Vahva noun declension

Declension of vahva - strong

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
vahva strong
accusative nom.
vahva strong
accusative gen.
vahvan strong
genitive
vahvan (of) strong
partitive
vahvaa (part of) strong
inessive
vahvassa (in) strong
elative
vahvasta (out of) strong
illative
vahvaan (into) strong
adessive
vahvalla (at) strong
ablative
vahvalta (from) strong
allative
vahvalle (onto) strong
essive
vahvana (as) strong
translative
vahvaksi (into) strong
abessive
vahvatta (without) strong

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
vahvat strong
accusative nom.
vahvat strong
genitive
vahvojen (of) strong
partitive
vahvoja (part of) strong
inessive
vahvoissa (in) strong
elative
vahvoista (out of) strong
illative
vahvoihin (into) strong
adessive
vahvoilla (at) strong
ablative
vahvoilta (from) strong
allative
vahvoille (onto) strong
essive
vahvoina (as) strong
translative
vahvoiksi (into) strong
instructive
vahvoin (with) strong
abessive
vahvoitta (without) strong
comitative
vahvoineen (together with) strong

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for vahva

Examples of vahva

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
"Ajatuksia, jotka vahvan nujertaa." "Ne värin kasvoilta vie ja silmät sumentaa."There are thoughts that made the strong heart weak... and bring a pallor into the cheek... and a mist before the eye... and the words of that fatal song... come over me like a chill:
"Tarina vahvan naisen elämästä ja kuolemasta."The Story of a strong woman's life and death.
"Tarvitsen vain vahvan miehen apua."I just need a strong man to help me.
"vahvan sellaisen" - "Niin vahvan, niin vahvan"-And it was strong -So strong, so strong, so strong
- "Jeesus teki minusta vahvan."- ¶¶ Jesus made me strong ¶¶ That's it.
"'Bennyn koripallon' kerronta on vahvaa,"Benny's Basketball" is strong narratively,
"Jotain puhdasta ja jotain vahvaa - katso ensin itseesi ja et kulje harhaan.""Something pure and something strong, look first to yourself, and you won't go wrong."
"Kabulin ihmiset ovat luurankoja nyt, "luurangot myyvät naswaria yökaupoissaan, "luurangot juovat vahvaa teetä,"The citizens of Kabul were skeletons now, skeletons selling naswar in the night market, skeletons drinking cups of strong tea, skeletons playing cards in the moonlight.
"Rakkaus on vahvaa ja todellista. Sen tukahduttaminen on yhtä vaikeaa" "kuin oman henkensä riistäminen."Love is something so strong, so real... that it's as impossible to quench it... as it is for a man to take his own life.
"Talous on sopeutunut rahamarkkinoiden vapauttamiseen" "ja säännöstely on harkittua ja valvonta vahvaa."The economy has already adjusted to financial liberalization... while prudential regulation and supervision is generally quite strong. Yeah.
Ette ole vahvassa neuvotteluasemassa.This is not a strong bargaining position.
Se pitää teidät vahvassa ja reippaassa kunnossa.It will keep you strong.
Tuo käärme vahvassa korissa.Bring the snake in a strong basket.
- Pidän vahvasta teestä.-I like my tea very strong.
-Se oli... Pidin vahvasta ja hallitsevasta miehestä.It was like, you know... my idea of a man: strong and dominating.
En tykkää jalkahikijuustosta tai vahvasta juustosta, - mutta tämä ei ole pahaa.I don't like the sweaty-feet cheese or the strong cheese.
Et pidä vahvasta, etkä kunnianhimoisesta.You don't like strong. You don't like assertive.
Ette taida pitää ruohosipulin vahvasta mausta.I bet you dislike chives with their strong flavor
"He uskovat Kinsigin väen vahvaan, yhtenäiseen rintamaan.""They believe in a strong united front from the Kensic people...
