Uskuma conjugation

Conjugate uskuma (uskuda) - believe

Turn on pronunciation markers

Main forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
ma infinitive
uskuma believe
da infinitive
uskuda believe
participle past active
uskunud believed
participle past passive
usutud, ustud been believed

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
usun I believe
Sa
usud you believe
Ta
usub he/she/it believes
Me
usume we believe
Te
usute you all believe
Nad
usuvad they believe
Negative
ei usu (do/does) not believe
Passive
usutakse, ustakse it is believed
Pass. Neg.
ei usuta, ei usta it is not believed

Perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen uskunud I have believed
Sa
oled uskunud you have believed
Ta
on uskunud he/she/it has believed
Me
oleme uskunud we have believed
Te
olete uskunud you all have believed
Nad
on uskunud they have believed
Negative
ei ole uskunud, pole uskunud (have/has) not believed
Passive
on usutud, on ustud it has been believed
Pass. Neg.
ei ole usutud, pole usutud, ei ole ustud, pole ustud it has not been believed

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
uskusin I believed
Sa
uskusid you believed
Ta
uskus he/she/it believed
Me
uskusime we believed
Te
uskusite you all believed
Nad
uskusid they believed
Negative
ei uskunud did not believe
Passive
usuti, usti it was believed
Pass. Neg.
ei usutud, ei ustud it was not believed

Pluperfect past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin uskunud I had believed
Sa
olid uskunud you had believed
Ta
oli uskunud he/she/it had believed
Me
olime uskunud we had believed
Te
olite uskunud you all had believed
Nad
oli uskunud they had believed
Negative
ei olnud uskunud, polnud uskunud had not believed
Passive
oli usutud, oli ustud it had been believed
Pass. Neg.
ei olnud usutud, polnud usutud, ei olnud ustud, polnud ustud it had not been believed

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
usuksin, usuks I would believe
Sa
usuksid, usuks you would believe
Ta
usuks he/she/it would believe
Me
usuksime, usuks we would believe
Te
usuksite, usuks you all would believe
Nad
usuksid, usuks they would believe
Negative
ei usuks would not believe
Passive
usutaks, ustaks it would be believed
Pass. Neg.
ei usutaks, ei ustaks it would not be believed

Conditional perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin uskunud; oleks uskunud; uskunuksin; uskunuks I would have believed
Sa
oleksid uskunud; oleks uskunud; uskunuksid; uskunuks you would have believed
Ta
oleks uskunud; uskunuks he/she/it would have believed
Me
oleksime uskunud; oleks uskunud; uskunuksime; uskunuks we would have believed
Te
oleksite uskunud; oleks uskunud; uskunuksite; uskunuks you all would have believed
Nad
oleksid uskunud; oleks uskunud; uskunuksid; uskunuks they would have believed
Negative
ei oleks uskunud; poleks uskunud; ei uskunuks would not have believed
Passive
oleks usutud; oleks ustud it would have been believed
Pass. Neg.
ei oleks usutud; poleks usutud; ei oleks ustud; poleks ustud it would not have been believed

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
usu believe
Ta
uskugu let him/her/it believe
Me
uskugem let's believe
Te
uskuge believe
Nad
uskugu let them believe
Passive
usutagu, ustagu be believed

Imperative negative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ära usu do not believe
Ta
ärgu uskugu let him/her/it not believe
Me
ärgem uskugem, ärme usume let him/her/it not believe
Te
ärge uskuge do not believe
Nad
ärgu uskugu let them not believe
Passive
ärgu usutagu, ärgu ustagu do not be believed

Quotative tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
uskuvat he/she/it (allegedly) believes
Negative
ei uskuvat (allegedly) does not believe
Passive
usutavat, ustavat (allegedly) it is believed
Pass. Neg.
ei usutavat, ei ustavat (allegedly) it is not believed

Quotative perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olevat uskunud; uskunuvat he/she/it (allegedly) has believed
Negative
ei olevat uskunud; polevat uskunud; ei uskunuvat (allegedly) has not believed
Passive
olevat usutud; olevat ustud (allegedly) it has been believed
Pass. Neg.
ei olevat usutud; polevat usutud; ei olevat ustud; polevat ustud (allegedly) it has not been believed

Jussive mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
uskugu so that he/she/it believe
Negative
ärgu uskugu so that he/she/it do not believe
Passive
usutagu, ustagu so that it be believed
Pass. Neg.
ärgu usutagu, ärgu ustagu so that it not be believed

Jussive perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olgu uskunud so that he/she/it have believed
Negative
ärgu olgu uskunud so that he/she/it do not have believed
Passive
olgu usutud, olgu ustud so that it have been believed
Pass. Neg.
ärgu olgu usutud, ärgu olgu ustud so that it not have been believed

