Peti conjugation

Conjugate peti - do

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
petas I do
Mi
estas petanta I am doing
Mi
estas petata I am being done

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
petis I did
Mi
estas petinta I have done
Mi
estas petita I was being done

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
petos I will do
Mi
estas petonta I will be doing
Mi
estas petota I am to be done

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
petus I would do
Mi
estas petunta I would be doing
Mi
estas petuta I am to potentially be done

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
petu do!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for peti

There is no additional usage information for the verb peti.

Examples of peti

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Ĉar Alicio jam fariĝis preskaŭ senespera, ŝi estis preta peti helpon de kiu ajn. Do, kiam la Kuniklo sufiĉe apudiĝis, ŝi ekparolis per tre mallaŭta timplena voĉo: "Se al vi plaĉos, Sinjoro:—" La Kuniklo forte eksaltis, lasis fali gantojn kaj ventumilon, kaj per ĉiuj fortoj ekforkuregis en la mallumon!Alice felt so desperate that she was ready to ask help of any one; so, when the Rabbit came near her, she began, in a low, timid voice, 'If you please, sir--' The Rabbit started violently, dropped the white kid gloves and the fan, and skurried away into the darkness as hard as he could go.
Alicio preskaŭ decidiĝis levi sin kaj peti forpermeson, dirante 'Mi tre dankas vin, sinjoro, por via interesa rakonto.' Tamen, ĉar ŝi supozis, ke li nepre diros iom pli, ŝi restis trankvile, kaj nenion diris.Alice was very nearly getting up and saying, 'Thank you, sir, for your interesting story,' but she could not help thinking there must be more to come, so she sat still and said nothing.
Alicio povis certiĝi, same kvazaŭ ŝi rigardus la ardezojn de malantaŭ iliaj ŝultroj, ke ĉiuj ĵurintoj skribas sur la ardezoj "Stultuloj," kaj eĉ ŝi povis rimarki ke unu el ili, ne sciante mem per kiaj literoj silabi la vorton, devas peti la informon de sia najbaro.Alice could see, as well as if she were looking over their shoulders, that all the jurors were writing down 'stupid things!' on their slates, and she could even make out that one of them didn't know how to spell 'stupid,' and that he had to ask his neighbour to tell him.
Mi alvenintis tiun bone konatan parton de la rakonto kie Etelredo, heroo de la Rendevuo, malsukcesinte peti pacan eniron en la loĝejon de la ermito, entreprenas eniri perforte.I had arrived at that well-known portion of the story where Ethelred, the hero of the Trist, having sought in vain for peaceable admission into the dwelling of the hermit, proceeds to make good an entrance by force.
Krom 579 000 pli ol 60-jaruloj (+ 14% kompare kun 2012) en Italio estas 428 587 infanoj malpli ol 5-jaraj, kiuj en 2013 bezonis helpon nur por trinki lakton aŭ manĝi, kun rekorda kresko de 13% kompare al la antaŭa jaro; sed kreskas je procento pli granda ol la averaĝo la maljunuloj, 578 583 super 65 jaroj (+14% kompare al 2012) devis peti pri nutraĵa helpo.Together with 579,000 over 65 year olds (+14 percent compared to 2012), in Italy there were 428,587 children under the age of 5 who in 2013 needed help just to be able to drink milk or eat; however, what increased at an above average rate was the number of elderly people, 578,583 over 65 year olds (+14 percent compared to 2012), who have had to resort to food aid.
Ĝi kapablas realporti la aĵojn forĵetitajn; ĝi petas manĝaĵon sidante sur la vosto, kaj havas aliajn ĉiuspecajn kapablojn; mi ne povas memori eĉ la duonon da ili. Ĝi apartenas al iu farmisto kiu diras ke pro ĝiaj kapabloj ĝi valoras mil spesmilojn.And it'll fetch things when you throw them, and it'll sit up and beg for its dinner, and all sorts of things--I can't remember half of them--and it belongs to a farmer, you know, and he says it's so useful, it's worth a hundred pounds!
Silentu ĉiuj, mi petas!Silence all round, if you please!
Denove ĉiuj amasiĝis ĉirkaŭ ŝi, dum la Dodo solene prezentis la fingroingon dirante: "Ni petas ke vi bonvolu akcepti ĉi tiun elegantan fingroingon." Ĉe la fino de tiu mallonga parolo ĉiuj aplaŭdis.Then they all crowded round her once more, while the Dodo solemnly presented the thimble, saying 'We beg your acceptance of this elegant thimble'; and, when it had finished this short speech, they all cheered.
