Asema noun declension

Declension of asema - state

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
asema state
accusative nom.
asema state
accusative gen.
aseman state
genitive
aseman (of) state
partitive
asemaa (part of) state
inessive
asemassa (in) state
elative
asemasta (out of) state
illative
asemaan (into) state
adessive
asemalla (at) state
ablative
asemalta (from) state
allative
asemalle (onto) state
essive
asemana (as) state
translative
asemaksi (into) state
abessive
asematta (without) state

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
asemat states
accusative nom.
asemat states
genitive
asemien (of) states
partitive
asemia (part of) states
inessive
asemissa (in) states
elative
asemista (out of) states
illative
asemiin (into) states
adessive
asemilla (at) states
ablative
asemilta (from) states
allative
asemille (onto) states
essive
asemina (as) states
translative
asemiksi (into) states
instructive
asemin (with) states
abessive
asemitta (without) states
comitative
asemineen (together with) states

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for asema

Examples of asema

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
Ajattelin kysyä väliaikaista virka-aseman palauttamista.i was thinking about asking for temporary reinstatement.
Bensa-aseman omistaja todisti, että näki Melendezin hyökkäävän vaimonne kimppuun.A gas station owner has signed a statement... that he saw Melendez assault your wife.
Helpottaaksenne tilannettanne ja parantaaksenne - virka-aseman palautuksen mahdollisuuksianne, eikö niin?And enhance your chances of reinstatement. - No.
Luovutan digitaalinauhan vastapalveluksena virka-aseman palautuksestasi.- in return for your reinstatement.
Olen ajatatellut kysyä väliaikaista virka-aseman palautusta.i was, uh, thinking about asking for temporary reinstatement.
Kopernikuksen periaatteen mukaan - maapallolla ei ehkä ole tätä ainutlaatuista asemaa maailmankaikkeudessa.The Copernican principle states that Earth may not have this unique position in the universe.
Mutta valtion asemaa ei ole ilman järjestystä.But there can be no statehood without order. Hear, hear!
Onneksi Wyoming ei ole vielä saanut osavaltion asemaa.Well, let's be grateful Wyoming has not yet achieved statehood.
Pakolaisten laillista asemaa selvitetään. Sillä välin heidät sijoitetaan valtion laitoksiin- kuten Oswaldin vankilaan.Until the State Department can determine legal status of the refugees, the 1 8 men, 1 2 women, and six children will be housed in various state buildings, including the Oswald Correctional Facility.
Pyrin jatkuvasti auttamaan värillisten miesten asemaa täällä.l pledge my continued effort to advance the cause of colored men in this part of the state.
... arvo mitataan sillä, kuinka monta miespuolista jälkeläistä hän saa. Se pitää naisen orjan asemassa.- Whose pathetic distinction is the number of male children she contributes to the very state which holds her in bondage.
Hän oli isommassa asemassa. Lausuntosi mukaan olit kotonaYour statement said that you were home when Grant was killed.
Intiaanien kohtelu on lähes valtionsalaisuuden asemassa.It's practically a state secret.
Lienee tarpeetonta sanoa, - että et ole nyt siinä asemassa, että voisit uhitella.I can state the obvious. Something tells me you aren't in much of a position to be making stupid threats to anyone
Merkittävässä asemassa olevan henkilön selkeä kannanotto - on meille hieno asia.I don't approve of bullying. I don't approve of bullying to the people on the Menie Estate. That is my honorary degree certificate.
Jokerin kuolemasta ja Batmanin asemasta karkurina on tullut kaupunkia tai osavaltiota suurempi ongelma.Joker's death and Batman's fugitive status have become more than local or statewide issues these days.
Kenraali Endofa, yksi lahjotuin diktaattori Afrikassa - erotti Limbanin valtion päämiehen asemasta.Just for the exercise. General Ndofa was the most corrupt dictator in Africa, deposing Liombani as head of state. Do you mind if I cut through all of this?
