Vaikea noun declension

Declension of vaikea - difficult

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
vaikea difficult
accusative nom.
vaikea difficult
accusative gen.
vaikean difficult
genitive
vaikean (of) difficult
partitive
vaikeaa (part of) difficult
inessive
vaikeassa (in) difficult
elative
vaikeasta (out of) difficult
illative
vaikeaan (into) difficult
adessive
vaikealla (at) difficult
ablative
vaikealta (from) difficult
allative
vaikealle (onto) difficult
essive
vaikeana (as) difficult
translative
vaikeaksi (into) difficult
abessive
vaikeatta (without) difficult

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
vaikeat difficult
accusative nom.
vaikeat difficult
genitive
vaikeiden (of) difficult
partitive
vaikeita (part of) difficult
inessive
vaikeissa (in) difficult
elative
vaikeista (out of) difficult
illative
vaikeisiin (into) difficult
adessive
vaikeilla (at) difficult
ablative
vaikeilta (from) difficult
allative
vaikeille (onto) difficult
essive
vaikeina (as) difficult
translative
vaikeiksi (into) difficult
instructive
vaikein (with) difficult
abessive
vaikeitta (without) difficult
comitative
vaikeineen (together with) difficult

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for vaikea

Examples of vaikea

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
"Fiktiivinen kertomus teini-ikäisen tiestä läpi vaikean kouluajan.""A fictional story about a teenager way through the difficult time at school. "
"Joudut tekemään vaikean päätöksen."She goes: "You're gonna be faced with a difficult decision today."
-Joudun kysymään vaikean kysymyksen.I don't know. I must ask you a difficult question.
-Tiedät vaikean flirttailutilanteeni.- As I was saying... I have a difficult flirting situation. Double black diamond, trees, moguls.
Aina vaikean päätöksen edessä tulen tänne.Whenever I have a difficult decision to make, I come here.
"Ajattelu on helppoa, toimiminen vaikeaa." "Oman ajatuksen toteuttaminen on vaikeinta kaikista." Goethe."thinking is easy, acting is difficult, and to put one's thoughts into action, the most difficult thing in the world."
"Dísa Björkin kanssa on varmasti ollut vaikeaa.""Oh, how difficult it must have been for Dísa Björk!"
"Eikö murhaaja käsitä, kuinka vaikeaa on löytää kunnollista palvelusväkeä 7"Has the killer no mercy? No conception of the difficulty of finding good servants?
"Ipswichin lapsilla oli vaikeaa, kun tikkarinpuute vaivasi kylää...""It was difficult for the children of Ipswich when the lollipop famine cursed them... "
"Jos Koraanin oppiminen on sinulle vaikeaa, Jumala palkitsee sinut kaksinkertaisesti.""If the learning of the Qur'an is difficult for you, God will reward you twice."
- Käytätte ikävää sanaa, - mutta olette vaikeassa tilanteessa.Sir, that's an ugly word, but you are in a difficult position.
- Olen pahoillani. Hän on vain tosi vaikeassa iässä.She's just at a really difficult age.
- Olen vaikeassa asemassa.I am in a rather difficult spot here. I hope you appreciate that.
- Olen vaikeassa tilanteessa.Dad Come on, I am in difficulty at the moment.
-Hän on vaikeassa iässä.A difficult age.
- Erittäin vaikeasta ohjelmasta.Guess you could say it's a routine with a very high degree of difficulty.
18 vuotta sitten, vaimoni kärsi vaikeasta raskaudesta.18 years ago, my wife suffered through a difficult pregnancy.
Hieno laukaus niin vaikeasta kulmasta.A difficult shot, but most gratifying.
Jos pysymme rauhallisina, selviämme tästä vaikeasta ajasta.Now, if we can all stay calm, I'm sure we can work together to overcome this difficult time.
Karen, kaikki yrittävät selvitä vaikeasta tilanteesta. Sinä syytät siitä minua.Karen, everyone's trying to deal with a very difficult situation.
- Käyttää. Olen käyttänyt niitä jo pitkään, - mutta lääkärini vaihtoi ne, ja nyt käytän yhdistelmälääkettä, - joka pitää minut tasapainoisempana ja pirteämpänä - ja jonka avulla voin hyväksyä, että menet tähän vaikeaan ja vaaralliseen ammattiin.I've been on those drugs for a very long time, but my doctor has changed them up, and I'm on this new combo that keeps me way more balanced and upbeat and able to deal with the idea of you doing this very difficult and dangerous job.
-Ei. Suostuin vaikeaan tehtävään ja tein siitä mahdottoman.No, all I've done is take a difficult task and made it impossible.
