Montri conjugation

Conjugate montri - show

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
montras I show
Mi
estas montranta I am showing
Mi
estas montrata I am being shown

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
montris I showed
Mi
estas montrinta I have shown
Mi
estas montrita I was being shown

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
montros I will show
Mi
estas montronta I will be showing
Mi
estas montrota I am to be shown

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
montrus I would show
Mi
estas montrunta I would be showing
Mi
estas montruta I am to potentially be shown

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
montru show!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for montri

There is no additional usage information for the verb montri.

Examples of montri

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Malgraŭ ĉio, mi tre ŝatus montri al vi nian katon Dajna; vi nepre ekamus la katojn, se nur vi povus vidi ŝin.And yet I wish I could show you our cat Dinah: I think you'd take a fancy to cats if you could only see her.
"Kaj tio ja estus nur malutilo," diris avide Alicio, profitante la okazon montri sian astronomian instruitecon.'Which would not be an advantage,' said Alice, who felt very glad to get an opportunity of showing off a little of her knowledge.
Vi ne povas montri fingron al akompanantaro .You cannot show a finger to corteges.
Cenzuro ĉiam ekzistos, sed la vera firmanimeco de amaskomunikiloj ĉiam povas trovi manieron por montri siajn kuraĝon kaj konsciencon.Censorship will always exist, but the media's real strength of character can always find a way to show its courage and conscience.
Zhang Xu ("Nick en la Domo"), komika filmet-blogisto el nordorienta Ĉinio, ĵus kompilis filmeton por montri diversajn kulturajn kaj etnajn stereotipojn el aparte ĉina vidpunkto.Zhang Xu ("Nick in the House"), a comedic vlogger from northeast China, recently put together a video to showcase different cultural and ethnic stereotypes from a distinctly Chinese perspective.
"Ĉu via poŝhorloĝo montras por vi la jarojn?"'Does your watch tell you what year it is?'
"Sed," kontraŭdiris Alicio, "la daŭrigo montras ke 'ĉiuj venis re al vi.'"'But, it goes on "they all returned from him to you,"' said Alice.
La retejo Abeng News Magazine (Novaĵgazeto) raportas , ke Karibio montras kelkajn el la plej malaltaj indicoj pri ŝparado en la mondo.Abeng News magazine reports that the Caribbean has some of the lowest savings rates in the world.
Ĉi-sube estas unu el la komparoj, kiu vive montras la diferencon inter la restoraciaj servoj en Honkongo kaj Tajvano.Below is one of the comparison that vividly shows the difference between the restaurant services in Hong Kong and Taiwan.
La redaktoro Thiago Ribeiro, 29-jara, ne plu eltenis la atakojn de Danilo Gentili kontraŭ la nigra komunumo, do li redaktis kaj afiŝis videon, en kiu li montras la rasisman enhavon transdonitan de la "ŝercoj" de humuristo da Televidstacio Bandeirantes.Screenshot shared on the Blog Lançamento de Filme (Launching of Movie Blog). On the post "A certeza da impunidade” (The Certainty of Impunity), author Juliana Gonçalves reported: Writer Thiago Ribeiro, 29 years old, was tired of attacks on the black community made ​​by comedian Danilo Gentili, when he edited and posted on YouTube a video that emphasizes the racist content of the "jokes" of the comedian from TV Bandeirantes.
"Kio do estas Kaŭko?" diris Alicio. Tiun demandon ŝi faris, ne dezirante la informon, sed nur ĉar ŝi rimarkis ke la Dodo paŭzas kaj ŝajne opinias ke iu devas paroli, kaj ĉar neniu alia montris la inklinon paroli.'What is a Caucus-race?' said Alice; not that she wanted much to know, but the Dodo had paused as if it thought that somebody ought to speak, and no one else seemed inclined to say anything.
"Ja ŝi kompreneble," diris la Dodo, kaj montris per unu fingro sur Alicion. Sekve, la tuta aro amasiĝis ĉirkaŭ ŝi kaj kriis konfuze "La premiojn, la premiojn."'Why, she, of course,' said the Dodo, pointing to Alice with one finger; and the whole party at once crowded round her, calling out in a confused way, 'Prizes!
Alicio tuj ekkuris en la direkto al kiu ĝi montris. Pro timo de ĝia kolero ŝi eĉ ne provis klarigi ke ŝi ne estas Mariano.Very soon the Rabbit noticed Alice, as she went hunting about, and called out to her in an angry tone, 'Why, Mary Ann, what are you doing out here?
