Teos noun declension

Declension of teos - work

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
teos work
accusative nom.
teos work
accusative gen.
teoksen work
genitive
teoksen (of) work
partitive
teosta (part of) work
inessive
teoksessa (in) work
elative
teoksesta (out of) work
illative
teokseen (into) work
adessive
teoksella (at) work
ablative
teokselta (from) work
allative
teokselle (onto) work
essive
teoksena (as) work
translative
teokseksi (into) work
abessive
teoksetta (without) work

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
teokset works
accusative nom.
teokset works
genitive
teosten (of) works
partitive
teoksia (part of) works
inessive
teoksissa (in) works
elative
teoksista (out of) works
illative
teoksiin (into) works
adessive
teoksilla (at) works
ablative
teoksilta (from) works
allative
teoksille (onto) works
essive
teoksina (as) works
translative
teoksiksi (into) works
instructive
teoksin (with) works
abessive
teoksitta (without) works
comitative
teoksineen (together with) works

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for teos

Examples of teos

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
- Tiedäthän sen teoksen, jota olen työstänyt?Well, you know that art installation That i've been working on?
- Yhden teoksen.I've read one work,
Annan hänelle jonkin teoksen.Give him a piece of work or something. He'll be fine.
Ei juurikaan inosta, - mutta saanen antaa ainoan teoksen tässä baarissa. Toimii ainakin minulla.Really not cheering' me up here, but, uh, let me offer you the only literature in this bar-- sure works for me, though.
Elän toiset 25 vuotta luodakseni teoksen, joka vastaa edellistä?Live another 25 years just to create a body of work that matches the one that they stole from me?
- No mikset poistaisi tätä teosta.Well, why don't you take down all this artwork...
Arvioitteko teosta sillä, tunsiko kirjailija päähenkilönsä?Do you evaluate a work by whether the writer knew the person he was talking about?
En halua myöhästyä laittamasta lapsille aamupalaa, - heidän pukemisestaan, kouluun viemisestään, päivällisen teosta ja kotiläksyissä auttamisesta.Wouldn't want to be late making the kids breakfast, getting them dressed, taking them to school, making them dinner or helping them out with their homework.
En voi panna teosta etusijalle, jos joudun miettimään Ivya.- I keep thinking about what ronnie said About protecting the work, And I'm worried I won't be able to with ivy In my face all the time.
Etsin selkeää ja häijyä teosta.Nice, clean, nasty little piece of work. That's what I'm looking for.
"Cooper Nielsonin uudessa teoksessa tanssivat Jody Sawyer "Charles Sims sekä Erik."Dancing a new work choreographed by Cooper Nielson are Jody Sawyer... -"... Charles Sims and Erik O. Jones."
Vain musiikista koostuvassa teoksessa hän jo kritisoi ideologiaa.He was already in the purely musical work - practicing critique of ideology.
- Mitä mieltä olit tuosta teoksesta?And what did you think about this work today? Very moving.
Arviosi Hannah'n teoksesta osoittaa, että hysteerisyys - estää sinua kirjoittamasta johdonmukaista lausetta.Your review of Hannah's work proves that you're too hysterical... to write a single coherent sentence.
Hyvää iltaa newyorkilaiset. Kiitos että saavuitte ensimmäiseen esittelytilaisuuteen - Truman Capoten uusimmasta teoksesta "Kylmäverisesti".Good evening, New Yorkers, and thank you for coming to the first public reading, the first offering of any kind, of Truman Capote's new work, in cold blood.
Hän huolehti vaarinsa teoksesta.[Sighs] Sam obviously took great care to preserve his grandfather's work.
Museossa on näyttely Franz Biermannin teoksesta.The Westside Museum of Art is having a new exhibit of a masterpiece by Franz Biermann. I love his work.
Kyllä meidän täytyy jollain tavalla viitata siihen teokseen.There has to be some way that we reference that work.
Määrään, ettei kaupunki saa kajota Fiona Kruppin teokseen.I rule that the city will not touch Fiona Krupp's piece of art. Nice work.
Sinulla oli hankaluuksia hengitystekniikkasi kanssa - eikä lausuntasi ollut kyllin terävää - Sondheimin kenties haastavimpaan teokseen.You ran into obstacles with your breath work, and your diction wasn't crisp enough to handle what is arguably Sondheim's most challenging work.
Taiteellisesta näkökulmasta omaan teokseen murskaantuminen on hyvin symbolista.Yeah, well, artistically speaking, crushing him up in his own work- that would be very, uh, symbolic.
Näyttää varhaiselta teokselta.Looks like an early work.
No, eräät pitävät sitä luotettavana teoksena kissoista, mutta raamattuna?Well, some people consider it the definitive work on cats, but bible? l...
Anna kaupan päälle nuo Baudelairen kootut teokset.And if that's the collected works of Baudelaire... throw it in.
Anteeksi, mutta tunnetteko teokset?Excuse me. Do you know the works?
Hankkikaa Lutherin teokset ja polttakaa ne.Seize all the copies of Luther's works you can find and burn them.