0Iet asettanut minut vaikeaan tiIanteeseen, MiIIa.# Revolution You've put me in a very difficult position, Milla.
Asetatte minut todella vaikeaan asemaan.You put me in a difficult spot
Asetit minut todella vaikeaan tilanteeseen.You put me in a very difficult situation.
Asiat ovat muutenkin vaikealla tolalla. Älä anna tunteidesi pahentaa niitä.Official business is already difficult to resolve, it'd be a bigger mess with your personal matters involved.
Asiat ovat muutenkin vaikealla tolalla.Official business is difficult enough.
Herra Deane oli ylpeä mies vaikealla hetkellä.Mr Deane was a proud man in a difficult moment.
Heti kuultuani suru-uutisen, - halusin tulla henkilökohtaisesti - luoksenne tällä vaikealla hetkellä.As soon as I heard the very distressing news, I wanted to be here in person with you all at this very difficult time.
Jos yhtään lohduttaa vaikealla hetkellä - on uhrauksesi sentään ravintoa seuraavalle Crowderien sukupolvelle.Now, if it's any solace during this difficult moment, know that your sacrifice will be providing for the next generation of the Crowder family.
"saa kaiken näyttämään niin vaikealta,"makes walking and talking seem so difficult, that by the end...
- Kuulostaa vaikealta tilanteelta.Well, it sounds difficult.
- Tämä voi tuntua vaikealta... - Velvollisuus ei ole vaikea asia.l know this could be difficult for... lt's never difficult to do one's duty, Captain.
Aina kun sinusta tuntuu vaikealta hallita vihaasi aloita yksinkertaisesti hymyilemällä.Every time you feel that you have difficulty controlling your anger ... Start, simply with a smile ....
Ei kuulosta kovin vaikealtaWell, that doesn't sound too difficult.
Meidän mahdottoman vaikealle professorille.To our impossibly difficult professor.
- Kuvernööri pyysi meidät tänne. Voimmeko jotenkin auttaa teitä tänä vaikeana aikana?The governor asked us to come by and see if we could be of any help during what he knows must be a very difficult time for you.
Anna hänelle voimaa ja auta häntä ja minua tänä vaikeana hetkenä.Give her strength. And may you, through this difficulty, be glorified in her life and also in mine.
Anteeksi, että tulen näin aikaisin ja vielä näin vaikeana päivänä.I'm sorry to show up so early in the morning on such a difficult day.
Eikä pelkästään kauniista kukista joita näette kappelissa, mutta myös heidän jalomielisyydestään sekä hyväntahtoisuudestaan jota he osoittivat perheitä kohtaan tänä vaikeana aikana.you see around our chapel, but also for the generosity and kindness they've extended to the families in this very difficult time.
He nousivat tilanteen tasalle - ja pyörittivät yhtiötä taiten vaikeana aikana.They really rose to the occasion and ran the company very ably in that difficult period.
- Kuitenkin, tämä satelliitti bisnes - tekee meidän välisen rauhan hyvin vaikeaksi.However, this satellite business will make peace between us very difficult.
- Teet tämän vaikeaksi.- You're making this difficult.
- Tämä alkaa käydä vaikeaksi.- This really is getting difficult.
- Valvontakamerat tekevät sen vaikeaksi.Well, indeed, the security cameras make it very difficult.
- Älä tee tätä vaikeaksi.Don't make this more difficult than it needs to be.
- Ajat ovat vaikeat.- Times are difficult.
- Olosuhteet olivat vaikeat.- The circumstances you walked into are difficult.
- Teidän pitää ymmärtää, että välivaalit ovat vaikeat.- You have to understand, we're facing very difficult midterms.
Alun vaikeat, kriittiset päivät - maihinnousustamme 7. elokuuta lokakuun 26. päivään, kun täydennysjoukot ja tarpeisto saapuivat - ne rankat päivät ovat ohi.The difficult early days, the critical days, from August 7th when we landed through October 26th when reinforcements and supplies began to pile ashore, those grave days are past.
Alusta lähtien välimme olivat vaikeat.But from the beginning our relations were difficult.
- Hän auttoi sinut vaikeiden aikojen läpi.He helped you through a very difficult time.
Ensimmäisen leiripaikan tulisi olla näiden vaikeiden halkeamien yläpuolella.Our first bivouac should be high above the difficult cracks. That's about here.
Hän näkee kaikki merimiehinä ihmisten sijaan. Se helpottaa vaikeiden päätösten tekemistä.To see the likes of sailors not sometimes makes it easier for him to take difficult decisions.