Hän oli kuulemma kunnianhimoinen ja pyrki korkeampaan asemaan.And I was told about Jeanine Pirro. Has higher aspirations. Wants to run for something big statewide.
Kun kasan kaltevuus jyrkistyy kasa saavuttaa kriittisen tilan. Tilan, jossa, jos yksikin hiekanjyvä putoaa kasan päälle oikeaan asemaan... Syntyy vyöry.As the slope of the pile steepens, the pile reaches what we call a critical state, a state in which, if a single grain of sand falls onto the pile in the right position, you can create an avalanche.
Territoriomme on valmiina valtion asemaan.Our territory sits poised just on the cusp of statehood.
Ymmärrämme, että ministeriö joutuu hankalaan asemaan.- Personal anecdotes aside, we understand this puts the state department in a difficult situation.
Hän haluaa antaa lausuntonsa asemalla.I asked him what happened but he wants to give his statement downtown.
Hän on sheriffin asemalla antamassa lausuntoa.She's at the sheriff station giving her statement.
Minun pitäisi olla asemalla antamassa lausuntoa.Yeah, I don't know. I'm supposed to be at the station giving them a statement.
Olet asemalla.You're in a state.
Tuu käymään asemalla antamassa lausunto.Stop by the station and give a statement.
Etsi Jacobs ennen heitä, ota häneltä lausunto - ja järjestä hänet pois tältä asemalta.Find Jacobs before they do, have him dictate a sworn statement... and get him off this station... alive. Fine.
Hendricksin signaali tulee eräältä tv-asemalta kymmenisen kilometriä täältä.Hendricks is signaling at a state room tv station 6.7 miles from here.
- Haluaisimme teidät mukaamme - asemalle antamaan lausunnon.- We'd like you to accompany us back to the station to sign a statement.
- Tule asemalle kertomaan tämä.Fix a time to come down the station, make a formal statement.
Ajamme asemalle, niin voit antaa lausunnon.We're going just up ahead to the station. They'll take down your statement.
Haen sinut asemalle myöhemmin iltapäivällä, - ja nauhoitan lausuntosi, tehdään homma viralliseen tapaan.Yeah. I'll just bring you down to the station later this afternoon And get your statement on tape, do it all official-Like.
Haluaisin teidät myöhemmin asemalle antamaan lausunnon.I'd Iike you to come down to the station and give a statement.
"Sanon suoraan - että Tanskan asema, Naton soti- laallisten valmistelujen valossa - väistämättä kiinnittää Neuvostoliiton huomion."-that the position of Denmark, in the light of NATO's military förberedelser oundvikligen attracts the Soviet state attention.
...tämä asema on ottanut käyttöön hätätiedotusjärjestelmän.- This station, in cooperation with state and federal authorities, has activated the emergency broadcast system.
Hanki itsellesi kunnon asema.Get yourself some real estate.
Ilmoita Teslan asema ja rekisteri numero.Please state the registry number of the Tesla now.
Ja yhteiskunnassa, jossa menestys ja asema määritellään omaisuuden perusteella, ei yhteiskunnallisella panoksella, on helppoa ymmärtää, miksi nykymaailmamme tila on tällainen.And in a society where success and status is measured by material wealth - not social contribution - it is easy to see why the state of the world is what it is today.

Questions and answers about asema declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about asema
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
agamaagama
asemothing
asetedraft
astiathing
astmathing
asujadweller
teematheme

Other Finnish nouns with the meaning state

Noun
afrikkalaisuus
agnostisuus
agraarisuus
ennakkoluuloisuus
ugandalaisuus

Noun state in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
государство
RUn
держава
RUn
состояние
RUn
штат

Do you know these nouns?

NounTranslation
aselepolinjaarmistice line
asemakaavatown plan
aseistautuminenarming
arvostusappreciation
aromaattisuusaromaticity
aseistakieltäytyminenthing
asetonidikarboksyylihappothing
asetoniacetone
aseenkäsittelyweapon handling
asettelulayout