Senti conjugation

Conjugate senti - feel

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
sentas I feel
Mi
estas sentanta I am feeling
Mi
estas sentata I am being felt

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
sentis I felt
Mi
estas sentinta I have felt
Mi
estas sentita I was being felt

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
sentos I will feel
Mi
estas sentonta I will be feeling
Mi
estas sentota I am to be felt

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
sentus I would feel
Mi
estas sentunta I would be feeling
Mi
estas sentuta I am to potentially be felt

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
sentu feel!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for senti

There is no additional usage information for the verb senti.

Examples of senti

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
"Mi ja rajtas pensi," iom akre respondis Alicio, ĉar ŝi komencis senti sin ĝenata.'I've a right to think,' said Alice sharply, for she was beginning to feel a little worried.
Vi ja ne kapablas senti ion ajn!But you needn't choose, you simply don't feel, period.
Mi volas senti lian manon sur mia vizaĝo.I want to feel his hands on my face.
Ĉu vi havas koron por senti?Can your heart feel?
Mi kredas, ke ŝi ne povas senti muzikon!I'm afraid she can't feel the music.
Sed la insulta fiero de liaj Normanoj—' kiel vi sentas vin nun, mia kara?" ĝi diris abrupte, alparolante Alicion.But the insolence of his Normans--" How are you getting on now, my dear?' it continued, turning to Alice as it spoke.
"Tre malkomforte por la Gliro," pensis Alicio, "tamen, ĉar ĝi dormas profunde, ĝi kredeble ne sentas la malkomforton."'Very uncomfortable for the Dormouse,' thought Alice; 'only, as it's asleep, I suppose it doesn't mind.'
Kie oni sentas sin kiel hejme?Where does one feel at home?
Ĉu vi loĝas proksime de la maro, sed sentas ke ĝi estas neatingebla?Do you live near the sea but feel it's unreachable?
Bedaŭrinde, 6 tagoj post #YolandaPH, ni ne sentas iun helpon el registaro. Kadavroj estas ankoraŭ en la stratoj, atendante iu kiu prenu ilin — Nina Belgica (@ninavbelgica) November 13, 20135 days after the devastation,where is our Government? @govph Your training is done Pnoy,time for you to speed things up! #shame #yolandaph — JR Pantino (@guillmo) November 13, 2013
Ŝi do ekpripensis—ne tre vigle ĉar la tago estis varma, kaj ŝi sentis sin tre dormema—ĉu la plezuro fari ĉenon el lekantetoj valorus la laboron sin levi kaj kolekti lekantetojn, kiam tutapude preterkuris Blanka kuniklo kun paleruĝaj okuloj.So she was considering in her own mind (as well as she could, for the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her.
Ŝi sentis sin ekdormanta, kaj ĵus komencis sonĝi ke ŝi marŝas mano en mano kun Dajna kaj diras al ŝi tre solene:—"Dajna, vi diru al mi la veron; ĉu iam vi manĝis vesperton?" kiam (ho, la surprizego!) subite ŝi falis plomp! sur amason da sekaj folioj. La falego efektive finiĝis!She felt that she was dozing off, and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah, and saying to her very earnestly, 'Now, Dinah, tell me the truth: did you ever eat a bat?' when suddenly, thump! thump! down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over.
Tamen ŝi decidis atendi ankoraŭ kelkajn momentojn por sciiĝi ĉu ŝi malkreskos plue. Ŝi sentis pri tio kelkan timon, "ĉar"—diris ŝi—"povas okazi ke mi malkreskos ĝis nulo, same kiel kandelo.First, however, she waited for a few minutes to see if she was going to shrink any further: she felt a little nervous about this; 'for it might end, you know,' said Alice to herself, 'in my going out altogether, like a candle.
Mi kvazaŭ memoras ke mi sentis min iom ŝanĝiĝinta.I almost think I can remember feeling a little different.
