Tagastama conjugation

Conjugate tagastama (tagastada) - return

Turn on pronunciation markers

Main forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
ma infinitive
tagastama return
da infinitive
tagastada return
participle past active
tagastanud returned
participle past passive
tagastatud been returned

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tagastan I return
Sa
tagastad you return
Ta
tagastab he/she/it returns
Me
tagastame we return
Te
tagastate you all return
Nad
tagastavad they return
Negative
ei tagasta (do/does) not return
Passive
tagastatakse it is returned
Pass. Neg.
ei tagastata it is not returned

Perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olen tagastanud I have returned
Sa
oled tagastanud you have returned
Ta
on tagastanud he/she/it has returned
Me
oleme tagastanud we have returned
Te
olete tagastanud you all have returned
Nad
on tagastanud they have returned
Negative
ei ole tagastanud, pole tagastanud (have/has) not returned
Passive
on tagastatud it has been returned
Pass. Neg.
ei ole tagastatud, pole tagastatud it has not been returned

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tagastasin I returned
Sa
tagastasid you returned
Ta
tagastas he/she/it returned
Me
tagastasime we returned
Te
tagastasite you all returned
Nad
tagastasid they returned
Negative
ei tagastanud did not return
Passive
tagastati it was returned
Pass. Neg.
ei tagastatud it was not returned

Pluperfect past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
olin tagastanud I had returned
Sa
olid tagastanud you had returned
Ta
oli tagastanud he/she/it had returned
Me
olime tagastanud we had returned
Te
olite tagastanud you all had returned
Nad
oli tagastanud they had returned
Negative
ei olnud tagastanud, polnud tagastanud had not returned
Passive
oli tagastatud it had been returned
Pass. Neg.
ei olnud tagastatud, polnud tagastatud it had not been returned

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
tagastaksin, tagastaks I would return
Sa
tagastaksid, tagastaks you would return
Ta
tagastaks he/she/it would return
Me
tagastaksime, tagastaks we would return
Te
tagastaksite, tagastaks you all would return
Nad
tagastaksid, tagastaks they would return
Negative
ei tagastaks would not return
Passive
tagastataks it would be returned
Pass. Neg.
ei tagastataks it would not be returned

Conditional perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
oleksin tagastanud; oleks tagastanud; tagastanuksin; tagastanuks I would have returned
Sa
oleksid tagastanud; oleks tagastanud; tagastanuksid; tagastanuks you would have returned
Ta
oleks tagastanud; tagastanuks he/she/it would have returned
Me
oleksime tagastanud; oleks tagastanud; tagastanuksime; tagastanuks we would have returned
Te
oleksite tagastanud; oleks tagastanud; tagastanuksite; tagastanuks you all would have returned
Nad
oleksid tagastanud; oleks tagastanud; tagastanuksid; tagastanuks they would have returned
Negative
ei oleks tagastanud; poleks tagastanud; ei tagastanuks would not have returned
Passive
oleks tagastatud it would have been returned
Pass. Neg.
ei oleks tagastatud; poleks tagastatud it would not have been returned

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
tagasta return
Ta
tagastagu let him/her/it return
Me
tagastagem let's return
Te
tagastage return
Nad
tagastagu let them return
Passive
tagastatagu be returned

Imperative negative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
ära tagasta do not return
Ta
ärgu tagastagu let him/her/it not return
Me
ärgem tagastagem, ärme tagastame let him/her/it not return
Te
ärge tagastage do not return
Nad
ärgu tagastagu let them not return
Passive
ärgu tagastatagu do not be returned

Quotative tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
tagastavat he/she/it (allegedly) returns
Negative
ei tagastavat (allegedly) does not return
Passive
tagastatavat (allegedly) it is returned
Pass. Neg.
ei tagastatavat (allegedly) it is not returned

Quotative perfect tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olevat tagastanud; tagastanuvat he/she/it (allegedly) has returned
Negative
ei olevat tagastanud; polevat tagastanud; ei tagastanuvat (allegedly) has not returned
Passive
olevat tagastatud (allegedly) it has been returned
Pass. Neg.
ei olevat tagastatud; polevat tagastatud (allegedly) it has not been returned