Other forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
des form
uskudes while believing
ma inessive
uskumas while believing
ma elative
uskumast (due to/following/for) believing
ma translative
uskumaks for the purpose of believing
ma abessive
uskumata without believe
participle pres. active
uskuv that can be believed
participle pres. passive
usutav, ustav being believed

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for uskuma

Examples of uskuma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
"...seda vähem kaldun ma uskuma, et kedagi tulebl."...the less inclined I am to believe that anyone will.
"Kõik, kes teenivad peapiiskopkonnas peaks uskuma Jumalat, toetama uskumist Jeesus Kristusesse, osalema palvustel, austama kiriklikku juhtkonda, mitte võtma Katoliku kirikuga vastandlikku seisukohta...""All who serve in the archdiocese should believe in God... support belief in Jesus Christ... engage in prayer... respect ecclesiastical authority... not take a public position contrary to the Catholic Church... "
"Ma hakkasin uskuma, et minust suurem jõud võiks taastada minu terve mõistuse.""I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity."
"Vali keegi minu kasvu ja kehaehitusega" ja pane nad uskuma, et see olen mina.""And make them believe it's me" We did get an exact match.
! Ma ei suuda uskuda, et ma ütlesin seda.I-I-I can't believe I said that.
! Ma eisuuda seda uskuda aga seeon veel hullemaks muutunud.I can't believe it, but it got even crappier.
"...pole põhjust uskuda, et selle põhjuseks on terroriakt...""... no reason to believe that this is the result of terrorist acts..."
"Ei suuda oma õnne uskuda!I don't even want to go "I can't believe my luck!
"Jack, ma soovin, et sa oleks mind uskunud"Jack: I wish you had believed me. John.
"Pole kunagi saatusesse uskunud, kuni siiani."I've never believed in fate, or destiny, "or whatever, until now.
- Aga ma ei uskunud seda kunagi.- But I never believed.
" Aga sellese ma küll usun. "" But I do believe in this."
" Aga sellese ma küll usun."" But I do believe in this."
"" Ma usun Kärbse Klubisse, selle tavadesse ja ideaalidesse." I believe in the Fly Club, its traditions and its ideals.
"...usun, et see oleks mul elu parim aeg."... I believe I would be having the time of my life.
"Grave Encounters 2" Kas sa usud seda? direktorid Vicious Brothers.'Grave Encounters 2' Can you believe that? directors The Vicious Brothers.
"Grave Encounters 2" Kas sa usud seda?'Grave Encounters 2' Can you believe that?
"Kas sa usud Jumalasse?"¡­and he says, ¡°Do you believe in God? ¡±
"Kas sa usud mind Joseph? Kas sa usud?"Do you believe me, Joseph?
"Inimene, keda ma kõige rohkem imetlen on mu ema, kuna ta on võitleja, kes ei anna kunagi alla selle osas, mida ta usub ja ta ei anna kunagi alla minu suhtes."The person I admire most.. ".. is my mother, because she is a fighter.. ".. who never gives up on what she believes in.. ".. and she never gives up on me.
"Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb.""He who believes in me will live, even though he dies. "
"Me kutsume üles igat moslemit, kes usub jumalasse ja loodab tasule alluma jumala tahtele".We call on every Muslim who believes in God... and hopes for reward... "to obey God's command".
"Kui leiab infot tema või mina..." - "...Selle peale annan mina oma sõna" - "Me usume teid."- Word - We believe you guys
"Me usume, et teie raamat muudab kokakunsti Ameerikas sama palju kui Rombaueri "Söögitegemise Rõõm" muutis tavalist söögitegemist."We believe that your book wilI do for French cooking in America "what Rombauer's the Joy of Cooking did for standard cooking.
"Kas te usute jumalasse?" Kõik sõltub sellest?"Do you believe in God?" It all hinges on that?
"Kas te usute jumalasse?""Do you believe in god?"
"Ta on tülin." "Senini, sest ta näeb välja mässajana te usute, et tal polnud vastutustunnet iseseisvaks elamiseks.""Yet because he's seen as a rebel you believe he hasn't the responsibility to live independently."
- Ja te usute kõiki neid rumalusi?You believe that crap?
"Inimprojekt". Miks inimesed seda paska usuvad?"Human Project. " Why do people believe this crap?
"Ja need märgid järgnevad nende poolt, kes usuvad:"And these signs shall follow them that believe;
"Krüptozooloogid usuvad, et see võis olla iidsete kiskjate üks alamliike, tõenäoliselt Mesonychid.""Cryptozoologists believe it may have been a subspecies of hoofed predator, possibly a mesonychid."
