Asia noun declension

Declension of asia - thing

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
asia thing
accusative nom.
asia thing
accusative gen.
asian thing
genitive
asian (of) thing
partitive
asiaa (part of) thing
inessive
asiassa (in) thing
elative
asiasta (out of) thing
illative
asiaan (into) thing
adessive
asialla (at) thing
ablative
asialta (from) thing
allative
asialle (onto) thing
essive
asiana (as) thing
translative
asiaksi (into) thing
abessive
asiatta (without) thing

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
asiat things
accusative nom.
asiat things
genitive
asioiden (of) things
partitive
asioita (part of) things
inessive
asioissa (in) things
elative
asioista (out of) things
illative
asioihin (into) things
adessive
asioilla (at) things
ablative
asioilta (from) things
allative
asioille (onto) things
essive
asioina (as) things
translative
asioiksi (into) things
instructive
asioin (with) things
abessive
asioitta (without) things
comitative
asioineen (together with) things

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for asia

Examples of asia

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
"Antakaa kun kerron yhden asian" ja "Haluan vain sanoa"."Let me tell you something," and, "I just wanna say this."
"Halusin vain sanoa yhden asian:"Called to tell you one thing.
"Hoidamme asian joka tapauksessa." Kovis."We'll put things in motion either way"? Tough guy.
"Huomasin lopulta Rose Rediä tärkeämmän asian."I finally discovered something more important than Rose Red.
"Hän on erittäin kilpailuhenkinen. Hän pitää uusista asioista." "Hän ei ikinä muuta mieltään, kun on päättänyt jonkin asian."He's very competitive, and he enjoys new things... and he never changes once he's made up his mind.
""Minulla on tärkeää asiaa. Rebecca.""I have something terribly important to tell you.
"Aina" pahensi asiaa.No, I'm not. Yes, you are. You always overthink things.
"Hei, George." Jos hän sanoo sen kolmesti, hänellä on asiaa. "No mitä?""Hey, George." When he does three "Hey, George"s, you've gotta... He wants to say something. "What?"
"Hän ei juuri ikinä katsonut niiden läpi"- "jotain niin pientä asiaa kuin poikaa."She seldom or never looked through them for so small a thing as a boy."
"Jos haluat onnistua, sinun on tiedettävä kaksi asiaa.""Salvatore, to be a successful, "you gotta know two things.
"Ray, et auta minua koskaan missään asiassa.Ray, you never help me with anything around here. Idiot!
"Sentronics myy aseita diktaattoreille" asiassa, ei ihme että he haluavat hänet kuolleena."Sentronics selling weapons to dictators" thing, no wonder they want him dead.
- Ei itse asiassa yhtään miltään.Not feeling anything, really.
- Ei, itse asiassa, kaikki on hyvin.- No, in fact, everything is fine.
- Eipä oikeastaan. Jim oli kuvaavinaan työntekijää, - mutta räpsi itse asiassa kuvia pylväistä sun muista.I remember Jim would act like he was taking a photograph of a worker, then hed put the camera down and take a photograph of a pylon or an anchor point or something like that.
"6 viikkoa olen fantasioinut kahdesta asiasta." "Fantasia numero 1 liittyi intiimiin kosketteluun..." "kyynärpäälläni."for six weeks, I'd fantasized about two things-- my first fantasy involved some intimate touching... of the elbow.
"Jos minulle tapahtuu jotain, ota asiasta selvää."If something happens, you'll check it out.
"Mistään asiasta ei ole hyötyä, ennen kuin se on viety loppuun.""There's no good in anything until it's finished."
"Yhdestä asiasta murhaaja voi olla varma:"There is one thing a murderer may rely on for protection.
"mutta sinulla on oikeus tietää asiasta."I'm not sure how to put this, but there's something you need to know.
"Vakuutan, että Venäjä ei ole sekaantunut asiaan.""You must believe that Russia had nothing to do with this infamous act."
