Joukko noun declension

Declension of joukko - group

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
joukko group
accusative nom.
joukko group
accusative gen.
joukon group
genitive
joukon (of) group
partitive
joukkoa (part of) group
inessive
joukossa (in) group
elative
joukosta (out of) group
illative
joukkoon (into) group
adessive
joukolla (at) group
ablative
joukolta (from) group
allative
joukolle (onto) group
essive
joukkona (as) group
translative
joukoksi (into) group
abessive
joukotta (without) group

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
joukot groups
accusative nom.
joukot groups
genitive
joukkojen (of) groups
partitive
joukkoja (part of) groups
inessive
joukoissa (in) groups
elative
joukoista (out of) groups
illative
joukkoihin (into) groups
adessive
joukoilla (at) groups
ablative
joukoilta (from) groups
allative
joukoille (onto) groups
essive
joukkoina (as) groups
translative
joukoiksi (into) groups
instructive
joukoin (with) groups
abessive
joukoitta (without) groups
comitative
joukkoineen (together with) groups

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for joukko

Examples of joukko

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Riivasi joukon katolisia nunnia vuonna 1647.""First cited in 1647, when it possessed a group of catholic nuns."
- Jules, olen valinnut joukon ihmisiä puhumaan sinulle.Jules, I have been chosen by the group to talk to you.
- Mistä? Sinua jännittää puhua ison joukon edessä.You're nervous about speaking in front of a group of people,
- Yksi jousimiehistä näki joukon pakenevan solasta.It's not her! One of the archers saw a group fleeing the gorge.
- lra Gaines, joukon johtaja.- lra Gaines, the leader of the group.
"Johdan pientä sinistä joukkoa, -"I'm the head of a small group of blue people
- Kaksi joukkoa taistelee alakerrassa.Two groups are fighting downstairs
- Kyllä, se oli ennakkoliike. - Millaista hiton... löysäperse joukkoa pyörität täällä, eversti?Sir, at 1 1 :58 this morning, I received a letter... stating a group ofinmates were planning on taking you hostage at 1 2:1 0.
Edustan joukkoa kansalaisia, jotka ovat huolissaan johtamanne protestiliikkeen toiminnasta.I represent a group of concerned citizens who are... very upset about this... protest you're spearheading, no puns intended.
En tarvitse joukkoa.I don't need a group.
- Entäs "joukossa"?- What about "group"?
Haluat vain olla hyljeksittyjen joukossa.I think you just got to be in the "out" group.
Hän ja muut kiihkoilijat vahtivat häntä. -Ja he lähtevät viimeisten joukossa.He'll keep her close to him and his fellow zealots... and they'll be with the last group to leave.
Ihmiset joka puolelta kokoontuvat ryhmissä tutkimaan UFOja suuressa joukossa turvassa pilkalta ja väärältä informaatiolta.People from all over gather in groups to investigate UFOs, with safety in numbers against ridicule and disinformation.
Kaikki pysyvät sitten joukossa.Everyone stays in a group.
- Jos saamme eristettyä yhden leopardin joukosta, meillä ehkä on mahdollisuus.If we can isolate one leopard from the group, we may have a chance. What if we can't?
- Valitettavasti, kyläläinen joka johti heitä eksyi joukosta ennen kuin he saapuivat.Unfortunately, the villager who led them here... seperated from the group before they entered.
Hyvällä onnella saamme yhden tuosta joukosta.Be lucky to get one from that group.
Hän roikkuu suosittujen seurassa, - eikä kukaan siitä joukosta ota muita kavereita.Seriously, she hangs out with the popular crew, and nobody messes around outside their group, man.
Kun hänen ryhmänsä esiintyi, Danil erottui aina joukosta.When their kids' group was showing,
- Ei. Me ollaan jengi eikä yhdistys eikä joukkoon noin vain pääse.No way, only "Bracelets", we're a group, not an NGO in the hospital.
- Mene muiden joukkoon!- Join the group! - This is not happening!
- Panit minut kyllä hyvään joukkoon.Hey, hey, real group of winners You hooked me up with Here, Donnie.
Antakaa intiaanin ilmaista itseään, - jotta hän tuntee kuuluvansa joukkoon.-Sir I think you ought to let the Indian express himself. -Make him feel part of the group. -Express yourself.
Eikö olisi parempi soluttautua suosittujen joukkoon?Wouldn't it be better if we both infiltrated the cool kids' group?
Bändin sisällä vallitsee yhteisymmärrys siitä, - kuinka onnekasta on saada soittaa yhä samalla joukolla.I think that there really is, like, a collective understanding of how lucky and how fortunate we are to still be playing music with the same group of people.
Isolla joukolla on helpompi päästä sisään.The bigger the group, the better chance we have of getting in.
Rohkaisetteko aina joukolla Abedin tekemisiä?- Uh-huh. And so as a group, do you always indulge Abed in these little misadventures?
Saamme testata sitä isolla joukolla.That'll give us a chance to try it in group action.
Se oli mullistavaa, koska silloin tajuttiin, - että suurella joukolla voitiin tehdä jotain mielenkiintoista ja häiritsevää.This where people have their social relationships, this is where their friends are, this is where they have a creative outlet and so all those aspects are going into groups like Anonymous, where people, feel like they're part of the bigger thing
