Aika noun declension

Declension of aika - time

Singular

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
aika time
accusative nom.
aika time
accusative gen.
ajan time
genitive
ajan (of) time
partitive
aikaa (part of) time
inessive
ajassa (in) time
elative
ajasta (out of) time
illative
aikaan (into) time
adessive
ajalla (at) time
ablative
ajalta (from) time
allative
ajalle (onto) time
essive
aikana (as) time
translative
ajaksi (into) time
abessive
ajatta (without) time

Plural

Finnish nouns FormEnglish TranslationEx.
nominative
ajat times
accusative nom.
ajat times
genitive
aikojen (of) times
partitive
aikoja (part of) times
inessive
ajoissa (in) times
elative
ajoista (out of) times
illative
aikoihin (into) times
adessive
ajoilla (at) times
ablative
ajoilta (from) times
allative
ajoille (onto) times
essive
aikoina (as) times
translative
ajoiksi (into) times
instructive
ajoin (with) times
abessive
ajoitta (without) times
comitative
aikoineen (together with) times

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for aika

Examples of aika

Example in Finnish nounsTranslation in EnglishFm.
" Käytin tämän ajan paetakseni vankilasta. ""I have already used this time to escape from your jail.
"Aseta aika" ajan asettamiseen."Set the time" to set the time.
"Avaa ajan portit.""Open wide the gates of time."
"Ei hän koko ajan kuiskaa.- [as Eastwood] Its a myth that he whispers all the time.
"Etsi paikka, jossa vastakohdat mitätöivät ajan."Where opposites cancel time.
! Ei ole aikaa!There's no time!
"Ajattelen että jos teen työni tarpeeksi hyvin, poikani ei tule koskaan tuntemaan aikaa ennen sähköautoja.""I figure if I do my job well enough, "my son will never know a time before there were electric cars on the road."
"Anna aikaa..." Tiedätkö miten typerältä kuulostat?"Give her time. She'll forgive you." Do you know how stupid you sound?
"Anna sille aikaa.""Give it time."
"Arvostan aikaa enemmän kuin voimaa tai rahaa"."I value time more than power or money".
"En haluaisi mennä minnekään ilman mainiota pyyhettäni", - avautui outo madonreikä aika-avaruusjatkumon kudokseen, - ja kuljetti hänen sanansa kauas ajassa taaksepäin, - melkein loputtoman avaruuden poikki kaukaiseen linnunrataan, - missä kummalliset ja sotaisat olennot olivat hirvittävän tähtienvälisen sodan partaalla."I wouldn't want to go anywhere without my wonderful towel" a freak wormhole opened up in the fabric of the space-time continuum and carried his words far, far back in time. across almost infinite reaches of space, to a distant galaxy where strange and warlike beings were poised on the brink of frightful interstellar battle.
"Kiihtyvyys" kuvaa nopeuden muutosta tietyssä ajassa.Acceleration, as we know, refers to the change in velocity over time.
"Mielestäni ei pidä, milloin tahansa tulevassa ajassa, - ilahduttaa sielujamme puheella ritarillisista urotöistä.""I think that we shall never more, at any future time, "Delight our souls with talk of knightly deeds."
"Mikä komisario voittaisi taistelun paikassa ja mikä ajassa?""Which Inspector would win in a fight in space, and which Inspector would win in a fight in time?"
"Miten voin mennä ajassa taaksepäin ja muuttua häneksi?"And, uh, how can I go back in time and be him?"
"Hän istui sillä penkillä tietämättömänä maailmasta tai ajasta, joka kului."And he sat on that bench, unaware of the world..." or of time passing around him.
"Mukavasta ajasta kiittäen.""To thank you for a wonderful time."
"Mutta Franky opetti minulle tempun joka tepsii suurimman osan ajasta."But then Franky taught me this trick. And, most of the time, it works. It stops me from going bunta.
