Talo noun declension

Declension of talo - house

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
talo house
accusative nom.
talo house
accusative gen.
talon house
genitive
talon (of) house
partitive
taloa (part of) house
inessive
talossa (in) house
elative
talosta (out of) house
illative
taloon (into) house
adessive
talolla (at) house
ablative
talolta (from) house
allative
talolle (onto) house
essive
talona (as) house
translative
taloksi (into) house
abessive
talotta (without) house

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
talot houses
accusative nom.
talot houses
genitive
talojen (of) houses
partitive
taloja (part of) houses
inessive
taloissa (in) houses
elative
taloista (out of) houses
illative
taloihin (into) houses
adessive
taloilla (at) houses
ablative
taloilta (from) houses
allative
taloille (onto) houses
essive
taloina (as) houses
translative
taloiksi (into) houses
instructive
taloin (with) houses
abessive
taloitta (without) houses
comitative
taloineen (together with) houses

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for talo

Examples of talo

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
" Auringon valo hajaantuu, kun se osuu talon ikkunoihin.The sunlight splits when entering the windows of the house.
"A" räjäytti talon."A" blew up a house.
"Aavikko nielaisee pikarin ja talon kokonaisina, eikä... ""And the desert will swallow cup and house whole, and--"
"Emmekö voisi kääntää talon, että takapuoli tulee eteen?"You know better than I, but couldn't we flip the house... so everything on one side is now on the other, and the back becomes the front?
"George Palmer, talon raivausta." Ei kovin hienovaraista."George Palmer, house clearance." Not even subtle, is it?
"Alkoi sataa, tulvavesi virtasi - ja myrskytuuli pieksi taloa, - mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle."The rain came down, the floods came, "and the winds blew and beat on that house, but it did not fall, "for it was founded on the rock."
"Alkoi sataa, tulvavesi virtasi - ja myrskytuuli pieksi taloa, -' "The rain came down, the floods came and the wind blew ' "and beat on that house..." '
"Buddy, jos en saa - tiilitaloa St. John's Avenuelta, en halua taloa ollenkaan.""Buddy, if I can't have a brick house on Saint John's Avenue, I don't want a house."
"Ei edes pieni kuolema voi kaataa tätä taloa." Hän tiesi."Not even a little death can knock down this house. " She knew.
"Lähdetään kohti pientä ruskeaa taloa.""Let's head on over... "To the little brown house.
"...sillä kukaan ei ole asunut tässä talossa vuosiin."...since no one has lived in this house for years.
"Asumme pienessä ruskeassa talossa Griffith Roadilla."We live in a small brown house at the end of Griffith Road.
"Autat hänet autoon ja miehen luo, jonka talossa hänet tapettiin."Oh, and here you are helping her to go into the house of this man who was paying you, from which house she emerged dead.
"Chaz on talossa, ja hänellä on..."Chaz is in the house and he's..."
"En asu luolassa, vaan puuhun rakennetussa talossa.'A tree house by the sea.
"Aikamme aaveet ja legendat. " Kirjassa kerrottiin hylätystä talosta.The author spoke about a haunted house, from which the neighbors...
"En ole kiinnostunut sen talosta - sen surkeasta bändistä tai koko ärsyttävästä tyrkystä - joka pakotti Kurtin seurustelemaan kanssaan."Who cares about her stupid Victorian house or her sucky band or how she was so obnoxious and pushy that she scared poor Kurt into going out with her?
"Jos sinulla on rahani, et ikinä lähde tästä talosta elävänä."lf you have my money, you never leave this house alive. l'm watching."
"Kerro minulle talosta ja puutarhasta", hän sanoi."Tell me about my house," he said, "my garden."
"Lapsi vietiin talosta Via Cavourista, Casa de Tri Angelista.""The child was taken from a house on Via Cavour in the Angelis Tri house ".
"Aiotko murtautua Julian taloon?" Vastasin: "Ellei poikani ole siellä, - voit ajaa minut itse hullujenhuoneelle."I told her I was going to get my kid back, and she said, "You're going to break into Julia's house?" And I said, "if he's not there, you can drive me to the loony bin yourself."
"Ei päästy asuntolaan, jouduttiin yliopiston taloon - ja muistatteko, kun juotiin teetä ekan kerran?""God, we all missed out on halls, "got put into a uni house "and remember when we had that first cup of tea?"
"En halua enää noita ihmisiä tähän taloon."You know, like, "I don't want those people in this house again."