"Jonain päivänä haluaisin rakastua vahvaan" - "ja komeaan liikemieheen, jolla on todella paljon rahaa.""Someday I want to fall in love with a strong and handsome businessman, with lots and lots of money."
Hän ei ole tottunut kaltaiseenne vahvaan naiseen.Hathorne seems simply unmanned by a strong woman such as yourself.
Iva ei kuulu vahvaan mieleen.Mockery is not the product of a strong mind, Clarke.
Kymppi, että hän vaihtaa vahvaan ja hiljaiseen.Mm,ten he switches to strong and silent.
- Uskotko sen olevan vahvalla pohjalla?- You think it's a strong case?
-Äitini on vahvalla lääkityksellä mutta se ei oikein tehoa...My mother's on stronger pain medication but it's not working.
Hän kietoo kätensä ympärilleni - ja koskettaa vahvalla otteellaan minun...He puts his arms around me. He kisses me. And then he reaches out with his strong, powerful hand and he touches my...
Hän on itse asiassa juuri vahvalla lääkityksellä.He's actually on the pretty strong stuff now.
Hän on vahvalla demokraattialueella, mikä antaa hänelle vapauden sanoa ja tehdä asioita - joita muut edustajat ehkä haluaisivat tehdä, mutta eivät voi alueensa vuoksi.He is in a very strongly Democratic district, so he has the latitude to say something and to do things that - the possible other members may want to do, but can't do because of the districts attourney.
- Hän näyttää vahvalta.- But he looks so strong.
- Jaws näyttää vahvalta.- Jaws is looking pretty strong.
- Koska hän ei näytä vahvalta.Because he doesn't look very strong to me lately.
- Kun olen valmis käärimisessäsi, ainakin näytät vahvalta.And when I'm finished wrapping ya, you'll at least appear to be strong.
- Kuulosti vahvalta.- The man sounded strong.
En voi uskoa niiden kuuluvan tuollaiselle vahvalle tytölle.I can't believe these belong to such a strong girl like you...
Hän oli hyvä aviomies ja hieno isä kahdelle terveelle ja vahvalle pojalle.He was a good husband and a great father to two healthy, strong boys.
Jos pystyt tekemään näin vahvalle soturille - olet kymmenen kertaa painosi arvoinen vettä.Great gods! If you can do this to the strongest of us, you're worth ten times your weight of water.
Kippis vahvalle naiselle!Cheers for the strong woman!
Kuten Goljat sai tietää voitto ei mene nopealle tai vahvalle. Se menee sille, joka iskee ensimmäisenä.Because, as Goliath found out, victory goes not to the swift, nor to the strong, but to the little guy who strikes first.
"Meidän tulee pitää maamme vahvana, rohkeana ja hengessä viisaana."""We must keep our country strong, ""courageous, and wise in spirit ""and be unafraid in the knowledge
"Pidän kahvistani kuumana ja vahvana."I like my coffee hot and strong.
"Pysy vahvana äitisi vuoksi. ""Gotta be strong for your mother."
"Sinut tunnetaan vahvana ja itsenäisenä, - mutta minä en tunne hellempää ja sydämellisempää naista.""Though the world sees a strong and independent woman, "I've never known someone with such gentle grace and more pure of heart."
- Hän pysyy vahvana.-Look at my man stand strong.
"Ja kasvoin vahvaksi" Tiedät että vihaan tätä pirun laulua.And I grew strong you know I hate this damn song
"Ja kasvoin vahvaksi"And I grew strong
"Varmistan, että sinä kasvat terveeksi ja vahvaksi.""To make sure you grow up healthy and strong.
"ei niinkään olla vahva kuin tuntea itsensä vahvaksi,"not necessarily to be strong, but to feel strong,
"ja hetkittäiset tilaisuudet tuntea itsensä vahvaksi."and, occasionally, the chance to feel strong.
"Hänen vahvat vaativat kätensä... ""...his strong hands demanding what she knew she..."
"Kova pää ja vahvat kädet tekevät niistä hyviä tappelijoita."Their hard heads and strong hands make them great fighters.
(Martin:) Jos on riittävän vahvat todisteet, - mitään paluuta ei voi olla ikinä.If the evidence is strong enough, they'll never come back.
