Onnistunut noun declension

Declension of onnistunut - successful

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
onnistunut successful
accusative nom.
onnistunut successful
accusative gen.
onnistuneen successful
genitive
onnistuneen (of) successful
partitive
onnistunutta (part of) successful
inessive
onnistuneessa (in) successful
elative
onnistuneesta (out of) successful
illative
onnistuneeseen (into) successful
adessive
onnistuneella (at) successful
ablative
onnistuneelta (from) successful
allative
onnistuneelle (onto) successful
essive
onnistuneena (as) successful
translative
onnistuneeksi (into) successful
abessive
onnistuneetta (without) successful

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
onnistuneet successful
accusative nom.
onnistuneet successful
genitive
onnistuneiden (of) successful
partitive
onnistuneita (part of) successful
inessive
onnistuneissa (in) successful
elative
onnistuneista (out of) successful
illative
onnistuneisiin (into) successful
adessive
onnistuneilla (at) successful
ablative
onnistuneilta (from) successful
allative
onnistuneille (onto) successful
essive
onnistuneina (as) successful
translative
onnistuneiksi (into) successful
instructive
onnistunein (with) successful
abessive
onnistuneitta (without) successful
comitative
onnistuneine (together with) successful

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for onnistunut

Examples of onnistunut

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
"Lisäksi Cotton Companyn onnistuneen sopimuksen -"Moreover, the possibility of the successful accommodation...
Aamunkoiton nauttimiseen on tuhat syytä - varsinkin onnistuneen metsästyksen jälkeen.There are a thousand reasons to enjoy the dawn, especially after a successful hunt.
Annamme onnistuneen yhdynnän kautta - haavojen lopulta parantua.and allow, through a-- a successful coupling, those wounds to finally heal.
Ansaitsemme pienen retken näin onnistuneen tehtävän jälkeen.Well, I think we deserve an outing to Nottingham for such a smooth and successful operation.
Ar Rissalah teki onnistuneen iskun.Ar Rissalah just executed a successful attack on the homeland.
- Ties kenelle. Hän sai vastineeksi pari onnistunutta iskua.to God knows who, in exchange for a few successful drone strikes.
-Tuntuu, kuin olisimme vasta eilen juhlineet onnistunutta ehdotustamme.Yeah, it seems like just yesterday we were celebrating our successful motion to suppress.
1247 onnistunutta leikkausta kentällä. Status:1 ,24 7 successful field surgeries.
2 onnistunutta leikkausta, 2 pelastettua henkeä.Two successful surgeries, two lives saved.
7 peräkkäistä ja onnistunutta iltaa, kun on ollut yhdyntöjä.And successive... Yes, seven nights of successive and successful coitus.
"Uudistuksen titaani." Hyvä supistussuunnitelma pääsee aina otsikoihin mutta salainen ainesosa jokaisessa onnistuneessa nousussa on...Hot new erp, or asset reduction plan is always gonna make the headlines, but, um, do you know what the secret sauce is in every successful bounceback?
Glenn Seaborg muutti lyijyä kullaksi onnistuneessa kokeilussa.Glenn Seaborg transmuted led into gold in one quite successful attempt.
"Infektion nopeus kertoo onnistuneesta istutuksesta.""Speed of infection consistent with... successful inception."
Buffy, en ole kuullut yhdestäkään onnistuneesta henkiinherätysrituaalista.Buffy, I-I've never heard of a revivification ritual being successful.
Ensiksi haluan kiittää teitä onnistuneesta ratsiasta taikakauppaan.OK, hi. First of all, l wanna thank everybody for a really successful raid on the magic shop last night.
Hurrikaani Kinley iski Galvestonin alueelle ilmoittivat Pohjois-Korean onnistuneesta ydin sikainfluenssa...Change the station. Hurricane Kinley, unexpectedly slamming into the Galveston area announced a successful test of the North Korean nuclear... - ...baffled...