"En käsittänyt sitä silloin, että suhteeni ei tulisi olemaan rakastamaani mieheen, vaan taloon, eikä vain taloon, vaan suureen taloon.Ellen's voice: "What I didn't realize then, was my relationship was not to be with a man whom I dearly loved, but instead with a house, a grand house.
"Gash-Bil-Bethuel-Bazdan taloon."to the house of Gash-Bil-Bethuel-Bazda.
"...kuvun luona Joen talolla illansuussa tähtitaivaan alla.""At the dome by Joe's house, at sunset, the stars coming out."
"Käyn talolla.I visit my house.
- Agentit Loebin talolla. He tarkkailevat aluetta, niinhän?The agents at Loeb's house, they're surveilling the area, right?
- Barbie, pyysin sinua odottamaan talolla.- Barbie. I told you to wait in the dream house.
- Ei voi olla totta. - Hän hiiviskeli Thatcherin talolla.Mmhm, he was skulking around the Thatcher house, looking at us in the window.
'Il Mare' näytti kovin yksinäiseltä talolta, - mutta tuntuu taas lämpimältä, koska se on rakkauden paikka.'Ll Mare'looked lonely and solely house but it feels warm again because it's the place of love.
- Aloitamme Caulfieldin talolta.-We'll start at the Caufield house.
- Hakekaa minut talolta.- No, no, no. - Pick me up back at the house.
- Haluatko näköalan talolta?- Do you want a view from the house?
- Kaksi korttelia länteen taloltaTwo blocks west of the house.
"Ajatte nyt 209 kilometriä - talolle, jossa Butch Cassidy asui paetessaan lain kouraa.""You will now drive 130 miles to the house where Butch Cassidy lived "when he was on the run from the law."
"Jätin Mayan vanhempiensa talolle."(READS) 'I dropped Maya off outside her parents' house.
"Kunnes susi vihdoin saapui isoäidin talolle.""...until finally, the wolf arrived at the grandmother's house."
"Niinpä Jimmy meni sen pakistanilaisen talolle haulikon kanssa...""So Jimmy Joe went over to the Pakistani's house with a shotgun."
"Toin hänet talolle ja hän pitää siitä."I brought her to the house and she likes it.
FBI:n miehet oppivat pian tuntemaan sen 92nd Streetin talona.This was soon to become known among all FBI men as the house on 92nd Street.
Itse asiassa se tunnetaankin "vältelkää" talona.Actually it's known as the "avoided house".
Kirkot on rakennettu kunnioittamaan Jumalaa, - toimimaan palvonnan talona, mutta tämä...Churches were built to honor God provide a house of worship, but this...
"Nykyaikaiseksi taloksi kunnostettu lato kauniissa Cotswoldsissa.""Barn converted to modern house in the beautiful Cotswolds."
- Hadeksen taloksi.A house of Hades.
- Minä en ryhdy taloksi täällä.- I'm not setting up house here.
Alueen roistot sanovat sitä paholaisen taloksi.The local rogues say it's the devil's house.
Antaa sinun asettua taloksi?Open the house up to you?
Minä olen se, joka jäi talotta.I'm the one who ended up without a house.
"Heille piirrettiin talot kaupunkien laitamille ja peltojen keskelle."""Architects designed them rows of houses on the outskirts of town.""
- Ai millä? No prinsessoilla. (Siiri:) Niillä, joilla on Barbie-talot ja vanhemmat onnellisesti yhdessä.- You know the type who have Barbie houses - and whose parents are still together.
- Claire, voitko Googlettaa ne talot uudestaan?Claire, can you Google those houses again?
- Juu, vuoret, metsät, talot ja ja kaikki kehdot.Uh, we check mountains... uh--uh, forest... [Snorts] Uh, houses and, uh, let me see, uh... and all the cradles.
- Kiitoksia. Jerry, käske jonkun tarkastaa talot, joiden läheltä auto löytyi.- Oh, thank you very much jerry, I'd like you to get a man, check out the houses in the area where the car was found
"Hän pysytteli vastakkaisella kadulla olevien talojen lähellä, -""He was keeping very close to the houses across the street,"
"Mutta näen suoraan talojen kattojen yli."But I can see right over the top of the houses.
"Sallikaa talojen tulla tyköni."The houses, the cars and the clothes, they'll come.
- Hän hajotti talojen kaikki peilit, eikä vain tarpeeksi saadakseen tarvitsemansa palaset.- He smashed all the mirrors in the houses, not just enough to get the pieces he wanted.
- Hääräävät talojen parissa.- They do up houses.
- Aivan, mutta elävänä. Jos saamme heidät kiinni, niin tuolla on muutamia taloja.If we can reach them, there are some houses over there.
- Annan ohjeet toisia taloja varten, mutta saan kymmenen laitetta valmiiksi viikon sisällä.I'll give you the specs for the other houses, but I'll have ten units - working within a week.
- Charlie, sanoin etten halua lähteä katselemaan taloja.Charlie, I told you I didn't want to go looking at houses.
- Ehkä taloja ei ole vuokrattavana.Well, maybe there aren't any houses to rent there.
- Ei Eirassa 00 taloja. Vielä.There are no houses in Eira - yet!
"Nyt he asuvat eri taloissa.""Now they live in different houses."
