Kysymys noun declension

Declension of kysymys - question

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
kysymys question
accusative nom.
kysymys question
accusative gen.
kysymyksen question
genitive
kysymyksen (of) question
partitive
kysymystä (part of) question
inessive
kysymyksessä (in) question
elative
kysymyksestä (out of) question
illative
kysymykseen (into) question
adessive
kysymyksellä (at) question
ablative
kysymykseltä (from) question
allative
kysymykselle (onto) question
essive
kysymyksenä (as) question
translative
kysymykseksi (into) question
abessive
kysymyksettä (without) question

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
kysymykset questions
accusative nom.
kysymykset questions
genitive
kysymysten (of) questions
partitive
kysymyksiä (part of) questions
inessive
kysymyksissä (in) questions
elative
kysymyksistä (out of) questions
illative
kysymyksiin (into) questions
adessive
kysymyksillä (at) questions
ablative
kysymyksiltä (from) questions
allative
kysymyksille (onto) questions
essive
kysymyksinä (as) questions
translative
kysymyksiksi (into) questions
instructive
kysymyksin (with) questions
abessive
kysymyksittä (without) questions
comitative
kysymyksineen (together with) questions

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for kysymys

Examples of kysymys

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Ja se on ikuisuus." "Se on hetki, jolloin Jumala kysyy sinulta kysymyksen."It's an instant in which God is posing a question, which is:
"Kysyttäessä elääkö Carroll, Hardy väisti kysymyksen.""When asked if Joe Carroll was alive, Ryan Hardy dodged the question."
"Mutta jätin jälkeeni suuren kysymyksen.""But I left a big question. "
"Näinä päivinä huonon ruoansulatuksen herättää ilmoille usein kysymyksen, - mitä syödä ja mitä jättää syömättä."In these days of indigestion it is oftentimes a question as of what to eat and what to leave alone.
"Vaadin saada yhden kysymyksen"Look, I demanded ask her one question
"Annan sinulle kolme kysymystä," sanoo Jumala."Now, son, I know you're very curious," God tells him, "so I'm going to allow you to ask me three questions."
"En osannut odottaa tuollaista kysymystä."Oh, oh my. Oh, well, I wasn't prepared for such questions.
"Esittäkää sitten kaksi kysymystä:""Then ask two questions.
"Haluan vain esittää pari kysymystä."I just want to ask you the questions that I would anybody. - Right.
"Kaikille on nyt selvää, että tärkein arabikysymys" - "joka koskee Palestiinan kysymystä ja sen seurauksia" - "on osa suurta juonta, jolla pyritään oikeuttamaan" -It is now clear for everyone that the crucial Arab cause concerning the Palestinian question and subjected to its consequences is the object of a major plot aiming to legitimize
- Vastaus on kysymyksessä.- The answer's in the question. - What does that mean?
Ensimmäisessä kysymyksessä, Luisa otti vastauksen B.In the first question, Luisa picked answer B:
Et kuuntele sanoja kysymyksessä, ystäväni.You're not listening to the words in the question, my friend.
Hän omisti elämänsä yhdelle asialle. Olosuhteet päätöksestä niiden suojelusta ei ole kysymyksessä.This man dedicated his life to one thing, and the circumstances surrounding how he decided to protect that thing is not the question.
Ihmiset ihmettelee, "Mikä siinä Mr Spock kysymyksessä on tärkeää?"People go, "Why is it important, a question about Mr Spock?"
"... jokaisesta kysymyksestä tai arvoituksesta, miten tahansa mutkikkaasta, tulee enintään lapsen leikkiä. ""...any question or riddle, however complicated, becomes no more than child's play."
"Paineet saivat minut hermostumaan loistavan toimittajan kysymyksestä." The tension of the season got to me and I overreacted to an innocent question from a journalist we all know to be of the highest caliber.