Jussive mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
tagastagu so that he/she/it return
Negative
ärgu tagastagu so that he/she/it do not return
Passive
tagastatagu so that it be returned
Pass. Neg.
ärgu tagastatagu so that it not be returned

Jussive perfect mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ta
olgu tagastanud so that he/she/it have returned
Negative
ärgu olgu tagastanud so that he/she/it do not have returned
Passive
olgu tagastatud so that it have been returned
Pass. Neg.
ärgu olgu tagastatud so that it not have been returned

Other forms

Estonian FormEnglish TranslationEx.
des form
tagastades while returning
ma inessive
tagastamas while returning
ma elative
tagastamast (due to/following/for) returning
ma translative
tagastamaks for the purpose of returning
ma abessive
tagastamata without return
participle pres. active
tagastav that can be returned
participle pres. passive
tagastatav being returned

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for tagastama

There is no additional usage information for the word tagastama.

Examples of tagastama

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
- Mis see on? Käsk, et leedi Katherine peab tagastama oma ametlikud kroonijuveelid.A command that Lady Catherine return her official jewels.
Aga vaheajal tundub, et... sa pead tagastama need autod päris omanikele... ja sind kinni võtma, Poola jobudik Mark.But in the meantime, it looks like we'll have to return these vehicles to their owners and bring you in, Polish prick Mark.
Arvasin, et peaks maja võtme tagastama.Figured I should return my house key.
Ehk peaksid selle tagastama.Perhaps you should return it.
"Leidmise korral tagastada Randy Kitsonile""If found, return to Randy Kitson."
"Teie otsus mu tütart mulle mitte tagastada ei jäta mulle muud valikut kui võtta kasutusele otsesed meetmed."Your resistance in returning my daughter has left me no choice but to take aggressive action.
- Ja ma ei saa seda isegi tagastada.And I can't even return it.
- Tahtsin teada, kas politsei on sind küsitlenud ja kas nad on tagastanud Maxi asjad?l understand. l wanted to see if the police had been by to interview you and whether or not they returned any of Max's property, or....
Edasimüüjad on tagastanud juba 90% kaubast.And the retailers have already returned almost 90% of our shipments.
Iga viimase kui tüki, mis sattus eksiteele, oleme me tagastanud.Every last piece that went astray, we have returned .
- Ma tunnistasin ülesse, ja kõik on tagastatud.Look, I made bail, and... and everything's been returned, all right?
Mu sõbrad, meie raha on tagastatud!My friends, our money has been returned!
Paljud olid oma elu säästud firmasse investeerinud... ja meil on hea teada, et nende pensionid on tagastatud.Many people had their life savings invested in the company and were delighted to learn their pensions had been returned.
- Ma tagastan kõik..- I will return everything..
- Ma tagastan ülejäägi homme.I'm returning what's left over tomorrow.
- Nii kaua? Sellisel juhul parem tagastan selle.Well, in that case, I'd better return it.
- Vandusin kõigi jumalate nimel, et tagastan tema tütred, kui nad on elus.I swore by all the gods that if her daughters were alive, I'd return them to her.
Asterix! Hei, Asterix, mis teed? Ma tagastan Caesar’ile Caesar’i varaAstérix, what do you make? to return to the Caesar what is gives the Caesar. for sure he/she drank the magic potion.
- Kuidas sa märgi tagastad?How will you return his badge?
Juhul, kui sa ta peale terveksravimist mulle tagastad.As long as you return her to me when she's healed.
Kas sa alati tagastad kõik, mis sa leiad pesu seest?Do you always return everything you find in the laundry?
"tagastab püha töö tervena. ""returns this sacred work intact. "
Aga siis tagastab ta selle siia.But then he returns it here.
- Me kindlasti tagastame need, nagu planeeritud.- We'll return them as planned, for sure.
Dr. Jumba Jookiba, me tagastame sulle eelnevalt konfiskeeritud laboratooriumi võtme.Dr. Jumba Jookiba, we hereby return the confiscated key to your Iaboratory.
