Systeemi noun declension

Declension of systeemi - system

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
systeemi system
accusative nom.
systeemi system
accusative gen.
systeemin system
genitive
systeemin (of) system
partitive
systeemiä (part of) system
inessive
systeemissä (in) system
elative
systeemistä (out of) system
illative
systeemiin (into) system
adessive
systeemillä (at) system
ablative
systeemiltä (from) system
allative
systeemille (onto) system
essive
systeeminä (as) system
translative
systeemiksi (into) system
abessive
systeemittä (without) system

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
systeemit systems
accusative nom.
systeemit systems
genitive
systeemien (of) systems
partitive
systeemeitä (part of) systems
inessive
systeemeissä (in) systems
elative
systeemeistä (out of) systems
illative
systeemeihin (into) systems
adessive
systeemeillä (at) systems
ablative
systeemeiltä (from) systems
allative
systeemeille (onto) systems
essive
systeemeinä (as) systems
translative
systeemeiksi (into) systems
instructive
systeemein (with) systems
abessive
systeemeittä (without) systems
comitative
systeemeineen (together with) systems

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for systeemi

Examples of systeemi

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Silti hän sai käsiinsä systeemin" - "jolla hän voi kuunnella häntä etsivien agenttien puheluja."Last year, he managed to gain control of a phone system that allowed him to wiretap the FBI agents searching for him. "
'Fractional reserve' -systeemin rahan lisääminen on luonnostaan inflatiivinen, - koska rahan määrän suurentaminen - ilman tasasuhtaista laajennusta kansantalouden tuotteissa ja palveluissa - tulee aina heikentämään valuuttaa.The fractional reserve system of monetary expansion is inherently inflationary. For the act of expanding the money supply, without there being a proportional expansion of goods and services in the economy, will always debase a currency.
- He aikovat lopettaa koko systeemin.They're gonna end up in the system.
- He ovat koulun systeemin seireenejä.They're the sirens ofthe school system.
- Oletko jäämässä systeemin pyörteisiin.- Are you getting addicted to the system? .
- En tajua tätä systeemiä.- I don't get your crazy system.
- Hän syyttää systeemiä.Just to blame the system.
- Käytit CARS-systeemiä.You used the CARS system.
- Mitä systeemiä käytät kuulustelussa.What's your system of interrogation?
- Näin ei voiteta systeemiä.- Jack, this is not the way to beat the system.
- Kuinka monta vuotta olit systeemissä?How many years were you in the system?
- Massiivinen vika systeemissä!Massive system failure!
- Rehtori Withers pani itsensä likoon. Tässä systeemissä osataan hukuttaa.- Principal Withers just went out on a limb for you, and in this system they know how to handle a chainsaw.
Ainoa tarkoitukseni tänään - on kertoa teille kokemuksistani korruptoituneessa systeemissä.My only purpose here today is to shed some light on my experience in a corrupt system.
Citibank, JPMorgan Chase ja Bank of America - ovat voimakkaimpia hallitsijoita korruptoi- tuneessa Federal Reserve -systeemissä.Citibank, JP Morgan Chase, and Bank of America are the most powerful controllers within the corrupt Federal Reserve system.
- Anna nyt tulla. Saat sen pois systeemistä.Come on, let it out of your system.
- Missä ovat kuvat tästä uudesta systeemistä?Where's a picture of this newfangleduse" system?
- Oletko tietoinen ATAC-systeemistä?- Are you aware of our ATAC system?
- Olisimme nähneet munia ulosteessa - tai systeemistä eosinofiliaa.We would have seen eggs on a fecal smear or systemic eosinophilia.
-Tarvitsen tietoa teidän SAS-systeemistä.I need some info on the SAS system you got there.
"MARK-13 vahvuus tukee sen Monipuoliseen taistelu systeemiin""The MARK-13's strenght lies in its multifacited combat systems."
- Ed Didriksonille rekisteröity ajoneuvo saapui systeemiin.A vehicle registered to ed didrikson just entered the system.
- Joten nuo havainnot pyrkivät omillaan Cartesian systeemiin mittaamalla intervalleja.So the two observers are using their own Cartesian system to measure the intervals.
- Kenellä olisi avoin pääsy systeemiin?Who would have clear and open access to the comm system?
- Pitää yhdistää lähetin systeemiin, johon se ei edes sovi.- Coulson has me patching a transceiver into a system that's not even meant to handle one.
Hän tiesi ennemmin häviävänsä kuin voittavansa sillä systeemillä.He knew, of course, that this rather unique system of betting... would more than likely result in a loss, but he didn't care.
Koko systeemillä on syöpä, ja minua rangaistaan, koska vastustan.The whole system has a cancer, and I'm being punished because I resist.
