Hetki noun declension

Declension of hetki - moment

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
hetki moment
accusative nom.
hetki moment
accusative gen.
hetken moment
genitive
hetken (of) moment
partitive
hetkeä (part of) moment
inessive
hetkessä (in) moment
elative
hetkestä (out of) moment
illative
hetkeen (into) moment
adessive
hetkellä (at) moment
ablative
hetkeltä (from) moment
allative
hetkelle (onto) moment
essive
hetkenä (as) moment
translative
hetkeksi (into) moment
abessive
hetkettä (without) moment

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
hetket moments
accusative nom.
hetket moments
genitive
hetkien (of) moments
partitive
hetkiä (part of) moments
inessive
hetkissä (in) moments
elative
hetkistä (out of) moments
illative
hetkiin (into) moments
adessive
hetkillä (at) moments
ablative
hetkiltä (from) moments
allative
hetkille (onto) moments
essive
hetkinä (as) moments
translative
hetkiksi (into) moments
instructive
hetkin (with) moments
abessive
hetkittä (without) moments
comitative
hetkineen (together with) moments

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for hetki

Examples of hetki

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Hän kääntyi ja katsoi hetken Elizabethia,"And turning 'round, he looked for a moment at Elizabeth
"Laki on aikojen viisaus "hetken mielipiteeseen käärittynä."Articles inserted in the opinion of the moment. "
"Luulin jo hetken, että olimme pulassa.""for a moment there, I thought we were in trouble?"
"Muistammeko tämän hetken?""Will we ever remember this moment, when we were friends like this?
"Olemme onnekkaita, että elämme nähdäksemme tämän hetken, - jolloin Bobby Fischer pelaa Boris Spasskia vastaan."I said, "You know, we're really lucky... to be alive, at this moment, when Bobby Fischer's playing Boris Spassky".
"Bastian aloittaa piirityksen, odottaen sopivaa hetkeä hyökätäkseen.""Bastian starts circling, waiting for his moment to attack."
"Emme voi ennustaa hetkeä, jona ystävyyssuhteet syntyvät.""We cannot predict the precise moment when friendships are formed.
"Hänen äitinsä oli odottanut tätä hetkeä kauhuissaan, Sailor."His mother had long-feared this moment would come," Sailor.
"La Bomba" -kiertueesta asti - olen odottanut tätä hetkeä.Ever since we started touring with the show "The Bomb" I've been waiting for this moment.
"Murhanhimoiset punanahat teroittavat nyt veitsiään - sitä hetkeä varten, jolloin aloittavat veritekonsa.""The murderous Redskins are now" "whetting their knives" "in anticipation of the moment when they begin their bloody work."
- "Ole hetkessä."- "Be in the moment."
- Autoin sinua elämään hetkessä.- I was helping you to live in this moment.
- Eivät ole koskaan hetkessä?Never in the moment.
- Elän hetkessä!Oh, I'm in this moment.
- Filosofia kehottaa elämään hetkessä.They sort of all embrace this "live-for-the-moment" philosophy.
"Ole onnellinen tästä hetkestä.""Be happy for this moment
"Siitä hetkestä alkaen näin loppumattoman hyökkäyksen pieniä lapsia kohtaan, nuoria poikia ja tyttöjä kohtaan, jotka haluavat koulutusta tai työtä"From that moment I saw an unending attack by adults on kids of seven and eight and ten and twelve on adolescent boys and girls trying to get a job or an education or into medical school."
"Siitä hetkestä lähtien hän hallitsijokaista ajatustani.""From the moment She was constantly in my thoughts. "
"Tästä hetkestä alkaen, keitto, - keiton valmistus, keiton myynti, tai keiton syönti, - on täten laitonta Dorin kuningaskunnassa."From this moment on, soup, "the making of soup, the selling of soup, or the eating of soup, "is hereby outlawed in the kingdom of Dor!
