Paikka noun declension

Declension of paikka - place

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
paikka place
accusative nom.
paikka place
accusative gen.
paikan place
genitive
paikan (of) place
partitive
paikkaa (part of) place
inessive
paikassa (in) place
elative
paikasta (out of) place
illative
paikkaan (into) place
adessive
paikalla (at) place
ablative
paikalta (from) place
allative
paikalle (onto) place
essive
paikkana (as) place
translative
paikaksi (into) place
abessive
paikatta (without) place

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
paikat places
accusative nom.
paikat places
genitive
paikkojen (of) places
partitive
paikkoja (part of) places
inessive
paikoissa (in) places
elative
paikoista (out of) places
illative
paikkoihin (into) places
adessive
paikoilla (at) places
ablative
paikoilta (from) places
allative
paikoille (onto) places
essive
paikkoina (as) places
translative
paikoiksi (into) places
instructive
paikoin (with) places
abessive
paikoitta (without) places
comitative
paikkoineen (together with) places

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for paikka

Examples of paikka

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
""Teen siitä Englannin kuuluisimman paikan."""I'll make it the most famous showplace in England, if you like,
"...ja elämän ja paikan, joka olisi pian vain katkeransuloinen muisto.""...and to a life and a place that soon would exist... - "only in a bittersweet memory."
"1. paikan luetun ymmyrkäinen".First place, reading compression. Comprehension.
"Emme ikinä lakkaa etsimästä ja kaiken etsimisemme päätteeksi päädymme takaisin alkupisteeseen ja tapaamme paikan ensimmäistä kertaa.""We shall not cease from exploration... and the end of all our exploring will be to arrive where we started... and know the place for the first time."
"Että löytäisin paikan sydämessänne sekä pysyvän kiintymyksenne.""That I find a place in your heart and your grounded affection."
"A" yrittää salata paikkaa, jossa tapasi Alia.I've been studying all the changes. And I think "A" is trying to cover up the place where he used to meet Ali.
"Antaa palaa." Vihaan tätä paikkaa.Let it ride? I hate this place.
"Ei ole toista sen kaltaista paikkaa.""There is no place like it,
"Emme enää osaa tehdä tulta. Emme osaa lukea rukouksia. " "Emme edes tiedä paikkaa metsässä."We no longer know how to light the fire, we no longer know the prayers, we don't even know the place in the forest.
"Koko elämäni ajan sydämeni on etsinyt paikkaa, - jota en osaa nimetä.""All my life, my heart has tried to find a place I cannot name... a home."
"Aina väärässä paikassa väärään aikaan"."Always in the wrong place, at the wrong time"
"Eau de strigoi." Taidamme olla oikeassa paikassa.Eau de strigoi. I think we're in the right place.
"Hän on paremmassa paikassa" on tosi kulunut."He's in a better place," seems overused.
"Hän on paremmassa paikassa.""He's in a better place."
"Isäni ei viihtynyt pitkään yhdessä paikassa."My papa traveled a lot back in the days, too. Never was in a place for longer than a minute.
! Vihdoin saat mahdollisuuden karata meidän vankilasta ja sen sijaan, tulet takaisin kuin jokin hullu paluukyyhkynen. Sinä pilaat perheen nimen ja romutat minun mahdollisuuteni ikinä päästä pois tästä paikasta.You finally get a chance to escape our jail, instead you come back like some freaky homing pigeon, and wreck my chance of ever getting out of this place.
"Allekirjoittanut suostuu tietojen säännölliseen tarkastukseen rajoittamattomalla pääsyllä, - vahvistaakseen, ettei mitään tietoja viedä tästä paikasta - julkisille tai yksityisille foorumeille jollakin viestintävälineellä, - mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, siihen, joka paljastuu suullisesti - tai kirjallisesti tai sähköisessä muodossa.""The signee agrees to regular data audit " with unlimited access, "to confirm that no disclosure " of information has taken place "in public or private forums,
"Kertoi outoa tarinaa paikasta Tiibetissä."Telling a fantastic story about a place in Tibet.
"Mutta, hunajaiseni tästä paikasta päätellen,nouveau riche on parempi kuin ei rikas."But, sugaroo from the looks of this place, nouveau riche is better than no riche.
"Pidätkö oikeasti tästä paikasta?""Do you like this place?