Meidän ei tarvitse riskeerata näitä operaatioita kyseenalaisella systeemillä.We don't need to risk running these operations from a jury-rigged system.
New Yorkin pörssi toimii avoimella huutokauppa systeemillä.New York MERC works on an open outcry system.
Normaalisti pari sekunttia, mutta tällä alikehittyneellä systeemillä, mikä täällä on, siinä menee vähintään pari minuuttia.Usually a few seconds, but with the backward way they have the system set up, it's gonna take at least a few minutes.
En antaudu halveksimalleni systeemille.I won't give myself up to a system I despise.
Et voi systeemille mitään, vaikka olet oikeassa.Can't beat the system even if you're right.
Hän janoaa kostoa systeemille.He's getting revenge against the system
Työskentelemme systeemille, joka saa kiinni tuollaiset tyypit.We work for the same system that helps protect guys like that.
Viimeiset 14 lukukautta 87,3 prosenttia kampuksen tapahtumien rahoituksesta - on ohjattu kreikkalaiselle systeemille.Over the past 1 4 semesters, 87.3% of all campus-event funding has been devoted to the Greek system.
Mutta kehoa pitäisi hoitaa myös sähkömagneettisena systeeminä.But the body can also be treated as an electromagnetic system.
Tapaaminen tapahtuu avaruuden seudulla joka tunnetaanTobinin systeeminä.The meeting will take place in a region of space known as the Tobin system.
- Kaikki systeemit nurin.- All systems gone.
- Kaikki systeemit toimivat normaalisti.All systems functioning normally.
- Navigointi systeemit.-Nav systems.
- Tarkistetaan kaikki systeemit.- Let's run a complete systems check.
Löysit avaimen Destinyn systeemien hallitsemiseen.You found the keys to controlling all of Destiny's systems.
Muuttumatonta, empiiristä ymmärrystä ei ole olemassa - se on pikemminkin kaikkien systeemien muodostumisen ymmärtäminen mikä meidän pitää tunnistaa.Static empirical knowledge does not exist, rather it is the insight of the emergence of all systems we must recognize.
Mutta kuten kaikissa systeemeissä, on tälläkin heikkous.But like all systems, it has a weakness.
Systeemit L-452:sta L-575:een hyväksyvät reaktantteja jos muissa systeemeissä on sama kerroin.Systems L-452 through L-575 will accept reactants providing all other systems are calibrated to an equal factor.
Joudun kierrättämään voimaa aluksen muista systeemeistä vahvistaakseni suojia.I've had to reroute power from some of the ship's other systems to reinforce them.
Puolet systeemeistä kaatuivat.Half of the systems are down.
Tiedän kaiken tästä holvista ja sen systeemeistä.I know everything about this vault and its systems.
Tiedän perusasiat muinaisten systeemeistä.I've got a basic knowledge of ancient systems.
Vaikuttaa siltä, että puolet aluksen systeemeistä on varastettu kaikilta, joihin he ovat sattuneet törmäämään.Well, from what I've seen, half the systems on board the ship have been stolen from the Romulans, Klingons, Jarada-- just about anyone they've ever come in contact with.
En hakkeroidu valtion systeemeihin, Batman.I don't hack into government systems, Batman.
Haluatko meidän päästävän hänet aluksen systeemeihin?You really want us to give her access to the ship's systems?
Jostakin syystä en pääse Vartiotornin systeemeihin.For some reason, Chloe has shut me out of all of Watchtower's systems.
Löysit avaimen Destinyn systeemeihin.You found the keys To controlling all of Destiny's systems.
Tämä malli perustuu ennenkin toimineisiin systeemeihin. Englannissa ja amerikassa kultaseppäpankkiirit syrjäyttivät - nuo järjestelmät vähimmäis- varantovaatimus pankkitoiminnallaan.This model is based on systems that have worked in the past, in England, and America, systems that were undermined and destroyed by the goldsmith-bankers and their fractional reserve system.
"Näettekö, kiitos Deathwatchin työntekijöiden, systeemi toimii".Thanks to the good people at DeathWatch, the system works."
- Automatisoitu systeemi naisäänellä.Automated system, and they had to make it a woman's voice.
- Ellie oli epäluuloinen, joten - piti kehitellä uusi systeemi.Where's the baby cage? Ellie was a little suspicious, so I had to devise a new system.
- Hyvä systeemi.Noah: Goo system.
- Hänellä on systeemi kaikkeen.He has a system for everything.

Questions and answers about systeemi declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about systeemi
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Finnish nouns with the meaning system

Noun
järjestelmä

Noun system in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
система

Do you know these nouns?

NounTranslation
syslinkithird cousin
systeemisuunnitteluthing
syrjintädiscrimination
syntisin
syntyvuosithing
sysäysimpetus
syyllinenguilty party
syvänköthing
syyläwart
syvänmerenkalathing