Ainus, mis teid nüüd aidata võib, on see, kui tagastate mulle auto ühes tükis.The only thing that can help you now is if that car is returned to me in one piece.
Homme tagastate raha kõigile, kelledelt olete välja pressinud.Tomorrow you'll have returned all the money you extorted from those people.
Kuid, kui te juhuslikult oma meelt muudate, tahaksin ma siiski, teie garantiid, et te tagastate selle raha mu tütrele.But if you should change your mind, I would like to have your guarantee that you return the money to my daughter.
Ma palun, et te eemaldate ja tagastate sõrmused märgiks, et te pole abielus.I would ask if you would now remove and return your rings as a sign that you are not married.
-Nad alati tagastavad kingitused.- They always return thepresents.
Claire, kui sa jätad vahetatud lapse ööseks välja sellises kohas, tuleb haldja rahvas ja võtab ta tagasi ja tagastavad lapse, kelle nad varastasid.Claire, if ye leave a changeling out overnight in such a place, the wee folk'll come and take it back and return the child they have stolen.
Isiklikult ma loodan, et kauninimesed tagastavad ühel päeval sulle su keha.Personally, I hope the pod people return your body to you someday.
Isiklikult... ...ma loodan, et kauninimesed tagastavad ühel päeval sulle su keha.Personally, i hope the pod people return your body to you someday.
Siin ma palvetan, et tulnukad tagastavad Andyle munad, et ta saab mees olla ja oma viletsa tüdruku maha jätta.Here I am praying that the aliens return Andy's baIls, so he can be a man and dump his Iame-ass girlfriend!
Aga ma ütlesin neile, et kui nad ei tagasta akusid, siis ma keeldun neid oma kohvikus teenindamast... kui ma saaksin teada, kes nad on.But l told them that if they did not return the batteries, l would refuse to serve them in my café... if l ever found out who they were.
Kui te ei tagasta minu sümbiooti kohe. Ma suren.If you do not return my symbiote to me, I will die.
Ma ei tagasta neid.I'm not returning them.
Ma ei tagasta ühtki... Vahet ei ole, mis sa teed! Ma jätan need kõik endale,But I'm not returning any of it... no matter what you do!
Nad näevad seda iga tund, kuni mu tütar mulle tagastatakse.They'll see it every hour till my daughter is returned to me.
Saagu teatavaks, et kui mootor tagastatakse, saab tüdruk vabaks.Let it be known when the motor is returned, l will release the girl.
Ja kui ei tagastata?and when it is not returned?
Kui raha 2 minuti jooksul ei tagastata, lastakse padjatoppija maha.if the money is not returned in two minutes, the wandering pillow stuffer will die.
Kui raha ei tagastata, lastakse klaverimängija linnaväljakul maha.herr flick has announced that if the money is not returned, the pianist will be taken to the town square and shot.
Kui raha ei tagastata, peate padjatoppija kell 7.00 linnaväljakul maha laskma.if the money is not returned, you are to shoot him in the town square at 7:00 in the morning.
Olen kohustatud teile ütlema, et kui hingede anumat ei tagastata ordule, teie aja järgi 20 minuti jooksul, Siis nad ründavad.I am obliged to tell you that if the vessel of souls is not returned to our order within 20 of your time minutes they will attack.
Mu sõbrad, meie raha on tagastatud!My friends, our money has been returned!
Seekord võidutseb headus. Kuu on tagastatud tema õigesse kohta taevas.This time, good triumphs, and the moon has been returned to its rightfuI place in the sky.
- Ma tagastasin 13 Cuisinartsi!- I returned 13 Cuisinarts!
- Ma tagastasin need.- I returned them.
Ei, Me ei tee seda. Ma tagastasin selle täis paagiga.I returned it with a full tank of gas.
Ilmselt ma jätsin midagi autosse, mille ma tagastasin eelmisel laupäeval. Ma arvan, et see oli CD.Apparently I left something in a vehicle that I returned last Saturday.
- Ja nad tagastasid need.And they returned it.
Kuid nad tagastasid talle auto!But they returned it to him... Then I decided to start selling them.