- Heikot kuolevat, vahvat selviävät.- The weak will die, the strong will survive.
- Hänellä on todella vahvat käsivarret, jotka ovat liian isot hänen kokoonsa nähden.Professor Bobeye, the one with the incredibly strong forearms that are miss-sized for his body.
"Olen tullut takaisin reilujen, vahvojen ja viisaitten maahan."Now I have come again to the land of the fair, and the strong, and the wise.
"Saimme sinä päivänä kuunnella vahvojen miesten itkevän", muistelee toimittaja."You've heard of strong men crying? Well, we had it there that day," recalls a reporter.
- Kasvoin vahvojen naisten keskellä.Well, I grew up around some very strong women.
- Puhuit vain vahvojen puolesta.You spoke only for the strong.
En ole kiusaantunut vahvojen naisten lähellä.I'm not uncomfortable around strong women.
"Etenkin vahvoja naisia, jotka näkevät, kuinka rikki olen.""But I'm especially threatened by strong women who see how broken I am."
"Etsitään vahvoja miehiä ja naisia."Wanted: strong, healthy men and women.
"Jihadilaiset, olkaa vahvoja." Onko hän muka opiskelija?"Jihadis, be strong." This guy is a student? Yeah, right.
"Oikeus suosii vahvoja." Olen kuullut saman Amerikassa:"Justice" they said. "Justice is in the interests of the strong." I've heard the same sentiment expressed in not-too-dissimilar terms in America.
"Pelkään isoja vahvoja miehiä ja autoja, jotka tuuttaavat liikenteessä.""I'm afraid of the big, strong men and cars honking in traffic."
Hänhän on Bernie Doddin vahvoissa käsissä!He'll be in the strong hands of Bernie Dodd!
Starkin näki aina työmiestensä kanssa hakku vahvoissa käsissään.Stark himself could always be found shoulder to shoulder with his workers, A pickaxe in his strong hands.
- Pidät vahvoista naisista.You like strong women.
Ehkä pidän vahvoista, hiljaisista miehistä.Well maybe I like the strong silent type.
En pidä vahvoista naisista.I don't like strong women.
En puhu vahvoista piristeistä, kunhan hän vain pysyisi hereillä muutaman minuutin pidempään.I'm not talking about a strong stimulant, just enough to keep her alert for a few more minutes at a time.
Että kaikista vahvoista tunteistani huolimatta olen sydämetön.Despite all my strong feelings, I'm heartless.
-Otan sen vahvoihin nuoriin käsiini.I'll take it into my strong young hands.
En vahvoihin fyysisiin temppuihin, mutta muihin kyllä.Not the big strong sheerly physical things, but otherwise, yes.
Isäsi oli heikkona kauniisiin, vahvoihin naisiin.Your father had a weakness for beautiful strong women.
Mikset nukuta minua isoihin vahvoihin käsiisi?Would you rock me to sleep in your big, strong arms?
Minusta sosialismissa on kyse jaosta vahvoihin ja heikkoihin.No, socialism for me is... always thinking about who is strong and who is weak.
Ajattelin että me vahvoilla energioillamme ottaisimme siitä selvän.I'm sure we could find out, our energies are so strong.
Clark aloitti kauppiaana, mutta on nyt vahvoilla kullankaivuussa.Clark started in mercantile, but he's strong in gold now.
Fleet on vahvoilla kallioilla ja Claudette kentällä.Fleet is strong on the rocks, and Claudette on the field.
Gallup on vasta alustava, - mutta se näyttää, että Harrison oli yllättävän vahvoilla.The poll of course is preliminary,but it does Harrison was surprising strong.
Hassua kyllä, koen olevani melko vahvoilla.Funnily enough, I find myself in a very strong bargaining position.
- Kätesi näyttävät isoilta ja vahvoilta.Those look like big, strong hands.
- Ne näyttävät vahvoilta.- Yes, sir. They look strong.
- Näyttävät vahvoilta.- Looking strong.
Elintoiminnot vaikuttavat vahvoilta.His vital signs look strong.
Heidän pitää näyttää vahvoilta.They need to look strong.
