Komenci conjugation

Conjugate komenci - do

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
komencas I do
Mi
estas komencanta I am doing
Mi
estas komencata I am being done

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
komencis I did
Mi
estas komencinta I have done
Mi
estas komencita I was being done

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
komencos I will do
Mi
estas komenconta I will be doing
Mi
estas komencota I am to be done

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
komencus I would do
Mi
estas komencunta I would be doing
Mi
estas komencuta I am to potentially be done

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
komencu do!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for komenci

There is no additional usage information for the verb komenci.

Examples of komenci

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Por komenci: kvaroble kvin faras dekdu, kvaroble ses faras dektri, kvaroble sep faras.... Ho, tiamaniere neniam mi atingus dudek!Let me see: four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four times seven is--oh dear!
Oni ne diris, laŭ angla kutimo, "unu, du, tri, FOR!" sed ĉiu devis komenci kaj ĉesi la kuradon laŭ sia propra inklino, kaj pro tio ne estis facile kompreni kiam la afero finiĝis.There was no 'One, two, three, and away,' but they began running when they liked, and left off when they liked, so that it was not easy to know when the race was over.
"Por komenci," la Kato respondis, "vi konsentas ke hundoj ne estas frenezaj?"'To begin with,' said the Cat, 'a dog's not mad. You grant that?'
Ekzemple, ĉe la naŭa matene, kiam vi devas komenci la lecionojn, vi nur devus murmuri al li vian deziron, kaj jen la indikiloj tuj montrus la unuan horon kaj vi havus la tagmanĝon."For instance, suppose it were nine o'clock in the morning, just time to begin lessons: you'd only have to whisper a hint to Time, and round goes the clock in a twinkling! Half-past one, time for dinner!'
La ekzekutisto argumentis ke oni ne povas detranĉi kapon, se ne ekzistas korpo de kiu oni povas apartigi ĝin. Neniam en la tuta vivo li devis trakti tian aferon, kaj li jam estas tro aĝa por komenci tute novan metion.The executioner's argument was, that you couldn't cut off a head unless there was a body to cut it off from: that he had never had to do such a thing before, and he wasn't going to begin at his time of life.
Ho, se mi nur havus la kapablon teleskopiĝi. Eble mi povus, se nur mi scius kiel oni komencas la klopodon?"For, you see, so many out-of-the-way things had happened lately, that Alice had begun to think that very few things indeed were really impossible.
Ŝi do englutis unu, kaj kun granda ĝojo konstatis ke ŝi tuj komencas malkreski.So she swallowed one of the cakes, and was delighted to find that she began shrinking directly.
"Mi mem ne konas eĉ unu praktikantan," diris Alicio, eksentante kun ĝojo ke jam fine komencas por ŝi vere interesa konversacio.'I don't know of any that do,' Alice said very politely, feeling quite pleased to have got into a conversation.
"Bone, oni komencas proponi enigmojn: jam nun ni amuziĝos," pensis Alicio, kaj ŝi diris laŭte: "Mi kredas ke mi sukcesos mem solvi tion."'Come, we shall have some fun now!' thought Alice. 'I'm glad they've begun asking riddles.--I believe I can guess that,' she added aloud.
Tamen, mi ne estas certa," li daŭrigis, etendante la versojn sur la genuo kaj kritike per unu okulo rigardante ilin; "Mi malgraŭ ĉio komencas trovi en ili ian signifon. 'Sed ne pri la talio.'And yet I don't know,' he went on, spreading out the verses on his knee, and looking at them with one eye; 'I seem to see some meaning in them, after all. "-said I could not swim--" you can't swim, can you?' he added, turning to the Knave.
Ŝi sentis sin ekdormanta, kaj ĵus komencis sonĝi ke ŝi marŝas mano en mano kun Dajna kaj diras al ŝi tre solene:—"Dajna, vi diru al mi la veron; ĉu iam vi manĝis vesperton?" kiam (ho, la surprizego!) subite ŝi falis plomp! sur amason da sekaj folioj. La falego efektive finiĝis!She felt that she was dozing off, and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah, and saying to her very earnestly, 'Now, Dinah, tell me the truth: did you ever eat a bat?' when suddenly, thump! thump! down she came upon a heap of sticks and dry leaves, and the fall was over.