- En pidä tuosta kysymyksestä.I don't like that question.
- Olen haaveillut tuosta kysymyksestä.- I've dreamed of hearing that question.
- Riippuu kysymyksestä.- Depends on the question.
"En vastaa kysymykseen, koska se on ennakkoluuloinen - kaltaisiani yksilöitä kohtaan.""I will not answer this question on the grounds that it is culturally biased... against individuals such as myself."
"Ihan hyvin" on vastaus siihen kysymykseen."Not much" is the answer to that question.
"Mikä on vastaus 99 kysymykseen sadasta?"What is the answer to 99 out of 100 questions?
"Olisiko kannattanut puraista palloksi maailmankaikkeus, ja vierittää se musertavaan kysymykseen, ja sanoa: 'Olen kuolleista noussut Lasarus'?"'Would it have been worth while... 'to have squeezed the universe into a ball... 'to roll it towards some overwhelming question? To say, 'I am Lazarus, come from the dead? '
"On." vastasin. Kuten yleensä vastataan kyseiseen kysymykseen."Why, yes!" I reply, as I usually do to that particular question.
- Aloittaisimmeko helpommalla kysymyksellä?Could we start. with a less complicated question?
- Ehkä sinun täytyy näyttää sille, että kysymyksellä on todella merkitystä.Maybe you have to show them that your question really matters.
- Lakkaisitko vastaamasta kysymykseeni kysymyksellä?Will you please stop answering my questions with a question?
- Mihin pyritte kysymyksellä?-What's the purpose of that question?
- Pätevöin sen kysymyksellä.I qualified it with a question.
- Kuulosti kysymykseltä.Sounded like a question.
- Oletin, että se kuulosti kysymykseltä.- The question part's implied.
- Se kuulosti kysymykseltä.- It sounded like a question.
-Tuo kuulosti vaatimukselta, ei kysymykseltä.I'm sorry, that sounded like a demand, not a question.
- Esitän vastalauseeni kysymykselle.l object to that form of question.
- Onko teillä aikaa muutamalle kysymykselle?Do you have some time for few question ?
Asuntosihteeri Hennings, onko teillä hetki aikaa parille kysymykselle?Secretary Hennings, do you have a moment for a few questions?
Kaikki ne vihaamamme kokeet ja opettajat - jäävät toiseksi sille kysymykselle, joka tuolla odottaa.Suddenly, all those tests and teachers we hated. Seem a lot less scary than the big question mark... that's hanging out there.
Meillä on aikaa vielä viimeiselle kysymykselle.Oh, no... We just have the time for one last question.
- Aina kun puhun, se toistetaan kysymyksenä.Every time I say something in this house, it gets repeated back as a question.
Howard, kysymyksenä on kenet näyttelijöistä pitäisi tappaa.Howard, the question is "Which Deep Powder actor do you think should be killed off?"
Hänen kysymyksenä olivat outoja.Didn't you find his questions strange?
Miten hänet löydämme, - kysymyksenä yhä on.How to find him, the question remains.
Suurena kysymyksenä on nyt mitä sitten tapahtuu?The question everyone here is asking is what happens then?
"Yhdeksi kysymykseksi.""1 question."
En tarkoittanut sitä kysymykseksi.I didn't mean for that to be a question.
Lasketaanko se kysymykseksi, jos pyydän sinua tanssimaan?If I ask you to dance, does that count as a question?
Oliko se onnettomuus vai terroriteko, jää kysymykseksi.'Whether it was an accident or an act of terrorism remains a question.'
Sitä ei lasketa kysymykseksi. - Miksei?You don't have to use up your question to go to the bathroom.
"Jotkin kysymykset ovat mutkikkaita ja vastaukset yksinkertaisia.""Sometimes the questions are complicated and the answers are simple."
"Pyydä häntä tuomaan loput kysymykset, koska tämän jälkeen en enää vastaa kysymyksiin.""Tell him to bring all further questions, because after this I do not wish to answer any more questions."
