Elektroninen noun declension

Declension of elektroninen - electronic

Singular

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
elektroninen electronic
accusative nom.
elektroninen electronic
accusative gen.
elektronisen electronic
genitive
elektronisen (of) electronic
partitive
elektronista (part of) electronic
inessive
elektronisessa (in) electronic
elative
elektronisesta (out of) electronic
illative
elektroniseen (into) electronic
adessive
elektronisella (at) electronic
ablative
elektroniselta (from) electronic
allative
elektroniselle (onto) electronic
essive
elektronisena (as) electronic
translative
elektroniseksi (into) electronic
abessive
elektronisetta (without) electronic

Plural

Finnish adjectives FormEnglish TranslationEx.
nominative
elektroniset electronic
accusative nom.
elektroniset electronic
genitive
elektronisten (of) electronic
partitive
elektronisia (part of) electronic
inessive
elektronisissa (in) electronic
elative
elektronisista (out of) electronic
illative
elektronisiin (into) electronic
adessive
elektronisilla (at) electronic
ablative
elektronisilta (from) electronic
allative
elektronisille (onto) electronic
essive
elektronisina (as) electronic
translative
elektronisiksi (into) electronic
instructive
elektronisin (with) electronic
abessive
elektronisitta (without) electronic
comitative
elektronisine (together with) electronic

