Mies noun declension

Declension of mies - man

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
mies man
accusative nom.
mies man
accusative gen.
miehen man
genitive
miehen (of) man
partitive
miestä (part of) man
inessive
miehessä (in) man
elative
miehestä (out of) man
illative
mieheen (into) man
adessive
miehellä (at) man
ablative
mieheltä (from) man
allative
miehelle (onto) man
essive
miehenä (as) man
translative
mieheksi (into) man
abessive
miehettä (without) man

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
miehet men
accusative nom.
miehet men
genitive
miesten (of) men
partitive
miehiä (part of) men
inessive
miehissä (in) men
elative
miehistä (out of) men
illative
miehiin (into) men
adessive
miehillä (at) men
ablative
miehiltä (from) men
allative
miehille (onto) men
essive
miehinä (as) men
translative
miehiksi (into) men
instructive
miehin (with) men
abessive
miehittä (without) men
comitative
miehineen (together with) men

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for mies

Examples of mies

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
! - Se on jokaisen miehen oikeus.It's every man's right to have babies if he wants them.
"..miehen kuolinvuoteellaan.."...a man on his deathbed...
"Aikuisen miehen, joka peseytyy.""Mature man who does the washing-up."
"Ainut johtolanka on valkoisen miehen hansikas johon on kirjattu 'P'.""The only clue is a white monogrammed man's glove with the initial 'P'."
"Anna miehen, joka antoi sinulle elämän, kuolla rauhassa"."Give the man who gave you life peace in death".
"Aistillinen, sensuelli DWF etsii spesiaalia miestä jakamaan kuutamoillat. ""Voluptuous, sensuous DWF seeks special man to share starlit nights.
"Armandon luokalla on kuusi naista jokaista kahta miestä kohti.""In Armando's class, there are six women for every two men."
"Bob pelkää vain yhtä miestä, hän kertoi sen kerran."Bob's only afraid of one man, he told me once.
"En pane viatonta miestä vankilaan vain koska hän on poliittinen uhka.""I will not put an innocent man in prison just because he is a political threat."
"En voi sääliä miestä, joka vietteli minulta elämäni naisen."Don't hurt Antero!" "He stole the woman I love.
"Fillmoren autonosat -joka miehessä asuvalle mekaanikolle."Fillmore auto parts. "For the mechanic in every man."
"Jos miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki," - "heidät rangaistakoon kuolemalla;"When a man or woman have a deadcallers spirit in themselves -- they shall suffer death.
"Jos miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki," -"When a man or woman have a spirit in themselves ... "
"Jos miehessä tai naisessa puhuu vainaja- tai tietäjähenki - hänet kivitettäköön hengiltä, sillä hän on itse ansainnut kuolemansa.""A man or a woman who is a medium or a necromancer shall surely be put to death." Aye! "They shall be stoned with stones... "
"Jos miehessä tai naisessa...""When a man or woman ..."
"Haluan ilmoittaa pettävästä miehestä!"Yes. I'd like to report a man who's cheating on me. Yes.
"Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, - "jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo."And the rib, which the Lord God had taken from man, made He a woman and brought her unto the man.
"Hoida loput miehestä sitten, kun maksan sinulle.""Take care of the rest of a man then, when the liver for you."
"Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, - mutta kaikki, mitä hän tästä miehestä sanoi, on totta.""but everything he said about this man was true. "
"Laula minulle miehestä, muusa. Maita ja mantuja vaeltaneesta.'Sing to me of the man, Muse The man of twists and turns
"Asemissa pysytään viimeiseen mieheen."'Every position must be held to the last man.
"El Alameinia puolustettakoon viimeiseen mieheen."Signed Adolf Hitler. "The situation requires that the El Alamein position be held to the last man.
"En käsittänyt sitä silloin, että suhteeni ei tulisi olemaan rakastamaani mieheen, vaan taloon, eikä vain taloon, vaan suureen taloon.Ellen's voice: "What I didn't realize then, was my relationship was not to be with a man whom I dearly loved, but instead with a house, a grand house.
"Minulla ei ollut poliittisia suhteita tuohon mieheen, herra Layhin."'I did not have political relations with that man, Mr. Lay.'