Hän poimii onnistuneesta kamppailusta uuden voittomerkin.He's plucking out a souvenir from another successful battle.
"Heiltä puuttuvat osaaminen ja resurssit onnistuneeseen iskuun.""'These groups lack the resources and knowledge of the U.S cell to successfully mount an attack.'"
Avain onnistuneeseen harjoitteluaikaan on se, mistä luovumme.[Meredith] The key to being a successful intern is what we give up.
Avain onnistuneeseen interventioon on kärsivällisyys ja valmistautuminen.And the key to a successful intervention is patience, purpose, and preparation. And if that doesn't work, I got a 10-pound mace in my bag.
Elokuvissa puhutaan, mitä tarvitaan onnistuneeseen vuoteen.That movies have taught me Comprises a successful first year at college.
Hollywoodin onnellisin pariskunta kertomassa salaisuuden onnistuneeseen avioliittoon.It's Hollywood's happiest couple telling everyone their secret to their successful marriage.
Tässä, ystäväni, on aikasäteeni. Joka, Ihmenesteen avulla, jonka sain käsiini onnistuneelta ryöstöretkeltäni viime viikolla, - kutsun sitä onnistuneeksi, koska saavutin tavoitteeni.This, my friends, is my freeze ray which with the addition of the Wonderflonium I obtained at my famously successful heist last week.
Malja Parhaat ystävät -jengin onnistuneelle operaatiolle.Here's to another successful operation by... The best friends gang. Hang on.
Malja onnistuneelle matkalle.Well, major, here's to a successful tour.
Malja onnistuneelle operaatiolle, uudelle rakennukselle.Let's drink to the successful on operation of the new building.
Naiset ja herrat, nostetaan malja onnistuneelle illalle.Ladies and gentlemen, let's toast to a very successful evening.
Nostamme maljat onnistuneelle tehtävälle.Let us drink to a successful mission.
Pidän silti diplomatiaa onnistuneena.Yet I consider this diplomacy to be somewhat successful.
Saanko kysyä, milloin pidit tätä avioliittoa onnistuneena?Let me just jump in and ask. At what point did you think this was a successful marriage?
Sydney, sinun pitäisi tietää että NSC pitää Blakea onnistuneena neurostimulaatioterapian testihenkilönä.You should know, Sydney, that the National Security Council considers Blake a successful test case for neurostimulation therapy.
Tohtori pyydän neuvoanne onnistuneena vanhempana.Doctor? I require your advice, as a successful parent.
- Sanoisin onnistuneeksi kokeeksi.- I'd call that a successful test.
He kutsuvat sitä onnistuneeksi sovitteluksi.They're calling it a successful mediation.
Hänet on koko loppuelämäkseen merkitty - onnistuneeksi terrorismisyytetapaukseksi. Olemme todella pettyneitä.He will be listed as a successful government terror prosecution... for the rest of his life, and we are very disappointed.
Kokeilimme erilaisia hyökkäyksiä murtautuaksemme sisään ja - tämä oli vaikea, mutta yksi osoittautui onnistuneeksi.We tried a variety of attacks to break it, and this one was tough but one proved successful.
Suunnitelmani osoittautui onnistuneeksi.My plan proved successful
- Miten he ovat onnistuneet avioliitossa, - neuvoja sänkykamariin ja kuinka pidetään touhu raikkaana.You know like tips on how they've managed to be successful where other have failed, suggestions for the bedroom, how to keep things fresh.
- Muut testit ovat onnistuneet.All the tests since have been successful.
- Oletan, että ette onnistuneet. -Aivan.- I gather you were unsuccessful?
- Ovatko ne onnistuneet?And they've been successful?
Alkuperäinen testit niin sanotulla naamioinnilla ovat onnistuneet hyvin.Initial tests on the so-called camouflage have been largely successful.
Eivät onnistuneiden murhien jälkeen.Not after so many successful kills, no.