"Psykoraiskaaja". "Oot ajasta jälkeenjäänyt.""Psycho the rapist, your out of time"?
"naisen käsitteeksi ajasta"."The female concept of time..."
"Aina väärässä paikassa väärään aikaan"."Always in the wrong place, at the wrong time"
"Edward, olette samaan aikaan Lontoossa.""Oh, Edward. You're going to be in London at the same time."
"En ole antanut kenenkään koskea minua todella pitkään aikaan".Uh... "I couldn't let anybody touch me for the longest time?"
"En ole kirjoittanut kirjettä pitkään aikaan."You haven't written to me for a long time."
"En ole pelännyt enää pitkään aikaan.""I haven't been afraid in a real long time."
- Ehkä hän eli laina-ajalla.Perhaps, then, he lived on borrowed time.
- Ehkä nauhoitan viestini itse vapaa-ajalla.I think with all my spare time, I'll just record a message to myself.
- Ei ajalla ole väliä.- What's time?
- En usko sen toimivan. Yhteys tuntuu olevan samanlainen kuin ripittäjän lumous. Sitä ei siis voi murtaa ajalla tai etäisyydellä.The chain seems to be like a Confessor's magic, which is broken neither by time nor distance.
- Kerron joskus, paremmalla ajalla.I'll tell you one day, when we've more time.
- En tiedä, mutta se tuntuu pitkältä ajalta.-lt feels like a long time.
- Hän kertoi meille yhdestä uhrista, Brunette 20-luvun puolivälin tiennoila, se vastaa kadonneiden henkilöiden raporttia siltä ajalta, henkilö nimeltään Janice Dubois.- He told us about one victim, a brunette in her mid-20s that matches a missing persons report from that time, a Janice Dubois.
- Hän on 82-vuotias ja tulee eri ajalta.She's 82. She comes from a different time.
- Kadonneitten lista ajalta kun Cory oli vapaana.–Missing persons, at the time Cory was active.
- Kahden eliniän ajalta.Over the course of two lifetimes.
"pysy liikkumatta ja suutele ajalle hyvästi.""lie still and kiss time away. "No weariness and no shame.
A on ajalle.oh,f-a-s-T. T is time.
Avaa itsesi ajalle ja avaruudelle ja säikeille, jotka niitä sitovat.You must open yourself to time and space and the intricate threads that bind them.
Ellen ehdi kirjautua koneelleni, - häviän kaiken ajalle.If I don't log in with it on my computer before then, I'll lose everything to time.
Hullut pönkät tälle hullun hyvälle ajalle... mene ulos nuiden hirtäytyneiden ja komeiden pahojen... Lambda Omega Omega:n poikien kautta.Mad props for this pimpin' good time... go out to those hung and handsome bad boys... of Lambda Omega Omega.
"...anteeksiantavana, epäitsekkäänä, kiitollisena aikana""...a kind, forgiving, charitable, pleasant time... "
"Epäilen, että kaikki itseni mukaan lukien - ovat väsyneitä nimiin Hatfield ja McCoy - ja rajasotaan rauhan aikana."And I suppose everybody, like myself is tired of the names Hatfield and McCoy in border warfare in time of peace.
"Henkilökohtaisten ja yhteisten, kivuliaidenkin matkojen aikana" "olemme löytäneet perheen todellisen merkityksen."Throughout our individual and collective journeys, sometimes through pain and conflict, we've discovered the true meaning of family.
"Joku muistaa meidät vaikka toisena aikana.""Someone will remember us, even in another time."
"Jumala on asettanut ihmisen viattomuuden aikana tämän suhteen -"Which estate, instituted of God at the time of man's innocency...
"Kuolemme vain kerran, mutta kovin pitkäksi ajaksi.""We die only once, and for such a long time."
(Kapteeni:) Teidät on vapautettu palveluksesta rauhan ajaksi - sopeutumattomuuden tähden.You'll be invalidated from peace-time service - due to maladjustment.
- Hän halusi talon vain lyhyeksi ajaksi.He only wanted the house for a short time.