"Tästä hetkestä sinun maailmasi muuttuu lopullisesti."So I said, "James, this is the moment your world changes forever."
"Näky vaikutti tavanomaiselta. Hän ei hetkeen pitänyt sitä outona."What she saw was so casual, she hardly thought about it for a moment.
- Ei. Säästetään oikeaan hetkeen.-No, let's just savor the moment.
- En tiedä. Etsin häntä. Sitten tajusin että tämä on varmaan viimeinen yksityinen hetkeni hetkeen.I was looking for her then I realized this might be my last private moment for a while.
- Odota viime hetkeen, kun hyppäät.You have to wait until the last moment to jump, okay?
- Sinun "uuu" ei oikein sovi tähän hetkeen. - Niinkö? Nännisi ovat typerät.Okay, your "Whoo" is so not in the moment.
"Ja tällä hetkellä heillä on yksi."'At the moment, they have one.
"Kestän nämä päivät, kun kuvittelen, että syleiIen sinua" "suutelen sinua ja kosketan sinua" "koska tiedän sillä hetkellä löytäväni elämälleni tarkoituksen.""All that gets me through the day, is to close my eyes and imagine holding you, "kissing you, touching you. "Because I know I'll feel at that moment...
"Kirjoitan sinulle, - jotta saisit tietää kuinka onnellinen olen tällä hetkellä."So I thought I'd write to you "so that you could know how happy I am at this very moment,
"Mitä merkitystä tällä hetkellä on?""What is the moment worth?"
"Mutta viime hetkellä..."But at the last moment..."
"Tietenkin, tämä on se pyhä hetki." Niin kuin "pyhä, pyhä, pyhä". Hetki hetkeltä."Holy, holy, holy" moment by moment.
- Tuntui oikealta hetkeltä.- No. - It felt like the right moment.
-Se voi muuttua hetki hetkeltä.Well, it can change from moment to moment.
Aivan kuin hän veisi - sinut hetki hetkeltä läpi kuoleman kokemuksen."It's as if she's taking you moment by moment through the experience of dying.
En aikonut antaa tätä sinulle vielä, mutta tämä tuntuu hyvältä hetkeltä.l wasn't gonna give this to you just yet but it seems like the right moment.
"Tälle hetkelle, ja tulevalle hetkelle.""To this moment, and the moment yet to come."
Et voi perustaa loppuelämääsi yhdelle epätoivon hetkelle.You can't base the rest of your life on one desperate moment.
Farkuille, sisarkunnalle, - tälle hetkelle ja koko loppuelämillemme.To the pants. And the sisterhood. And this moment, and the rest of our lives.
Halusin tehdä sille hetkelle oikeutta.I wanted to give the moment its due.
Kaikelle sille, joka ei kuolemaamme huomaa, - mutta joka suo sanat ja siivet ohikiitävälle hetkelle."yet lend the passing moment words and wings."
"Hän on täällä tänä hetkenä."He is here this very moment.
"Mutta seuraavana hetkenä, Peter seisoi jälleen kivellä,""But the next moment, Peter was standing on the rock again,
"Tänä jännittyneenä hetkenä - vallanpitäjät ovat päättäneet ottaa käyttöön - keinot, jotka ovat välttämättömiä - järjestyksen ja rauhan palauttamiseen. ""In this tense moment the authorities have decided to introduce means that are necessary for attaining order and calmness."
"mutta yhtenä tiettynä hetkenä elämässäsi,"but at any given moment of your life,
'Päätös tehtiin, asutuksen pelastamiseksi,' joka, jälkiviisaasti... voidaan nähdä vain historiamme pimeänä hetkenä.A decision was made to save the settlement, which, in hindsight...can only be seen as a dark moment in our history.
- Annoin sinulle sydämeni ja sieluni, - jota en ole tehnyt kellekään mulle - ja sinä kutsut sitä upeaksi hetkeksi?I gave you my heart and soul, things I've never given to anybody before, and you wanna call it "a fabulous moment"?
- Anteeksi pieneksi hetkeksi.Excuse me for a moment.