"Need, kes minusse usuvad, surevad, kuid ometi nad elavad."Those who believe in me, even though they die, will live.
"Britid ei usu, et meie pühendumus on siiras.""The British do not believe we are committed to our cause."
"Ma ei usu enam Jumalat."I do not believe in God any more."
"Mida ma pean tegema?" " Ma ei usu enam Jumalat."What am I to do? "I do not believe in God anymore.
Aasta tagasi mõrvati nende liider Aslan Masklov milles usutakse olevat mängus CIA käsi.A year ago, their leader, Aslan Masklov, was assassinated in what is believed to be a CIA hit.
FBI allikad kinnitavad, et Bertrami usutakse olevat kurikuulus sarimõrvar Red John, keda otsitakse taga rea kohutavate mõrvade pärast üle kogu California keskuse.F.B.I. sources confirm that Bertram is believed to be the notorious serial killer Red John, wanted for a string of grisly murders across the California heartland.
Ja usutakse, et just selle koha peal sünnib Kapten James Tiberius Kirk.And it is believed that on this very spot... Captain James Tiberius Kirk will be born.
*** Vaata, kuidas ta läheb *** Ja mina uskusin seda odavat libu.And I believed that cheap little tramp.
- Eemalolek murdis mu südame, aga uskusin, et sul on nii turvalisem.It broke my heart to stay away, but I believed you'd be safer if I did.
- Isegi mina peaaegu uskusin.- Almost believed it myself.
- Ja ma veel uskusin teid.- And to think I believed you.
"Olid mõned, kes soovitasid lepitust otsida ja uskusid, et ülestõus ainult vihastab vaenlast."There were some who advocated accommodation, "who believed the enemy would only be enraged "by outright rebellion.
- Et sa tõesti uskusid, mida räägid.You actually believed the things you said.
- Ja nad uskusid sind?- And they believed you?
"Fellide pere uskus, et mina peaksin,"the fell family believed it should be I,
"Kui ta meheks sirgus, uskus ta, et ainus võimalus oma saatuse ära kasutamiseks, on pöörata selg mõlemale oma vanemale ja keelduda nägemast pimedust, mis Maad ründab."When he became a man, "he believed the only way to seize his destiny "was to turn his back on both his parents
"Ta oli hea sõdur,.. .. ja ta uskus tugevasti.. ""and believed strongly in what we were doing..."
"Ta oli hea sõdur,.. ..ja ta uskus tugevasti.."Fourth Man: "He was a fine soldier, and he believed very strongly in..."
- Ma ei suuda uskuda, et me uskusime.- I can't believe we believed it.
- Me uskusime sind!- We believed in you.
- Ta eitas seda ja meie uskusime teda.He denied it and we believed him.
- Seega te uskusite, et ta on mõrvar, kuid samas jätkasite romantilist suhet temaga?So you believed him to be a murderer, but you continued to be romantically involved?
Aga te uskusite sama asja.You guys bumped heads. but you believed the same thing.
Ei. - Seega te uskusite, et ta on mõrvar, kuid samas jätkasite romantilist suhet temaga?So you believed him to be a murderer, but you continued to be romantically involved?
"Aga prints Nuada ei uskunud inimeste tõotustesse."But Prince Nuada did not believe in the promises of man.
-Kuni nüüdseni ma seda ei uskunud.-Until now I did not believe it.
Aga Markon ei uskunud.- But Markon did not believe...
Aga ma ei uskunud seda.I did not believe it.
Algselt usuti, et salakohtumine toimus Clintoni Washington DC kodus.Initially it was believed that the secret meeting took place at Clinton's Washington, DC home.
Antiikajal usuti, et iga mees, kes võib tappa kiiruse ja täpsusega, peaks olema võimeline ka elegantselt tantsima.in ancient times, it was believed that any man who could kiII with speed and accuracy should be able to dance with grace as weIl.
Bachmann usuti tapetud olevat autopommi plahvatuses kaks aastat tagasi Tshetsheenias.Bachmann was believed to have been kiIled in a car bomb explosion in Chechnya four years ago.
- Nagu mina sindki usuksin.As I would believe you.
Ilma selleta usuksin kõike, mida ta ütleb.God, without this, I would believe anything that he says.
Jah, ma usuksin seda.Yeah, i would believe that one.
- Aga kes teda usuksid?- But who would believe him?
Ilma vastupidiste tõenditeta nad usuksid meid.With no evidence to the contrary, they would believe us.
Kui naine oli vaba mees, usuksid nad tema sõnu ja otsustaksid naise kasuks.Athelstan: If she was a free woman, They would believe her word,
