Tootma conjugation

Conjugate tootma (toota) - produce

Turn on pronunciation markers

Main forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
ma infinitive
tootma produce
da infinitive
toota produce
participle past active
tootnud produced
participle past passive
toodetud been produced

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
toodan I produce
Sa
toodad you produce
Ta
toodab he/she/it produces
Me
toodame we produce
Te
toodate you all produce
Nad
toodavad they produce
Negative
ei tooda (do/does) not produce
Passive
toodetakse it is produced
Pass. Neg.
ei toodeta it is not produced

Perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen tootnud I have produced
Sa
oled tootnud you have produced
Ta
on tootnud he/she/it has produced
Me
oleme tootnud we have produced
Te
olete tootnud you all have produced
Nad
on tootnud they have produced
Negative
ei ole tootnud, pole tootnud (have/has) not produced
Passive
on toodetud it has been produced
Pass. Neg.
ei ole toodetud, pole toodetud it has not been produced

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tootsin I produced
Sa
tootsid you produced
Ta
tootis he/she/it produced
Me
tootsime we produced
Te
tootsite you all produced
Nad
tootsid they produced
Negative
ei tootnud did not produce
Passive
toodeti it was produced
Pass. Neg.
ei toodetud it was not produced

Pluperfect past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin tootnud I had produced
Sa
olid tootnud you had produced
Ta
oli tootnud he/she/it had produced
Me
olime tootnud we had produced
Te
olite tootnud you all had produced
Nad
oli tootnud they had produced
Negative
ei olnud tootnud, polnud tootnud had not produced
Passive
oli toodetud it had been produced
Pass. Neg.
ei olnud toodetud, polnud toodetud it had not been produced

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
toodaksin, toodaks I would produce
Sa
toodaksid, toodaks you would produce
Ta
toodaks he/she/it would produce
Me
toodaksime, toodaks we would produce
Te
toodaksite, toodaks you all would produce
Nad
toodaksid, toodaks they would produce
Negative
ei toodaks would not produce
Passive
toodetaks it would be produced
Pass. Neg.
ei toodetaks it would not be produced

Conditional perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin tootnud; oleks tootnud; tootnuksin; tootnuks I would have produced
Sa
oleksid tootnud; oleks tootnud; tootnuksid; tootnuks you would have produced
Ta
oleks tootnud; tootnuks he/she/it would have produced
Me
oleksime tootnud; oleks tootnud; tootnuksime; tootnuks we would have produced
Te
oleksite tootnud; oleks tootnud; tootnuksite; tootnuks you all would have produced
Nad
oleksid tootnud; oleks tootnud; tootnuksid; tootnuks they would have produced
Negative
ei oleks tootnud; poleks tootnud; ei tootnuks would not have produced
Passive
oleks toodetud it would have been produced
Pass. Neg.
ei oleks toodetud; poleks toodetud it would not have been produced

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
tooda produce
Ta
tootku let him/her/it produce
Me
tootkem let's produce
Te
tootke produce
Nad
tootku let them produce
Passive
toodetagu be produced

Imperative negative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ära tooda do not produce
Ta
ärgu tootku let him/her/it not produce
Me
ärgem tootkem, ärme toodame let him/her/it not produce
Te
ärge tootke do not produce
Nad
ärgu tootku let them not produce
Passive
ärgu toodetagu do not be produced

Quotative tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
tootvat he/she/it (allegedly) produces
Negative
ei tootvat (allegedly) does not produce
Passive
toodetavat (allegedly) it is produced
Pass. Neg.
ei toodetavat (allegedly) it is not produced

Quotative perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olevat tootnud; tootnuvat he/she/it (allegedly) has produced
Negative
ei olevat tootnud; polevat tootnud; ei tootnuvat (allegedly) has not produced
Passive
olevat toodetud (allegedly) it has been produced
Pass. Neg.
ei olevat toodetud; polevat toodetud (allegedly) it has not been produced

Jussive mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
tootku so that he/she/it produce
Negative
ärgu tootku so that he/she/it do not produce
Passive
toodetagu so that it be produced
Pass. Neg.
ärgu toodetagu so that it not be produced

Jussive perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olgu tootnud so that he/she/it have produced
Negative
ärgu olgu tootnud so that he/she/it do not have produced
Passive
olgu toodetud so that it have been produced
Pass. Neg.
ärgu olgu toodetud so that it not have been produced