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for elektroninen

Examples of elektroninen

Example in Finnish adjectivesTranslation in EnglishFm.
- Kirjoitti tarinan kai joskus 30-luvulla. Oli eräs tiedemies, joka loi elektronisen laitteen, jättiläismäisen ääniraudan.Wrote a story in about 1930-something or other was about a scientist who created an electronic device, a giant tuning fork.
- Tarvitsemme myös elektronisen vastaanottimen.Okay, but we also need something to fire the device... a small electronic receiver.
AinutIaatuisen ketterä Tiger käyttää saIausteknoIogiaa... se on ainoa helikopteri, joka kestää... Kaikkia elektronisen säteilyn muotoja... radiohäirintää ja eIektromagneettista säteiIyä.Uniquely manoeuvrable, the Tiger not only uses Stealth technology, it is hardened against all forms of electronic interference, radio jamming and electromagnetic radiation.
Anteeksi, loitteko elektronisen haamun kuolleesta tyttärestänne?You-- You made an electronic ghost of your dead daughter.
En ole saanut nukuttua neljää tuntia putkeen sitten elektronisen vallankumouksen alkamisen.i haven't gotten 4 hours of uninterrupted sleep since the electronic revolution began.
(elektronista surinaa, pehmeää voihkinaa)(electronic buzzing, soft moaning)
- Hieman elektronista taikaa.A little electronic magic.
- Kehnoa elektronista musiikkia.You found cheesy electronic music.
-Kaikki on elektronista.Everything on board is electronic.
7 % elektronista säteilyä.Seven percent electronic emission... zero communication.
- Jonkinlainen jälki elektronisesta repijästä.Some kind of electronic shredding trail.
En ole vastuussa elektronisesta kuuntelulaitteesta, mutta tiedän, että he voivat silti kuunnella sinua.l'm not responsible for the electronic surveillance, but l do know they can still hear you.
Pankeista ja varojen elektronisesta siirrosta.Banks, and the electronic transfer of money.
Hienoa, että olet jättänyt menneisyyden ja siirtynyt elektroniseen ruiskutukseen.It's nice to see you've gone with the times and switched to electronic fuel injection.
Meidän elektroniseen avainjärjes- telmäämme on näköjään iskenyt virus.It appears our electronic key system was hit with a computer virus.
On viiden vuoden potilastiedot, jotka täytyy siirtää - elektroniseen tietokantaamme.So, there are like 5 years of patient files that need to be transferred... to our electronic database.
Se on yhteydessä tähän, elektroniseen monitorilaitteeseeni. - Eikö asianajaja kertonut sinulle?It transmits to this -- my electronic monitoring device.
Se sopii täydellisesti elektroniseen tarkkailuun.It's the perfect vessel for electronic surveillance.
Murronestojärjestelmät suljetaan elektronisella kaksoisavaimella - jota meillä ei ole.And the intrusion countermeasures are deactivated by an electronic key card. Which we won't have.
Saamme tietoja siitä GCHQ:n elektronisella vakoilulla ja GCHQ:n suhteilla ulkomaille.Such warning as we get will be from electronic espionage by GCHQ Cheltenham and its linked stations at home and abroad.
Silloin ku se ei ole esillä - se lasketaan alas 1.5 metriä paksuun holviin joka on betonia ja terästä. Joka on myös varustettu elektronisella yhdistelmälukoilla - ja biometrisellä tunnistus-systeemillä.Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.
KITT, tämä näyttää elektroniselta lukolta.KITT, it looks like an electronic lock.
Mitä tulette kohta kohta näkemään toiminnassa... on euroopan vastaus elektroniselle taistelutantereelle:What you are about to see is Europe's answer to the electronic battlefield:
"Hyvät naiset ja herrat, -" "olkaa hyvät ja sammuttakaa kaikki elektroniset laitteet, -" "kuten matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet."At this time we'd like to ask that you discontinue the use of any electronic devices, pagers, cell phones, laptops, anything with a switch should now be in the off position.
'Amerikkalaisyritys istuttaa elektroniset tunnisteet työntekijöihin'US group implants electronic tags in workers
- Kaikki elektroniset laitteet on sammutettava...- Excuse me. - All electronic devices must be turned off...
-Aivan varmasti. Sammuttakaa kaikki elektroniset laitteet.Attention, in preparation for takeoff, please turn off all electronic devices and if you have a laptop, please stow it.
Ainakin hän pystyi poistamaan elektroniset jäljet.At least he was able to erase the electronic trail.
- Näetkö elektronisten laitteiden kopin?You see the electronic appliances booth? Yes.
Ja toinen suuri juttu oli Neilin siirtyminen elektronisten rumpujen käyttämiseen.And also, one of the biggest things at that point for me was Neil getting into the electronic drum kit.
Joten pidä puhelimien ja muiden elektronisten laitteiden käyttöä vähäisenä.So keep use of cell phones and other electronics to a minimum.
Jotkut väittävät, että elektronisten pelien historia ulottuu vielä kauemmas ja toiset sanovat, että videopelit syntyivät kylmän sodan aikana käytetyn teknologian sivutuotteena.Others argue that electronic games began much earlier or that video games were a byproduct of Cold War technology.
Katsopa sinua ja hyväksyttyjen elektronisten laitteiden käyttöä.Well, look at you, using approved electronic devices.
Alustaa, jousitusta, elektronisia laitteita.The chassis, the suspension, the electronics.
Autoissa ei saanut olla mitään elektronisia laitteita, joita niissä oli ollut edellisenä vuonna.The cars weren't supposed to have any of the electronic aids that they'd come with the previous year.
Ei elektronisia eikä perinteisiä. Hän on aave. Aaveet eivät ole todellisia.He doesn't leave any footprints, electronic or otherwise.
En, valmistan elektronisia yksiköitä.No, no, I manufacture an electronic unit for our government.
Ennen kuolemaansa, Jim kertoi nähneensä niiden pitävän kokousta, - vaihtaen tietoja, elektronisia laitteita.Before he died, Jim said he saw groups of N'Tal meeting... exchanging data, electronics devices.
Halpojen mallien kanssa on niin, että jos niitä heiluttaa- tapit eivät ole enää linjassa, edes elektronisissa kaapeissa- ja kun silloin vääntää kahvasta, ovi aukeaa.Most safes, the cheap ones at least, like yours, if you bounce them enough, there's a moment when the pins are shaken and not lined up, even the electronic ones. If you're pulling the handle at that moment, it opens.
Olen niin huono näissä elektronisissa vempaimissa.I'm so bad at these electronic things.
Ette pysty pitämään katsetta tiessä ja poissa elektronisista laitteista.Mr. Haverford, you have a problem keeping your eyes on the road and off your electronic devices.
Te olette todella tärkeitä tarkkailtavia. He yrittävät siepata ja tallentaa kaiken tiedon - teidän käyttämistänne elektronisista laitteista.Uh, you're--you're on the cast-iron cover list, which means any-- any electronic, uh, device you use that they can attach to you, they'll record and capture all that data.
Tämä on lista elektronisista komponenteista.This is a list of electronic components.
Se vaikuttaa elektronisiin laitteisiimme sekä niiden varajärjestelmiin.This has affected all of our electronic equipment and their redundant backups, as well.
Emme pelkästään kaunista vainajia, vaan varustamme heidät elektronisilla laitteilla.Not only do we beautify cadavers, we also equip them with electronic devices.
Alue on kielletty elektronisilta.This is an electronic-restricted area.
Meidän on tarkoitus suojella FBI:tä elektronisilta soluttautumisilta.We're supposed to be protecting the Bureau from electronic infiltration.
- Ovessa on elektroninen näppäimistö, Fassbinder ES-320.The cell door has an electronic keypad. ... Fassbinder ES-320.
- Se on elektroninen.- The door is electronic.
- Se on jokin elektroninen vempain.Some sort of electronic thingy.
790 on elektroninen laite. Eikö hänkin tuhoudu?790 is an electronic device, won't he be destroyed too?

Questions and answers about elektroninen declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about elektroninen
Work in progress

Help us become the best grammar resource. Find out more.

Play Finnish adjectives declension game!

Practice Finnish adjective declension with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Adjective electronic in other languages on CoolJugator

Verb
RUa
электронный

Do you know these adjectives?

AdjectiveTranslation
elektrolyyttinenelectrolytic
elementaarinenelementary
eksoterminenexothermic
edistysmielinenprogressive
edustavarepresentative
elämäkerrallinenbiographical
elastinenelastic
ekvivalenttiequivalent
elitistinenelitist
englanninkielinenanglophone