Devi conjugation

Conjugate devi - do

Attention: in Esperanto, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'mi' ('I') form, it is absolutely the same for the 'ci' / 'vi', 'li' / 'ŝi' 'ni', 'vi', 'ili' forms.

Present tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
devas I do
Mi
estas devanta I am doing
Mi
estas devata I am being done

Past tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
devis I did
Mi
estas devinta I have done
Mi
estas devita I was being done

Future tense

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
devos I will do
Mi
estas devonta I will be doing
Mi
estas devota I am to be done

Conditional mood

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Mi
devus I would do
Mi
estas devunta I would be doing
Mi
estas devuta I am to potentially be done

Jussive / command

Esperanto FormEnglish TranslationEx.
Vi
devu do!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for devi

There is no additional usage information for the verb devi.

Examples of devi

Example in EsperantoTranslation in EnglishFm.
Sed aliflanke, devi ĉiam lerni la lecionojn, ho, mi ne ŝatus tion!"Oh, I shouldn't like that!''Oh, you foolish Alice!' she answered herself.
Trafitaj de la krizo, la italaj familioj ŝparas pri ĉio, aŭ troviĝas en la situacio devi rezigni pri la esencaj bezonoj.Hit hard by the crisis, Italian families save on everything, or have to forgo the purchase of essential goods.
Mi kredas ke þi pli þatus neniam devi montri ilin.She'd like it best if she never had to show them.
Tedus min devi nombri ĝis kvincent dudek kvar mil tricent sepdek du.I would be bored if I had to count to five hundred twenty-four thousand three hundred seventy-two.
Ŝia melankolia rideto elperfidis la tristecon, kiun ŝi sentis de devi foriri.Her wistful smile belied the sadness she felt at having to leave.
"Vi devas honti," ŝi diris al si, "vi granda bubino!" (ŝi certe ne eraris pri la lastaj du vortoj) "multe tro granda vi estas por plorkrii, vi tuj ĉesu!"'You ought to be ashamed of yourself,' said Alice, 'a great girl like you,' (she might well say this), 'to go on crying in this way!
"Kio do estas Kaŭko?" diris Alicio. Tiun demandon ŝi faris, ne dezirante la informon, sed nur ĉar ŝi rimarkis ke la Dodo paŭzas kaj ŝajne opinias ke iu devas paroli, kaj ĉar neniu alia montris la inklinon paroli.'What is a Caucus-race?' said Alice; not that she wanted much to know, but the Dodo had paused as if it thought that somebody ought to speak, and no one else seemed inclined to say anything.
En la fino la Dodo diris: —"Ĉiuj venkis, kaj ĉiu devas ricevi premion."At last the Dodo said, 'everybody has won, and all must have prizes.'
Kelkaj el la birdoj tuj forportis sin. Unu maljuna pigo tre zorge enfaldis sin per la vestoj kaj anoncis ke, ĉar la noktaj vaporoj malbone efikas sur la gorĝo, ŝi devas hejmeniĝi.Some of the birds hurried off at once: one old Magpie began wrapping itself up very carefully, remarking, 'I really must be getting home; the night-air doesn't suit my throat!' and a Canary called out in a trembling voice to its children, 'Come away, my dears!
'Post unu momento, varnjo; tamen ĝis Dajna revenos, mi devas gardi la mustruon, por ke la muso ne eliru.'"Coming in a minute, nurse! But I've got to see that the mouse doesn't get out."
Ŝi havis la kutimon sin tre bone konsili (sed tre malofte agis laŭ la konsilo!) kaj kelkfoje riproĉis sin tiel forte, ke ŝi efektive devis plori; kaj ŝi unu fojon punfrapis sin sur la vango pro la ofendo ke ŝi trompis sin dum iu vetludo kiun ŝi ludis kontraŭ si mem. (Nia Alicio ja estis neordinara infano kaj tre ŝatis ŝajnigi ke ŝi estas du personoj.)She generally gave herself very good advice, (though she very seldom followed it), and sometimes she scolded herself so severely as to bring tears into her eyes; and once she remembered trying to box her own ears for having cheated herself in a game of croquet she was playing against herself, for this curious child was very fond of pretending to be two people.
Oni ne diris, laŭ angla kutimo, "unu, du, tri, FOR!" sed ĉiu devis komenci kaj ĉesi la kuradon laŭ sia propra inklino, kaj pro tio ne estis facile kompreni kiam la afero finiĝis.There was no 'One, two, three, and away,' but they began running when they liked, and left off when they liked, so that it was not easy to know when the race was over.
La kanario kriis per trempepanta voĉo al siaj idoj: "Forvenu, karuletoj, la horo jam pasis, je kiu vi devis kuŝiĝi."It's high time you were all in bed!' On various pretexts they all moved off, and Alice was soon left alone.
Kaj tian efikon ĝi fakte havis, efikon preskaŭ tujan; ĉar antaŭ ol ŝi eltrinkis duonon de la enhavo, ŝi sentis la kapon premata kontraŭ la plafono, kaj devis klini la dorson por ke ŝi ne rompu al si la kolon. Si tuj demetis la boteleton dirante: "Sufiĉas! mi esperas ke mi ne kreskos plu.It did so indeed, and much sooner than she had expected: before she had drunk half the bottle, she found her head pressing against the ceiling, and had to stoop to save her neck from being broken.
La kresko tute ne ĉesis, sed daŭradis ĝis ŝi devis stari sur la genuoj, kaj plu daŭradis ĝis eĉ por tio mankis spaco. Ŝi klopodis kuŝi sur la planko havante unu kubuton kontraŭ la pordo kaj la alian klinitan ĉirkaŭ la kapo.She went on growing, and growing, and very soon had to kneel down on the floor: in another minute there was not even room for this, and she tried the effect of lying down with one elbow against the door, and the other arm curled round her head.