Kaj tian efikon ĝi fakte havis, efikon preskaŭ tujan; ĉar antaŭ ol ŝi eltrinkis duonon de la enhavo, ŝi sentis la kapon premata kontraŭ la plafono, kaj devis klini la dorson por ke ŝi ne rompu al si la kolon. Si tuj demetis la boteleton dirante: "Sufiĉas! mi esperas ke mi ne kreskos plu.It did so indeed, and much sooner than she had expected: before she had drunk half the bottle, she found her head pressing against the ceiling, and had to stoop to save her neck from being broken.
"Nu, eble vi ne ankoraŭ spertis ĝin," diris Alicio, "sed kiam vi devas ŝanĝiĝi en krizalidon—tio ja nepre okazos ian tagon—kaj poste en papilion, vi sentos vin iom konfuzata, ĉu ne?"'Well, perhaps you haven't found it so yet,' said Alice; 'but when you have to turn into a chrysalis--you will some day, you know--and then after that into a butterfly, I should think you'll feel it a little queer, won't you?'
Se vi sentos kiel plori... Mi ne aŭdos vin.If you feel like crying, I won't hear you.
Post bona duŝo, vi sentos ege bonfarte!A good shower and you'll feel great.
Vi sentos aliel, Kris, kaj ankaŭ ŝi!and so will she.
Nun vi sentos varme!Now you'll be warmer!
Ŝajnis al mi ke, havante ilin antaŭ niaj okuloj, ni sentus nin pli komfortaj por ilin longe ekzameni.It seemed to me having them here
Kial vi ĝemus, se vi sentus vin bone?Why would you groan if you were okay?
Kiel vi sentus, se mi al la muro vin alnajlus... pende per la oreloj?Would you like it if I nailed you by the ears?
Mi neniam imagis ke mi sentus tiel pri vi.I never imagined I'd feel this way about you.
Pripensu, kion vi sentus en simila situacio!Just think about how you'd feel in a similar situation.
Kaj pli grave, ĉu ili nun ekagos, por ke maljunuloj sentu sin prizorgataj, amataj kaj bezonataj en la krepusko de sia vivo?And more importantly, will they take action now so that the elderly feel cared for, loved and wanted in the sunset years of their lives?
Soldatoj! Ne fordonu vin al la bestachoj kiuj malestimegas vin, kiuj komandas vin, kiuj diras al vi, kion vi faru, pensu kaj sentu, kiuj traktas vin kiel bruton kaj nutras kanonojn per vi.Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder.
Tiu hejmo, sur la Tero. Por ke ni ne sentu tian doloron! Por ke ĉi tiuj rememoroj ne malfortigu nian volon!Reminding our friends of their homes, those homes we left back on Earth, so it wouldn't hurt so much!
Ne sentu vin devigata invadi Parizon por trinki glason ĉe mi.- You don't have to invade Paris to come by for a drink.
Ni etendu nian manon ĉi tiel, por ke nia frato sentu nian amon, sentu nian forton... por ke lia spirito trovu vojon de lumo, vojon de forto.Let us reach out our hand... to our brother so he can feel the love, feel our strength... For his soul to find the path of light, of strength.
Pro tio la fluktuado de prezoj ofte estas forte sentata ĉe malriĉuloj, kaj ĉiu rimedo kontraŭ la plialtiĝo de manĝokostoj samtempe naskas gravajn riskojn.This is why the poor tend to be vulnerable to price fluctuations and any measure involving price hikes has immense risks.
Ankaŭ en Twitter la problemo estas multe sentata:On Twitter, the problem was also deeply felt:
La foresto de mia patrino daŭras tre sentata de mi!I miss my ma so, so, much!

Questions and answers about senti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about senti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dentido
pentido
sencido
sendisubmit
sensido
tentido
ventido
Different length:
eksentido
sentadido
senteblido
sentendido
sentigiconvey
sentiĝido

Do you know these verbs?

VerbTranslation
sankciadido
senmineraliĝido
senŝeligadido
senŝeligeblido
senŝeligendido
sentendido
sentigiconvey
servutadido
sidaĉido
sieĝibesiege