Tutkimus noun declension

Declension of tutkimus - research

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
tutkimus research
accusative nom.
tutkimus research
accusative gen.
tutkimuksen research
genitive
tutkimuksen (of) research
partitive
tutkimusta (part of) research
inessive
tutkimuksessa (in) research
elative
tutkimuksesta (out of) research
illative
tutkimukseen (into) research
adessive
tutkimuksella (at) research
ablative
tutkimukselta (from) research
allative
tutkimukselle (onto) research
essive
tutkimuksena (as) research
translative
tutkimukseksi (into) research
abessive
tutkimuksetta (without) research

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
tutkimukset researches
accusative nom.
tutkimukset researches
genitive
tutkimusten (of) researches
partitive
tutkimuksia (part of) researches
inessive
tutkimuksissa (in) researches
elative
tutkimuksista (out of) researches
illative
tutkimuksiin (into) researches
adessive
tutkimuksilla (at) researches
ablative
tutkimuksilta (from) researches
allative
tutkimuksille (onto) researches
essive
tutkimuksina (as) researches
translative
tutkimuksiksi (into) researches
instructive
tutkimuksin (with) researches
abessive
tutkimuksitta (without) researches
comitative
tutkimuksineen (together with) researches

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tutkimus

Examples of tutkimus

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Kuusi tiedemistä paloi laboratorion räjähdyksessä, - työskennellessään läketieteellisen tutkimuksen parissa, - päätutkijoina professorit Susan ja Ethan Duncan"."Six scientists incinerated in lab explosion," while working on a medical research project spearheaded by Professor Susan and Ethan Duncan".
"Psyykkisen tutkimuksen ryhmä."Psychical examination and research group. PERG for short.
"Toinen esimerkki Ebola-tutkimuksen saralta..."Another example, from the field of Ebola research..."
- Entä heidän tekemänsä tutkimuksen kanssa?What about the research they do?
- Entä tutkimuksen keskeyttäminen?What about stopping the research?
"Amerikan lemmikki tekee tutkimusta uutta rooliaan varten,"America's Sweetheart is deep undercover researching her next role,
"Jos haluat tehdä tutkimusta, tulen mielelläni avuksi, koska minussa on homotaipumusta.""If you need to research the activities, I'd be happy to join you, as I have homo-proclivities."
"Me teemme tutkimusta, omistaudumme kokeilemaan kaikkea, mitä planeetalla on tarjota""We are doing research here, we are dedicating our lives to trying just about everything on the planet."
- Edellisen keskustelumme jälkeen, - käskin atk-henkilöitämme tekemään pientä tutkimusta.Well, after our last pleasant chat, I had my IT guys do a little deep research.
- Elijah on täällä tekemässä tutkimusta Mystic Fallsista.Elijah's in town doing research on mystic falls.
"Rouva Johnsonin manikyyri on aiheuttanut ongelmia tutkimuksessa.""Mrs. Johnson's manicure has proven problematic in research sessions."
-Crichton auttaa minua madonreikien tutkimuksessa.Crichton will help me, in my wormhole research.
Autan eräässä lääkiksen tutkimuksessa.What kind of research?
Auttoiko tyttö tutkimuksessa?Was she helping him with his research?
Ectoplasman tutkimuksessa, saanut loistavat suositukset yhteistyökumppaneiltamme.Ectoplasmic research. -Crap.
- Eikä Sir Henryn tutkimuksesta.Nothing. Yeah, nothing in Sir Henry's research either.
- Mainitsit jostain työstä tai tutkimuksesta.You mentioned some job. Or research.
- Meneillään olevasta tutkimuksesta.There's research going onyou have no idea about,hank.
Bailey, muistatko lukeneesi keskeneräisestä tutkimuksesta, joka koski lonkkavaltimosiirteitä?Excuse me, Dr. Bailey... do you remember reading somewhere about unfinished research on iliac-portal vein grafts?
Ehkä Lessing tiesi tutkimuksesta jotain, mitä Murcheson ei.So maybe Mr. Lessing knew something about that research material that Dr. Murcheson didn't.
