Tiimi noun declension

Declension of tiimi - team

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
tiimi team
accusative nom.
tiimi team
accusative gen.
tiimin team
genitive
tiimin (of) team
partitive
tiimiä (part of) team
inessive
tiimissä (in) team
elative
tiimistä (out of) team
illative
tiimiin (into) team
adessive
tiimillä (at) team
ablative
tiimiltä (from) team
allative
tiimille (onto) team
essive
tiiminä (as) team
translative
tiimiksi (into) team
abessive
tiimittä (without) team

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
tiimit teams
accusative nom.
tiimit teams
genitive
tiimien (of) teams
partitive
tiimejä (part of) teams
inessive
tiimeissä (in) teams
elative
tiimeistä (out of) teams
illative
tiimeihin (into) teams
adessive
tiimeillä (at) teams
ablative
tiimeiltä (from) teams
allative
tiimeille (onto) teams
essive
tiimeinä (as) teams
translative
tiimeiksi (into) teams
instructive
tiimein (with) teams
abessive
tiimeittä (without) teams
comitative
tiimeineen (together with) teams

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tiimi

Examples of tiimi

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
- Aloittamalla tällaisen tiimin.You avoid it by starting a team like Scorpion.
- Alpha-tiimin johtaja, saitko? - Sain.Alpha team leader, do you copy?
- Barry ottaa takkiin tiimin puolesta.Barry takes one for the team. Yeah, well, then Barry t... whoa, whoa, whoa.
- Beckman olisi lähettänyt tiimin.We should have called Beckman, had her send a team.
- Haluan jutella Carterin tiimin kanssa aamulla.I want to talk to Carter's team first thing in the morning. Sure.
"Käytä etsivä ryhmää" "Olet osa tiimiä""Use the Detective squad. You're part of a team.
- Cross ja Manning odottivat tiimiä, - luulen että he kutsuivat sitä HSO-tiimiksi.Cross and Manning were waiting for a team, the HSO team I think they called it.
- En tarvitse tiimiä.I don't need a team.
- Haluan osaksi tiimiä.Well, I'm looking to be part of a team.
- Ja hän todistaa, ettei tarvitse tiimiä.And prove he doesn't need a team.
"Ei toimi tiimissä, priorisoi äitiyttä." Ura on mennyttä."Not a team player." You know, "She's taking the mommy path to career suicide."
"Jokaisessa tiimissä on 1 2 jäsentä."[Sue] "Twelve members must perform for each team.
"Tiimi" ei ole sama asia kuin "minä", eikä tässä tiimissä ole "minää".Might be a cliche, son, but there is no "I" in team, and there'll be no "I" in this team.
- Ei millään pahalla, - mutta tässä "tiimissä" on monta heikointa lenkkiä.No offense, but this "team" has a lot of dead weight on it.
- En ole kenenkään tiimissä.I'm not on anybody's team.
- Et välitä tiimistä.- You don't care about the team.
- FBI sai jonkun Gregoryn tiimistä.The FBI picked up a member of Gregory's team.
- Haluan tietää, miksi. Puhut tiimistä, mutta olet valehdellut ja sekoittanut pääni. Tarvitsen jonkin selityksen, jos aion mennä aluekisoihin.Okay, you say we're a team, but you've been lying to me and messing with my head, and I need some kind of explanation if I'm gonna go to regionals.
- Jauhat aina tiimistä, - ja miten me autamme toisiamme.You're always going on about the "team", and how we gotta help each other out.
- Joten olen ulkona tiimistä.So I'm off the team.
- En päässyt tiimiin.- I didn't make the freshman team.
- Hallin tiimiin.Hall's team.
- Hanki se itse ja liity tiimiin.Then get out of your own way and get on the goddamn team.
- Hetkinen, mihin tiimiin minä kuulun?Wait, what team am I on?
- Hänestä olisin hyvä lisä tiimiin.So it's about... I'm assuming he thought I'd be a good member of the team.
Bill, kauanko Doylen tiimillä kestää päästä satamaan? - Hän on 30 minuutin päässä, Jack.Bill, how long will it take Doyle's team to make it to the pier?