He eivät olleet vielä kuolleet, kun he loivat nuo teokset.To be clear, they were not yet dead when they created those works.
Heidän tavoitteensa ovat epärealistiset. Luomus on samaa tasoa kuin Lewis Carrollin teokset.No, I want to tell them that their specs are fanciful, a creation of pure whimsy on a par with the works of Lewis Carroll.
Minulla on kunnia esitellä teille koottujen teosten kirjoittaja Ambrose Bierce.I am honoured to present the author of these marvellous collected works, Ambrose Bierce!
Murray oli aikansa merkittävä kustantaja, - ja työskenteli esimerkiksi Jane Austenin ja lordi Byronin teosten parissa, jotka edelleenkin reunustavat tämän toimiston seiniä.Murray was the great publisher of his day, and dealt with the works of Jane Austen and Lord Byron whose first editions still line these office walls.
Sitä käytetään teosten aitouden todentamiseen.Historians use it to authenticate works without a signature.
"Da Vincin, Michelangelon, Chardinin, Davidin teoksia." "Niiden ympärillä on korallisieniä, jotka imevät kosteutta."Why, the works of da Vinci Michelangelo, Chardin, David all surrounded by great coral sponges to absorb the moisture."
- Paigen teoksia.I downloaded the collected works of Paige Dahl.
Beatrice pakotettiin oppimaan Bachin ja Chopinin teoksia lapsena. Hän olisi aina halunnut soittaa jazzia.Beatrice had been forced at a young age to learn the works of Bach, Chopin and other masters of classical music, though secretly she had always wanted to play jazz.
Ei mitään teoksia kuitenkaan.Never freaking works though.
Hypatian teoksia ei ole säilynyt - mutta hän oli taitava astronomi ja matemaatikko.Although not any of Hypatia works remains, it is known that she was an exceptional astronomer, well-known for the mathematical study of conical curves.
Näissä teoksissa on nykyäänkin yhtä paljon tunnelatausta kuin luomishetkenään.These are works which hold as much emotional resonance today as they did at the time of their creation.
Eremitaaši on yksi maailman hienoimmista museoista. Täällä on joitakin maailman arvostetuimmista teoksista.The Hermitage is one of the world's greatest museums, home to some of the most celebrated works of art.
Mikäli haluatte tietää lisää noituudesta - seuraavista teoksista löytyy paljon tietoa:For those of you who wish to delve more deeply into the subject of witchcraft, a great deal of relevant information may be found in the following works.
Minkä Shakespearen teoksista esität meille?So, which one of Shakespeare's works will you be performing for us?
Suurin osa teoksista virtaa tietyille markkinoille.You know, the heaviest flow of art running along these networks.
Jos uskot itseesi, kykenet suurempiin teoksiin.If you just have faith in yourself, I know you're capable of works even greater than this.
Michelangelo, se kuuluisa renessanssimaalari, jonka parhaisiin teoksiin kuuluu Daavidin kuuluisa patsas, jolla ei ole kalsareita.Michelangelo, the famous Renaissance artist, whose best known works include, the celebrated statue of David without any underpants.
Perustuu lda Finkin teoksiinBased on the works of Ida Finkin
Tri Bronfman sai minut siirtymään ulosteella leikkimisestä kyniin - sitten Franz Klinen, Joseph Beuysin ja Marchel Duchampin teoksiin.Dr. Bronfman took me from playing with my own feces... then to crayons... then to an appreciation of the complex works of Franz Kline... Joseph Beuys, Marcel Duchamp.
Aidoilla teoksilla on myös historiallista merkitystä.And another thing, all genuine works of art have historical significance.
"Kaikenkattava teos magiasta ja salatieteistä"."The definitive work on magic... and the occult." Check it out. Check it out.
"Tractatus Logico-philosophicus", - 20. vuosisadan vaikutusvaltaisin filosofinen teos.The "Tractatus Logico-philosophicus", the most influential philosophical work of the twentieth century.
- Tämä on kaunis teos.It's a beautiful piece of work.
Ainoa uhri tänäiltana oli Arthur Miller teos.Aw, come on, Lois. The only victim tonight was the work of Arthur Miller.
Ajattelin sanoa että se ei ollut hänen ensimmäinen suuri teos.I was just going to say that it wasn't his first major work.

Questions and answers about teos declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about teos
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
ajosabscess
jaosdivision
otossample
saosprecipitate
seosmixture
taosthat which has been forged
tausbehind
teakteak
tehopower
tekoact
tekutechnical college
telasuch as a boat
teletelephoto lens
telibogie
tenuspirit

Other Finnish nouns with the meaning work

Noun
souvi
työ
työskentely

Noun work in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
белоручка
RUn
праца
RUn
работа
RUn
труд

Do you know these nouns?

NounTranslation
teoriatheory
teosofiatheosophy
tekojäsenprosthesis
tenniskyynärpäätennis elbow
tennispelaajatennis player
tennismailathing
terbiumterbium
terminaaliterminal
teratavuterabyte
termiittisammakkothing