"Croatoan" tarkoittaa, että Hal vei kaikki turvallisempaan paikkaan."Croatoan" implies that Hal took everybody to a safer place.
"Elizabeth on noussut taivaan korkeuksiin - paikkaan, jossa enkelit elävät rauhassa."Elizabeth has ascended into high heaven. Into a place where angels live in peace.
"Helvetin 7 pelättyä porttia on kätketty 7 kirottuun paikkaan.""The seven dreaded gateways to Hell "are concealed in seven cursed places."
"Henget kokosivat kuninkaat paikkaan, jonka nimi on hepreaksi -"He gathered them together into a place called
"Herra sokaisi viholliseni, kun he toivat minut tähän pahuuden paikkaan."The Lord blinded mine enemies when they brought me into this evil place.
"Henkilö joka tieten lausuu ääneen rivouksia - julkisella paikalla syyllistyy häiriöntekoon.""Any person who knowingly speaks any obscene song, ballad or other words in a public place is guilty of a misdemeanour".
"Julkisella paikalla ei saa esiintyä niin päihtyneenä - että se antaa aiheen kiinniottamiseen.""It is an offence for any person... to be present in any public place while intoxicated... to such an extent as would give rise to a reasonable apprehension... "
- Ei. Kun hän palasi ja näki sinut Laiuksen paikalla, hän rukoili minua lähettämään hänet joukkonsa kanssa niin kauas Tebestä kuin mahdollista.When he returned and saw you in Laius's place, he begged me to send him with his flock as far from Thebes as possible.
- En voisi nukkua julkisella paikalla.I cannot sleep in a public place.
- Haluan tavata julkisella paikalla.I don't know, I just... I wanted a place with people around.
"Cuffley" kuulostaa paikalta lasten telkkariohjelmassa.Cuffley. It sounds like one of those places on kiddies'TV, where the Tumblybums live.
- Ei kuulosta helpolta paikalta mennä sisään.Doesn't sound like an easy place to get into.
- Ei vaikuta kaltaiseltasi paikalta.Doesn't seem like your kind of place.
- Eikä edes mukavalta paikalta asua.-Doesn't even look like a nice place to live.
- Kuulostaa hauskalta paikalta.Sure sounds like a fun place.
"Sillä paikalle joka oli taivas, ei ole kuolemanjälkeistä elämää.""for there is no afterlife for a place that started out as Heaven"
- Ajattelin antaa tälle paikalle viisi tähteä.I was thinking of giving this place five stars.
- Annoin 15 vuotta tälle paikalle.15 years of my life to this place.
- Annoin tälle paikalle kaikkeni.l gave this place everything l had.
- Ei tälle paikalle.- Yeah, well, not this place.
- Ajattele Arkkia paikkana, johon saat nuo kaikki.See, if you had an ark, you'd have a place to put them all.
- Näyttää, että sinä et pidä nummea kovin vaarallisena paikkana, herra Stapleton.- You obviously do not think swamp dangerous place, Mr. Stapleton.
- Tämä on vain teoria, - mutta luulen, että entisaikojen ihmiset kokivat suon - pahan paikkana. Ei maata eikä vettä, vaan jotain siltä väliltä.Well, it's just a theory, but I think the ancient people saw the bog as an evil place, neither land nor water, but somewhere in between.
50 vuoden kuluttua tämä muistetaan paikkana, - jossa kaikki alkoi.50 years from now, people will look back and say, "Here. This place is where it all began."
80-luvun alussa Miamia pidettiin - maailman vaarallisimpana paikkana.Miami in the 80s were considered the most dangerous place in the earth.
- Miksi sanoitte tätä vaaralliseksi paikaksi naisille?Why did you tell me that this isn't a good place for a woman to be alone?
- Mitä haluat minun tekevän? - Mene Chulakille. Merkitse se viimeiseksi paikaksi, jossa jaffat uhmasivat orien voimaa.Mark it as the last place a Jaffa will ever defy the power of the Ori and destroy all those who will not walk the path to enlightenment.
- Voitko uskoa tätä samaksi paikaksi?Can you believe it's the same place?
Amerikka on muuttunut julmaksi ja pahaksi paikaksi.America... Has become a cruel and vicious place.
Charming on muuttunut ikäväksi paikaksi, kun te tulitte.Charming's become a very messy place since you guys showed up.
"Katoamassa oleva rotu, kulttuuri tuhottu, - paikat uudelleennimetty." "Pian muistamme heidät enää mytologisina ja - romantisoituina hahmoina taiteen, - sekä kirjallisuuden parista."A race extinct... their culture banished, their places re-named, only then will they be viewed with selective nostalgia, mythologized and romanticized in the safe guise of art... and literature.