Kaikkien näiden vuosien osakekeinottelujen, aseiden salakuljetusten, murhayritysten, onnistuneiden murhien ja näpistysten jälkeen, he saavat minut kiinni pikkumaisesta useiden miljoonien taidevarkaudesta.After all my years of stock jobbing, gun running, attempted murder, successful murder, and tom-peepery, they get me on a petty multimillion dollar art theft.
Kommunikointi on tärkeää onnistuneiden suhteiden kannalta.It's important to any successful relationship.
Tarvitsin apua onnistuneiden tanssiaisten järjestämiseen.I needed help if I was going to throw a successful prom.
- Lontoossa on tehty onnistuneita töitä.- There'd been successful work in London.
Haluan korostaa, ettemme halua mitään tällaista... Vaarantamaan lämmintä suhdetta ja onnistuneita kauppasuhteita... Meidän maiden välillä.I want to stress that we would not want anything like this... to jeopardize the warm relation and successful economic ties... shared by our two countries.
Heillä oli onnistuneita operaatioita Michaelin maatukikohtia vastaan. Sitten eräänä päivänä - he saivat tärkeää tiedustelutietoa.They ran a few successful ops against some of michael's ground facilities, and then one day,they got a key piece of intel.
Israelin ilmaiskut Iranin ydinlaitoksiin olivat vain osittain onnistuneita.Israel's air strikes against Iran's nuclear facilities... only partially successful.
Katsos, Bell yrittää aktivoida kohteensa nähdäkseen mitkä ovat onnistuneita.You see, Bell is trying to activate his subjects... to see which ones were successful.
Erään tutkimuksen mukaan 45 prosentissa onnistuneista liitoista nainen on ainakin viisi vuotta miestään vanhempi.One study showed that in 45% of successful American marriages, the woman was at least five years older than her husband.
Tiedän onnistuneista ratsioistanne - joista tuli yhtäkkiä epäonnistuneita ratsioita.I know about your successful raids and then suddenly that series of failed raids.
Meidän nopeutetut kasvukokeet eivät ole osoittautuneet onnistuneiksi.Our accelerated growth experiments - have not proven successful. - Then run more.
Ehkäpä kaikkein merkittävin ja varmasti ainakin onnistunein, -Perhaps the most remarkable, certainly the most successful.
Hän on onnistunein alfa heimomme historiassa.He's the most successful Alpha in our pride's history.
Tri Kieran ja ryhmänsä ovat testanneet naquadria-pommia onnistunein tuloksin.Dr Kieran and his team have successfully tested a naquadria bomb.
"Koska tavoitteena oli maan puhdistaminen juutalaisista" - "eikä onnistunut jahti" - "juutalaistoimet ovat saavuttaneet tavoitteensa.""As the objective goal of the Jewish action in Denmark was the de-Judification of the country and not a successful headhunt it must be concluded that the Jewish action has reached its goal."
"Olen afrikkalaisessa sairaalassa kaukana kotoa- "-enkä ole onnistunut saamaan sinua kiinni."I have found myself in an African hospital, away from my home... and all attempts to reach you have been unsuccessful.
"Tauronin armeijan onnistunut operaatio"{pos(192,230)}"the successful Tauron army operation proves
- Eikö onnistunut?- Is it successful?
- Maahanpaluu onnistunut.- Re-entry successful.

Questions and answers about onnistunut declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about onnistunut
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Finnish adjectives with the meaning successful

Adjective
duurivoittoinen
menestyksekäs
menestyksellinen
menestynyt
menestyvä

Adjective successful in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
благополучный
RUa
удачный
RUa
успешный

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
onnettomuusaltissome
onomatopoeettinenonomatopoetic
omanilainensome
oligoseenikautinensome
oksainenbranchy
omaelämäkerrallinenautobiographical
opettajakeskeinensome
ooliittinensome
oppositiomielinensome
orgastinenorgiastic