Tekninen noun declension

Declension of tekninen - technical

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
tekninen technical
accusative nom.
tekninen technical
accusative gen.
teknisen technical
genitive
teknisen (of) technical
partitive
teknista (part of) technical
inessive
teknisessa (in) technical
elative
teknisesta (out of) technical
illative
tekniseen (into) technical
adessive
teknisella (at) technical
ablative
tekniselta (from) technical
allative
tekniselle (onto) technical
essive
teknisena (as) technical
translative
tekniseksi (into) technical
abessive
teknisetta (without) technical

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
tekniset technical
accusative nom.
tekniset technical
genitive
teknisten (of) technical
partitive
teknisia (part of) technical
inessive
teknisissa (in) technical
elative
teknisista (out of) technical
illative
teknisiin (into) technical
adessive
teknisilla (at) technical
ablative
teknisilta (from) technical
allative
teknisille (onto) technical
essive
teknisina (as) technical
translative
teknisiksi (into) technical
instructive
teknisin (with) technical
abessive
teknisitta (without) technical
comitative
teknisine (together with) technical

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tekninen

Examples of tekninen

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
"Me lähetämme ihmisen kuuhun tämän vuosikymmenen aikana.", ja me voitimme valtavan teknisen haasteen sen tekemiseksi, mutta me teimme sen."We will put a man on the Moon in this decade.", and we did an enormous technical challenge to do that, but we did it.
- Varmoin ottein räjähdysvoima huomioiden, - sekä teknisen höpinän jälkeen... - Missä latasin on?So, with a firm grip on the potential explosive involved, with all the technical jargon, ok, where's the pokey stick?
Agenttini Babylonilla varmistavat teknisen häiriön - aluksesi asejärjestelmään.My agents aboard Babylon 5 will ensure a slight technical malfunction in your ship's weapons systems.
Ei, kiitos teknisen asiantuntemukseni ja hyvän selostukseni ansiosta, Saul...No, thanks to my technically proficient and charmingly amusing description, Saul--
En salli, että tämä menee pieleen teknisen taitamattomuuden takia.I will not let this thing fall apart because of technical incompetence.
-Soita tekniseen tukeen.Call technical support.
Haluan teidän keskittyvän tekniseen tarkkuuteen.What I want you to concentrate on is technical precision.
Joudun siis siirtymään tekniseen näyttöön.I'm therefore forced to move... to technical information of a critical nature.
Kiittäisin - mutta minusta tuntuu, ettet viitannut tekniseen taituruuteeni.I'd say thank you, Michael, but I have the feeling you're not referring to my technical proficiency.
Kuten aikaisemmin on mainittu, resurssipohjaisessa taloudessa yhteiskunnan ongelmat ratkaistaan tieteellisesti, eikä se rajoitu pelkästään tekniseen tehokkuuteen.As stated before, a Resource-Based Economy applies the Scientific Method to social concern and this isn't limited to simply technical efficiency.
Negatiivi on altistettava tekniselle...Yeah, the negative needs to go through a very technical...
- Menemme tekniseksi, menemmekö?We are getting technical, aren't we?
- Älä ala liian tekniseksi.- Don't go gettin' technical.
Ota Nero mukaan tekniseksi tueksi.Take Brains with you for technical advice.
Pääset ehkä tekniseksi neuvonantajaksi.- All right, all right. You as a technical advisor, maybe.
Sanon sitä tekniseksi seikaksi.I'd call that a technicality.
- Aluksen tekniset tiedot sisältyivät tallenteisiin, jotka tein sinua varten.- The technical specifications of the ship... ..were contained within the recordings I made for you.
- On. Varmistimme vain, että eiliset tekniset ongelmat on ratkaistu.Yeah, we just wanted to make sure we got our technical difficulties straightened.
Arvoisa valamiehistö, tapauksen yksityiskohdat ovat sekavat ja tekniset, - mutta vaikutukset uhreihin ovat traagiset ja syvälliset.Ladies and gentlemen of the jury, the details of this case are -- are complicated and technical, but they have a, uh, a tragic and profound effect on the victims.
Haluan täydet tekniset tiedot.Now, listen I want a full set of technical schematics on this, okay?
Haluatko kuulla kaikki tekniset termit?You want technical jargon? I can reel it off.
Ainoastaan teknisten murheiden pilvet Torppo Starin yläpuolella - voivat antaa muille mahdollisuuden kurkotella ykköspallia.Only the dark clouds of technical problems - over Torppo Star Team can provide other teams a chance for the top.
En malta odottaa kaikkien menettämiäni teknisten saavutusten näkemistä.Ah, I cannot wait to see all the technical achievements I've missed.
Lakialoitteen eteneminen niin pitkälle - ilman teknisten asiantuntijoiden kuulemista - kertoo siitä, että tässä kaupungissa on ongelma.The fact that it got as far as it did, without them talking to any technical experts, reflects the fact that there is a problem in this town.
Lähetys katkesi teknisten ongelmien vuoksi...Ah, ladies and... We're coming back on the air after an interruption due to technical problem...
Mitä Aerotyneen tulee, teknisten tekijöiden perusteella - edessä on suurta menestystä.And in the case of Aerotyne, Based on every technical factor out there, John. We are looking at a Grand Slam home run.
Collins, voisimmeko siirtyä teknisiin yksityiskohtiin?Collins, could we skip to the technicals, please? Sure.
En aio vaarantaa tätä teknisiin pikkuseikkoihin.I'm not gonna jeopardize this on a technicality.
En halua puuttua teknisiin valintoihinne. Mutta onko numero 16, tuo pitkä punapää, varmasti syntynyt -96?I don't want to interfere in your technical choices... but have you seen number 16?
Ne saavat alkunsa pelkkinä luonnoksina keskellä yötä - mutta johtavat lopulta - jatkuvasti paisuviin teknisiin hirvityksiin.It starts out really simple as a napkin sketch in the middle of the night and eventually that ends up becoming more. It's a technical beast that keeps growing.
Tunnet ministerimme, älä jää kiinni teknisiin juttuihin.At this point, knowing our minister as you do, if I were you, I wouldn't be too technical.
Pelastukset ovat ajalle alttiita ja erittäin teknisille harhautuksille.Rescue's time-sensitive with a highly technical extraction.
Ymmärrän, mutta ajattelin ottaa ryhmät SG 15 ja 11 teknisiksi neuvonantajiksi.Yes, sir, but I was thinking maybe I could take SGs 15 and 1 1 as technical advisors.
- Ai joo... siitä voi tulla tekninen virhe.That would've been a technical.
- Cora Peterson, tekninen avustaja.- Cora Peterson, his technical assistant.
- Ei se mitään, luulen sen olevan niiden tekninen nimi.- That's their technical name.
- Jos hän saa 15, se on tekninen häviö ja vaikka se on tasapeli, häviämme ottelun.If he loses by 15 points it's a technical fall and even though the score is tied, we're gonna lose.
- Meillä taitaa olla tekninen ongelma.I think we havea technical problem.

Questions and answers about tekninen declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tekninen
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar adjectives

AdjectiveTranslation
Same length:
terminenthermal
Different length:
tektoninentectonic

Other Finnish adjectives with the meaning technical

Adjective
teknillinen

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
teknillinentechnical
teknologinentechnological
tasokasupscale
tällainensome
tämäntalvinenoccurring on this winter
täysivaltainenplenipotentiary
terroristinenterroristic
tasaväkinensome
teistinentheistic
teräksinensteel