"Ensimmäinen tehtävä miehellä ja kuninkaalla on etsiä jälkeenpäin ja tutkia totuutta." Cicero."The first duty of a man and of a king "is the seeking after and the investigation of truth." - Cicero.
"Konstaapeli, tuolla miehellä on Dennis Taylorin lasit ― tai pää väärinpäin.""Excuse me, Officer. There's a man over here with Dennis Taylor's glasses on. "Either that or his face is upside down."
"Mies, jolla on kameli, on rikas" "mutta miehellä, jolla on Ferrari, voi käydä säkä.""A man who rides a camel is rich, but a man who drives a Ferrari can get lucky.
- Eversti, tällä miehellä on oikeuksia.- Colonel, this man has rights.
- Hiiteen budjetti, miehellä on tarpeensa.Damn the budget! A man has needs.
"Huijasin vanhalta mieheltä 100 dollaria.""Conned an old man out of 100 bucks."
"Jeesus kysyi riivatulta mieheltä:"And Jesus said to the man who was possessed:
"Jos pelastat henkesi, minä tunnun mieheltä joka voisi hoitaa sitä.""If you save your breath, I feel a man like you could manage it."
"Lähetetty Terungin alueen yksinäiseltä mieheltä."Sent by a lonely man from Terung District."
"Onko juoruilu syntiä?" hän kysyi vanhalta mieheltä."Is gossiping a sin?" she asked the old man.
"Anna miehelle ase, hän ryöstää pankin. "Anna pankki, ja hän ryöstää maailman.""Give a man a gun and he can rob a bank, but give a man a bank, and he can rob the world."
"Anna miehelle kala, niin hän saa syödäkseen."This is, "Give a man a fish, he eats it.
"Annan AIDS:in tuolle miehelle ja tuolle naiselle."I wanna give this man AIDS. I wanna give this beautiful woman AIDS. I wanna give this whole table AIDS.
"J-miehelle..."To the J-man. It's good cake.
"Ja miehelle, jonka olisin halunnut pojakseni, Kevin Ballille jätän rakkaan Alibi Roomini.""And to the man who I wished had been born my son, Kevin Ball, I leave my beloved Alibi Room."
"D" demonstroi arvoani hyväsydämisenä miehenä."D," demonstrating my value as a compassionate man.
"Kuolemani jälkeen minut muistetaan miehenä, joka teki historiaa."In time, they will see that I stopped a dangerous man on his rise to power.
"Odotamme heitä pian tänne, miehenä ja vaimona.""We expect them soon returned from Gretna, "man and wife.
"Synnyit miehenä tai pihistit lihakauppiaalta teurasjätteitä."Either you were born a man or you've been shoplifting offal."
"olet ensimmäinen mies, joka hyväksyi minut..." "miehenä, joka oikeasti olen"You are the first man to accept me for the man that I actually am."
" Henkilöt: varakuningas Fizzlebottom, kelpo kerubi mieheksi... "Viceroy Fizzlebottom, a hearty cherub of a man..."
"Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on.""but when I became a man, I put... I put away childish things." You can't come here.
"Onttonaama pukeutui mieheksi ja palasi pojan talon luo."Hollowface dressed up as a man" "and went back to the boy's house."
"Sielukkaan vampyyrin poika kasvaa mieheksi" "ja tappaa Sahjhanin." Minut!The one sired by the vampire with a soul shall grow to manhood and kill Sahjhan. Me!
"Ainoat miehet, jotka koskaan kusettivat minua"."The only men who ever outsmarted me."
"Amerikkalaiset ja eurooppalaiset miehet."These men were American, Mexican and European.
"Aseita ei edes etsitty, - vaan miehet veivät paronin mukanaan ja murhasivat raa'asti läheisellä sillalla."The men weren't looking for guns - but they took the baron with them and murdered him on a nearby bridge.
"Badger Fallsissa ei tällä viikolla ole tapahtunut juuri mitään. " "Naiset ovat rotevaa tekoa, miehet punaposkisia" "ja lapset punaposkisia ja rotevaa tekoa. "Well, sir, it has been an uneventful week in Badger Falls... where the women are robust, the men are pink-cheeked... and the children are pink-cheeked and robust.
"Demonien jälkeen tulivat miehet."- "After demons, there came men." - (growling)
" Pian päättyy hänet surmanneiden miesten oikeudenkäynti" "ja valamiehistö yrittää tarjota selitystä poikanne kuolemalle."In a matter of time, the trial of the two men... charged with your son's death will be concluded... and seven men and two women whom you've never met... will try to offer you an explanation as to why William is dead.
"Alcoholics Anonymous on miesten ja naisten toveriseura" - "jossa he jakavat kokemuksensa voimansa ja toivonsa" - "voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa auttaakseen muita toipumaan alkoholismista""Alcoholics Anonymous is a group of men and women who share their experience strength and hopes that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism.