"ihmiset on rakennettu tietyllä lailla", "ahneus on luonnollinen asia", ikään kuin he olisivat perehtyneet asiaan.Greed is a natural thing.' as though they'd worked for years on it.
(Roba) Kun on pannu kaiken energian ja uskon siihen yhteen asiaan...You've put all your energy, faith and spirit into something...
- Asia on nyt niin, - että minun ei kuulu sotkeutua tähän asiaan.The thing is, it ain't... it ain't my place, getting mixed up in all this, so, uh...
- Cottlen mukaan asiaan vaikutti se, että odottamani lapsi oli puoliksi ihminen.Cottle said it had something to do with carrying a half-human child.
"Kaikella on määrähetkensä," - "aikansa joka asialla taivaan alla."To everything there is a season and a purpose under heaven.
- "Tälläisellä asialla?"- "Something like this"?
- Ensi viikolla Nickin asialla.- Oh. Next week. - I'll see how things go with his mum.
- Joka asialla on ensi kertansa.Always a first time for everything.
- Kaikesta päätellen asialla oli al-Shabaab.Well, everything about this points to Al-Shabab in Somalia.
- En tiedä, miksi tuo kuulostaisi hyvältä asialta.I don't know how this sounds like a good thing.
- Saat sen kuulostamaan huonolta asialta. Ei.You make that sound like a bad thing.
- Saat sen kuulostamaan hyvältä asialta.- You make it sound like it's a good thing.
- Saat sen kuulostamaan pahalta asialta.You say that like it's a bad thing.
- Se kuulostaa hyvältä asialta.That sounds to me like a good thing.
"Batman paljastettu!" Enkä voi tehdä asialle mitään!Batman unmasked! And there is not a blessed thing I can do about it.
"En tiedä, haluanko tehdä asialle mitään. ""Well, but I'm not sure I really want to do anything about it."
"En voi asialle mitään."There's nothing else I can do."
"Joka asialle on kausi" "ja aika joka tarkoitukselle taivaan alla.""To every thing there is a season and a time to every purpose under heaven:
"Jokaiselle asialle on oma aikansa"To everything there is a season,
- Monet näkevät tekemisenne positiivisena, - ja monet myös ongelmallisena asiana.Well, there are many people who see what you're doing as a positive thing, and of course many that see problems with it.
- Siitä puhutaan ihan normaalina asiana.You people say things like that like it's normal. Right.
- Sinun pitää tehdä se ensimmäisenä asiana huomenna.- I need you to do it first thing tomorrow.
- Viimeisenä asiana sanoit suuntaavasi Boca Ratoniin.The last thing that you said was that you were headed to Boca Raton. Go!
Ajattele sitä samanlaisena asiana kuin aina.Just think of it like it's the same thing as always.
"Ainoaksi sanottavaksi asiaksi jää:--the only thing left to say will be:
- Hän kutsuu sitä pimeäksi asiaksi.- She called it a dark thing.
- Pimeäksi asiaksi?- Dark thing?
- Sitä pitäisi kutsua inhottavammaksi asiaksi.There are so many more disgusting things it should be called.
Barbara Bush, Yhdysvaltojen presidentin puoliso, - sanoi Simpsoneita typerimmäksi näkemäkseen asiaksi.Barbara bush, the first lady of america, She called it the stupidest thing she'd ever seen.
"Bastian puristi Orania surullisena nyrkissään kykenemättömänä toivomaan yhtään toivomusta saadakseen asiat järjestykseen Fantasiassa ja päästäkseen jatkamaan omaa elämäänsä omassa ihmismaailmassaan." "Bastian palasi teleskooppinsa ääreen toivoen vastoin kaikkia olettamuksia saada nähdä jonkin merkin Fantasialaisista ystävistään."Bastian sadly clutched the Oran... "...unable to make the one wish that would set things right in Fantasia "and allow him to get on with his own life...
"Elämän parhaat asiat ovat ilmaisia"The best things in life are free
"Elämässä pitää ottaa asiat siten kuin ne tulevat.""In the lives we lead, you do things as they come.
"Et kirjoita enää yhtään kirjaa". "Oikaisen asiat. ""You'll never write another book." "l'm making things right."
"Haluamamme asiat elämältä ovat tyhjiä, mitättömiä ja tympeitä."The things we want in life are empty, stale, trivial."