"Bonvolu, mi petas, klarigi al mi," Alicio komencis timeme (ĉar ŝi iom dubis ĉu estas laŭ bonmoroj ke ŝi parolu unue), "pro kio via kato grimacas tiamaniere?"'Please would you tell me,' said Alice, a little timidly, for she was not quite sure whether it was good manners for her to speak first, 'why your cat grins like that?'
Ŝi do daŭrigis:— "Ĉu vi afable diros al mi, mi petas, laŭ kiu direkto mi devas iri de tie ĉi?"'Come, it's pleased so far,' thought Alice, and she went on. 'Would you tell me, please, which way I ought to go from here?'
Tamen ĉio fine elfariĝis. Ili sidigis sin denove en la rondo kaj petis al la Muso ke ĝi rakontu al ili ion plu.However, it was over at last, and they sat down again in a ring, and begged the Mouse to tell them something more.
"Neniu petis vian opinion," diris Alicio indignante.'Nobody asked your opinion,' said Alice.
Du jarojn post kiam la centralo estis haltigita, Kjuŝua Elektro-Pova Kompanio petis revizion en julio de la Nuklea Reguliga Aŭtoritato kun la intenco refunkciigi la centralon, kio donis al kontraŭ-nukleaj civitanoj la senton de nesekureco.After two years of the plant's operations being suspended, Kyushu Electric Power Company applied for a review in July from the Nuclear Regulation Authority with the intention of bringing the power plant back online, making citizens against nuclear power feel unsafe.
Poste li petis min labori unu fojon kiel vendisto, supozeble por mia ekzerco.After he made ​​me do a round as a vendor, supposedly for my training.
Dum la foresto de Sata, aktivulo Brebner Changala petis la Superan Kortumon, ke ĝi devigu la kabineton starigi medicinan konsilion por ekzameni Sata kaj juĝi, ĉu li taŭgas por daŭre funkcii kiel estro de la ŝtato.In Sata’s absence, activist Brebner Changala petitioned the High Court to compel the cabinet to put together a medical board to examine Sata and determine his suitability to continue as head of state.
"Oni ŝatas vivi en tiu lando, ĉar vi povas eniri la parlamenton, kaj ili nur petos ke vi malŝaltu vian poŝtelefonon por ke vi ne ĝenu la leĝfaristojn dum ili babilas."A part of the great thing of living in this country is that you can enter parliament and the only thing they ask you to do is to turn off your cellphone, so you don't disturb the parliamentarians while they're talking.
Mi asertas, ke mi ne plu petos, ke vi imitu ĉevalon, Francisko.I won't ask you to sound like a horse. I promise, François.
Ĉu vi bonvole petos, ke la princo venu?Would you go and fetch the prince, please?
Kiam onklo Cesare ĝin ŝanĝos, mi petos, ke li donacu ĝin al mi.When Uncle Cesare gets a new one, I'll ask him to give this to me.
Kiam edzino petos ion de vi, vi tuj jesu, por ŝajnigi, ke vi ordonas.When the wife asks you for something you say yes, right away, so that it looks like you're the boss.
Se tio facilus, mi ne petus.If it were easy, I would not be asking.
Tiukaze vi de ni petus.Then you would've begged for it.
Se vi petus min, mi donus al vi tion ĉi, Mercedes.If you had asked for it, l would have given this to you, Mercedes.
Se mi petus lin, li dirus al mi la veron.If I were to ask him, he would tell me the truth.
Nu, adutema fiulo, petu la vivon aŭ la morton de la moŝtulino. La vivon.Well, lascivious shrimp, beg the Boyar woman if she giveth you life or death!
Nur ne petu de mi plenigi viajn demandarojn.Just don't ask me to fill in your questionnaires.
Sed petu nenion plian! Ĉu?But don't ask for anything else!
Diru, ke vi ĝin aĉetis de franca spionino. Kaj petu nenian kompenson.Say you bought it from a French spy, and ask for nothing in return.
Kion plu ni petu?What more could anyone ask for?
Oni estas petata ne fumi.You are requested not to smoke.
'Estimata sinjoro, vi ne estis hejme...' '...sed mi volas vin sciigi ke por vi petiĝis bankroto...' 'La bankroto estas petita, de la Popola Kredit-Asocio.'Dear Mr Katadreuffe, you were not home... but your bankruptcy has been requested... bankruptcy requested by the Peoles's Credit Society.
Estas ĉar mi estis petita veni ke mi estas ĉi tie.It's because I was asked to come that I'm here.
Mi estis petita, atendi ĉi tie.I was asked to wait here.
Ĉio petita nun estas jam sendita.Everything that was asked for has now been sent.

Questions and answers about peti conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about peti
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ĵetithrow
metiplace
patido
peĉido
pekisin
pelipush
penitry
pepitwitter
periprocure
pesido
peziweigh
vetibet
Different length:
pendihang
periprocure
petadido
peteblido
petegido
petendido
pistipound

Do you know these verbs?

VerbTranslation
patrido
pereiĝidestroy
perlaboriearn
persekutadido
persekutiprosecute
pertramido
petendido
peticiadido
petroseladido
pigrido