Osa noun declension

Declension of osa - part

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
osa part
accusative nom.
osa part
accusative gen.
osan part
genitive
osan (of) part
partitive
osaa (part of) part
inessive
osassa (in) part
elative
osasta (out of) part
illative
osaan (into) part
adessive
osalla (at) part
ablative
osalta (from) part
allative
osalle (onto) part
essive
osana (as) part
translative
osaksi (into) part
abessive
osatta (without) part

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
osat parts
accusative nom.
osat parts
genitive
osien (of) parts
partitive
osia (part of) parts
inessive
osissa (in) parts
elative
osista (out of) parts
illative
osiin (into) parts
adessive
osilla (at) parts
ablative
osilta (from) parts
allative
osille (onto) parts
essive
osina (as) parts
translative
osiksi (into) parts
instructive
osin (with) parts
abessive
ositta (without) parts
comitative
osineen (together with) parts

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for osa

Examples of osa

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"10 neljännesgallonan sekoitus sisältää yhden osan mehua ja 9 osaa vettä.""A ten-quart mixture consists of one part juice to nine parts water..."
"Fox kuvaa taas Kuoleman suudelman. Voit saada Widmarkin osan."Fox is remaking Kiss of Death into a Western and we've got you up for the Widmark part.
"Jos X neljännesgallonaa mehua ja Y neljännesgallonaa vettä lisätään, - että saadaan 27 neljännesgallonan sekoitus, joka sisältää yhden osan mehua ja 2 osaa vettä, - mikä on X:n arvo?""lf X quarts of juice and Y quarts of water are added to make "a 27-quart mixture that consists of one part juice to two parts water, "what is the value of X?"
"Jos vain voisit antaa minulle edes pienen osan taakastasi.""If you could only let me have... "one small part of the weight of it."
"Kun olette...purkaneet... 14:nnen osan... " " ...tuhotkaa välittömästi... ""After deciphering part 14 destroy at once your cipher machine all codes and secret documents. "
"10 neljännesgallonan sekoitus sisältää yhden osan mehua ja 9 osaa vettä.""A ten-quart mixture consists of one part juice to nine parts water..."
"Ja ne, jotka ottavat osaa näihin rikoksiin, syyllistyvät raskaimpiin, anteeksiantamattomiin synteihin. Eikä heitä voida sallia Herran ehtoolliselle.""And all those who participate in such crimes are guilty of the gravest sins and may not be absolved in confession nor admitted to Holy Communion. "
"Jos X neljännesgallonaa mehua ja Y neljännesgallonaa vettä lisätään, - että saadaan 27 neljännesgallonan sekoitus, joka sisältää yhden osan mehua ja 2 osaa vettä, - mikä on X:n arvo?""lf X quarts of juice and Y quarts of water are added to make "a 27-quart mixture that consists of one part juice to two parts water, "what is the value of X?"
"Kukin tulee, menee, - jokaisell' eläissään on monta osaa.""They have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts."
"Vaikka ennakkoluulot verhoavat osaa Euroopasta verkon tavoin- toivon valo alkaa valaista maalaiskuntiamme."Despite the prejudices that still invest a part of Europe like a net, the light of hope begins to penetrate our country places.
"Jokaista orjana pidettyä missä osavaltiossa tai osavaltion osassa tahansa, -MAN: "All persons held as slaves" "within any state or designated part of a state,"
"Knife II" oli kassa menestys, kultaseni, kiitos, ei niin pienessä osassa olleen Natalie Rhodesin.Oh, "Knife II" made a lot of money, honey, thanks in no small part to Natalie Rhodes.
- ...tässä Valleyn osassa pysyvät paikoillaan.- ...of this part of the Valley are to remain where they are.
- Ainoastaan ajo-osassa.No, only the driving part.
- Ehkä se oli pellon muussa osassa...Well maybe it's just in another part of the field.. No!
"Tilapäisesti" osasta minä en pidä.It's the "temporarily" part I don't like.
- En pidä tästä osasta.I don't like this part.
- En puhu siitä, - mitä äiti ja isä kertoivat teille pitääkseen pois tästä metsän osasta.I'm not talking about what Mummy and Daddy told you to keep you out of these parts of the woods.