Ĉar tiom da eksterordinaraj aferoj jam en tiu tago okazis ĉe ŝi, Alicio ja komencis kredi ke neebla estas preskaŭ nenio. Kompreneble neniel utilus staradi ĉe la pordeto, sekve ŝi reiris al la tablo kun la ekespero trovi sur ĝi alian ŝlosilon, aŭ eble libreton pri la arto teleskopiĝi; ĉi tiun fojon ŝi trovis sur ĝi boteleton ("kiu certege ne kuŝis tie antaŭe," diris Alicio) kun surskribaĵo, ligita ĉirkaŭ la kolo, havanta la vortojn TRINKU MIN per belegaj grandaj literoj surskribitajn.There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back to the table, half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for shutting people up like telescopes: this time she found a little bottle on it, ('which certainly was not here before,' said Alice,) and round the neck of the bottle was a paper label, with the words 'DRINK ME' beautifully printed on it in large letters.
Kaj kruciginte la manojn sur la genuoj same kiel en la lernejo kiam ŝi ripetas parkeraĵojn, ŝi komencis tiun konatan poemon. Sed ŝia voĉo sonis raŭka kaj nepropra, kaj eĉ la vortoj ne tute similis la originalajn.I'll try and say "How doth the little--"' and she crossed her hands on her lap as if she were saying lessons, and began to repeat it, but her voice sounded hoarse and strange, and the words did not come the same as they used to do:--
Kaj certe estus malprudente plu prokrasti la elnaĝon, ĉar en la lageton jam enfalis tiom da birdoj kaj bestoj ke ili komencis premi sin reciproke. Jen Anaso naĝis kun Dodo, jen Loro kun Agleto, jen multe da aliaj strangaĵoj, birdbestoj kaj bestbirdoj.It was high time to go, for the pool was getting quite crowded with the birds and animals that had fallen into it: there were a Duck and a Dodo, a Lory and an Eaglet, and several other curious creatures.
"Hm," komencis la Muso kun tre impona mieno "ĉu ĉiuj estas pretaj?'Ahem!' said the Mouse with an important air, 'are you all ready?
Alicio pensis interne, "Kiamaniere li povos fini, se neniam li komencos, tion mi ne povas kompreni."Alice thought to herself, 'I don't see how he can even finish, if he doesn't begin.'
Aŭtoritatuloj de malsamaj regionoj kaj subŝtatoj komencos vendi poŝtelefonajn SIM-kartojn por la reto de CDMA kaj WCDMA nur por 1500 kjatoj aŭ ĉirkaŭ 2 usonaj dolaroj.Authorities from different divisions and states will start selling mobile SIM cards for CDMA and WCDMA network at only 1500 kyats or about 2 US Dollars.
- Damne, nun ili komencos!Bloody hell! Now it'll begin!
okaze de rezisto al arestintoj ni komencos pafi.I repeat: if you show any resistance, we will open fire.
Ni atendos ĝis vi komencos morti.We'll wait until you begin to die."
Sed mi kredas ke, se Dajna komencus tiamaniere estri la domanojn, oni ne permesus al ŝi resti en la domo."Only I don't think,' Alice went on, 'that they'd let Dinah stop in the house if it began ordering people about like that!'
Vi ordonu ke ŝi komencu."Tell her to begin.'
"Kie vi volas ke mi komencu?" li demandis.'Where shall I begin, please your Majesty?' he asked.
Helpu unu homon ĉiufoje, kaj ĉiam komencu per la homo al vi plej proksima.Help one person at a time, and always start with the person nearest you. pic.twitter.com/zHH2b5oZQ4 — HelpAge India (@HelpAgeIndia_) June 27, 2014
Finfine parlamentanoj de la regantaj partioj elpensis ruzan planon por aprobi la reĝproponojn en la komitato: ili subite malfermis la estrarkunsidon en la komitatkusidejo, por ke ili seninterrompe komencu tie la komitatkunsidon.Eventually lawmakers were allowed into committee chambers, where the opposition tried every trick in the book to delay the committee vote needed to move the bill on to the next stage of the legislative process.
Vi volas ke mi komencu!You said I remove first.
Kiam socia ŝanĝo estas komencinta oni ne povas malfari ĝin. Oni ne povas maleduki la homon kiu lernis legi. Oni ne povas humiligi homon kiu sentas fieron. Oni ne povas depremi homojn kiuj ne plu timas.Once social change begins it can not be reversed. You can not un-educate the person who has learned to read. You can not humiliate the person who feels pride. You can not oppress the people who are not afraid anymore.
Mi devis fini,kion mi estis komencinta.I had to finish what I'd started.
Endanĝerigitaj Lingvoj estas projekto komencita de Google, kiu provizas individuojn kaj organizojn per teknikiloj por ke ili povu alpaŝi al la minaco de certaj formortontaj lingvoj.Endangered Languages is a project started by Google which provides technology to individuals and organisations so that they can tackle the threat of certain languages becoming extinct.
Operacio Nigra Ŝtormo komencita.Operation Dark Storm initiated.
La Unua Mondmilito estis komencita en 1914.World War I broke out in 1914.

Questions and answers about komenci conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about komenci
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
kadencido
komediido
komentido
komercideal
Different length:
komencadido
komenceblido
komencendido
komenciĝido
rekomencido