δρωact
λέωsay
πάωgo
Different length:
τρέχωrun