"Näin kävi aina kun heräsin näin - ja pyrin selvittämään, missä olin, - kaikki ympärilläni liikkui pimeän läpi, - esineet, paikat, vuodet."For it always happened when I woke like this and my mind struggled in an unsuccessful attempt to discover where I was, everything would be moving around me through the darkness, things, places, years.
"Olen kissa joka kulkee yksikseen, ja kaikki paikat ovat samanlaisia."I am the cat that walks by himself and all places are alike to me.
- En. Kaikki paikat ratsataan. Jos tyttöjä löytyy lisää, heidätkin kuulustellaan.All his places need to be searched, and bring in any girls you might find as well.
- Joten tiedän kaikki samat paikat.- So I know all the same places.
- Tällaisten paikkojen omistajat ovat paljon luottavaisempia.Folks in places like this are a lot more trusting than most.
Akrofobia on korkean paikan kammo, agorafobia on avointen paikkojen pelkoa, mutta mitä pelkäät, jos podet xenofobiaa?Acrophobia is the fear of high places, agoraphobia is the fear of open spaces, but what are you afraid of if you're xenophobic?
Al, arvostamme panostasi - Amerikan halvimpien paikkojen löytämiseen, mutta Floridan Dumpwater, Al?Al, we all appreciate your efforts at finding the cheapest places in America, but Dumpwater, Florida, Al?
Aluksi emme tienneet ollenkaan, tuleeko ihmisiä konsertteihin, - joten kuvittelimme joidenkin paikkojen olevan typötyhjinä.At first, we didn't have an idea if people would come to the concerts, so we imagined some places being totally empty.
Elätte joidenkin ihmisten hyvällä tahdolla, kuten rouva Androsin, joka oli ovella hetki sitten... ja tämankaltaisten paikkojen.You live off the good graces of a few people, like Mrs. Andros, who was at the door a minute ago... and of places such as this.
"8 Rue des Rosiers." Yritän ymmärtää hänen viimeistä päiväänsä... paikkoja missä hän kävi."8 Rue des Rosiers." I'm trying to make sense of his last day... the places that he went to.
"En jaksa enää pakoilla paikkoja, ihmisiä ja suhteita."I'm sick and tired of running from places and people and relationships.
"Kaikkia paikkoja"?"All the places"?
"Kun paha henki tulee ulos ihmisestä, - Se menee läpi hedelmättömien paikkoja ja etsii lepoa."When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest.
"Maailmassa on paikkoja missä on helpompaa mennä - elävästä kuolleeksi ja takaisin."There are places on earth where it is easier to cross from the living to the dead and back again.
"Jumala olkoon sinun ja harmin välissä niissä - autioissa paikoissa joihin sinun täytyy mennä.""God be between you and harm... in all the empty places where you must walk."
"Maddy-tyttöseni, sinun ei tulisi liikkua niin sopimattomissa paikoissa.""Maddy, girl, you shouldn't be congregating "in such unsuitable places."
"Mutta tarvikkeet siihen ovat pelottavissa paikoissa. ""'But you have to get ingredients from many scary places.
"Seisköön Jumala sinun ja pahan välissä kaikissa paikoissa, joihin olet menevä"."May God stand between you and harm... in all the empty places where you must walk."
"Synkimmissäkin paikoissa" pelotti minua.The darkest places, I don't like the sound of that. Me neither.
"Kokoan teidät kaikista kansoista ja kaikista paikoista, joihin olen teidät karkoittanut - ja palautan teidät tähän paikkaan, josta minä siirsin teidät pois."I will listen and gather you from all nations and of all places ... where I have driven.
"Sinun ei tarvitse hakea minua oudoista paikoista - tai miettiä, käyttäydynkö normaalisti.""You won't have to pick me up in strange places anymore or worry about my behaviour."
"ja moni on vahva murtuneista paikoista.""And afterwards many are strong at the broken places."
' kysyi hra Little, joka halusi aina tietää kaiken paikoista, joissa ei ollut käynyt."' asked Mr Little, who was always curious to know about places he'd never been to."
- Ei. Vain tietyistä paikoista.only in certain places.
"Elämä on elämistä, tunteita ja putoamisen välttämistä- sisälläsi oleviin koviin paikkoihin- joita kova ympäristö on sinne luonut.Feelings and all and trying not to fall Into them hard places inside you Created by them hard places around you.
"Ennemmin oksentaisin, kuin menisin näihin paikkoihin"?S-Sorry, I'd rather puke than spend a minute in any of those places?
