Informaatio noun declension

Declension of informaatio - information

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
informaatio information
accusative nom.
informaatio information
accusative gen.
informaation information
genitive
informaation (of) information
partitive
informaatiota (part of) information
inessive
informaatiossa (in) information
elative
informaatiosta (out of) information
illative
informaatioon (into) information
adessive
informaatiolla (at) information
ablative
informaatiolta (from) information
allative
informaatiolle (onto) information
essive
informaationa (as) information
translative
informaatioksi (into) information
abessive
informaatiotta (without) information

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
informaatiot informations
accusative nom.
informaatiot informations
genitive
informaatioiden (of) informations
partitive
informaatioita (part of) informations
inessive
informaatioissa (in) informations
elative
informaatioista (out of) informations
illative
informaatioihin (into) informations
adessive
informaatioilla (at) informations
ablative
informaatioilta (from) informations
allative
informaatioille (onto) informations
essive
informaatioina (as) informations
translative
informaatioiksi (into) informations
instructive
informaatioin (with) informations
abessive
informaatioitta (without) informations
comitative
informaatioineen (together with) informations

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for informaatio

Examples of informaatio

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Vastaus tavanomaiseen tapaan muun informaation kanssa.""Your comments expected by usual route with all relevant information."
- Otetaan informaation aikakaudelle.- To the information age.
Alkaen maanviljelyn vallankumouksesta ja kyntöauran keksimisestä teolliseen vallankumoukseen ja koneiden keksimiseen, johtaen informaation aikakauteen, jossa elämme nyt kehittyneen elektroniikan ja tietokoneiden johdosta.From the agricultural revolution and the invention of the plow to the industrial revolution and the invention of the powered machine to the information age we live in now through essentially the invention of advanced electronics and computers.
Ei ole mitään tapaa, jolla totalitaarinen poliittinen järjestelmä voisi täysin estää informaation virran.There's no way that an absolutist political system can totally suppress the spread of information.
Elämme maailmassa, jossa informaation ylitsevuotava tarjonta on meille jokapäiväistä ja siksi meillä on tietynlainen asenne informaation ajattelemiseen omaisuutena.We live in this world in which absolute abundance of information is an everyday fact for a lot of us and this means we have a certain attitude towards the idea of information as property.
- Hallitsimme sitä valvomalla informaatiota.- We controlled it by controlling information.
- Ihan liikaa informaatiota.- That's way too much information.
- Kokoan informaatiota.-Well, I'm, uh, I'm gathering information. - Excellent.
- Liikaa informaatiota.( chuckles ) That was too much information,
- Millaista informaatiota?- What kind of information?
Pieni liikahdus informaatiossa.A tiny little shift in the information.
- Häntä ei tunneta väärästä informaatiosta.-He's not known for misinformation.
- Projisoidaan informaatiosta sekä... - Tämän takia en päässyt Harvardiin.Projecting from that information as well as the time elapsed... oh,this is the part of the S.A.T.S that kept me out of harvard
99% kaikesta informaatiosta yleisölle tästä aiheesta on hyvin suunniteltua väärää tietoa, joka on suunniteltu pelottamaan ihmisiä, jotta he kannattaisivat seuraavaa vaihetta globaalissa sodankäynnissä.Ninety-nine percent of all the information out in the public on this subject is well-crafted disinformation designed to scare people to support the next phase in global warfare.
Emme ole kiinnostuneita sellaisesta informaatiosta.We're not interested in such "information".
He ovat lähellä pidätystä ja maksavat informaatiosta.They expect to make arrests at any moment, and there's a reward for information. - Turn it off.
- Hukumme jo informaatioon.We're already drowning in information!
Minkä kuvan liität siihen informaatioon?What image do you associate With that information?
Kuten myös avaruussään kanssa, pitää tietää mitä saadulla informaatiolla tehdään ja miten.The same thing is with space weather. Uses of this information need to know what do they need to know and now.
Mutta kun epäonnistun mitättömän älynne ylikuormittamisessa turhalla informaatiolla, saavutte aseistettuina paikalle.Yet, when I fail to overload what are clearly inferior intellects with a drist of needless information... you... bring weapons to bear!
Ihmiset joka puolelta kokoontuvat ryhmissä tutkimaan UFOja suuressa joukossa turvassa pilkalta ja väärältä informaatiolta.People from all over gather in groups to investigate UFOs, with safety in numbers against ridicule and disinformation.
Tämä valitettavasti on sellaista, joka on vienyt tilaa uutisilta ja informaatiolta.That's, unfortunately, the sort of thing that has taken the place of news and information.
Se toi Molokin esiin informaationa.It brought Moloch out as information to be absorbed.
Pienikin muutos lihaksissa muuttuu monimutkaiseksi informaatioksi- joka välittyy niin nopeasti, että usein emme edes huomaa sitä.The smallest shift in its musculature can translate itself into complex non-verbal information, so subtle and communicated so quickly that we often don't even register it; Not consciously.
"Arvokasta ei ole informaatio, vaan tieto siitä, kuka sitä haluaa.""The real value here is not the intel, it's knowing who really wants this information."
"Minun on kirjoitettava ylös kaikki informaatio siitä"."I've got to take down all the information about it".
- Filmin informaatio...The information on that film--
-Jos aisti-informaatio luetaan väärin - voi huono tuntua hyvältä ja päinvastoin.If sensory information got misinterpreted by the medial forebrain bundle, it's possible for bad to feel good, and good to feel bad.
Embedding tarkoittaa - taipumustamme hyväksyä - ensimmäinen tarjottu informaatio - ja jopa hylätä päinvastainen tieto.Embedding? Embedding is our tendency to latch on to the first bit of information that we're offered and overlooking, or even ignoring, contradictory information. It's a fascinating principle...

Questions and answers about informaatio declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about informaatio
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
deformaatiodeformation
reformaatioreformation
Different length:
informaatikkoinformaticist

Noun information in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
извет
RUn
инфа
RUn
информационность
RUn
информация
RUn
сведение

Do you know these nouns?

NounTranslation
informaatikkoinformaticist
informaatioteknologiainformation technology
infokratiainfocracy
indigokarmiiniindigo carmine
infektioinfection
indoiranilainenthing
injektioruiskuhypodermic syringe
ilmansuuntapoint
indonesialainenan indonesian person
inertiainertia