Looginen noun declension

Declension of looginen - logical

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
looginen logical
accusative nom.
looginen logical
accusative gen.
loogisen logical
genitive
loogisen (of) logical
partitive
loogista (part of) logical
inessive
loogisessa (in) logical
elative
loogisesta (out of) logical
illative
loogiseen (into) logical
adessive
loogisella (at) logical
ablative
loogiselta (from) logical
allative
loogiselle (onto) logical
essive
loogisena (as) logical
translative
loogiseksi (into) logical
abessive
loogisetta (without) logical

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
loogiset logical
accusative nom.
loogiset logical
genitive
loogisten (of) logical
partitive
loogisia (part of) logical
inessive
loogisissa (in) logical
elative
loogisista (out of) logical
illative
loogisiin (into) logical
adessive
loogisilla (at) logical
ablative
loogisilta (from) logical
allative
loogisille (onto) logical
essive
loogisina (as) logical
translative
loogisiksi (into) logical
instructive
loogisin (with) logical
abessive
loogisitta (without) logical
comitative
loogisine (together with) logical

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for looginen

Examples of looginen

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
- Ketamiinilla. Hän havahtui ruumis edessään ja varras kädessään. Mieli teki loogisen päätelmän.Ketamine, to be precise, in the neighborhood of 250 milligrams, and when Neville came to with Sarah's body before him and a fondue skewer in his hand, his mind leapt to the grim, logical conclusion.
- Se on loogisen nerokasta.It's logical. It's brilliant.
Avoin tila luo loogisen virtauksen.You know, the open floor plan has a very logical flow.
He tekivät ainoan loogisen johtopäätöksen: emme uskaltaisi yrittää sitä toiste.So they made the logical assumption that we wouldn't dare try it again.
Kaiken loogisen nimessä kiitämme tästä kemiallisesta energiasta.In the name of all that is good and logical... we give thanks for the chemical energy we are about to absorb.
"Älkää kysykö miksi, sillä en osaisi antaa loogista vastausta."I couldn't give you a logical answer.
- Eikä, sehän on täysin loogista.- No, it's perfectly logical.
- Etsit loogista kuviota. Mutta hän ei ajattele loogisesti.I fear you may be looking for a logical pattern in the rantings of someone who isn't logical.
- Harha on keksittyä, mutta loogista.- Nothing he invents is fantastic. It's invention, but logical invention.
- Hänellä on toinen timantti. Hän sai kirjeitä kiinalaiselta joka uhkaa viedä sen täydenkuun aikaan. Siksi onkin loogista, että te olette saanut samanlaisia kirjelmiä.And if she, as holder of one of the twin diamonds, has received a series of anonymous letters delivered by a Chinaman threatening to steal them at the next full moon, it logically follows that you would have received similar missives.
- Minusta hän oli tosi terävä ja käsitteli kaikki kysymykset yksi kerrallaan, loogisessa järjestyksessä.- I thought he was really sharp, the way he handled all those points one by one, in logical sequence.
Alkaa täältä ja päättyy tänne. Kaikki koetaan loogisessa järjestyksessä.Start here, you end here, experiencing everything in logical order.
He tavoittelevat oppilaita loogisessa järjestyksessä.They are pursuing students in a logical progression.
Ne eivät ole loogisessa paikassa.They're no place logical.
Ongelmia loogisessa päättelykyvyssä.Trouble with logical reasoning. Insane.
Ne muistuttavat loogisesta syystä, jonka takia hän luopui lapsesta.Megan goes in with a set of scripted questions that Miles will write to remind her of the logical reason why she gave up the child in the first place.
Olen melko vakuuttunut, että se on symboli loogisesta sarjasta.Oh no, I'm almost convinced it was a symbol, the first element of a logical series.
Se siitä loogisesta selityksestä.So much for a logical explanation.
Minä vien komediaa sen loogiseen johtopäätökseen.I am taking comedy to its logical conclusion.
Tauti etenee aivojen etuosiin - tuhoten loogiseen ajatteluun ja ongelmien ratkomiseen tarvittavat neuronit.The disease then creeps towards the front of the brain, wiping out neurons responsible for logical thought and problem solving.
Ette koskaan ymmärrä - tuolla niin loogisella mielellänne, että olen sitoutunut murhaamaan.You will never understand. To so logical a mind as yours I have committed a murder.
Hän vastasi kysymyksiin loogisella tavalla.She answers questions in a logical manner.
Selvällä, loogisella - tanskalaisella aivotyöllä.With clear, logical... and Danish thinking.
Todistan sen teille, - sen loogisella, käytännöllisellä - ja tieteellisellä tavalla.I'll show... of a logical, practical and scientific...
- Kuulostaa loogiselta.- It sounds logical.
- Kuulostaako loogiselta?Sound logical?
- Se vaikuttaa tuskin loogiselta, vai?- Excuse me, excuse me. That hardly seems logical, does it?
- Tuntuisi loogiselta.- lt seems logical.
