Tulos noun declension

Declension of tulos - result

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
tulos result
accusative nom.
tulos result
accusative gen.
tuloksen result
genitive
tuloksen (of) result
partitive
tulosta (part of) result
inessive
tuloksessa (in) result
elative
tuloksesta (out of) result
illative
tulokseen (into) result
adessive
tuloksella (at) result
ablative
tulokselta (from) result
allative
tulokselle (onto) result
essive
tuloksena (as) result
translative
tulokseksi (into) result
abessive
tuloksetta (without) result

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
tulokset results
accusative nom.
tulokset results
genitive
tulosten (of) results
partitive
tuloksia (part of) results
inessive
tuloksissa (in) results
elative
tuloksista (out of) results
illative
tuloksiin (into) results
adessive
tuloksilla (at) results
ablative
tuloksilta (from) results
allative
tuloksille (onto) results
essive
tuloksina (as) results
translative
tuloksiksi (into) results
instructive
tuloksin (with) results
abessive
tuloksitta (without) results
comitative
tuloksineen (together with) results

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tulos

Examples of tulos

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
- Hyväksythän tuloksen?Look, you're gonna accept the results, right?
- Kuulitko vaalien tuloksen?You've heard the election results? Yes.
- Myönteisen tuloksen lisäksikö? - Pastori Ezra.Aside from a positive result?
- Sain uhrin DNA-tuloksen.- I got our victim's DNA results.
-Saimme tuloksen Kveimin testistä.We got the result of the Kveim test.
"16 137 tulosta.""16,137 results."
"Jos pyydät menemään jonnekin etkä kerro miten sinne pääsee," - "tulet hämmästymään tulosta."He said : "If you tell people where to go without explaining how to do it you'll be amazed at the results." Thank you very much.
"Katsokaa tulosta"."Heh, well, you just look at the results."
- En takaa tulosta.Well, I'm not guaranteeing results.
- Hienoa, tulosta tuli!– Oh, right, touch, result!
-Tutkinnan tuloksessa.- The results of your investigation.
- Anteeksi kuinka? Sitä on helpointa huijata, jos ei pidä tuloksesta.Plus Minus, the most easy to change if you do not like the result
- Etkö pidä tuloksesta?- Are you displeased with the results?
En ole varma tuloksesta enkä olettamuksesta.And I'm not sure what the result will be or... even that my assumption is correct.
Ja oletteko varmoja tuloksesta?And are you satisfied with these results?
Kokeiltuasi sitä ensimmäisen kerran, tulet ilahtumaan tuloksesta.Once you try it for the first time, you're pretty happy with the results.
- Hän yritti päästä tulokseen ilman tunnetta.Exactly.He tried to get the result Without going through the emotional journey first.
- Kuten olin sanomassa, - ja puhun täysin epävirallisesti, on vain ajan kysymys, - ennen kuin joku muu alkaa panna näitä sisään ja tulevat samaan tulokseen ja katsovat samaa, mitä mekin juuri nyt, jos ne eivät ole jo.Please. As I was saying, and I speak completely off the record, it's only a matter of time before someone else starts putting these in and they come up with exactly the same results and look at exactly what we're looking at right now, if they haven't already.
- Tyytymättömänä tuohon tulokseen, - kohde ampui sitten puolet kasvoistaan pois käyttäen tätä haulikkoa.Unsatisfied with that result, the subject then blew off half his face using this shotgun.
- Vaikutat tyytyväiseltä tulokseen.You seem quite happy with that result.
-Sitten luotan tulokseen.And I'm right with you. I trust this result, for two reasons--
Se on vaikuttaa tulokselta.That's like a result.
- Ja heikensi myös, - tuloksena ihmeellinen hyppäys tänne.- and it weakened him, resulting in the incredible leap out here.
- Ja mikä siitä on tuloksena?- And what results are those?
- Ja sen tuloksena aiot ottaa omistajuuden ravintolasta?And it resulted in your taking ownership of this restaurant.
- Pelastuksen tuloksena...As a result of that rescue...
- Sen tuloksena mies kuoli.As a result a man is dead.
Kun vuodet jakaa 26: lla, saadaan tulokseksi 8,6.As the years divided by 26, the result is 8.6.
Tätä minä sanon tulokseksi.Nice. That's what I call a result.
Täytin nettikyselyn - joka kertoo, mihin ammattiin soveltuu parhaiten - ja sain tulokseksi "ahmimiskisojen mestarin".I mean, I did one of those quizzes online that was supposed to tell you what job you'd be good at, and my results were "competitive eating champion."
"Poliisi on aloittanut jahdin, - mutta tähän asti tuloksetta."The Police started searching, but without results.
Albinius voisi välittää vaikka tuhat viestiä tuloksetta.He could place a thousand and to no result.
He keskittyvät nyt itse alukseen, toistaiseksi tuloksetta.They're now concentrating on the ship itself, so far with no results.
Hän lähetti kymmenen sijaintia päivässä. Olemme etsineet kaikkialta tuloksetta.He sent about 10 coordinates per day, and we've looked everywhere with no results.
Hän onanoi tuloksetta.Masturbates with no results And can't address the fact
! Joko te saitte tulokset?You already got the results?
"Etsikää koneelta HZN1-testin tulokset.Really weird stuff. Find working computer. Search HZN1 test results backslash backslash code name level nine.
"Hae testin tulokset..."'Get your test results.' - Coral!
"Lähetämme tulokset Washingtoniin.We're sending the results to Washington.