- Anteeksi, joudun panemaan teidät hetkeksi pitoon.- Put 'em on hold! - Uh, excuse me. May I put you on hold for one moment?
- David, tulisitko tänne hetkeksi?- David, will you come here a moment?
- Ehdinkö hetkeksi?Does he have a moment?
"Että nämä hetket säilyvät ikuisesti."These moments will be everlasting."
"Toisaalta hetket eivät ehkä merkitse mitään.""But maybe these moments don't mean a thing."
- Nuo hetket... Ne kuuluvat minulle, Alan.These moments... they belong to me, Alan.
- Nämä hetket, - ne kuuluvat minulle, Alan.These moments... they belong to me, Alan.
- Salli minulle nämä harvat itsesäälin hetket.Just allow me these rare moments of self-pity, okay?
- Harper on hetkien päässä muuttumasta surfilegendaksi.- Harper, here, is moments away from being a surfing legend.
- Näiden hetkien vuoksi kannattaa elää.- These are the moments I live for.
- Olet vain hetkien päässä haudasta.You're only moments away from the grave, Mollari.
-Elän näiden salaisten intohimon hetkien vuoksi.-I live for these moments of stolen passion.
-Rakensin ne hetkien perusteella. Sanomiesi ja tekemiesi asioiden perusteella.I built them from moments... things you've said and done.
"Historiassa on hetkiä, jolloin yhden...""There are moments in the history of all things "where the placement of a single... "
"Jokaisen elämässä on hetkiä jolloin voi nähdä pilkahduksen ikuisuudesta.""There are moments in every man's life when he glimpses the eternal. "
"Me saamme olla yhdessä vain hetkiä.You and I seem destined to have but a few moments.
"Uudistumme taas kerran - "etsien valoisia hetkiä jotka toimivat...We renew ourselves once again seeking out the bright moments that will serve--
"Vaalikaa näitä hetkiä.""Treasure these moments".
"Haluan haluni syvimmissä hetkissä...""I want... "I want... In my fondest moments of wantonness, I want..."
/ Täydellisissä hetkissä /++ In perfect moments ++
15 000 ei ole mitään kunniasta saada lyödä triangelia - Mahlerin 5. sinfonian hurmioituneissa viimeisissä hetkissä!People, 15,000,that's a paltry sum for the honor of striking the triangle in the rapturous final moments of Mahler's fifth symphony.
Elämme hetkissä liittymäramppien välissä.We live in... in the moments between the on and off ramps.
Harvey ja minä lämmittelemme itseämme näissä kultaisissa hetkissä.Harvey and I... warm ourselves in all these golden moments.
"Hienoista hetkistä huolimatta show'sta puuttuu yhtenäisyys.""Even in its best moments, many though there are, "it is clear the Bombshell is marching to two different beats."
- ...jonka poluilla nautimme iloisista hetkistä.Along this path, we would share many joyful moments together.
- Cambridge on tehnyt valmisteluja - juhliakseen yhtä historian kruunaavimmista hetkistä.In Cambridge preparations are being made to celebrate one of the crowning moments in its history.
- Et sinä päätä herkistä hetkistä.Who died and made you king of moments?
- Haluan nauttia niistäkin hetkistä.And I want to enjoy those moments too. Wow.
- Meidän täytyy tarttua näihin hetkiin, Elena.We have to take these moments, Elena. All right?
- Olen heikkona kauniisiin hetkiin.I'm such a sucker for inspirational moments.
Ei pelkkään synnytykseen, vaan ensimmäisiin ratkaiseviin hetkiin myös.Not just the birth, but those crucial first moments too.
Elämä pelkistyy muutamiin hetkiin, herra Fairweather.Life comes down to a few moments, mr. Fairweather.
Entä jos pelkään palata niihin hetkiin?And what if I'm scared to remember some of my moments?
"Pero, ole tukenani viimeisillä hetkillä" - "kun kuolema ottaa minusta tappavan otteensa."He said, " Pero, be there for me in the final moments when death has me in its deadly grip.