(Ĉe eksono de tiu strangaĵo ŝi certe ne sopiris aŭskultantojn); "mi ja devos demandi al ili en kiun landon mi enfalis, dirante 'Bonvolu, Sinjorino, diri al mi ĉu tiu ĉi lando estas Nov-Zelando aŭ Aŭstralio?'"The Antipathies, I think--' (she was rather glad there was no one listening, this time, as it didn't sound at all the right word) '--but I shall have to ask them what the name of the country is, you know.
Kompreneble ne mi; mi estos tro malproksime por okupi min pri vi; vi devos klopodi por vi mem. Tamen estas necese komplezi ilin; ĉar se ili ofendiĝos, ili eble rifuzos marŝi laŭ mia volo.I'm sure I shan't be able! I shall be a great deal too far off to trouble myself about you: you must manage the best way you can; --but I must be kind to them,' thought Alice, 'or perhaps they won't walk the way I want to go!
"Jen certe ne la ĝustaj vortoj," diris Alicio malĝoje, kaj denove la okuloj pleniĝis de larmoj, dum ŝi daŭrigis: "Do, mi nepre estas Mabelo malgraŭ ĉio; sekve mi devos loĝi en tiu ŝia mallarĝa maloportuna domaĉeto; mi havos neniun ŝatindan ludilon, kaj devos lerni sennombrajn lecionojn. Ne!'I'm sure those are not the right words,' said poor Alice, and her eyes filled with tears again as she went on, 'I must be Mabel after all, and I shall have to go and live in that poky little house, and have next to no toys to play with, and oh! ever so many lessons to learn!
Oni devos, oni certege devos, verki libron pri mi.There ought to be a book written about me, that there ought!
Sendube tre bona plano! sed, bedaŭrinde, ŝi ne havis eĉ la plej malgrandan ideon kiamaniere ŝi devos plenumi ĝin. Dum ŝi serĉe esploris inter la arboj, akra hundbojo altiris ŝian atenton.It sounded an excellent plan, no doubt, and very neatly and simply arranged; the only difficulty was, that she had not the smallest idea how to set about it; and while she was peering about anxiously among the trees, a little sharp bark just over her head made her look up in a great hurry.
Alicio tre flue respondis. "Ĉar se ĝi montrus la jarojn, ĝi devus indiki dum tre longa tempo la saman ciferon."'Of course not,' Alice replied very readily: 'but that's because it stays the same year for such a long time together.'
Ekzemple, ĉe la naŭa matene, kiam vi devas komenci la lecionojn, vi nur devus murmuri al li vian deziron, kaj jen la indikiloj tuj montrus la unuan horon kaj vi havus la tagmanĝon."For instance, suppose it were nine o'clock in the morning, just time to begin lessons: you'd only have to whisper a hint to Time, and round goes the clock in a twinkling! Half-past one, time for dinner!'
Alicio iom dubis ĉu ŝi ni devas—same kiel la tri ĝardenistoj—kuŝi horizontale sur la ventro. Sed ŝi ne povis memori ke ekzistas tia regulo pri procesioj "kaj krome," pensis ŝi, "por kio utilus la procesioj, se la ĉeestantoj devus kuŝi sur la ventro, kaj sekve ne povus vidi ilin?"Alice was rather doubtful whether she ought not to lie down on her face like the three gardeners, but she could not remember ever having heard of such a rule at processions; 'and besides, what would be the use of a procession,' thought she, 'if people had all to lie down upon their faces, so that they couldn't see it?'
La registaro ne devus mortigi la ĵurnalistojn por regi la gazetarojn,generale, la ĵurnalistoj kiuj havas ĵurnalistajn kartojn ne permeasas por fari la valarajn laborojnThe State doesn't need to kill journalists to control the media because by and large, Vietnam's press card-carrying journalists are not allowed to do work that is worth being killed for
La tiel nomata sekreto-protekta leĝo, nove eldonota, estis nepopulara inter la japana gazetaro, advokatoj por homaj rajtoj, kaj civitanoj, kiuj timas, ke la registaro devus kaŝi informojn pri radiado en Fukuŝimo kaj aliaj regionoj.The so-called Secret Information Protection Act has been unpopular among Japanese press, human rights advocates, and citizens who fear that the government would conceal radiation information.
Ĉu estas Pasko, ke vi devu lavi plankon?Is it Easter that you scour the planks? The lady washed hers, they'd get dirty from ours.
Metu la aŭton malantaŭ la angulon por ke mi ne devu honti.-Can't you park your car behind the corner? I feel ashamed! -Yes, yes...
Mortigu ilin ĉiujn por ke ni ne plu devu rekomenci.Kill every one of them so it won't have to be done again.
Ne pensu malbone pri mi, sed mi deziregas ke la alarmilo sonu... kaj ke ni devu eliri.This will sound terrible, but I'd love the alarm to ring now and everyone to run off.
Ni deziras, ke ni ne devu ekzameniĝi en la angla.We wish we didn't have to take a test in English.
Vi estus devinta tien karieri.You'd make a career there, like I told you.
Vi estus devinta prezenti vin.You should have introduced yourself.
Vi estus devinta veni pli frue.You should have come earlier.
Mi estus devinta preni la monon.I should have taken the money.
Li estus devinta aĉeti kelkajn krajonojn.He should have bought some pencils.

Questions and answers about devi conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about devi
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Esperanto conjugation game!

Practice Esperanto verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
deciappropriate
leviraise
revido
Different length:
devadido
deveblido
devendido
devigido

Do you know these verbs?

VerbTranslation
determinadido
detruido
devancido
devenadido
deverŝido
deviadido
devigadiset
devojigeblido
diakritadido
diakriteblido