"Minun täytyy liittää DNA:n tulokset, mitkä olivat lähetetty oikeuteen, - mukana kopiosi psykologisesta arvioinnista, jotka on määrätty tuomarin toimesta, - kytköksenä taisteluun voittaaksesi poikasi huoltajuuden"."I have enclosed the DNA results which were filed with the court, "along with a copy of your psych evaluation as ordered by the judge in connection with our battle to win custody of your son."
- Laskutan tulosten mukaan.By the results.
- Tämä on ollut hänelle hyväksi, koska uskoakseni hän on saavuttamiensa tulosten lisäksi myös oppinut.It's been fun for him, because I think he's learned in addition to the fact that he's seeing such great results, that it's...
2 päivää ennen EPA:n tulosten julkistamista kävimme kaasukentillä Pavillionin liepeillä.♪ Two days before the EPA results would be released, we went out to the gas fields just south of Pavillion.
Alustavien tulosten mukaan palsamointinesteitä ei löytynyt.Well, prelim tox results came back negative for embalming fluid.
Alustavien tulosten perusteella - teillä ei ole neurofibromatoosin oireitaAll the lab results aren't in as yet, but from these preliminary reports it appears there are no symptoms of neurofibromatosis.
"Häilyvät unelmat tuottavat häilyviä tuloksia." Joku Ibbit sanoi niin."Hazy dreams produce hazy results." Some guy named Ibbit said that.
"Realistit eivät pelkää tutkimuksensa tuloksia.""realists don't fear the results of their study."
"Räjähdys: Sattumanvaraisia... tuloksia."Explosion, random results.
"Strategian ohella pitää välillä katsoa tuloksia.""However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results."
"Teos ilmaisee kirjoittajan tutkimus- tuloksia tarkoitushakuisesti.""I think that the ideas contained in this work... "express the author's feelings in a way that he intended... "based on his results."
DNA-tuloksissa menee aikansa.I started a DNA panel, but the results take time.
He ovat tässä koska diagnostiikkasi tuloksissa oli joitakin yllätyksiä.- [ Jessie ] These men and women are here... because the results of your diagnostics came back with a few surprises.
Myönnän, että se oli vahinko, - mutta tämä on tuorein ruumis minkä voimme löytää, jos emme itse tapa ketään. Sen ajan minkä kulutamme puhumiseen menetämme tuloksissa.Granted, it was an accident, but this is the freshest body we could come across save of killing one ourselves and every moment that we spend talking about it costs us results!
Nuo näkyvät toksikologian tuloksissa, joista saamme kopion parissa viikossa.Those results will show up in the toxicology report, which we will have a copy of in approximately two weeks. No, no, no!
Olemme ehdottomia sen suhteen, mutta sen voi nähdä tuloksissa.These rules are strictly enforced. But l assure you, the results are well worth the effort.
- En koskaan unohda maksaa tuloksista.- I never mind paying for results.
- House välittää vain tuloksista.All House cares about is results. I know.
- Hän välittää vain tuloksista.All he cares about are results.
- Kerromme tuloksistaWe'll let you know the results.
- Lupasin ilmoittaa rikosteknisistä tuloksista.I told you I would inform you once I got the forensics results.
- Emme voi luottaa tuloksiin.- We can't trust any of the results.
- Olen melko tyytyväinen tuloksiin.I'm quite pleased with the results.
- Tukeudumme niihin tuloksiin.- We're relying on those results.
Eikä tuloksiin tarvita monen vuoden terapiaa.And you don't need years of therapy to see results.
En vie häntä ulos vain vaikuttaakseni tuloksiin.l'm not taking her out just to influence the results.
- Emme halua häiritä sitä tuloksilla. - Heezyllä oli eilen rankka ilta.Wouldn't want to disrupt the process with results.
- Lopulta vain tuloksilla on merkitystä.At the end of the day, all that matters is results.
- Vakuuttakaa tuloksilla heidät.Use the beta test results to convince them.
Minä kun luulin, että ainoastaan tuloksilla on merkitystä, ei motiiveilla.And I thought motives didn't matter. Only results mattered.
Näille tuloksille ei ole tieteellistä selitystä.There is no scientific explanation for these results.
- "Hidas vastaamaan, ja epätyydyttävin tuloksin!"Slow to respond and not a lot of satisfying results.
- Aina hyvin tuloksin?And all with good results, l trust?
- Mistä sait sen? - Pari lentäjää laskeutui moottoritielle heikoin tuloksin.A couple of pilots used the highway as a landing strip with mixed results.
Aivan samaa rakkautta mutta eri tuloksin.Exact same love, different results.
Fysiikka, biokemia, biotekniikka... Liian monta rautaa tulessa ja liian heikoin tuloksin, erityisesti tutkintotason työksi.Physics, biochemistry, bioengineering... too many interests, too few results.
"Kokeen tulos oli välitön..."" The results were an immediate and statistically verifiable increase in--"
"Paras tulos saavutetaan -"The best result comes...
- Ei taikaa vaan sen tulos.They're the result of magic.
- Entä jos tulos oli vilpillinen?What if I told you the results were fraudulent?
- Eri paikka aivoissa, erilainen tulos. - Odota, odota!Different parts of the brain, ...different results.

Questions and answers about tulos declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tulos
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
tukosblock
tullicustoms
tulvaflood
tupasother plants
valosthing
Different length:
tulokasnewcomer
tulosteoutput

Noun result in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
порождение

Do you know these nouns?

NounTranslation
tuloratkaisuthing
tuloslaskelmaan income statement
tsaarivaltathing
tulitikkurasiamatchbox
tulkkubullfinch
tulokanavapenstock
tunkeilijaintruder
tulivoimafirepower
tungettelijainterloper
tunkiomidden