Hän on auttanut minut läpi joidenkin vaikeiden asioiden kanssa elämässäni,He's ... helped me through some very difficult times in my life.
Joten, aika vaikeiden päätöksien.So, it's time for difficult decisions.
"Hän oli nokkela poika, joka osasi ratkaista vaikeita ongelmia.""He was a clever lad... "who knew how to solve difficult problems.
"Ne ovat vaikeita aiheita mutta samalla niin kauniita" "että kannattaa käyttää elämänsä" "niihin kätkeytyvän runouden vangitsemiseen."These are subjects so difficult, and at the same time, so beautiful... that it's worth spending one's whole life... trying to capture the poetry that's hidden in them.
- Ei vaikeita.Only the last few were difficult.
- Ei. Salamurhaajana sain monia vaikeita tehtäviä.As a Divine Assassin I performed many difficult assassinations.
- Esimiehet voivat välillä olla vaikeita.Well, superiors can sometimes be difficult.
"Hänen suorituksensa vaikeissa oloissa on ensiluokkainen."His consistent performance of duty in difficult surroundings is, beyond question, of the highest order.
"Sankaruus, velvollisuudentunto, ammattitaito ja kylmäverisyys, joita kapteeni Derry osoitti erittäin vaikeissa olosuhteissa, ovat korkeaksi ansioksi hänelle itselleen ja Yhdysvaltain ilmavoimille."The heroism, devotion to duty, professional skill and coolness under fire displayed by Captain Derry, under the most difficult conditions, reflect highest credit on himself and the Armed Forces of the United States."
"Uusi Caruso vaikeissa olosuhteissa."- "Another Caruso." "And in difficult conditions."
50 ihmistä on etsinyt vaikeissa oloissa.50 people have been searching in difficult conditions.
Asiakkaani tuli maahan vaikeissa olosuhteissa.My client entered the country in difficult circumstances.
Herra, me rukoilemme siunausta vaikeista raskauksista kärsiville.Dear Lord, we ask you to bless those women faced with difficult choices in pregnancy.
Hienoa, että olette pysyneet ystävinä - vaikeista olosuhteista huolimatta. -Vielä kerran?It's great how you two have been able to keep up your friendship under such difficult circumstances.
Josaiommeselviytyänäistä vaikeista ensi kuukausista ja luoda vakaan perustan kansakuntamme jälleenrakennukselle, meidän tulee keskittää kaikki energiamme maataloustuotantoon.Ifwearetosurvive these difficult early months and establish a firm base for the redevelopment of our country, we must concentrate all our energies on agricultural production.
Lisämäärärahoja jaetaan uusista ja vaikeista liikkeistä.Additional credits are given for creating new and difficult moves.
Metalliyhtyeet lauloivat ahdistuksesta, tuskasta - ja elämän vaikeista asioista.And metal bands were singing about the angst and the pain and the difficult things in life.
Autan saamaan kiinni sarjamurhaajia ja etsin johtolankoja vaikeisiin tapauksiin.I help hunt serial killers and create leads for difficult cases. Cool.
En, profiloin miestä kirjan taustalla. Kirja perustuu muka tieteeseen ja tarjoaa helppoja ratkaisuja vaikeisiin asioihin.No, but I am profiling the man behind a self-help book supposedly based on real science that offers a simplistic fix to difficult issues.
FBl:n agenttina etsin yksinkertaisia vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.As a member of the Bureau, I spend most of my time seeking simple answers to difficult questions.
Joskus... Joskus elämän vaikeisiin kysymyksiin vastataan seksillä.Sometimes the best answer to life's most difficult questions lies in having intercourse.
Kiitos, että vastasitte tuskallisiin ja vaikeisiin kysymyksiin - kun ottaa huomioon suhteenne syytettyyn.Never. Thank you for your cooperation and answering what must have been painful and difficult questions for you considering your relationship to the defendant.
-Mikä ote sinulla on peräsimestä? Olet itsevarma luoviessasi vaikeilla vesillä.The strength of your grip on the tiller, young Israel, the depth of your composure while navigating these difficult waters.
Olemme kulkeneet yhdessä pitkän tien, Kal-El, - joka oli päällystetty vaikeilla koetuksilla.We have been down a long road together, Kal-El -- one paved with difficult trials.
Kannattaa tarjoutua helppoihin tehtäviin - satamassa, niin säästyy vaikeilta merellä.Always speak up for the easy tasks in port, to be spared the difficult ones at sea.