- Hän on kehitellyt mutaation malariaviruksesta, - joka elvyttää elimistön määrittelemättömäksi ajaksi.What Bennett has developed is a mutation of this same mosquito virus to restart major organs for an indefinite period of time.
- Lineaariseksi ajaksi.Linear time.
"Hän ei ymmärrä, että ajat ovat muuttuneet Waterloon taistelusta."Naturally, Mr. Craig doesn't realize times have changed since Waterloo."
"Hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä" - "ja on säätänyt heille määrätyt ajat" - "ja heidän asumisensa rajat."""And he let people of all kind' who all come from one person' populate the whole world""' ""and he gave them set times"" ""and lay out boarders to their territories.""
"Joo, vanhat ajat", ajatteli Hunter."Yeah. Old times, Mike,"Hunter thought.
"Lopussa koittavat vaikeat ajat.""In the last days, critical times hard to deal with will be here.
"Miten ajat ovatkaan muuttuneet.- "Oh, how times have changed.
"Vanojen aikojen muistoksi." Sinulle ei saa tapahtua mitään pahaa."For old times' sake." That's what he said. - No harm will ever come to you.
- Antaa hyvien aikojen jatkua.- Let the good times roll.
- Jos hän käynnisti sen vuonna 2010, - ehkä laite loi linkin aikojen välille auringonpurkausten avulla.If he activated it in 2010 with the solar flares we were seeing, then maybe the machines created a link between the two times.
- Lopun aikojen.They call it the end times.
- Se on vanhojen aikojen tähden.That's old times' sake.
"Elä mielenkiintoisia aikoja.""May you live in interesting times."
"Elämme vaikeita aikoja.These are complex times.
"Elät mielenkiintoisia aikoja." Kiinalainen kirous.Ah. "May you live in interesting times." The ancient chinese curse.
"Muista Chiltonia, oi niitä aikoja." Ne ajat ovat ohi.Remember Chilton, Paris? All those good times." Well, the good times are over!
"Ne olivat parhaita ja huonoimpia aikoja."It was the best of times, it was the worst of times.
- Haluan hämmentää ja mennä ajoissa.I like to mix it up sometimes and actually be on time.
- Joskus on hyvä lopettaa ajoissa, vai mitä?- Oh, gosh. Well, sometimes it's good to get in and out fast, though, huh?
Ei, vain neljä pysähdystä, - jos aiomme löytää Margon ja palata ajoissa.No, we can only stop four times... if we're gonna get there, find Margo, and be back in time for prom.
Isä unohtaa joskus tarjota päivällistä ajoissa.Because you know how sometimes Daddy forgets to feed you dinner on time.
Joskus ehtii ajoissa, , ja joskus ei,sometimes you make it in time and ometime you don't.
"Haaveilen paremmista ajoista - jolloin annat anteeksi ja saavut luokseni - jonain oranssinvärisenä päivänä.I dream of better times ahead when you'll forgive me and join me here one orange-coloured day.
"Haaveilen paremmista ajoista. "I dream of better times ahead.
"Hän ja mummi keskustelivat paremmista ajoista. Nainen kertoi, -"...he and the Grandmother discussed better times.
"Ne olivat ajoista parhaita, ne olivat ajoista huonoimpia.""It was the best of times, it was the worst of times."
"Pidä tämä kirje tallessa muistona ajoista, jolloin olit vielä viehättävä silmissäni."You'll keep this letter in a box as a souvenir of the times when you could attract me!
- Hyvin hämärän. Ulottuu kauas Babylonian aikoihin.A very obscure one, dating back to Babylonian times.
- Jos epäonnistut saapumaan - paikkoihin määrättyihin aikoihin - sinulta evätään suojelu, ja sitä sinä taatusti tarvitset.-Yeah, I know. -Failure to appear in locations at assigned times results in forfeit of protection, protection you will definitely need.
- Sovimmeko aikoihin, johon synnymme?Are we fitted to the times we're born into?
-Eri aikoihin kuukautta.You don't understand. Different times of the month.