La Komitato de Unuiĝintaj Nacioj por Elimino de Rasa Diskriminacio jam de longe montris maltrankvilon (ekde sia raporto el 2010 ) pri la situacio de homaj rajtoj en Japanio, interalie pri malamparolo kaj rasisma propagando en Interreto, la manko de konkretaj informoj pri la amaskomunikiloj kaj integriĝo de homaj rajtoj en televid- kaj radi-elsendoj, kaj la foresto de leĝoj, kiuj donus plenan efikon al la leĝartikoloj kontraŭ diskriminacio.The United Nation's Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) has long shown concern (since its 2010 report ) regarding the human rights situation in Japan, such as hate speech and racist propaganda on the Internet, the lack of concrete information about the media and integration of human rights in television and radio broadcasting and the absence of legislation to give full effect to the provisions against discrimination.
En la populara Twitter-simila servo Sina Weibo, Huey montris ke tiu sistemo estas kopio de la irana kaj rusa modeloj:On popular Twitter-like service Sina Weibo, Huey pointed out that the framework is a copycat of Iran's and Russia's model:
Mi tuj montros al ci.I'll show you who I am!
Se tio interesas vin, mi montros ilin al vi, kiam vi venos al mia hejmo.If you like, I can show you when you come to the house.
- Mi montros.- Good. This way!
Venu. Mi montros al vi mian sekreton.I'll show you all my secrets.
Mi montros ion al vi.let me show you something.
Alicio tre flue respondis. "Ĉar se ĝi montrus la jarojn, ĝi devus indiki dum tre longa tempo la saman ciferon."'Of course not,' Alice replied very readily: 'but that's because it stays the same year for such a long time together.'
Ekzemple, ĉe la naŭa matene, kiam vi devas komenci la lecionojn, vi nur devus murmuri al li vian deziron, kaj jen la indikiloj tuj montrus la unuan horon kaj vi havus la tagmanĝon."For instance, suppose it were nine o'clock in the morning, just time to begin lessons: you'd only have to whisper a hint to Time, and round goes the clock in a twinkling! Half-past one, time for dinner!'
Do, bonvolu senĝene esplori la diversajn retejojn de Global Voices Lingua kaj se vi volas, lasu komenton kaj montru vian subtenon.So please feel free to check out the different Global Voices Lingua sites and if you wish to, leave a comment and show your support.
... montru ke ja vi estas...show me that you are.
Ne montru tian moralistan mienon!- Don't look at me like that!
Onikso, bonvole montru provludon.Go ahead, Onyx, give us a little demonstration.
Vi viajn KeCe al ili ne montru kaj ne pensu pri ili.Don't show them your ketses and don't think about them.
Mi konsciis tamen ke lia ege antikva familio estis fama, jam en forpasintaj epokoj, por aparta sensivo de temperamento sin montranta, dum longaj periodoj, en multaj verkoj de laŭdeginda arto kaj, pli lastatempe, en ripetitaj faroj de malavarega sed senfanfarona almozo, kaj cetere en pasia sindediĉo al la komplikaĵoj, eble eĉ pli ol al la tradiciaj kaj facile rekoneblaj belecoj, de la muzikaj sciencoj.I was aware, however, that his very ancient family had been noted, time out of mind, for a peculiar sensibility of temperament, displaying itself, through long ages, in many works of exalted art, and manifested, of late, in repeated deeds of munificent yet unobtrusive charity, as well as in a passionate devotion to the intricacies, perhaps even more than to the orthodox and easily recognizable beauties, of musical science.
Jen estas filmeto alŝutita de Ares NG ĉe Jutubo, montranta la kuraĝigan kaj feliĉan renkontiĝon de Honkonga Geja Fiero 2013, kiu okazis en Honkongo en la semajnfino de la 9a de novembro, 2013.Here is a video uploaded by Ares Ng from Youtube showing the empowering and happy rally scene of Hong Kong Pride Parade 2013 which has taken place in Hong Kong during the weekend on November 9, 2013.
Mi metis miajn piedojn en antaŭajn paŝojn... laŭ la vojo iam montrita de Magdalena.I followed the ancient trail Madeleine had shown me long ago.
En la pasinta nokto li estis montrita de televido.He appeared on TV last night.
Por indiki 'tenson' en la ĉina, kiel montrita supre, ekzistas 'partikuloj', 'tempo-indikaj vortoj' kaj ankaŭ pluraj okazoj, kie dependas de la kunteksto.When indicating 'tense' in Chinese, as shown above, there are 'particles', 'time-specifying words' and also many cases where it depends on context.

Questions and answers about montri conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about montri
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
centrifocus
mastrido
pentripaint
vintriwinter
Different length:
montradishow
montreblido
montrendido
montriĝidisplay

Other Esperanto verbs with the meaning show

Verb
montradi
pruvi

Do you know these verbs?

VerbTranslation
misgvidendido
mitrendido
modeladido
mokadido
monopoligadido
montradishow
montrendido
montriĝadido
mortidie
movendido