"Kefallonialaiset, näinä onnettomina ja vaikeina aikoina -"Citizens of Cephallonia. "In these unfortunate and difficult times...
"Kunnollinen elämä vaikeina aikoina.""Clean living under difficult circumstances." What about it?
"Pysyykö kuntosi yllä näinä vaikeina aikoina?""Are you keeping fit in these difficult days?
- Prinssistä tuntuu, että te ja hän - olette molemmat nykyaikaisia miehiä, samalla lailla ajattelevia, - jotka voisivat tehdä yhteistyötä näinä vaikeina aikoina.The Prince feels that... you and he... are both modern men, of similar mind... who could work well together, at this difficult time.
...ja Pääministeri, uskon että erityinen side kansojemme välillä voi vain kasvaa voimakkaammaksi näinä vaikeina aikoina.- And, Prime Minister, I believe that... - (HE TRANSLATES) ..a very special bond between our two nations... ..can only grow stronger in this difficult time.
- He ovat osoittautuneet hyvin vaikeiksi hallita.These were our first test subjects. They've proven to be very difficult to control.
En ymmärrä, miksi sinun täytyy tehdä asiat vaikeiksi itsellesi!I do not understand why you have to always make things so difficult for yourself!
Jotkin niistä vinkeistä mitä olet antanut Beckille ovat tehneet asiat todella vaikeiksi meille.Some of those tips you've been giving Beck, they've made things very difficult for us.
Kun asiat menivät vaikeiksi, hän auttoi minut niiden yli.When things got difficult, she talked me down off the ledge. Like that.
Mutta arvaa mitä? Minäkin haluaisin joskus olla se hyvis hetken, mutta en voi, koska kun asiat muuttuvat vaikeiksi tai vaikea päätös täytyy tehdä sinä pakenet yhteenotosta ja jos minä en avaa suutani asiat pysähtyvät vähitellen.I'd love to be the good guy once in a while, but I can't, because when things get hard or a difficult decision has to get made, you run from confrontation, and if I don't step into the void,
- Donkey Kong on epäilemättä vaikein. Se on naurettavan vaikea jo ensimmäisellä tasolla.It's ridiculously difficult on the first screen.
- Enigma on maailman vaikein pulma.And Enigma is the most difficult problem in the world.
- Haastattelussa - sanoit joskus, että vanhemmuus on vaikein ammatti.In a magazine interview, you once said that being a parent is the most difficult job in the world.
- Hidastaminen lienee vaikein kohta.It's slowing down that may be difficult.
- Viimeinen osa on vaikein.The last part's the most difficult.
"... loistava...". Anteeksi, verellä on hyvin vaikea kirjoittaa."..a brilliant..." Sorry, it's quite difficult writing in blood.
"Anteeksi, että ylireagoin, mutta minun on vaikea ajatella selkeästi - kun kaikki sanomiseni tulkitaan väärin.""I'm sorry I overreacted, but I find it difficult to think clearly in an environment that feels like a minefield where anything I do or say can be misconstrued." - It's sort of a run-on sentence.
"Ime tänään omaa kaluasi." Sehän olisikin vaikea tehtävä."You can slurp on your own chubby tonight"? That'd be really difficult, wouldn't it?
"Ja vaikka päätös oli vaikea, - koska osanottajien taso oli erittäin korkea, - artikkelisi oli mielestämme kaikista ammattimaisin, - näyttäen todellisen potentiaalin ja journalistisen otteen.""And although the decision was difficult... because of the high quality of the entries, we felt your article to be the most professional, showing true potential and a feel for the craft that is journalism....
"Kirje piti kirjoittaa sille, jonka kanssa on vaikea kommunikoida.""They have asked me to write a letter "to the person I have the most difficulty communicating with.

Questions and answers about vaikea declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about vaikea
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar adjectives

AdjectiveTranslation
Same length:
haikeasad
huikeavery large
muikeasugary
puikeaaristate
soikeaoval
suikealanceolate
tuikeastern
vaalealight
vaimeamuffled
valkeawhite

Other Finnish adjectives with the meaning difficult

Adjective
hankala
kimurantti
kinkkinen

Adjective difficult in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
затруднительный
RUa
мудрёный
RUa
нелёгкий
RUa
трудноватый

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
vaihtolämpöinencoldblooded
vaikeampisome
uudenlainennovel
uskotonunfaithful
ulotteinendimensional
uuskonservatiivinensome
vaaleahkosome
vaivatoneasy
valkovenäläinensome
vallanhimoinensome