Malfermi conjugation

Conjugate malfermi - open

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
malfermas I open
Mi
estas malfermanta I am opening
Mi
estas malfermata I am being opened

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
malfermis I opened
Mi
estas malferminta I have opened
Mi
estas malfermita I was being opened

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
malfermos I will open
Mi
estas malfermonta I will be opening
Mi
estas malfermota I am to be opened

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
malfermus I would open
Mi
estas malfermunta I would be opening
Mi
estas malfermuta I am to potentially be opened

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
malfermu open!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for malfermi

There is no additional usage information for the verb malfermi.

Examples of malfermi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Ĉirkaŭ la halo estis pordoj; sed ĉiuj estis fermitaj. Alicio do marŝis laŭ unu flanko kaj remarŝis laŭ la alia penante malfermi la pordojn; sed ĉiu el ili estis ŝlosita, kaj Alicio malĝoje marŝis laŭ la mezo kaj demandis al si, ĉu ŝi jam neniam povos eliri la halon.There were doors all round the hall, but they were all locked; and when Alice had been all the way down one side and up the other, trying every door, she walked sadly down the middle, wondering how she was ever to get out again.
Laŭ la aŭdataj sonoj la Kuniklo alvenis ĝis la pordo, kaj klopodadas malfermi ĝin. Sed, ĉar la pordo estis malfermebla nur internen, kaj ĉar Alicio forte premas ĝin per la kubuto, tiu klopodado malsukcesis.Presently the Rabbit came up to the door, and tried to open it; but, as the door opened inwards, and Alice's elbow was pressed hard against it, that attempt proved a failure.
La mentono kaj la piedoj tiel forte kunpremiĝis, ke apenaŭ ŝi povis malfermi la buŝon, sed fine prosperis al ŝi enigi kelkajn erojn de la maldekstra peceto.Her chin was pressed so closely against her foot, that there was hardly room to open her mouth; but she did it at last, and managed to swallow a morsel of the lefthand bit.
"Ŝi diris,ke la kolonia administrado ne regis la licencojn, permesis malfermi multajn novajn gastejojn kiuj posedis de riĉuloj por fari dao ruou (vino-virgulinoj)tiam detruis la reputacion de ca tru.She said only since the colonial administration became lavish in granting licenses, allowing a rash of new inns owned by wealthy people, did dao ruou (wine maidens) appear and tarnish the reputation of ca tru.
Ĉu vi povus malfermi vian defendon nur unufoje?Why don't you relax sometimes?
Tamen, ĝi malfermas niajn okulojn al la tiel nomata "lingva problemo": nur tri kompanioj Sony Ericsson, McDonald kaj Pepsi administras siajn kontojn ekskluzive en la ukraina.However, it opens our eyes to the so-called “language issue”: only three companies Sony Ericsson, McDonald’s and Pepsi administrate their accounts exclusively in Ukrainian.
- Bone! - Sed nur Jaŭde ĝi malfermas.- It is open only on thursday.
Mi agnoskas, ke tio malfermas perspektivojn.I must admit, that opens up a lot of possibilities.
Li malfermas la pordon.- Would you like some soup?
Sed ho, ve! aŭ la seruroj estis tro grandaj, aŭ la ŝlosileto tro eta, ĉar neniun el ili ĝi malfermis. Tamen, ĉirkaŭirante la duan fojon, ŝi venis al malalta kurteno, kiun ŝi antaŭe ne rimarkis, kaj malantaŭ la kurteno, jen malgranda pordo alta je kvardek kelke da centimetroj; ŝi enŝovis la oran ŝlosileton, kaj (ho, la ĝojo!) ĝi taŭgis.However, on the second time round, she came upon a low curtain she had not noticed before, and behind it was a little door about fifteen inches high: she tried the little golden key in the lock, and to her great delight it fitted!
La noveveninto laŭte frapis sur la pordon per siaj manartikoj, kaj malfermis al li alia livrevestita lakeo, havanta rondan vizaĝon kaj grandajn ranokulojn.It was opened by another footman in livery, with a round face, and large eyes like a frog; and both footmen, Alice noticed, had powdered hair that curled all over their heads.
Dirinte tion, ŝi malfermis mem la pordon kaj—eniris.And she opened the door and went in.
La Ĉapelisto tre larĝe malfermis la okulojn, aŭdinte tion. Anstataŭ respondi, li subite proponis la enigmon: "Je kio la korvo similas skribotablon?"The Hatter opened his eyes very wide on hearing this; but all he said was, 'Why is a raven like a writing-desk?'