Nad teadsid, et me tuleme juba enne kui me jõudsime. Ja nad tagastasid Kolonel Budahase peibutusena.They knew we were coming before we ever arrived and they returned Colonel Budahas as a decoy.
Sa tagastasid Valention, ja sa oled ära teinud oma kümme tundi vabatahtlikuna, poes koos Bettyga...Seeing as you've returned the valentino, And you've logged ten hours of volunteer work With Betty at the shop...
Aga kulla vürst tagastas. Tugarini jättis Aljosha Kiievi vürstile kingituseks. Vürst pani tolle puuri, Kiievi rahvale narrimiseks.As for the gold, knyaz returned it, and Alyosha gave Tugarin to Prince of Kiev as a present, whom prince put into a cage, to entertain people of Kiev, as people always liked to.
Kui me kagusse liikusime, tagastas Aleksander tihti vallutatud maad võidetud kuningatele, et nendest liitlased teha.And as we moved south and east Alexander often returned the lands we'd conquered to their defeated kings so as to make them allies.
Lex tagastas need mulle ilma mingi tagamõttega.Lex returned them to me, no strings attached.
Me tagastasime relva, aga P3Y-294 ei tahtnud meiega rohkem tegemist teha.We returned the weapon, but P3Y- 294 would have nothing further to do with us.
- Te kaotasite kõvasti usaldusväärsust, kui pr Kristo viletsas seisukorras tagastasite.Let's just say you lost a lot of credibility when you returned Mrs. Kristo in poor condition.
Hr. Hanson, te tagastasite auto mõned päevad tagasi.Mr. Hanson, you returned a car the other day.
Te tagastasite meile Lincolni ja Skye.You returned Lincoln and Skye to us.
- Ebakindel tagastati Hooldekeskusesse.Uncertain was returned to the nurturing center.
Minu tðekk tagastati, piisava rahasumma puudumise tõttu. Ei, proua.My check was returned for insufficient funds
Minu tšekk tagastati, piisava rahasumma puudumise tõttu.My check was returned for insufficient funds.
See tagastati Itaaliale, Firenzele, Teie Ausus.Oh, that was returned to Florence, Italy, Your Honor.
"Kui surnud peaksid tõusma, tagastaksin Blake'ile ta varanduse..." "...mis peitub neis seintes.""Were it possible to raise the dead, "I would return Blake's fortune to him intact, "save the money spent on these walls that hide it."
"Kui surnud peaksid tõusma, tagastaksin Blake'ile ta varanduse...""Were it possible to raise the dead... "I would return Blake's fortune to him intact...
"Kaeva üles ja tagasta maetud aare.""Dig up and return the buried treasure."
Aga enne tagasta härra Driscolli pastakas.How about you return Mr. Driscoll's pen first?
Aga ma ütlesin neile, et kui nad ei tagasta akusid, siis ma keeldun neid oma kohvikus teenindamast... kui ma saaksin teada, kes nad on.But l told them that if they did not return the batteries, l would refuse to serve them in my café... if l ever found out who they were.
Arreteerige ta, kui ta ei tagasta mulle minu omandit.If he doesn't return my property, l want him arrested.
Kas sa neid ei tagasta?You're not gonna return them?
"Kadumise korral palun tagastage Charles Christopher Schineile.""If lost, please return to Charles Christopher Schine."
Dr.Marshall palun tagastage lehekülg.Dr. Marshall, please return the page.
Meremees Tom, tagastage kohe auto või hakkate plangul kõndima!- Sailor Tom, return the car right now, or you will walk the plank!

Questions and answers about tagastama declension

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about tagastama
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play Estonian conjugation game!

Practice Estonian verb conjugation with real sentences in our free game. Try now!

Quick navigation

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
ergastamaexcite
lagastamadevastate
rögastamaexpectorate
tabustamado
tagandamadivest
tagastumalapse
takistamacounteract
tarastamafence
tasustamareward
tatistamasnivel
tuhastamacremate
tukastamadoze
tuvastamaascertain
tümastamado
vigastamadisable
Different length:
taglastamarig

Do you know these verbs?

VerbTranslation
taganemaabjure
tagastumalapse
tabandumado
sisestamaenter
teotsemado
tülpimado
tasanemaflat
tühjumabecome empty
talumaabide
tarastamafence