Pidän Spockin loogisuudesta. Sen kautta päädyin loogiselle alalle, tietojenkäsittelyyn.I really liked Spock's mind, his logical mind, and that pushed me into a logical field.
Hyväksy naurettava loogisena.Accept the ridiculous as logical.
En kutsuisi viattomien siviilien murhaamista loogiseksi tai järkeväksi.I wouldn't call the systematic murders of innocent civilians... logical or reasonable.
Minä kutsuisin tuota - loogiseksi erotteluksi, neiti Isringhausen - jolla ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuinka ihmiset elävät.and i would call that a logical distinction, miss isringhausen, having nothing to do with the way people live.
Muokkaan ihmisten kuvitelmat - kukoistavan loogiseksi ajattelutavaksi.I coalesce the vapor of human experience into a viable and logical comprehension.
Sanotko itseäsi loogiseksi?You call yourself logical?
"Eliminoi kaikki loogiset ratkaisuvaihtoehdot - ja epälooginen ratkaisu näyttää väkisin oikealta.""Eliminate all logical solutions to a problem and the illogical becomes invariably true."
Kun loogiset toimet on kokeiltu, jää toimimattomuus.On the contrary. When every logical course of action is exhausted, the option that remains is inaction.
Se että pitää mielen avoimena jollekin vaihtoehdolle ei tarkoita, - että hylkää kaiken muun, varsinkaan loogiset vaihtoehdot.Keep an open mind a possibility Does not mean that we ignore all other Especially those are logical.
Teen loogiset valinnat loogisten keinojen avulla.My choice will be a logical one, arrived at through logical means.
Voimme jättää loogiset syyt pois luvusta, jos uskomme heitä.If we take them at their word, we can rule out any logical reason.
Minä otin hänet - loogisten sarjojen opintoihin.I initiated him into the study of logical series. He was meticulous, to the point of obsession.
Teen loogiset valinnat loogisten keinojen avulla.My choice will be a logical one, arrived at through logical means.
- Elleivät satunnaiset hyökkäykset ole - loogisia tavalla, jota emme keksi.- It's a contradiction. - Unless the random attacks... are logical in some way we haven't yet determined.
- Ollaan nyt loogisia.It's all very West Side Story, but let's be logical.
Aikuiset ovat rauhallisia, vakavia - loogisia, kohtuullisia, tasapainoisia.Adults are calm, serious logical, measured, level-headed.
Anteeksi tyhmyyteni, olen varmaan ollut pois koulusta kun he opettivat loogisia sarjoja.Well, excuse my ignorance, I must have been off school the day they taught logical series.
Asiat seuraavat mallia, kaavaa, loogisia sarjoja.Things are organized following a model, a scheme, a logical series.
Eagleton tutoroi hänen väitöskirjansa loogisista sarjoista. Vuonna 1960, eikö ollutkin?Eagleton tutored his doctoral thesis on the logical series.
Useat kapinallisryhmittymät täällä yrittävät kaataa korruptoituneen hallituksen jolla on hyvin läheiset suhteet rauhaa rakastaviin, loogisiin ystäviinne.Several rebel factions here are working to overthrow their government, a corrupt government that has very close ties to your peace-loving, logical friends.
Jos pysymme loogisina, voimme antaa samalla mitalla.If we stay logical, we can turn the tables on 'em.
Kuka on väittänyt ihmisiä loogisiksi?Whoever said the human race was logical?
Cylonien mukaan loogisin paikka, mihin Cavil voisi tytön viedä, - on syvälle siirtokunnan sisäosiin.But the Cylons believe that the most logical place for Cavil to have taken the girl is deep into the interior of the colony.
Eikö se olisi loogisin vaihtoehto?Wouldn't that be the logical outcome?
Hän vei sinut takaisin, loogisin askelin, siihen luolaan, ja murruit aivan yllättäen.He took you back, step by logical step, into that cave, and you broke down quite suddenly.
Ikävä keskeyttää kiihkoilunne,... ..mutta mielestäni turvallisin, loogisin ratkaisu tähän olisi... ..haudata Tähtiportti. Aivan kuten muinaiset egyptiläiset.(clears throat) I hate to throw a damper on your enthusiasm,... ..but I still say the safest, most logical way to deal with this... ..is to bury the Stargate, just like the ancient Egyptians did.
Itsemurha on järkevin ja loogisin selitys.Suicide is the most rational, logical explanation.
- Ainoa looginen siirtosi.It was your only logical move.
- Hän oli looginen epäilty.She was a logical suspect.
- Hän on looginen uhri.Christopher is the logical sacrifice bunt.
- Hän on looginen valinta.I think he's a logical choice.
- Ja looginen.And logical.

Questions and answers about looginen declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about looginen
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Other Finnish adjectives with the meaning logical

Adjective
johdonmukainen

Adjective logical in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
логический
RUa
логичный

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
loogillinensome
loppumatonendless
leveälehtinenbroadleaved
loistavashining
lontoolainensome
lojaalinenloyal
luolamainencavelike
lukukelvotonillegible
luominensome
löysäpäinenalternative term for lyhpinen