Las ma ütlen alguses, et vabandan sellise avaliku demonstratsiooni eest, aga ma tundsin, et on tähtis teha seda nende inimeste ees kuna nad juba teavad tõde ja kuna ma ei arvanud, et sa mind muul viisil usuksid.Let me say in advance I'm sorry to make this such a public display, but I felt it was important to do this in front of these people because they already know the truth and because I didn't think that you would believe me otherwise.
Ainus moodus, et te mind usuksite.The only way you would believe me.
Olgu, see üks kord mõtlesin välja. Aga selleks, et neid teisi usuksite. Neid päris nägemusi, mida ma ei mõelnud välja.Well, l did make that up... so that you would believe my other visions.
Asi on nii, et need munapead ja kõik teised võivad olla küll meist kõigist targemad, aga aastatega olen ma õppinud, et kui asi puudutab töökoha ohutust, siis sa isegi ei usuks, milliseid rikkumisi ma näinud olen.Fact is, these eggheads and whatnot may be smarter than all of us put together in this room. But what I learned over the years, when it comes to safety in the workplace, you would not believe some of the violations that I've seen.
Jumal tänatud! Sa ei usuks...Oh, you would not believe...
! Ma ei usu seda!I don't believe it!
"Britid ei usu, et meie pühendumus on siiras.""The British do not believe we are committed to our cause."
"Ei, ma ei usu andestamisesse, just nagu ma ei usu ka hukkamõistmisesse.""No, I don't believe in forgiveness anymore than I believe in condemnation".
"Isa, sa ei kindlasti ei usu seda, kuid see sinu saatetud tðekk"Dad, you're never going to believe this, but that check you sent me
"Cryptozoologists uskuge võidi alamliik sõralisi kiskja võimalik mesonychid. ""Cryptozoologists believe it may have been a subspecies of hoofed predator, possibly a mesonychid."
"Et kui see vorm pakub iseseisvat elu kellegile nagu mina, kellel veel hiljuti ei olnud aimu mida see tähendab, ja tagasi lükata keegi, kes on iseseisvuse kehastus, siis uskuge mind see vorm on alandav.""So if this panel can offer independent living to someone like me who until recently had no concept of what that meant and refuse someone who's very life is an embodiment of independence then I believe the panel showed a prejudice."
"Ärge uskuge haipi.""Don't believe the hype."
Ükskõik mida... ükskõik mida sulle keegi räägib, ära usu öeldust midagi.No matter what... No matter who tells you what, do not believe anything they say. I...
Las kuulutab avalikult, mida me kõik teame teda oma mustas südames uskuvat.Get him to proclaim what we all know he believes in his coal-colored heart.
Patmos Nanotechnologiesi, LLC-i ja I-nets Security Systemsi juhataja ütleb uskuvat osa olevat pärit JT8D reaktiivmootorist. Õhujõudude A-3 Skywarrior ründelennukist.President and Chief Executive Officer of Patmos Nanotechnologies LLC and I-nets Security Systems he believes that the piece is a JT8D Turbojet Engine from the US Air Force A3 ScottWarrior.
Emale öeldi oma preestri poolt, et sa surid sünnitusel. Ta süüdistas ennast sellesse uskumast... ja ta soovis taastada sinu süni järgsed õigused.She blamed herself for ever believing it... and she wished to restore your birthright.
Ja kuigi oli ta 88-aastane, ei lakanud ta kunagi uskumast.And although she was 88 years old, she never stopped believing.
Ja siis ma lakkasin uskumast.And that's when I stopped believing.
Kes oleks uskunud, et see on võimalik!Who would have believed this was possible?
Kumba vandekohus oleks uskunud?Would've been her word against mine. And who do you think the jury would have believed?
Ma poleks uskunud, et mehed võivad marssida sellisesse hävingusse.I would not have believed that mortal men could march into the face of such destruction.
"Tõelises maailmas ei usuks mind keegi." "23. veebruar."No one in the real world would believe me.
"Tõelises maailmas ei usuks mind keegi."No one in the real world would believe me.
- Keegi ei usuks Belgardi osalust!No-one would believe Belgard was involved.
- Keegi ei usuks seda.No one would believe it.

Questions and answers about uskuma declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about uskuma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Estonian conjugation game!

Practice Estonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
erkumado
ilkumagloat
uhtumaflush
uinumadrop off
ulgumahowl
umbumado
uppumadrown
urbumado
õhkumaglow
Different length:
ruskumado

Other Estonian with the meaning believe

Verb
arvama
usaldama

Do you know these verbs?

VerbTranslation
julgemadare
kiskumamaul
hõbelemado
virtsamado
pügamaclip
veeskamawater kama
uutamado
kihelemaprickle
nägelematiff
sügelemaitch