"Uskonnonfilosofian tehtävä on löytää kysymykset, joihin uskonto vastaa."What is it that Rabbi Abraham Heschel said? "The primary task of the philosophy of religion is to discover those questions to which religion is an answer."
- Ainoat kysymykset ovat miten ja koska.- The only questions are how and when.
- Eli kysymykset luodaan. Ihmisälykkyys vahvistaa keinoälyn vastaukset.So the transcribers create a record of each user's questions and check VAL's responses-- a human intelligence backing up an artificial one.
- Ei ole kysymysten vuoro.Now's not the time for questions.
- Kaikkien kysymysten vastaus on ei.No to all of the questions you pretend to want to ask.
- Lopeta kysymysten esittäminen.Well, then stop asking me questions.
- Mikä näiden kysymysten tarkoitus on?- What is the point of all these questions?
- Minä teen kysymysten listan.I'll make him a list of questions.
"Ei kysymyksiä" -muistio tehosi.And the "no questions asked" memo in the kitchen worked.
"Enimmäkseen työni on esittää kysymyksiä.""Mostly the job is to ask questions."
"Katsos... Minulla on sinulle kysymyksiä.""Look, I have some questions for you...
"Kirjanne on täynnä tärkeitä kysymyksiä, - mutta haluaisin tietää."and that your book is full of important literary questions... "but I would just really like to know.
"Kyllä tai ei" -kysymyksiä.All the questions answered yes or no. That man is the polygrapher.
Ajattelin auttaa sinua noissa kysymyksissä.Well, I thought I'd stop by... and try and help you answer some of those questions.
Ei ole mitään keinoa löytää yksittäistä absoluuttista totuutta, - kiistämätöntä argumenttia, joka kykenisi auttamaan ihmiskunnan kysymyksissä.There is no way of finding a single absolute truth, an irrefutable argument which might help answer the questions of mankind.
Hän valehteli kysymyksissä 11 ja 13.He lied on questions 11 and 13.
Hänellä ei ole liikkumavaraa kysymyksissä.So she's very limited in the kinds of questions she can ask you.
Joten vaikka vastasin kuvitellessani DNA:n olevan vastaus, tajusin, että laajemmissa biologian kysymyksissä, on eritasoisia tarkastelutapoja, jotka pitää ymmärtää ja niihin vastata:So although I answered this thinking DNA was the answer, it made me realize that in the context of the bigger biology questions that there are other levels of control that need to be understood and answered:
- En maksa kysymyksistä, Milly.What's happening? l don't pay you to ask questions, Milly.
- En oikein pidä kysymyksistä.I'm not really a big fan of questions.
- En pidä näistä kysymyksistä.I don't like these questions.
- Lista kysymyksistä haastattelijalle.It's a list of questions for the interviewer to ask.
- Mitä olen sanonut kysymyksistä?What'd I tell you about asking questions?
"Kun kysymyksiin on vastattu, runon taidearvon määritys on helppoa.""And once these questions have been answered... "determining a poem's greatness becomes a relatively simple matter.
"Lemin nasevat kommentit teoreettiseen fysiikkaan liittyviin kysymyksiin.""Lem's snappy answers to theoretical physics questions." Pow!
"Miksi tuon viisaan pitää pysähtyä ja vastata niin moniin kysymyksiin?"'Why is the smart one having to stop and answer so many questions?
"Pyydä häntä tuomaan loput kysymykset, koska tämän jälkeen en enää vastaa kysymyksiin.""Tell him to bring all further questions, because after this I do not wish to answer any more questions."
- ...kieltäytyy vastaamasta poliisin kysymyksiin.- ...refusing to answer police questions.
- Hän tuhlaa aikaamme - lapsellisilla kysymyksillä. "Seis.C'mon, waste our time with those childish trick questions.
- Jatkamme Samuelin kysymyksillä.Okay, let's get on with Samuels' questions.
- Lakkaa häiritsemästä presidenttiä typerillä kysymyksillä!Stop annoying Mr. President with impertinent questions, Junior.
