Sööma conjugation

Conjugate sööma - to eat

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
söön I eat
Sa
sööd you eat
Ta
söö he does eat
Me
sööme we eat
Te
sööte you all eat
Nad
söövad they eat

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
sõin I did eat
Sa
sõid you did eat
Ta
sõi he did eat
Me
sõime we did eat
Te
sõite you all did eat
Nad
sõid they did eat

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
sööksin I would eat
Sa
sööksid you would eat
Ta
sööks he would eat
Me
sööksime we would eat
Te
sööksite you all would eat
Nad
sööksid they would eat

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
söö you eat!
Te
söögeyou all eat!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for sööma

There is no additional usage information for the verb sööma.

Examples of sööma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Pean sööma,et elada. Pean näppama,et süüa.Gotta eat to live,gotta steal to eat, Tell you all about it when I got the time!
Pean sööma,et elada! Pean näppama,et süüa! Vastasel juhul saaksime ju hästi läbi!Gotta eat to live, gotta steal to eat, Otherwise we'd get along!
Ma tahtsin lihtsalt... süüa... kutsuda sind täna õhtul restorani õhtusööki sööma.I just wanted to... eat... I mean, invite you to eat dinner tonight at the restaurant.
Esimene väljaanne, 1961 Simone Beck poolt, lisaks Louisette Bertholle, ja muidugi Julia Child, naine, kes õpetas Ameerika süüa tegema ja sööma.First edition, 1961 by Simone Beck, Louisette Bertholle, and, of course, Julia Child, the woman who taught America to cook and to eat.
Mul polnud kuigi palju sõpru, keegi ei tahtnud koos minuga süüa, ma pidin üksi väljas sööma, mis kõlab küll nagu piknik, aga ei olnud.I didn't have that many friends, no one wanted to eat with me, so I had to eat outside by myself, which I know sounds like a picnic, but it really wasn't.
Hiljuti ajalehes ilmunud huvitavas tunnistuses meenutab insener Aldo Mannolini, kes juhtis 40. aastate lõpus mõningaid Montecatini firmale kuuluvaid karjääre Carrare piirkonna marmorimurdudes, et tööliste söögi järgi oli võimalik kindlaks määrata nende elukoht, kuna ainult Colonnatast pärit töölistel oli kombeks süüa saia pekiga.In a valuable testimony recently published in a newspaper, Aldo Mannolini, who at the end the 1940s managed a number of sites in the marble beds of the Carrarese for the Montecatini Company, declares that ‘we could almost be sure of where workmen lived by looking at what they ate’, as only those from Colonnata used to eat pig fat with their bread.
sellised, et loomadel oleks vajadusel võimalik pikali heita, süüa ja juua;such as to allow the animals, if necessary, to lie down and to eat and drink;
Edendada lähenemist “5 päevas” (soovitus süüa vähemalt viis puu- või köögivilja päevas),To promote the “five a day” type approach (recommendation to eat at least five servings of fruit or vegetable per day)
Edendada lähenemist “5 päevas” (soovitus süüa vähemalt viis puu- või köögivilja päevas)To promote a ‘five-a-day’ type approach (recommendation to eat at least five servings of fruit and/or vegetables per day)
Madalmaade pädev toiduhindamisasutus jõudis 21. detsembri 1999. aasta esialgses hindamisaruandes järeldusele, et GA21 maisi ning sellest valmistatud toitu ja toidu koostisosi on sama ohutu süüa kui geneetiliselt muundamata maisi ja maisitooteid.In its initial assessment report of 21 December 1999, the Netherlands’ competent food assessment body came to the conclusion that GA21 maize and foodstuffs and food ingredients made from it are as safe to eat as maize and maize products that have not been genetically modified.
Ma söön. et keppida ja kepin. et süüa.I eat to swive and swive to eat again.
Olen veetnud enamuse viimasest 20 aastast, jälgides, mida ma söön, keelates endale kõige meeldivamaid asju ja nüüd, kui võin süüa kõike, mida soovin, pole miski mulle isuäratav.I've spent most of the last 20 years watching what I ate, denying myself the things I most loved, and now, I could eat anything I want, and nothing seems appealing.
Mina söön ja sina sööd Miks mitte koos süüa?Um, yeah. I mean, um... I eat dinner.
Sama, nagu alati... teen üksinda neli tundi süüa, pesen üksinda kolm tundi, söön enda perega kaheksa minutit.Same as always... cook by myself for four hours, clean by myself for three hours, eat with my family for eight minutes.
Ma teen süüa ja söön ja loen ja aitan sind.I cook and I eat and I read and I help you.
Kui sa nüüd hotdogi sööd, siis ei taha sa õhtust süüa.If you eat a hot dog now, you'll ruin your dinner.
Tahad jälle süüa? Sa sööd kogu aeg.You're eating all the time.
Anna neile päevas mitu korda süüa, ning nad seisavad seal vaikselt... kuni sa nad ära sööd.Give 'em a couple of meals a day, they just stand there quietly... till you eat 'em.
-Kas sa sööd seda mida Kas tahad nüüd kõikide sööki süüa- Are you gonna eat that, by the way? - Now you wanna eat everybody's Jell-O.
kui sa oled mida sööd, siis tahan ma ainult head süüa.If you are what you eat, then I only want to eat the good stuff.
Me sööme, et elada, mitte ei ela, et süüa.That we must eat to live, and not live to eat.
Tema planeedil süüakse kasse nagu meie sööme lehmi.on his planet, they eat cats the same way we eat cows.
Me sööme, et elada, nemad elavad, et süüa.We eat to live, these guys live to eat.
Dupree tahab meile süüa teha. Me istume, sööme, lõdvestume.And I know you want to do a great job on this project, but it's taking over your life.
Et me saaksime süüa ja hiljem vaatada telekat või me sööme telekat vaadates.So we can eat, then watch TV or we can eat while watching TV.
Päike kasvatab süüa, sipelgad koguvad seda, ja rohutirtsud söövad seda.The sun grows the food. The ants pick the food. - The grasshoppers eat the food--
Kausikujuline nõgu lubas loomal eristada valgust varjust, eristada rohmakalt end ümbritsevaid asju, kaasa arvatud neid, keda süüa ja neid, kes sind ennast söövad. Jällegi tohutu eelis.The bowl-shaped depression allowed the animal to distinguish light from shadow to crudely make out objects in its vicinity including those to eat and those that might eat it a tremendous advantage.
Kannibalid söövad oma liigikaaslasi, samas kui omeegid eelistavad süüa meid.Cannibals eat their own species whereas Omec, they preferred eating us.
Nüüd sõin nii palju, et enam kunagi süüa ei taha.My ribs are sticking out, but I'm too tired to eat any more.
Ilmselt sõin midagi, mida poleks tohtinud süüa.I must have eaten somethin' I didn't mean to.
Ema valmistas natuke putru, mille Otesanek ära sõi ja hüüdis: "Ema, otsi mulle midagi süüa!"So mother made some porridge, Otesánek ate it all up and he called: Mother, find me something to eat!
Ma tegin sulle süüa ja me sõime...l made you breakfast, and we were eating ...

Questions and answers about sööma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about sööma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
löömahit
saamabecome
Different length:
söötmafeed

Do you know these verbs?

VerbTranslation
istamado
joomadrink
kandmacarry
laisklemado
leemado
loomacreate
löömahit
petmacheat
silmuskelemado
toomabring