- ... vuorottelemme taloissa.Until we sell, we'll alternate between the houses.
- Asuvatko linnut näissä pikku taloissa?Do birds live in these little houses?
- Bradshaw'n mukaan hän käy taloissa.-Bradshaw says he goes to houses. What?
- He ovat näissä taloissa.They gotta be in one of these houses. I'm fine checking it out.
"Rotat juoksivat ulos taloista."And out of the houses the rats came tumbling.
- Ei taloista.- Not from the houses!
- Lehmät eivät pidä taloista.No, cows don't like houses much.
- Toinen eilisen kaltainen ilta, - niin minä vietän kesäni yhdessä vanhempiesi taloista, - joka ei oikeastaan kuulosta ollenkaan pahalta.Ty, another night like last night, And I'll be spending the summer at one of your parents' houses, which doesn't sound half bad, actually.
-En tiedä. Joku noista taloista.- In one of those houses.
- Et taida uskoa riivattuihin taloihin?You don't believe in haunted houses, do you? No, I do not.
- Hän kohdistaa murrot tiettyihin taloihin.He's got to be targeting specific houses.
- Minähän sanoin, haluan vain keskittyä taloihin.- I told you. I just want to focus on houses.
- Monta kertaa taloihin murtaudutaan jonkun toimesta, jonka uhri tuntee.Well, many times houses are burglarized by someone the victim knows.
- Noihin isoihin taloihin mennään aina takakautta.It's what happens when people have these great big houses.
- Mutta taloilla ei ole sydämiä.But houses don't have hearts.
Kuten narisevilla taloilla tai kolisevilla vesiputkilla.As creaky houses kolisevilla or water pipes.
Kyllä, tietenkin, mutta taloilla ei ole muistoja.Oh yeah, sure, but ... houses don't have memories.
Niinhän taloilla on tapana.Because that's what houses do.
Vain suurilla taloilla on varaa tähän.Only the great houses can afford this.
- Sää aiheuttaa vanhoille taloille tuhoja.Yeah, well, the weather can play havoc with these old houses.
- Tyhjille taloille?What,a bunch of empty houses?
Keksimme muuta käyttöä taloille...We'll find another use for some of the farmhouses...
Muiden jäsenten puolesta, haluaisin toivottaa toisille taloille onnea tämän vuoden kilpailuun.On behalf of my fellow members, I'd Iike to wish the other houses the best of luck on this year's competition.
Olemme urakoitsijoita ja teimme saman kymmenille taloille.I'm telling you that we're contractors and we did what we were told on these houses and dozens of others.
Antropologit kutsuvat alkeellisia asumuksiamme "taloiksi".Here we live in primitive dwellings anthropologists like to call houses.
Kaupungin hyväksi - hän muutti kaivoksensa taloiksi - ja yritystoiminta alkoi.Of service to the camp, turning her mine into houses and the like getting built, businesses begun.
- Enkä puhu. Puhun siitä ettei jokaista neliötuumaa peitettäisi - taloin tai ostoskeskuksin, kunnes emme enää muista mitä tapahtuu seistessä niityllä iltahämärällä.I'm talking about... not covering every square inch with houses and strip malls... until you can't remember what happens when you stand in a meadow at dusk.
" Ostetaan tontti Pohjois-Kaliforniasta, rakennetaan talo "ja suunnitellaan se itse.I don't know... buy some land in northern California and build a house, design it ourselves?
"Dom", talo.- House, house, house.
"Entinen Psi Theta -talo seisoo autiona kaupunginvaltuuston jahkaillessa.""Former Psi Theta house lies dormant while issues drag on before the city council."
"Hänellä on varmaan kiva työ, upea auto, kaunis vaimo ja hieno talo. "I bet he's got a great job, he's got a nice car, a beautiful wife, nice house.
"Ihmiset aina vedonlyöjistä katukauppiaisiin kuuntelisivat kunnioituksella - kuuntelisivat kunnioituksella kuinka vanhan Miseryn talo oli tuhottu.""The grown-up gangs who ran the betting at the wrestling and the barrow-boys "would hear with respect of how 0ld Misery's house had been destroyed.

Questions and answers about talo declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about talo
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
halohalo
heloshine
kelodead pine tree
kiloshine
kolohole
kulodead grass from previous summer
molopenis
palofire
polopoor
salowilderness
sulocharm
tabutaboo
tagitag
tahodirection
tajuconsciousness
Different length:
astaloan item that is not
talouseconomy
taltiofile copy
talvioperiwinkle

Noun house in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
дом
RUn
домище
RUn
хата
RUn
хауса

Do you know these nouns?

NounTranslation
tallukkathing
talon etuhold
talkootyövolunteering
taksitaxi
taivutusluokkadeclension
taksiasemataxi stand
taksinkuljettajataxi driver
talvehtimissilmuturion
talousmatematiikkathing
talviwinter