- Millä kysymyksillä?- What questions?
- Minua pommitettiin samoilla kysymyksillä.Yeah, well, they just hammered me with the same questions.
Koita nyt vaan uskoa tätä Piru-juttua, säästäisi meidät molemmat näiltä lukuisilta kysymyksiltä.If you could just buy into this whole "I'm the Devil" thing, it'll save us both a lot of these questions.
Koska nämä vaikuttavat kysymyksiltä, joita esitetään murhasta epäillylle.Because these sound like the questions you would ask a suspect in a homicide investigation.
Nämä kuulostavat minusta kysymyksiltä.These sound to me like questions.
Sain sen eräältä cherokeesi-poppamieheltä. Hän sanoi, että sitä käyttämällä välttyisin typeriltä kysymyksiltä.It was given me by a Cherokee medicine man, who said, if I wore it, people wouldn't ask me fool questions.
- Huono aika kysymyksille.No time for questions.
- Jos uskosi on vahva, arvostelusi on selvempää ja tarve sellaisille kysymyksille...If your faith is strong, your judgment will become less clouded, and the need for such questions...
- Minulla ei ole aikaa kysymyksille.I've got no time for questions.
- Onko kysymyksille tarkoitus?There a reason you're asking these questions?
Aika kysymyksille on myöhemmin.There'll be time for questions later.
En kutsuisi niitä syytöksiä kysymyksiksi.I'd call them accusations more than questions, sir.
Joihinkin saa vastaukset, osa jää kysymyksiksi.Some ones come with answers, some are only questions.
Jokaisessa kaupungissa teimme 20 haastattelua samoin kysymyksinMOORE: No matter what city I was in... it was always the same 20 interviews... with the same 20 questions.
Kaiken jatkuva kieltäminen, kysymyksiin vastaaminen kysymyksin.Constant denial of everything, questions answered with a question.
Opetetaanko oikeustieteellisessä vastaamaan kysymyksin?Is that something they taught you in law school? To answer questions with questions?
Phillip, tulen uteliaaksi, kun ihmiset eivät vastaa kysymyksin.You know, Phillip, I get quite intrigued when people don't answer questions and quite curious.
Tässä tapauksessa on käsitelty metafysiikkaa kysymyksin, jotka olisi parasta jättää pyhimyksille ja filosofeille.This case has dealt with metaphysics, with questions best left to saints and philosophers.
He kaikki tulevat sinun luoksesi kysymyksineen, - ongelmineen ja huolineen.They all come to you with questions... problems, concerns.
Hän on kuin typerän tv-ohjelman isäntä älyttömine kysymyksineen.It's like I'm dating some idiotic game show host. He is driving me crazy with these stupid questions.
Ihmiset saapuvat kysymyksineen etsimään ohjausta. Luen vastaukset korteista. Nuo ovat korttejasi.People come to me with questions, looking for guidance, then I draw cards for them.
"1. kysymys määrittää runon muodon, 2. sen tärkeyden.""Question one rates the poem's perfection. "Question two rates its importance. "And once these questions have been answered,
"Ainoa kysymys on, minne jalat laittaa.""The only question is where to put your feet."
"Katsovatko tähdet takaisin?" Siinä vasta kysymys.Do the stars gaze back? Now, that's a question-
"Kuka on pomo?" se on retorinen kysymys.It is a rhetorical question.
"Kumman puolella olet?" Mikä kysymys se on?( Ray narrating ) whose side are you on? What kind of question was that?

Questions and answers about kysymys declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about kysymys
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
väsymysexhaustion

Noun question in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
вопрос

Do you know these nouns?

NounTranslation
kysyjäone who asks questions
kysymysmerkkiquestion mark
kynttelikköcandelabrum
kyssäkurkitrumpeter
kystiinicystine
kypsyminenmaturation
kynsilaukkagarlic
kyyhkyslakkadovecote
kyntöaikaplowing time
kyyläbusybody