"Capricorn johti julmien miesten armeijaa, - joka kylvi pelkoa kohtaamiensa ihmisten mieliin ja sydämiin."Capricorn led an army of brutal men who struck fear in the hearts and minds of all those they came in contact with.
"Eletään ja rakastetaan, Lesbiani eikä välitetä kärttyisten vanhojen miesten puheista."Let us live, my Lesbia, and love, and value at one farthing the talk of crabbed old men.
"En enää jaksa olla miesten lyötävänä.""I'm tired of being hit by men, already."
"'Tarvitset viisaita miehiä avuksesi hallitsemaan kansaa oikeudenmukaisesti.'"'You need other wise men to help you rule justly over the people.'
"Bill, haluan tapailla muita miehiä.""Bill, I feel I need to see other men."
"Brutus ja Cassius, kunnian miehiä hekin.""Julius Caesar"? "Brutus and Cassius, they too are honorable men."
"Englantia puhuvia upseereja ja miehiä etsitään erikoistehtävään."Officers and men who speak English are wanted for special mission.
"Etsitään vahvoja miehiä ja naisia."Wanted: strong, healthy men and women.
"Siksi on päästävä Corduraan." "Voin todistaa, että miehissä on muutakin."That's why must make Cordura prove something else also lives in men."
- Mikä on yläikärajasi miehissä?What's your age ceiling with men?
En tiedä, mikä vankilassa olevissa miehissä kiinnostaa, mutta niin se vaan on.I don't know why women dig guys in prison, but they really do.
En ymmärrä mikä minua viehättää neitsyt-miehissä.I don't know why I find myself attracted to Virgo men.
Hänellä on mitä huonoin maku. Paitsi miehissä.Except in men.
"Eräät USA:n vaikutusvaltaisimmista miehistä kaupankäynnin ja teollisuuden aloilla pelkäävät jotain."Some of the biggest men in the United States, in the Field of commerce and manufacture are afraid of something.
"Joey pitää ujoista pojista, likaisista vanhoista miehistä ja namusedistä."I love this bit. "P.S., Joey says, 'I love shy boys, dirty old men, and sugar daddies."'
"Puolet lievistä erektiohäiriöistä kärsivistä miehistä"-"But, get this. "50% of men with mild erectile dysfunction experience stronger erections
"Se mies kun on herra Darcy." Kaikista miehistä juuri hän!Mr. Darcy, you see, is the man. Mr. Darcy of all men!
"Se on musta ja pimeä ja täynnä unia isoista miehistä" "ja eri tavoista, joilla he voisivat pakottaa minut valtaansa."Black and dark and soaked with dreams of big, big men and different ways that they might hold me and take me into their control."
"Jos luotat miehiin, kuolet varhain.""If you trust men," "you die young."
"Kansakunnan itsemääräämisoikeus... ei ulotu ainoastaan sen kansalaisiin, miehiin ja naisiin, vaan myös sen materiaaliseen vaurauteen, maaperään ja luonnonvaroihin..."The nation's sovereignty extends not only to all the men and women of the nation, but to all its material possessions, the nation's soil and all its resources.
- Al-Araaf sanoo: "Jotka purkavat himonsa miehiin naisten sijaan" "satakoon tulikiviä heidän päälleen."Now, now, I know Al-araf Ayah 80 states that ye who practice their lusts upon men as opposed to women rain down on them a shower of brimstone.
- Ei naurata! Olen kyllästynyt minua komenteleviin miehiin.You know, I am sick to death of men telling me what to do, what to think!
- Eikä. Jane ei luota nyt miehiin.Jane is primed to see men as untrustworthy right now.
"Marihuana johtaa miehillä rintojen kehittymiseen.""Marijuana leads to breast development in males,".
- Billyn vaikutus on erilainen eri miehillä.- Billy's touch works differently on different men.
- Ehkä miehillä.For men, perhaps.
- Huomattava tosiasia on, että kaikilla näillä miehillä näyttää olevan yksi yhteinen asia.The remarkable fact is that all seven of these men appear to have but one thing in common.
- Jos jään, niillä miehillä on mahdollisuus.- If I stay, those men are gonna have a chance.
"Sitä löytyy harvoin naisilta, ei koskaan miehiltä."Rarely found in women, never found in men.
"Älä hae oppia miehiltä tähtien - jotka tähtiä tarkkaavat läpi putkien.""Seek, then, no learning from starry men, "who follow with the optic glass the whirling ways of stars that pass."
- Abdin miehiltä.Abdi's men.