"Löydämme yhtiön Amerikasta, joka tarvitsee - neuvoja ja kykyjä tältä ihmeellisestä joukolta, - jonka kokoan ja sinun täytyy tulla mukaan.""We're gonna find a corporation in America that needs the advice and capabilities of this extraordinary group I'm forming and you gotta be in it."
Emmekö näytäkin vähän lainvalvojien joukolta?Don't you guys feel like we're... A group of crime fighters right now?
On hienoa saada tunnustus tältä loistavalta joukolta naisia.I'm deeply moved to be recognized by this extraordinary group of women.
Se näyttää isolta joukolta intiaaneja, jotka kantavat heimolippuja.It appears to be a large group of Native Americans carrying some sort of tribal flags.
lso osa kampanjani rahallisesta tuesta, tulee joukolta liikemiehiä täällä Los Angelesissa.A large portion of the financial support for my campaign comes from a group of businessmen right here in Los Angeles.
- Avaamme ylpeänä ovemme - ja täydet diplomit joukolle lahjakkaita oppilasurheilujoita.- Out of the way ! Coming through ! doors via full scholarships... to a truly gifted group of student athletes.
Gemma ja hänen kuoronsa lauloi klo 18.30 joukolle hienohelmoja.So at 6:30 p.m., Gemma and her choir sang here for a group of hoity-toits.
Koko joukolle.To the group.
Minut on valittu puhumaan joukolle.- I've been appointed to speak for the group.
Äiti omisti elämänsä joukolle nimeltä Acrata.She dedicated her life to this group, Acrata.
Aamulla lähetän joukot hakemaan häntä, kun hän on vielä toipilas.I'll send some groups out in the morning. They can take him out while he's recovering.
Minun mielipiteeni on, etteivät joukot ole kypsiä kumoukseen.My opinion is that groups are not ripe for revolution.
Nämä joukot ovat liittyneet afghanistanilaisiin pakolaisiin vastustaakseen hallitusta. ...mutta heidän ponnistelunsa eivät ole tuottaneet tulosta.These groups have joined the Afghan refugees to protest against the government but their efforts have been unsuccessful.
On vaikea yhdistää joukot.Getting all the groups to work together will be difficult, Ernesto.
Jos puolueneuvosto vaientaa minut, käännyn suoraan joukkojen puoleen.If the Party Council silences me I'll turn directly to the groups.
Mikä tämä juttu Otakin ja Sanadan joukkojen välillä on?What's going on with the Otaki and Sanada groups?
Siitä sinä vaikenet! Anna joukkojen päättää.And you just close up, let the groups decide.
Hän epäilee minua, - mutta kohtelee minua silti hyvin Täällä on monia eri joukkoja, - joten minun on oltava varovainenI know he suspects me, and yet he treats me well. There are many different groups over here, Sydney. I must take much care.
Hän käsittelee normaalisti jopa sadan hengen joukkoja.He normally handles groups of up to 100.
Ihmisoikeusjärjestöt vaativat joukkoja noudattamaan UIO-säädöksiä Alue 9:ssä.Rights groups have demanded that mercenaries should comply with all UYO regulations in District 9.
Aikojen läpi yhteiskunta on... etsinyt johtajia valituista joukoista.Throughout time society... has searched for guides from select groups of people.
Astronomit näkevät miten galaksit ovat kehittyneet tähtien joukoista, tuoksi verkkomaiseksi rakenteeksi jonka näemme tänä päivänä.Astronomers are seeing how galaxies evolve from groups of stars into the patchwork of systems we see today.
Tämä itsemurhapommittaja tässä on Mamud Rashed Faheen. Terroristi. Uskomme hänellä olevan yhteyksiä useisiin - fundamentalistisiin joukkoihin.This suicide bomber is Mamud Rashed Faheen, a suspected terrorist who we believe has been associated with fundamentalist groups.
Yhteyksiä, joita on vaikea havaita, mutta vaikuttavat muihin joukkoihin.Connections between groups that are hard to detect but that affect all the other sets.
He ovat vastuullamme, joten arvostaisin, jos voisit toimittaa joukoille ruokaa.We have a responsibility to them so I would appreciate it if you could deliver the food to the groups.
On raportoitu, että hallitus on toimittanut aseita joukoille salaa - aiheuttaen väkivaltaa, joka on levinnyt koko maahan.There are reports that the government has been secretly providing Arms to these groups, contributing to the violence that is erupted through out the country.
"Kaikki" on toki rajattu joukko, jonka minä valitsen.Of course the definition of everybody is a select group of people that guys like me pick.
- Eikö olekin suloinen joukko?- Aren't they a cute group?
- Ensimmäinen joukko meni jo.- The first group went through.
- Hänellä oli kaikki tässä maassa. - He olivat hyvin koottu joukko.ÉI had of everything in this country, and it was a well formed group.
- Isompi joukko liikkuu hitaammin.The bigger the group, the slower it moves.

Questions and answers about joukko declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about joukko
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
jankkohardpan
joukkiothing
joukkuething
joustoflex
puukkothing
saukkothing
stukkostucco
suukkokiss
Different length:
jouhikkothing
joukkiothing

Other Finnish nouns with the meaning group

Noun
kimppa
konserni
ryhmä
yhtye

Noun group in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
группа
RUn
купа

Do you know these nouns?

NounTranslation
joukko-oppiset theory
joukkohautamass grave
jokapaikansaracommon sedge
jokapyörävetoall wheel drive
joka sorkkathing
jokisokeusriver blindness
joukkoistaminencrowdsourcing
joukkuekilpailuteam competition
joukkomurhathing
jokiuomariverbed