Ei olisi korvattu tuollaisilla hetkillä... Kun katsoin sinua ja näin sen ettet uskonut minua.Replaced by moments like that... when I looked at you and I saw that you didn't believe me.
Hunt ja Nowakowski kuolivat iskun ensi hetkillä.Now, Hunt and Nowakowski died during the first moments of the assault.
Hän huohottaa oikeilla hetkillä.She'd gasp at all the right moments.
Hän yritti rauhoitella naista tämän viimeisillä hetkillä.He was just trying to give her some peace in her last moments of life.
Välttyisi näiltä hämmentäviltä hetkiltä... Mutta ei se haittaa.And avoid these embarrassing little moments, but it's okay.
En halua, että luokkatoverisi nauravat perheemme yksityisille hetkille.I'm not sure if I'm comfortable with the idea... of your classmates laughing at our family's private moments.
Mitä tapahtuikaan niille hiljaisille, herkille hetkille?Whatever happened to them quiet, tender moments?
Sinulle, rakkaani, ja niille ihanille hetkille, joita olemme yhdessä viettäneet.To you, my dear and all the lovely moments we've had together.
Varastetuille... ...hetkille!Here's to stolen moments.
"Inhimillinen asenne on luonnollinen ja välitön, - jos välittömyydestä voidaan tällaisina hetkinä puhua."It's the most natural and spontaneous behavior. If spontaneity exists in these moments.
"Näinä hetkinä minä tarvitsen sinun tasoisesi sotilaan."It is at such moments of despair that I need soldiers like you.
"Tunnen kiihottuvani mitä oudoimpina hetkinä. ""Desire in the least appropriate moments.
- Kiusaamista niinä yhteisinä hetkinä, - kun olemme kahdestaan, ennen kuin tyttäreni laskeutuu portaat.You know, the time-honored hazing that goes on in those few moments we share, where he and I are alone, just before my daughter descends the stairs.
- Tällaisina hetkinä olen ystäväsi.In moments like this, I hope you can call me friend.
Joka minuutti tuntui jakautuvan loputtomiksi hetkiksi.Each minute seemed to divide and divide again into endless moments.
Vain lyhyiksi hetkiksi.Just fleeting moments.
"Ainoa loistokas hetki koettiin viimeisellä neljänneksellä,"The lone moment of glory came in the 4th quarter,
"Elmoon muuttaminen oli minulle carpe diem -hetki."* Her sister's got her own opinion... * Moving to elmo was one of those "seize the day" moments for me.
"Hei, Ross. Meillä taisi olla äsken herkkä hetki. ""Hey, Ross, you know, I think we had a moment before."
"Hyvä Luke, jos laskelmani pätevät, - saat tämän kirjeen hetki DeLoreanin katoamisen jälkeen.""Dear Luke, if my calculations are correct, "you should receive this letter at the exact moment the DeLorean vanished.
"Joka hetki poissa luotasi on siunaus."Every moment I count away from you is a blessing."

Questions and answers about hetki declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about hetki
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
hankisnow blanket
haukipike
heilithing
heisiviburnum
hekkibackstay
helmipearl
helpicanary grass
henkibreath
hetiöan androecium
hukkihook
häkkicage
putkipipe
retkitrip
Different length:
h-hetkizero hour

Other Finnish nouns with the meaning moment

Noun
hetkinen
kotva
tuokio

Noun moment in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
мгновение
RUn
минутка
RUn
минуточка
RUn
Минфин
RUn
минчанин
RUn
минчанка
RUn
момент

Do you know these nouns?

NounTranslation
hetkellisyysmomentariness
hetkinenmoment
herttanelonenthing
henkaricoat hanger
herttucisticola
herkkyyssensitivity
heterotsygoottiheterozygote
hidastusslowing
hidaslorithing
hevosmuurahainencarpenter ant