- Hienosta osasta?- The fancy part?
- Joten suojelemisen ansiosta luovuimme olennaisesta osasta itseämme. - Kuunnelkaa häntä.So in exchange for the convenience of having someone safeguard our town we're giving up the very part of ourselves we seek to protect.
"Toinen fantasiani keskittyi Matty McKibbenin jokaiseen osaan."and my second was centered on any and all parts of Matty Mckibben.
"Troy's ei ole vastuussa - mihinkään tanssijan osaan hukatuista arvoesineistä."You see, "Troy's is not responsible for valuables lost in any part of a dancer."
"kirkkaaseen ja vastakkaiseen mustaan osaan.""a fracture of consciousness "into a bright part and an opposing black part.
# Voisiko olla, # # ettei minua ole suunniteltu tähän osaan #¡Ó Can it be ¡Ó ¡Ó I'm not meant to play this part ¡Ó
- "Jenny syö jotain." - Koeluin veljen osan. Pyrin siis veljen osaan.The role l'm reading for is "brother." l'm reading for the part of "brother."
"nimeltään 'Elizabeth Dane.' osalla omaisuudestaan...."called the 'Elizabeth Dane.' with part of his fortune....
- Lucy on 10 vuotta vanhempi. - Ei neidon osalla ole väliä.No, it's not the damsel part that matters.
- Tarkoitat entinen-osalla.The "ex" part, I mean.
Aloita jälkimmäisellä osalla niin hän pääsee mukaan.Let's start with the second part first. That'll get him in the groove. Okay.
Että joku aave, kirjaimellisesti, puhui meille. Tai sitten alitajuntamme haluaa sen toimivan ja siksi ilmaisimme sen itse jollain minuutemme osalla.One, a ghost, a literal ghost, just talked with us, or two, our subconscious wanted it to happen so badly that we manifested it with some hidden, messed-up part of ourselves.
- Kenen osalta?On whose part?
- Miltä osalta?For which part?
- Muun kuin ikkunoiden osalta tietenkin.I mean, apart from the windows, of course. She's fine. How come?
- Teidän kummankin osalta.- On her part and your part. - Keep your voice down.
- Vain pieneltä osalta.A very small part.
Ei, menemme sellaiselle rannikon osalle, joka on vähemmän puolustettu.No, we will go to a part of the coast which is less well defended.
Hän pitää varmaan seuraa parhaalle osalle sinusta.and I'll be dammed if she's not keeping the best part o' you company.
Jos elämme vain pienen osan sisällämme olevasta elämästä - mitä tapahtuu jäljelle jäävälle osalle?'If it is so that we only live a small part_BAR_of the life that is within us, What happens to the rest? '
Luulen, että se oli metafora sille mieleni osalle, jota en hallinnut.I guess it was like a metaphor for that bad part of me that I felt that I couldn't control.
Mille osalle siitä sanot "ei"?Well, which part "no"? No $350,000 base?
"A," tuo on mahdotonta, koska minä en ole Shadow Walker, ja "B", olen kuolemaisillaan janoon ja osana kansalaisvapauksiani, minä vaadin energiajuomaa, sellaista missä on eniten tauriinia."A," that's impossible, because I'm not shadow Walker, and, "b," I'm dying of thirst, and as part of my civil liberties, I demand an energy beverage, whatever has the most taurine.
"Pitävät" Ursulaa "osana myötäjäisistäni".They think of Saint Ursula as part of my dowry.
"Suosittelen lyhyttä vankilatuomiota osana ehdonalaisohjelmaa."I recommend a short jail confinement as part of the probation program."
- Aion olla nyt osana sitä.- I'm going to be part of it now.
- Bashir tunnusti osana sopimusta.Did I miss something? Bashir confessed as part of a plea deal.
"Ehkä jos liitytte taas kukiin ja tulette osaksi joulua.""Maybe if you reunite with the Whos and be a part of Christmas."
"Se on osaksi ihmissusi ja vampyyri, - demoni ja aave."It's part werewolf and vampire,
- 79O on hybridi Osaksi ihminen mutta suurimmaksi osaksi kone790 is a hybrid - part human, but mostly machine.
- Annan sinulle mahdollisuuden liittyä meihin. Tulla osaksi verkkoa, taistellaksesi jotain isompaa kuin itseäsi varten- I'm giving you a chance to join us... to become part of the Web, to fight for something far greater than yourself.
- Dyson on osaksi wanblee.What... it's just that... Dyson is part Wanblee.
"Rullattu mattoon..." "Lihaiset osat..."rolled in a carpet? "Meaty parts"!