Other forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
des form
tootes while producing
ma inessive
tootmas while producing
ma elative
tootmast (due to/following/for) producing
ma translative
tootmaks for the purpose of producing
ma abessive
tootmata without produce
participle pres. active
tootev that can be produced
participle pres. passive
toodetav being produced

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tootma

Examples of tootma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
- Aga ma pean tootma kolme kuuga 3000 CX22-te.-But I have to produce 3000 CX22s in 3 months.
Aga tema uue maksaga pole Appelbaum enam võimeline tootma kemikaali.But with his new liver, Appelbaum won't be able to produce the chemical anymore.
Aga tema uue maksaga... ...pole Appelbaum enam võimeline tootma kemikaali.But with his new liver. appelbaum won't be able to produce the chemical anymore.
Alates päevast kui hakkasime etendusi tootma, sa muutusid.Ever since the day we became producers, you're a changed man.
Boss, Aasia Jahikull ja Alan on siin. See rahusti pakub huvi paljude riikide esindajatele. - Peame seda massiliselt tootma.Chief, Agent Hawk and Alan have arrived. ...many countries are interested in purchasing it and with mass produces we can begin to fund our other means.
- Nagu te teate on Ginger on ületanud kõik ootused, et toota meditsiinilist proteiini.And, as you know, Ginger has exceeded all expectations in her ability to produce medicinal proteins for livestock.
17 000 kilogrammi köögiviljade tootmiseks on vaja 6000 ruutmeetrit maad, sama maa peal saab liha toota ainult 170 kilogrammi.This is because you can produce 17,000 kilos of vegetables... on 0,6 ha, but only 170 kilos of meat on the same plot of land.
Aga Matvei leidis, et mööblitehases on kasulikum viina toota.But Matvey decided that at the furniture factory it was more advantageous to produce vodka.
Aga meil pole aega tehislikult toota sellises suuruses geeniteraapiat.But we do not have the time to artificially produce a gene therapy of that kind of volume.
Cedric, mul ei olnud aimugi, et oled tootnud, nii... nii ebameeldiva partii naisi.Cedric, I had no idea that you had produced such a... such an unattractive batch of females.
Ma olen tootnud ja mänginud rohkem kui 400 täiskasvanute filmis ainult sel aastal.Well, I've produced and starred in over 400 adult films this year alone.
Minu põIvkond pole tootnud midagi sellist nagu tema.My generation hasn't produced anything like him.
Ja kuna mina seda toodan, - saab see olema kuum!And because I am going to produce it, it will rock.
Ja kuna mina seda toodan,And because I am going to produce it, it will rock.
Ma sõlmin bändidega lepinguid, toodan albumeid ja müün levitusõigused suurtele plaadifirmadele.I sign bands, I produce their albums, I sell the distribution to the majors.
Mida? - Sa toodad palju piima.You must produce a lot of milk.
Mismoodi sa seda toodad?I can't deal with that, how do you produce this...
Sa ei saa midagi enne, kui sa toodad tulemusi.You're not gonna get anything unless you produce results.
Sa ei saa midagi, ennem kui sa toodad tulemusi.You're not gonna get anything unless you produce results.
- Anna tulla. - See toodab vasaku ajupoolkera vange.- It produces left brain prisoners.
- Ja toodab seda liialt palju.- And produces too much of it.
- Kõik teavad, et geneetiline mitmekesisus toodab tugevaimad järglased.- Everybody knows genetic diversity... ...produces the strongest offspring.
Aga surmas ületab ta isegi looduse ja toodab läbi keemia ja masinate kogu selle tapva katku, epideemia, näljahäda ja Michael Myersi.But \xA1n the arts of death, he outdoes nature herself... ...and produces, by chem\xA1stry and mach\xA1nery... ...all the slaughter of plague, pest\xA1lence, fam\xA1ne"... ...and M\xA1chael Myers.
"toodame me suurepärastest karjetest puhast ja usaldusväärset energiat."- ( roars ) - ( screams ) to produce superior scream refined into clean, dependable energy.
Esiteks: iga kaup, mida me toodame, peab olema kujundatud kestma nii kaua kui võimalik.One: Every good we produce must be designed to last as long as possible.