-Stereot ne vain. Laite saattaa käynnistyä mitä sopimattomiin aikoihin!It's the, er...stereo, it's on the blink and just keeps coming on at... random, really inconvenient times!
Kaikille noille ajoilla, ja enemmän.For all those times, and more.
Mutta ei noilla ajoilla.Not with these times.
- Kerro minulle tarina niiltä ajoilta.Tell me a story from them times.
- Missä niin? - Tuntuu vanhoilta hyviltä ajoilta.It does feel like old times.
- Näyttää kuin vanhoilta ajoilta tuolla.Looks like old times over there.
- Siis dinosaurusten ajoilta? - Ei.What do you mean, like, dinosaur times?
Alkaa tuntua taas vanhoilta ajoilta täällä.It finally feels like old times around here.
- Hyville ajoille.- To good times.
- Jep. - Malja hyville ajoille.I want to toast to the good times.
- Kunhan et sano hyville ajoille.Just as long as you don't say good times.
"Elä mielenkiintoisina aikoina.""may you live in interesting times."
"Kefallonialaiset, näinä onnettomina ja vaikeina aikoina -"Citizens of Cephallonia. "In these unfortunate and difficult times...
"Lapset ovat kiitollisia ruotsalaisille hyväntekijöilleen - vaikeina aikoina tehdyistä uhrauksista.""These children are grateful to their Swedish benefactors - for their sacrifices in these times of hardship."
"Lupaan tehdä voitavani luokkatovereideni hyväksi - näinä vaikeina aikoina.""And I pledge to do my utmost to represent... the interests of my fellow classmates during these dark and troubled times." - What troubled times?
"Mensch" on luotettava ja aina siellä, missä häntä tarvitaan, hyvinä ja huonoina aikoinaA mensch is reliable, and he is always there for you- - In good times and bad
Tahdotko sinä, Harriet, ottaa tämän miehen ikuisiksi ajoiksi aviomieheksesi?Now, Harriet, if you will take this man through good times and bad forever and ever as your husband, please say " I do."
- Käyn siinä aika ajoin.- I visit it sometimes.
- Minäkin autan sinua aika ajoin.I help you sometimes.
-Kohtaatte aika ajoin katupartioita - jotka vartioivat aluetta... Niin?And you will, at times, encounter members of a neighborhood watch group who will be patrolling the area.
Aika ajoin, jopa minä ajattelin, että en voisi jatkaa.At times, even I thought I could not go on.
Aika ajoin.Sometimes.
" Hiljentymisen aika.""Silent centering time" ?
"...ainoa aika jonka tiedän kalenterissa -"...the only time I know of, in the long calendar of the year...
"...muistojeni raunioista se aika, se toinen aika"-"... My memories from the ruins of the time the second-aika"
"Accutron. On keskustelun aika.""Accutron, it's time for a conversation."
"Aika etsiä ja aika kadottaa."A time to search and a time to lose.

Questions and answers about aika declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about aika
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish declension game!

Practice Finnish noun declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar nouns

NounTranslation
Same length:
aapathing
aasathing
aavaopen sea
aftaoral ulcer
agbathing
ahmawolverine
aiaithing
aihetopic
ainaseine
ainematter
ainothing
ainuan ainu
aioneon
airooar
aisashaft
Different length:
laikathing
taikamagic
yöaikanighttime

Other Finnish nouns with the meaning time

Noun
kellonaika
kerta

Noun time in other languages on CoolJugator

Verb
RUn
время
RUn
година
RUn
пора
RUn
раз
RUn
такт

Do you know these nouns?

NounTranslation
aika-ajoqualification
aikaansaannosaccomplishment
aihepiirisubject matter
aforistikkothing
aihiowork in progress
ahvenanmaanlammasthing
aikuisviihdeadult entertainment
ahvenruohopond watercrowfoot
aikakauslehtiperiodical
aikuinenadult