"Tuhotkaa tärkeät osat." Ymmärrättekö?"Special emphasis on destroying important parts." Do you read that? Acknowledge.
- 20 lisää ja saatte ilmaiset osat ja vaihdot.It worked for two seconds, then it cut off. Well, for 20 more, you can get free parts and replacements.
- Ai, no, lausun molemmat osat.- Oh, well, I do both parts.
- Kaikki muut osat myyty.All other parts sold.
"Koska osien pikkuruisuus muodosti esteen nopeudelleni - päätin siksi tehdä olennosta jättiläiskokoisen.""As the minuteness of the parts formed a hindrance to my speed, I resolved therefore to make the creature of a gigantic stature."
"yhdyssanan osien erottaminen"the separation of the parts of a compound word"
- Kuinka osien pitäisi mennä.- How the parts should go.
- Näyttää radio-osien kaupalta.- Looks like a place that sells radio parts.
Antaa irrallisten osien lennellä ympäriinsä.Let our loose parts flop all over the place.
"Jos saan siirron autovarikolle, tilailen vain osia - ja silloin tällöin kuljetamme saattueessa ammuksia ja tarvikkeita.""If I get transferred to the motor pool, I'll mostly just be ordering parts, and occasionally will go along on convoys to deliver ammo and other supplies."
"Rakas Quark, käytin osia hajoittajastasi replikaattoreihin."Dear Quark "I used parts of your disrupter to fix the replicators.
- Ala lakaisemaan ruumiin osia.Start sweeping for body parts.
- Auton osia.- Auto parts.
- Ehkei ohjuksia, mutta entä tällaisia osia?we're not short any missiles. No missiles. what about parts...
- Joissain kaupungin osissa ei siis ole virtaa.- So parts of the City don't have power? - No, no.
- Näissä osissa ei ole murtolinjoja.There's no fault line in these parts.
- Tarkoitan niissä muissa osissa.Well,I mean in the other parts.
...ovat lentokentällä sekä useissa osissa kaupunkia....are at the Saddam international Airport and several parts of the city.
Arlen Selby on iso vaikuttaja näissä osissa.Arlen Selby is a major Klucker in these parts.
- Ihminen koostuu monista osista.Exactly, and what are people, Dan, over and above a collection of living parts?
- Minäkin nauttisin noista osista.I wouldn't mind relishing his parts.
- Olen yllättynyt, että pidät naisten osista niin paljon. Rakastan niitä.I'm surprised that you like the lady parts as much as you do.
- Toiset osista ovat kuluneet.Some of her parts have worn down, but she gets by.
- Tältä tohtori Frankensteinista - ja karmivalta 4. kerroksen tiedemiehestä, joka yritti rakentaa vaimon - mallinuken osista ja kanan ihosta tuntui.This must be how Dr. Frankenstein felt and that creepy scientist on the fourth floor who tried to build a wife - out of mannequin parts and chicken skin.
"Aseta osiin, koottavaksi, minkä lelu voi saada välittömästi. ''"lnsert to parts, for assemble which toy can have immediately."
- Ja taas täytyy käyttää rahaa uusiin osiin.- Then you gotta spend more money just to buy new parts.
- Odotas kun pääset hyviin osiin.- Wait till you get to the good parts. - Oh, yes.
-Revitkö meidät sitten osiin?'Cause that covers your RD nut, gets you out whole as opposed to losing everything for nothing. Then you strip us for parts?
Asiakkaasi saa pilkkoa sen käytön jälkeen osiin.After we use it, You take it to your latest client's chop shop For its jet parts.
- Kuun eri osilla on eri inertiatiheys. Odottakaa, kapteeni.The two parts of the moon will have different inertial densities.
Hubble-teleskoopin tekijät aloittivat työn autotallissa rautakaupasta ostetuilla osilla.These are all the batteries we could afford. Well, the guys who built the Hubble Telescope started out building it in their garage with parts from Home Depot.
Hän viritti tämän huoltoasemalta saatavilla osilla.Looks like he rigged this up on the fly with parts you can get at a truck stop.
Junior, sinun on parasta korjata autoni laadukkailla GM-osilla.Look, Junior, I expect this to be fixed with quality GM parts.
Kehon osilla on eri aikataulu.The body parts are literally on different schedules.
Ne näyttävät ihan renkaan osilta.They look like parts of tyres.