Ekalla punaisella tiimillä on Sweeney. Ette esitä juttua.First red team, you have Sweeney, you don't go to air.
Hyökkäämme neljän miehen tiimillä.We're going in with a four-man recon team.
Ja tiimillä... en tarkoita sinua.And by team, I don't mean you.
Joka tiimillä pitää olla maskotti.What he means is, every team needs a mascot.
- Kuulostaa uskomattomalta tiimiltä.-Sounds like an amazing team.
- Näytätte tiimiltä, toimitte tiiminä.With mine. If you look like a team, you'll act like one.
Kai täällä on jotain minullekin - ettemme näytä tiimiltä.There must be something here for me. So we won't look so much like a team. That a good idea, Dix.
Michael Perry, meiltä kaikilta, koko tiimiltä tässä, - haluamme esittää osanottomme.Michael Perry, now from all of us, the whole team here, we would like to offer our condolences.
Minun tiimiltä.I went to my team for help.
"todellinen tai havaittu väkivallan vandalismin tai nöyryytyksen uhka - aiheuttaa välittömän ja peruuttamattoman diskauksen - ja irtisanomisen uhkailevalle tiimille.""vandalism or humiliation will be met with a swift "and unquestioned disqualification of the threatening party's team with extreme prejudice."
- SNEU tiimille kävi huonosti.–SNEU team took it hard.
- Sinun pitäisi jakaa protokollat NEST-tiimille.You should distribute protocols to the NEST team.
- Soita koko tiimille. - Selvä.- Call the whole team.
- Soitan tiimille ja käsken olla valmiina.I'll call the team, get them ready. And the 500k?
- Ehdotan kivoja juttuja, joita tekisimme yhdessä tiiminä...Whatever do you mean? Well, I keep suggesting fun things we can work on together, you know, as a team...
- Ei saa, - koska en ole yksinäni, vaan me toimimme tiiminä.Because I'm not just me. I'm us, and we're a team.
- Meidän täytyy pysyä suunnitelmassa ja toimia tiiminä.We stick to the plan and work as a team. Oh, we're a team now?
- Niin, mutta me toimimme tiiminä.Yes,sir,but we function as a team.
- Näytätte tiimiltä, toimitte tiiminä.With mine. If you look like a team, you'll act like one.
- Cross ja Manning odottivat tiimiä, - luulen että he kutsuivat sitä HSO-tiimiksi.Cross and Manning were waiting for a team, the HSO team I think they called it.
-He kutsuvat itseään tiimiksi.-They call themselves a team.
..laittaen yhteen jotain niin tyhmää tiimiksi ja pariksi...putting together something collectibly so ingenius, as a team and a duo.
Haluan sinut ja Ordonezin tiimiksi tähän juttuun.I want you and Ordonez to team up on this one.
Heitä kutsutaan punaiseksi tiimiksi.They're called the red team.
- Kaikki tiimit ovat paikoillaan.-All teams are in position.
- Kaikki tiimit, ilmoittautukaa.All teams, report in.
- Kaikki tiimit, keskeyttäkää operaatio.All teams, abort the operation. Repeat:
- Kaikki tiimit, olkaa valmiina.All teams stand by.
- Kaikki tiimit, saimme luvan.All teams, we have a green light.
- Varmista tiimien valmius siltä varalta, että Loganin yrittää karkuun.Just make sure you have teams ready in case logan's lead pans out.
Chloe hoitaa sen taktisten tiimien saavuttua kokoontumisalueelle.We'll have Chloe patch them in once the TAC teams reach the staging area. All right, got it.
Kilpailemme monien tiimien kanssa.We're competing against dozens of teams.
Käske taktisten tiimien tavata minut tilannehuoneessa.Have all tactical teams meet me in the situation room.
Käske tiimien lopettaa.Tell the teams to stand down for the time being.
- Agentti Moss johtaa FBI:n - taktisia tiimejä kanavalla viisi.Agent Moss will be running on-point tactical with FBI teams on five.
- Kaikki ovat A-tiimejä.Isn't there? They're all A teams.