Jumala antaa eniten haasteita vahvoille.It's the character that's the strongest that God gives the most challenges to.
Maailma kuuluu vahvoille.The world belongs to the strong.
Minulla on käyttöä vahvoille käsille.I can use strong hands.
Omistamme tämän laulun - vahvoille, rohkeille ja itsevarmoille naisille - joiden ansiosta tämä tilaisuus on järjestetty.We've got quite the set. We'd like to dedicate this song to all the strong, proud and empowered ladies who stuck their necks out to make this happen.
Se on tuttu useimmille, niin heikoille kuin vahvoille Kukapa ei olisi rukoillut jumalalta uutta mahdollisuuttaRich or poor, strong or weak who among us has not begged God for a second chance?
"Kun sielumme seisovat pystypäin ja vahvoina" "vastakkain, hiljaa, lähestyen toisiaan yhä enemmän" "kunnes pidentyvät siivet syttyvät kaartuvista kärjistään" "mitä katkeraa vääryyttä voi Maa meille tehdä" -"When our two souls stand up erect and strong "Face to face, silent, drawing nigh and nigher "Until the lengthening wings break into fire at either curved point,
"Kuten naisistanikin - kuumina ja vahvoina."Like I like my women - hot and strong.
"Saimme ruiskeita. Sanoivat, että pysyisimme nuorina ja vahvoina."Τhey gave us injections, told us it would keep us young, keep us strong.
- Haluan naiseni vahvoina.It means I like my woman strong.
- Me pysymme vahvoina.We will be strong.
"Kasvakoot mielemme, ruumiimme ja sielumme vahvoiksi. "Ja onnittelut Jamalille.As we eat together in unity may our minds, bodies and spirits grow strong and congratulations to Jamal.
- Ja tekee teidät vahvoiksi...He will make you stronger
- Ne lisääntyvät ja ovat nyt tulleet vahvoiksi.They wait and plan and grow in numbers, they're strong now. - So strong, my Masters...
- Syötin ne pojat vahvoiksi.Kept those boys strong, I did.
Aikanaan kyntesi tulevat koviksi, sormesi vahvoiksi.With time, your nails will become hard, your fingers strong.
"Calembredaine, sinä olet vahvoin!"Calembredaine is the strongest!
Kun olimme lapsia, sinä olit aina vahvoin, rohkein.When we were children, you were always the strongest, the bravest.
Tässä on mies, jonka näkemistä maailma on odottanut. Hän kävelee vahvoin askelin vapauteen.That is the man that the world has been waiting to see, walking strongly step by step further into freedom.
" Poikanne kuoli, koska en ollut kyllin vahva estämään sitä."Your son is dead for only one reason-- I wasn't strong enough to stop it.
"Aabraham rakasti poikaansa, mutta hän ei epäröinyt, hänen uskonsa Jumalaan oli vahva.""Abraham loved his son, but he didn't hesitate "to do what he was told, "for his faith in God was strong."
"Antamasi vihollinen oli vahva, urhea ja kuolemaa pelkäämätön."The foe you gave was strong and brave and unafraid to die.
"Ellei ole vahva, on oltava viisas."It means, if you're not strong, you'd better be smart.
"Et arvannut, että minusta kasvaisi niin vahva -"And, no, I guess you didn't know that I would grow to be so strong

Questions and answers about vahva declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about vahva
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar adjectives

AdjectiveTranslation
Same length:
vajaapartial
vakaasteady
vanhaold
vapaafree
varmasure

Other Finnish adjectives with the meaning strong

Adjective
riski
tuju
vahvuinen
väkevä

Adjective strong in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
крепкий
RUa
могутный
RUa
сильный

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
vahingoniloinenspiteful
vahvuinenstrong
uppokantainencountersunk
vaatimustenmukaisuussome
uusavutonsome
vaaleanharmaalight gray
ulkoeurooppalainensome
vaaleansininenlight blue
vakavaserious
vaistomaineninstinctive