Mu partnerid räägivad, et te toodate metat, mis on hea õnne korral 70% puhas.My partners here tell me that you produce a meth that's 70% pure, if you're lucky.
"Inimesed, kes toodavad"."People who produce. "
- Kas sa kuulsid seda? " Inimesed, kes toodavad".- Did you hear that? "People who produce. "
Aga me arvame, et need toodavad ensüümi, mis võib leukeemiat ravida.It's just, they produce this special enzyme that we think might cure leukaemia.
Väga edukad korporatsioonid, tuleviku korporatsioonid, ei tooda kaupa. Nad toodavad kaubamärgi tähendust.The very successful corporations the corporations of the future do not produce products.
Väga edukad korporatsioonid, tuleviku korporatsioonid, ei tooda kaupa.The very successful corporations the corporations of the future do not produce products.
380 t. heroiini ja morfiini toodetakse Afganistanis ja veetakse Euroopasse.380 tons of heroin and morphine is produced in Afghanistan and trafficked up into Europe.
Nüüd võrdleme, kuidas neid vedelikke toodetakse erinevates ajudes.We will now compare how the fluid is produced in each brain.
Tundub, et Slurmi toodetakse suure ussi väljaheitest.It seems that Slurm is produced in a colossal worm hiney.
Tean seda, et üks lehm on tootnud piisava koguse piima tervele provintsile.I do know that one cow has produced enough milk for the whole province.
Mina tootsin selle.I produced that."
Mulle tundub, et meid ootab fiasko. Ja mina peaksin juba teadma, sest tootsin kehva suvefilmi. Kehvade suvefilmide paroodia, mis oli ise kehv suvefilm.- I produced bad summer movie, The parody of bad summer movies that was itself a bad summer movie.
Kui ameeriklased kaotasid oma poisse Anzio all, tootsid sina ühe pornofilmi ja ehitasid lennukeid, mis ei tõusnud õhku.While the good people of America were losing sons at Anzio... ...you produced a dirty movie and built airplanes that don't fly.
Kuid 4 miljardit aastat tagasi võis kombinatsioon kõrgetest temperatuuridest ja rikkalikust kemikaalide kokteilist, mida allikad tootsid, stimuleerida elu teket.But four billion years ago, it's thought that the combination of high temperatures and rich chemicals that the vents produced might have stimulated the emergence of life.
Kõiki inimesi, kes tootsid inimeste, loomade ja taimede tervist kahjustavaid tooteid, süüdistati genotsiidis ja kuridegudes planeedi vastu.Anyone who produced harmful things... stood trial for genocide and crimes against the planet.
Enne 1980 aastat, Afganistan tootis 0% maailma oopiumistBefore 1980, Afghanistan produced 0% of the world's opium.
Mõte, et me olime tükike sellest majandusosast, mis tootis sigarette, mis tekitasid vähki, oli nii...The idea that we had been part of that economic pattern that produced the cigarettes, that produced the cancer, it was so...
Pole kahtlustki, et T. Henry Morayl oli süsteem, mis tootis umbes 50 kilovatti elektrit ja seda paarikümnekilosest kastist.There is absolutely no question that T. Henry Moray had a system that produced 50, about 50 kilowatts out of a 55-pound box.
Möödunud kuul me tootsime 200 tulirelva.Last month, we produced 200 light weapons.
See film toodeti Ufa ja levitati Parufamet poolt.This film was produced by Ufa and is distributed courtesy of Parufamet.
Ei tooda nii palju kui vaja.They don't produce enough.
Et ükski ametlik tehas sellist laskemoona ei tooda ei tähenda veel, et seda pole olemas.The fact that no recognised munitions manufacturer, military or civil, produces such a bullet doesn't mean it doesn't exist, 007.
Kui see kaevandus ei tooda, siis linn sureb välja.If this mine doesn't produce, then the town dies.

Questions and answers about tootma declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tootma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Estonian conjugation game!

Practice Estonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
jootmabraze
lootmacount on
tahtmalike to
togimabeat
toitmafeed
tõstmaboost
täitmaaccomplish

Other Estonian with the meaning produce

Verb
lavastama
produtseerima

Do you know these verbs?

VerbTranslation
toitmafeed
täitmaaccomplish
võplemado
laulmasing
laustmado
mõõtmadimension
sõudmaoar
kõnniskelemado
taplemafight
vestlemachat