"Etsimme koehenkilöitä, vapaaehtoisia epätavalliseen tutkimukseen.""We're looking for subjects, volunteer subjects for some unusual research."
"Sairaala sai apurahan DNA-tutkimukseen.""Hospital receives grant to conduct DNA research.
- Ei, vaan tutkimukseen.No,research.
- Hän tarkoitti tieteelliseen tutkimukseen, kulta.-He means medical research, dear.
- Joku käytti miljardeja tutkimukseen.Somebody spent billions on that research.
Hän sanoi, etten koskaan rikastuisi pelkällä tutkimuksellaHe used to say I'd never be rich doing pure research.
Juot kuulemma itsesi humalaan biokemian kokouksissa ja kehuskelet aikovasi voittaa Nobelin palkinnon tällä tutkimuksella, jonka rahoitus tulee kokonaisuudessaan edesmenneen aviomieheni varoista.I hear you like to get sauced at biochemistry conventions and brag about how you're gonna win the Nobel Prize for the work you're doing here, research that has been entirely funded by my late husbands money.
Pienellä tutkimuksella tämä ruokkii maailman.With a little more research, this rice... could feed the entire world.
- Sanoit hänen olleen tärkeä tutkimukselle.You said she was essential to our research.
Ensimmäiset seitsemän vuotta tutkijana omistauduin skitsofrenian tutkimukselle.My first seven years as a researcher were devoted to schizophrenia.
Hän on arvokas tutkimukselle ja valvontaa varten.DR. GORDON: On the contrary, sir. She's invaluable, for research, observation.
Isäni ei ehkä istunut kirjoituspöydän ääressä tai opettanut, mutta hän omisti elämänsä merelle ja näiden saarien tutkimukselle.Professor, maybe my father never sat behind a desk or taught school but he gave his life to the sea and researching these islands.
Jokaista tutkimukselle myönnettyä satasta kohtiFor every $100 we allocate to research,
Hän väärensi Morganille lähettämänsä dokumentit. Hän muutti harkitusti tietoja ja laittoi ne eteenpäin tutkimuksena.Deliberately altered data and fudged diagrams and passed them along as authentic research.
Pidä sitä kuin tutkimuksena.Think of it as research.
- Kutsu sitä tutkimukseksi.Call it research. Oh.
- Minä kutsun sitä tutkimukseksi.- I call it research.
- Sitä sanotaan tutkimukseksi.It's called research, McTattle.
Hän tosin väitti sitä tutkimukseksi.- Yeah. He said it was research for his techniques though.
Kutsu sitä tutkimukseksi.Call it research.
Hänen mukaansa saksalaiset tutkimukset tällä alueella ovat meitä kaukana jäljessä.According to him, the German researches into that area are fare behind ours.
Madame Olivierin tutkimukset koskevat antropiinin ja morfiinin vaikutuksia - sydämeen ja hermojärjestelmään.What's that? The researches of Madame Olivier concern the effects of atropine and morphine and so on on the heart and the nervous system.
-Jatkatte kai tutkimuksia? -Jos tahdotte.You will continue your researches?
He olivat vietelleet hänet sinne eduilla, tarjosivat rahaa tutkimuksiin...- From the military. They had seduced him with privileges, money for his researches...
"Kirjoittaja kiittää tutkimus- ja valmisteluassistentti -"The author acknowledges research and drafting assistance...
"Sims, ilmoita asiakkaalle, että tutkimus on päättynyt."Sims, advise client research is complete.
"hyvä Nim, oletko Jackin tutkimus apulainen?"Dear Nim, are you Jack's research associate?
"tutkimus tarkoituksessa." Näin on.You were buying narcotics on the street in the middle of the night for "research purposes?"
- AIDS tutkimus.- The aids research.

Questions and answers about tutkimus declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tutkimus
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Noun research in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
исследование

Do you know these nouns?

NounTranslation
tutkiminenexamination
tutkimusapulainenresearch assistant
turmioruin
turkologiathing
tussimarker pen
tutkanilmaisinradar detector
turvattomuusinsecurity
tutortutor
tutkaradar
tupakoijasmoker