- He näyttävät Mahdin miehiltä.They look like the Mahdi's men.
- Hyväksyn jalokiviä ainoastaan miehiltä, joiden kanssa aion mennä sänkyyn.let's go to the jewelry department.
"Annoin nuoruuteni miehille.""I gave my youth to men, and my old age I give to dogs that I trust."
"Arthurille, siitä että hän kuunteli." "Ja miehille ja naisille, joilla on rohkeutta olla onnellinen."To Arthur, for listening, and for the men and women who have the courage to be happy.
"Bette Davisille, Gena Rowlandsille, Romy Schneiderille, - kaikille näyttelijättärille, jotka ovat näytelleet näyttelijätärtä, - kaikille naisille, jotka esiintyvät, - miehille, jotka esiintyvät ja muuttuvat naisiksi, - kaikille ihmisille, jotka haluavat olla äitejä.Toall actresses who have played actresses... toall womenwhoact... to menwhoact and becomewomen... toall the people whowantto be mothers. To mymother."
"Italian valtio maksaa palkkaa kuukausittain näille miehille"Go on... 2. The Italian Government will pay monthly salary to these men
"Julion tangat miehille"?"Julio's thongs for men"?
"Kolmen vuoden raadannan jälkeen saavutimme sen, - mitä te pidätte vaikeasti ymmärrettävinä, taidokkaina miehinä, jotka ovat valmiita lähtemään matkalle pelastaaksenne itsenne kriitikoiden tulen lieskoilta. "After three years of turmoil we have completed what we think you'll find to be a complex and riveting tale of men on a journey to save themselves from a literalo ?"
-Mikä meitä vaivaa miehinä?What... Okay. What is our beef, as human men?
Dan Brown kuvailee vapaamuurareita maan vaikuttavimpina miehinä.In "The Lost Symbol," Dan Brown portrays the Masons as being some of the most powerful men in the country...
Emme saa pitää heitä hyvinä uskonnollisina miehinä jotka hylkäävät omaisuutensa vaan rikkaina kerjäläisinä.We should not think of these men as good religious men who forsake all earthly possessions as they claim. But rather as idle and sturdy vagabonds.
Emme voi valita miten - mutta voimme valita, miten kohtaamme kuoleman niin - että meidät muistetaan - miehinä.Sadly, we cannot choose how... but we can decide how we meet that end... in order that we are remembered... as men.
"garagisteiksi", miehiksi jotka eivät osaa rakentaa moottoreita."garagistes", the men who cannot build engines.
- He luulevat meitä pahoiksi miehiksi- Take it easy. They thought we're not good men
- Luulin teitä pahoiksi miehiksi.I thought you guys were bad men.
Aloimme muuttua totisiksi, synkiksi miehiksi.We started to be those kind of earnest po-faced men.
Ei ole sellaista territoriota, jossa miehet eivät odottaisi - toivoen, että otan heidät joukkooni, - odottaen, että voisivat sanoa itseään Larkinin miehiksi.There's not a territorial border we cross where men aren't waiting hoping I can take them on waiting to call themselves Larkin men.
Siksi... siksi naiset rakastuvat Eriksenin miehin alunalkaenkin.It's... it's why women fall in love with the Eriksen men to begin with.
- Annoit Hansin miehineen tulla tapetuksi.You let Hans and his men get slaughtered. - Wait a minute, wait a minute.
- Breacher miehineen on laskettu.Breacher and his men are all accounted for.
- El Guapo miehineen.- El Guapo and his men.
- Entä jos Caxton miehineen näkee teidät?Well, what if Caxton and his men can see you?
- Hodges miehineen muuttaa asemaansa.Hodges' men have repositioned themselves.
! Ottaa kiinni se mies!Stick it to the man!
" Kaikillahan ne on", mies sanoi.Who ain't, like the man said.
" Kestä se kuin mies!Take it like a man!
" Valkoinen mies puhuu käärmeen kielellä!""White man speak with, uh, forked tongue!"
"'Nyt tiedän, että olet mies, etkä enää ihmisen pentu."'Now, I know thou art a man and a man's cub no longer.

Questions and answers about mies declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about mies
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
beesthing
mielimind
mierooutcast
mietethought
misupussycat

Other Finnish nouns with the meaning man

Noun
jannu
mieshenkilö
yrkö

Noun man in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
мужичок
RUn
мужчина
RUn
папаша

Do you know these nouns?

NounTranslation
mierooutcast
miesäänimale voice
mielipidevankipolitical prisoner
mielipaharesentment
miekkailualuepiste
mielenkiintointerest
mikkelinpäiväthing
miinuspuolicon
miesystäväboyfriend
metsäsuomalainenforest finn