- Mitkä tiimit? - Ei tiimejä.Um, what are the teams?
-Vaihdetaan tiimejä.Maybe it's time to switch up teams here.
CTU:n tiimejä ei ole lähistöllä, mutta rajavartiosto on alaisuudessamme.We don't have CTU teams in the vicinity, but we've got a Customs and Border Protection task force on site under our directive.
- Montako henkilöä tiimeissä on? - Viisi.How many on each of those teams?
- Olemme eri tiimeissä. - Minun tiimini.We're on separate teams.
Jotkin pelaajista työskentelevät tiimeissä mitä kutsutaan "juhliksi"... ja jopa ansaitsevat elantonsa eläessään pelissä.Some players, working in teams called "parties"... even earn their living from the game.
Tämän takia en työskentele tiimeissä.This is why I don't do teams.
-Olen lukenut Stasin tiimeistä.Oh, I've read about the Stasi teams.
Joku tiimeistä voisi rynnätä väijytykseen.What you're saying is, one of these teams could be heading straight into an ambush without backup.
Jos Creegan saa selville sen, hän voi saada tietoja teistä, muista tiimeistä ja yleensäkin kaikesta.If Creegan compromises that, he could access critical information about you, the other teams, every level we've charted.
Ehkä he piileksivät aavikolla, ja meikäläiset on jaettu tiimeihin.Maybe they're hiding somewhere in the desert, and here we are, separated into teams.
Hajaannutaan tiimeihin.Let's break up into teams.
Hyvä. Jakautukaa kahden miehen tiimeihin.I want you to break up into two-man teams.
Jaan teidät tiimeihin, jotka etsivät kaikki reitit joita hän olisi mahdollisesti voinut kulkea.We're gonna split into teams, section off the paths she would have taken from school.
Katsos, kaikilla loistavavilla tiimeillä, Hope ja Crosby, Fred ja Ginger, - Outkast, - loppu koittaa aikanaan. Joten, hei-hei.Now, look, like all great teams, Hope and Crosby, Fred and Ginger Outkast the end must come so bye-bye.
- Lähetä se tiimeille.Send this out to all the field teams.
Lähetän koordinaatit LA:n tiimeille ja Vegasiin, jotta he voivat lähteä sinne.I'm gonna dispatch Air Force One's coordinates to all of the search and rescue teams over in LA and Vegas so they can start for the landing site now.
Parempi etsiä tiimeinä.It's better if we go in teams. -No, l will go with Ja...
Sanoin, että jakaudumme tiimeiksi.I said we're breaking into teams.
Kun aseet on tuhottu, Larry Moss tiimeineen voi siirtyä Starkwoodiin ja varmistaa alueen.Once the weapons are destroyed, Larry Moss and his teams can move in on Starkwood and lock it down.
"Olitte?" Oletteko jokin tiimi nyt?"We"? What are you, a team now?
"Tiimi" ei ole sama asia kuin "minä", eikä tässä tiimissä ole "minää".Might be a cliche, son, but there is no "I" in team, and there'll be no "I" in this team.
"Tri Modeskin tiimi on prosessoitu ja uskottava kiistäminen luotu.""Dr. Modeski's team has been processed... And plausible denial constructed."
"Tsemppiä tiimi" toisella.All right, ""Go, team" on two.
(tiimi yhdeksän kerrokseen kaksi,... ..ilmanvaihtoventtiili 24).(PA) Tag team number nine to sub-level two,... ..vent shaft twenty-four.

Questions and answers about tiimi declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tiimi
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
feimifame
krimithing
laimilime juice
loimiwarp
riimirhyme
seimicrib
taimithing
termithing
tiilibrick
tiimaan hour
tiiratern
tikkistitch
tiklithing
tilhibohemian waxwing
tillidill

Noun team in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
упряжка

Do you know these nouns?

NounTranslation
tiimalasivartalohourglass figure
tiimityöteamwork
tietoliikennetelecommunication
tiibetthing
tiikerikissaoncilla
tiibetinmastiffithing
tiklithing
tilapäisasumustemporary dwelling
tietoknowledge
tikkaussuture