Tässä vaiheessa veri on jo tummanpunaista - koska se on kuljettanut hapen jo kehon eri osille.At this point, your blood is a deep purple because it's just finished dropping off oxygen for all the parts of your body.
Varastettujen moottoripyörien osille ei ole markkinoita, toisin kuin autojen kohdalla, joten pyörät on helppo varastaa.Unlike cars, motorcycles don't have much of an aftermarket in stolen parts. So antitheft measures are outdated and easy to get around.
Varastin hänen ruumiinsa ja puin vaatteet noille osille harhautukseksi.What? I stole his body and put his garment on these parts. - To fool them.
En myy sitä osina pois.I'm talking about approaching someone to buy their company in order to keep it alive instead of selling it for parts.
Erittelin kaiken pieniin osiin. Yritin ajatella ihmisiä lukuina ja valtavan yhtälön osina.I broke everything down into the smallest parts and tried to think of each person as a number in a gigantic equation.
Liittykää minuun. Tuhoamme ne, jotka kontrolloivat meitä. Ne, jotka pitävät meitä pelkkinä osina.Unite with me to destroy those who would control us those who would reduce us to parts.
Myyn auton osina. Tehkää tarjous.Made with customized parts haganme an offer.
Myyn sen osina.Okay, I'll tell you. I'm gonna do what anyone would and sell it for parts.
- On olemassa teoria, jolla on omat ansionsa. Sen mukaan kaunis isäntäkeho voidaan käyttää toisin ja purkaa osiksi hänen syöpänsä parantamiseksi.- There is a theory, not wholly without merit, that this host anatomy, the pretty one, if you will, can be repurposed, broken down into component parts to cure her cancer.
- Se on jo varmaan myyty osiksi.It's probably stripped and sold for parts by now.
Avataan hänet ja myydään osiksi.Cut him up and sell him for parts.
Ehkä joku osti sen osiksi.Maybe somebody bought it for parts.
Ei niitä täällä voisi myydä, joten ne pitäisi panna osiksi.We couldn't sell them here. So we'd have to chop them up And find the buyers who want the parts.
- Miltä osin?Which parts?
Kylmä rintama esiintyy erityisesti Bostonista pohjoiseen, - osin Mainessa sekä Uudessa Englannissa. Vain 11 astetta Burlingtonissa, kymmenen astetta...It may be cool though, especially from Boston northward here, across parts of Maine... and throughout portions of New England.
Miltä osin?Which parts, sir?
Mutta vanhat hollantilais- eukot väittävät näiltä osin, - että Ichabod Cranea, uutta opettajaa, jahdattiin tuona iltana - karmeimmalla mahdollisella tavalla, mitä oli koskaan nähty.But the old Dutch wives of these parts still maintain... that Ichabod Crane... the new schoolmaster was chased on that Halloween evening... by the most horrific ghoul ever seen.
Hän on kuin rouva Perunapää kaikkine putoilevine osineen.It's like she was a life-sized Mrs. Potato Head with loose parts and fewer sartorial choices.
! Mikä osa tästä hommasta on sinun mielestä turvallista? !What part of this job do you find safe?
! Pyydän anteeksi, mutta hän on osa sitä.I really do apologize, but she is part of it.
"...ja heidän valtaansa annettiin neljäs osa maata"... Over the fourth part of the Earth
"Ajan taksia osa-aikaisena.""I am now driving a taxi part-time. "
"Demonin osa." Kunpa se ei olisi ulkopuoli.Part of the demon. I hope it's not the outside part.

Questions and answers about osa declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about osa
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
alastudy
aramacaw
boaboa
diaslide
efathing
ivaridicule
keakea
maaearth
moamoa
oasthorn
ohiside
ojaditch
okathorn
olobeing
omafriendly
Different length:
oksabranch
osakeshare
osmawolverine
osumahit
otsaforehead
toosaplastic
tosatosa

Other Finnish nouns with the meaning part

Noun
fraktio
osanen
stemma

Noun part in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
доля
RUn
подработка
RUn
участок
RUn
часть

Do you know these nouns?

NounTranslation
osa-aluedivision
osaajapro
ornamenttiornament
osa-aikaviljelything
osa-aikaomistustimeshare
orkesterimonttuorchestra pit
osaamispääomaknowhow capital
osakehuoneistocondominium
ortopiihappothing
osakeasuntothing