"Hyödyllisten asioiden tuotanto luo liikaa hyödyttömiä ihmisiä.""The production of too many useful things results in too many useless people."
"Kaikki on geeneissä... selitys asioiden tilalle, joka ei kuitenkaan uhkaa sitä."it's all in the genes... an explanation for the way things are that does not threaten the way things are.
"Kirottu olkoon hölmö, joka ensimmäisenä sekoitti rakkausasiat - kunnia-asioiden kanssa." Tiedätkö kuka sanoi niin?"Cursed be that fool who first intermingled things of love with things of honor." You know who said that?
"Mies, jolla on rohkeutta kyseenalaistaa asioiden laita."A man with the courage to question the order of things.
"Taistelemme niiden asioiden puolesta, jotka ovat aina lähinnä sydäntämme.""We shall fight for the things which we have always carried nearest our hearts."
"Ateljeen hankkiminen ja näyttelyt ovat harvoja tärkeitä asioita."Setting up a studio, having shows, seems like... one of the few worthwhile things there is for me to do.
"Ehkä en koskaan tee niitä asioita joita luulin tekeväni.""Maybe I'm never going to do the things I thought I would."
"Emme näe asioita sellaisenaan."We don't see things as they are.
"En oikeastaan. Olen ajatellut muita asioita kuten Columbinea." Hän oli todella innostunut siitä ja minä olin, -I've thought about other things like Columbine." And he really was into that and I was like, "Well I could either be alone or I could join his plan and be with him and not be alone."
"Että ihmisistä kuulee nykyään villejä ja luonnottomia asioita."Golly, you hear a lot of savage and unnatural things about people these days.
"Antakaa minun olla, kaikissa asioissa..." " ...ikuisesti rakastava palvelijanne.And allow me to remain, in all things your ever-loving servant.
"Et saa kertoa tästä kenellekään, mutta jos olet suora ja selkeä" "kaikissa asioissa, joita sinulta vaadimme" "saatamme palkita sinua vielä lisää.""You are not to let anyone know, but you will use such plainness "and frankness in all things we shall demand of you, that we may have cause to reward you even further. "
"Uskomissamme asioissa ei ole onnea, - jos ne ovat erilaisia kuin asiat, joita teemme.""in the things that we believe if they're different than the things that we do."
- Aivan. Olet täysin objektiivinen Lanaa koskevissa asioissa.You're completely objective in all things Lana.
- Ajatuksesi pitäisivät olla korkeimmissa asioissa.Your mind should be on higher things, Ernst.
"Cherry ei välitä tuollaisista asioista"?"Cherry doesn't care about things like that"?
"En tiedä mitään näistä asioista"."I don't know anything about these things".
"Haluaisin puhua sinulle - joistain asioista, joita teet esityksessäsi.""I would like to talk to you... "...about some of the things that you do in your show.
"Hän on erittäin kilpailuhenkinen. Hän pitää uusista asioista." "Hän ei ikinä muuta mieltään, kun on päättänyt jonkin asian."He's very competitive, and he enjoys new things... and he never changes once he's made up his mind.
"Jackson Kandinsky heräsi kuumiin uniin kadonneista asioista ja..."Chapter One Jackson Kandinsky awoke from hot dreams of lost things
"Oppimisen ja viihteen lisäksi - "en tuhlaa aikaani asioihin, joilla ei ole vaikutusta.Except for education and entertainment, I'm not going to waste my time on things that won't have an impact.
"Uskokaa mieliksenne, että pystyn kummallisiin asioihin."Believe then, if you please, that I can do strange things.
- "Ne" vaikuttavat asioihin!They... they affect things.
- Aikanaan. Heitä voisi olla kaksi, - jotta he voivat pitää toisilleen seuraa, - kun olemme keskittyneet muihin asioihin.Yeah, of course, eventually, but we should, um, probably have two, you know, so they can keep each other company when we're, you know, distracted by other things.
- Daniel pystyy asioihin, joihin Nolan ei.Daniel can make things happen that Nolan can't.