La Gliro malrapide malfermis la okulojn, kaj diris per raŭka, malforta voĉo: "Mi ne dormis; la vortojn, kiujn vi ambaŭ diris, mi aŭdis ĉiujn, ĉiujn senescepte."The Dormouse slowly opened his eyes. 'I wasn't asleep,' he said in a hoarse, feeble voice: 'I heard every word you fellows were saying.'
Tre longe ŝi sidadis, kun okuloj fermitaj, kaj preskaŭ kredis ke ŝi mem vagas en tiu stranga Mirlando, kvankam ŝi bone konsciis ke, se nur ŝi malfermos la okulojn, la fantazioj malaperos, kaj ĉio refariĝos ordinara. Se ŝi malfermos la okulojn, jam ne murmurigos la herbon Blanka Kuniklo, sed nur la vento; la akvoplaŭdojn kaŭzos ne la Muso, sed nur ŝanceliĝantaj kanoj; la tintadantaj tetasoj refariĝos ŝafsonoriloj; tuj mortos la altvoĉaj krioj de la furioza Damo, renaskiĝante kiel krioj de la ŝafpaŝtisto; la infana ternado kaj ĉiuj aliaj strangaj bruoj fariĝos—nur konfuzita bruaro de la farmkorto; kaj, anstataŭ la profundaj ĝemoj de la Falsa Kelonio, ŝi aŭdos de malproksime la blekadon de la bovinoj.So she sat on, with closed eyes, and half believed herself in Wonderland, though she knew she had but to open them again, and all would change to dull reality--the grass would be only rustling in the wind, and the pool rippling to the waving of the reeds--the rattling teacups would change to tinkling sheep-bells, and the Queen's shrill cries to the voice of the shepherd boy--and the sneeze of the baby, the shriek of the Gryphon, and all the other queer noises, would change (she knew) to the confused clamour of the busy farm-yard--while the lowing of the cattle in the distance would take the place of the Mock Turtle's heavy sobs.
Oni kutime diras "donu fiŝon al homo, kaj li nutros sin dum tiu tago, lernigu lin kiel fiŝkapti, li malfermos fiŝvendejon kaj nutros siajn najbarojn."It is often said "give a man fish, he will feed for a day. Teach him how to fish, he will start a fish shop and feed his neighbourhood"
Mi malfermos al vi la muron.Do you want to get back to Shpak's room?
Mi komprenis... mi malfermos.I open.
Ĉi-vespere ni malfermos la libron je la ĉapitro...Tonight, we open the book at the chapter called...
Ĉu vi malfermus la fenestron, mi petas?Could you open the window?
Se li povus, li malfermus dum ok tagoj semajne.Could he, he would open 8 days a week.
Gesinjoroj, malfermu viajn okulojn kaj aŭskultu zorge jam finas la doloro, la malkonforto kaj la plendoj malkonforto kaj la plendoj ili veturas tien ĉi per kaleŝo ĉar ili ĉiam urĝas por esti resanigitaj de Macario por esti resanigitaj de Macario...Ladies and gentlemen, open your eyes and listen carefully ...pain, discomfort and groans are over discomfort and groan. they come quickly in carriages because everybody is in a rush if they want a place to be cured by Macario to be cured by Macario.
Fendu la surfacon de la tero, malfermu la internon, kaj liberigu la Incubus!Split the surface of the earth! Open up the pit! Unleash the Incubus!
- Ĉu vi malfermu? - Ĉu vi malfermu?Can you open the door?
Ĉu vi malfermu?Can you open?
Fermu viajn okulojn, homoj, kaj malfermu viajn animojn.- Shut your eyes, humans. - And open your minds.
La pordo estas malfermata de Jim.The door is opened by Jim.
Tiu grandmagazeno estas malfermata je la oka.This store is opened at eight.
Dimanĉe la muzeo ne estas malfermata.The museum isn't open on Sundays.
Kiam la ĵurintoj iom retrankviliĝis post la renversiĝo, kaj oni trovis kaj redonis al ili la ardezojn kaj grifelojn, ili tuj komencis elskribi plenan historion de la akcidento, escepte nur la Lacerton, kiu pro la terura ŝoko sidis kun la buŝo malfermita kaj rigardis la plafonon.As soon as the jury had a little recovered from the shock of being upset, and their slates and pencils had been found and handed back to them, they set to work very diligently to write out a history of the accident, all except the Lizard, who seemed too much overcome to do anything but sit with its mouth open, gazing up into the roof of the court.
La 3a de majo estas la Monda Tago de Gazetara Libereco kaj UNESKO markos la okazon per evento en Parizo, Francio, kiu estos senpaga kaj malfermita al la publiko.May 3 is World Press Freedom Day and UNESCO is marking the occasion with an event in Paris, France that is free and open to the public.

Questions and answers about malfermi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about malfermi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
maldormido
malŝirmido
malvarmido
Different length:
dismalfermido
fermido
malfermadido
malfermeblido
malfermegido
malfermendido
malfermetido
malfermiĝido
refermido
remalfermido