"Haluan, että hän koskettaa minua paikkoihin jotka saavat ihoni tuleen"I want him to touch me in places that's going to make my skin burn.
"Kyllä" vie paikkoihin, joissa ei ole ennen ollut.You know, say yes takes you places you've never been.
"piiloutuen varjoisiin paikkoihin, jonne kuunvalo ei paistanut.""hiding in the shadowy places where there was no moonlight."
"Laivat" pääsevät Saharan yli - mutta nekään eivät kykene elämään ankarimmilla paikoilla.These "ships" can certainly cross the Sahara, but even THEY can't make their home in the harshest places.
- Jos he ovat yhtään regenttiemme kaltaisia, - he tapaavat julkisesti yleisillä paikoilla, kahviloissa tai Oliivipuutarhassa.Well, if they're anything like our Regents, they meet in public, everyday places, um, like a coffee shop or T.G.I. Friday's, olive garden.
- Tuollaisilla paikoilla on internetyhteys.l know for sure places like that are on the lnternet.
Arvokkaita ystäviä tärkeillä paikoilla.Valuable friends in important places.
Et pidä... anjoviksesta - ihmisistä, jotka eivät käytä lasinalusia ja miehistä, jotka polttavatjulkisilla paikoilla.Your major turn-offs are... anchovies, people who don't use coasters and-- And men who smoke in public places.
Ken ja Barbie välttyivät näiltä paikoilta.Ken and Barbie had it easy. They didn't have to come to places like this.
Tiedätkö mitä, korkeilta paikoilta putoamiset ovat tosi siistejä.You know, falls from high places are very clean.
Hän heitti roinaa roskiin - järjesteli tavaroita - ja siirsi kalusteita uusille paikoille.She starts throwing out, you know, junk, and rearranging my things and moving my furniture to places that it's never, ever been before.
Miljoonat järkyttyneet kerääntyvät julkisille paikoille yhtyen epätoivoiseen rukoukseen.Millions of distraught masses are gathering in public places everywhere, converging in desperate prayer.
Minä en voi ymmärtää miksei kukaan tee mitään tällaisille paikoille.I can't understand why nobody does anything for these places.
Orkesteri paikoille!Orchestra to places!
Ruby, paikoille!Ruby, places!
He mittaavat paikoin jopa yli 4 km syvää jääkerrosta tutkan avulla.They measure the depth of the ice sheet, which is over 4,000 metres in places, using radar.
Kirjasi on paikoin hyvin synkkä.Your book went to some revealing places.
Kisa on päätetty ajaa, vaikka rata on paikoin vielä vaarallisen liukas.In places the track is still dangerously wet, but following a drivers meeting, a decision has been taken.
Puskat repivät vaatteet, ja muta upottaa paikoin.The bush will tear clothing and the mud is very deep in places.
Se on ylittänyt tien monin paikoin, joten tiesulkuja on asetettu. Käymme ne kohta läpi.The fire's jumped the highway in several places, so there will be roadblocks, but we'll go through those in a minute.
"Aika hyvä ramen-paikka. 8+.""Ramen place is pretty good, B-plus."
"Ainoa paikka jossa siitä yleensä mitään tiedetään - on Cornell Aeronautical Labs.""The only place we can find that knows anything about it is Cornell Aeronautical Labs."
"Anteeksi, että salasin tämän. Tämä paikka on sinun ansiotasi."I'm sorry I had to hide this part of my life from you, because this place only exists because of you.
"Brooklyn on hänelle vain paikka, jonka läpi limusiini ajaa" "matkalla lentokentälle."For her, Brooklyn is just a place for her limo driver to pass through on her way to J.F.K. Why do you care what she thinks?
"En tiedä" ei ole mikään paikka, vaan ikävä mielentila.- "I don't know" ain't a place, Eggs. It's a state of mind. A state of mind I don't like being in.

Questions and answers about paikka declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about paikka
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
etikkavinegar
flikkathing
huikkathing
itikkamosquito
keikkagig
kuikkaloon
laikkaspot
loikkathing
maikkathing
miikkaminus
paikkospare
palkkawage
pelkkabalk
penkkabank
pilkkajeer
Different length:
palikkabrick

Other Finnish nouns with the meaning place

Noun
kohta
perukka

Noun place in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
место

Do you know these nouns?

NounTranslation
paikansijalocative case
paikkakuntalocality
paarmahorsefly
pahevice
pahkasikawarthog
paheksuntareprehension
painopistecentroid
painolastithing
painoarvoweight
painonappipushbutton