"Näillä asioilla on paljon arvoa.""Here are all these things which have so much value,"
"Suurilla asioilla on pieni alku."Big things have small beginnings.
- Kyllä, mutta asioilla on järjestyksensä.Celmis High Risk? Yeah. But there's an order to things here, you know.
- Millaisilla asioilla?- What kind of things?
- Muilla asioilla on arvoa.Other things have value.
Ei enää puhumista asioilta, jotka eivät puhu.No more talking from things that don't talk.
Emme saisi valehdella, mutta joskus vanhempien on suojeltava lapsia kauheilta asioilta.We shouldn't have lied, but sometimes parents wanna protect the kids from scary things.
Hänen täytyy alkaa suojella naisia tietyiltä asioilta.He has to start protecting the women in his life from certain things.
Koska pystyn suojelemaan sinua kaikilta pelottavilta asioilta maailmassa.'Cause I can protect you from all the scary things that are out there.
Mieli suojaa itseään asioilta, joita ei ole valmis kohtaamaan.You knthe mind has a way of protecting itself From dealing with things it's not ready to process.
- Hieman asioille.- Little things.
- Joo, asioille.Got a couple things to do.
- Kauheille asioille.- Terrible things.
- Minkälaisille asioille?What kind of other things?
- Minäpä tästä lähden asioille.I'm gonna go do a couple things.
Jos muistan historiaa, tällaisia esineitä pidettiin sääpalloina, auringonsappeina, selitettävinä asioina ainakin julkisesti.If I remember my history, these things were being dismissed as weather balloons, sundogs, explainable things-- at least publicly.
Se voi alkaa pieninä asioina - kuten värähtelynä tai mehiläisen tai lampun surinana.Okay. Yeah, they say they say it can start with small things like little vibrations-- you know, the sound of a bee, the sound of a buzzing light" and then it grows.
Vain asioina, joita minulla ei koskaan olisi.Just the things that I would never have.
- Joku voisi kutsua uskon asioiksi.One might say... Religious things.
Asiat muuttuvat toisiksi asioiksi.Things become other things.
He muuttuvat eri asioiksi ja yrittävät tuhota toisensa.The players change themselves... to different things and, and attempt to, uh, to destroy one another. De-Des-De-Destroy?
Meidän atomimme yhdistyvät uusiksi asioiksi.yeah, i mean, our atoms, They recombine, and, um, they make other things,
Ne muuttuvat asioiksi, tavaroiksi, vapaudeksi.They became things, stuff, freedom.
Pikku asioin päivästä toiseen.Showing it, proving it... it's the little things, day in, day out - that's everything.
! Hän kysyi minkä värinen mekko minulla on. Eikö se ole sama asia?- Well, it wasn't an official invite, but he asked what color dress I was wearing, so it's basically the same thing.
""Ainoa uusi asia on historia jota ei tunne. """"The only thing new in this world is the history you don't know. ""
"'Yksi asia on selvä, hän sanoi itselleen."" One thing is certain, 'he said to himself."
"Aineelliset lahjat jotka voivat tarjota tällaiset oivaltavat havainnot ihmis sydämmeen on asia jota miettiä.""Physical gifts can offer such insightful observations into the human heart is a thing of wonder."
"Ainoa asia, joka sinulla todella on.""It's the only thing you truly have is family."

Questions and answers about asia declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about asia
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
aapathing
aasathing
aavaopen sea
aftaoral ulcer
agbathing
ahmawolverine
aikatime
ainaseine
aisashaft
aitafence
akkahag
albaan alb
alfaalpha
anoaanoa
ansathing
Different length:
abasiaabasia
afasiaaphasia
akasiaacacia
amusiaamusia
astiathing
haasiahayrack
rasiabox

Do you know these nouns?

NounTranslation
asfyksiaasphyxia
asiainhoitajathing
asetelmamaalausstill life
asetyylidigitoksiiniacetyldigitoxin
asemasotatrench warfare
asemosanapronoun
asianhaaracircumstance
aseistariisuminendisarmament
askartelijahobbyist
asiapainotteisuusthis term needs a translation