Istuma conjugation

Conjugate istuma - to sit

Present tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
istun I sit
Sa
istud you sit
Ta
istu he does sit
Me
istume we sit
Te
istute you all sit
Nad
istuvad they sit

Past tense

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
istusin I did sit
Sa
istusid you did sit
Ta
istus he did sit
Me
istusime we did sit
Te
istusite you all did sit
Nad
istusid they did sit

Conditional mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Ma
istuksin I would sit
Sa
istuksid you would sit
Ta
istuks he would sit
Me
istuksime we would sit
Te
istuksite you all would sit
Nad
istuksid they would sit

Imperative mood

Estonian FormEnglish TranslationEx.
Sa
istu you sit!
Te
istugeyou all sit!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for istuma

There is no additional usage information for the verb istuma.

Examples of istuma

Example in EstonianTranslation in EnglishFm.
Kui inimesed ei pea enam käed rüpes istuma ja ootama, et keegi teine nende probleemid lahendaks ning neile ülaltpoolt ideid annaks, vabaneb väga tihti tohutu hulk energiat.Once they no longer have to sit about waiting for someone else to solve their problems and give them ideas fromabove, so often there’s a huge release of energy.
Kas eurooplased õpivad kunagi koos maha istuma ja asju arutama selle asemel, et sõdida?Would Europeans ever learn to sit down together and discuss things instead of fighting?
Kas eurooplased õpivad kunagi koos maha istuma ja asju arutama, selle asemel et sõdida?Would Europeans ever learn to sit downtogether and discuss things instead of fighting?
Olen valmis, istuma püss käes, kusagil kalju tipus ja ootama varanduse naasmist.But when I do... I'm going to sit on top of the pile with a gun and watch it grow.
Kahju, et lapsed peavad teie põlvedel istuma.It's a pity the children have to sit on our laps.
Seinad võivad koosneda muu hulgas metallvõrgust, millel saab ronida. Selleks et loomad saaksid kõik üheaegselt istuda, tuleb paigaldada ka piisaval hulgal diagonaalseid oksi või rõhtlatte.The walls can include mesh to allow climbing but sufficient diagonal branches or perches should also be provided to allow all animals to sit on them simultaneously.
Need tooted on ette nähtud kasutamiseks üksnes lapse puhul, kes suudavad abita istuda, ja neid ei tohiks kasutada, kui laps hakkab end püsti ajama. —These products are intended for use only with a child who is able to sit upright unassisted and should not be used when the child begins pulling up to a standing position.
Kõnealused tooted on ette nähtud kasutamiseks sünnist alates kuni ajani, mil laps suudab abita istuda. — „Imikute ja väikelaste vannid”These products are intended for use from birth and until the child is able to sit upright unassisted.
„tooli külge kinnitatav iste” toode, mis on mõeldud täiskasvanutooli külge kinnitamiseks, et tõsta kuni 36-kuuse iseseisvalt istuda oskava lapse istumiskõrgust;‘Chair-mounted seat’ means a product intended to be fixed onto an adult chair to raise the sitting position of a child up to 36 months old who is able to sit up unaided;
„laste söögitool” eraldiseisev tool, millega tõstetakse kuue kuni 36 kuu vanune laps umbes söögilaua kõrgusele ning mis on mõeldud iseseisvalt istuda oskava lapse toitmiseks, kui laps on nõuetekohaselt istumisasendisse kinnitatud;‘Children’s high chair’ means a free-standing chair that elevates the child from six months to 36 months of age to approximately dining-table height, intended for feeding a child who is able to sit up unaided, if the child is appropriately secured in the sitting position;
Nii et ma ainult istun ja koon.- Sounds pretty dull. - So, I just sit and knit.
Ma lähen põlema, kui ma tulele nii lähedal istun.As part of me is going to be cremated, sitting so close to the fire.
Oota, kuni ma istun.Wait till I sit down.
Oletame, et ma istun siin tugitoolis laua taga ja sulepea kukub põrandale.Suppose I'm sitting in this chair, behind a desk.
Tuba... ma istun seal üksinda, kogu aeg üksinda.There's a room and I sit there alone. - Always alone.
Nüüd sa istud ja selgitad mulle, kui ei taha nahatäit saada, mille igati välja teeninud oled.Now sit down and explain yourself, if you don’t want the hiding you deserve.
Sa istud ja klimberdad seal niisama.You sit here and play!
Pole ka ime, istud siin pimedas üksi ja haletsed ennast.No wonder, sitting in the dark, feeling sorry for yourself.
Charles, sina istud...- Charles, you'll sit...
Näiteks, kas sa ööl enne mu laulatust istud koos minuga?For instance, the night before I'm married, will you sit with me then?
Kuid me istume viitsütikuga pommil.But we’re sitting on a time bomb.
Tule, istume maha.Come. Let's sit down.
- Miks me siin istume?GRINDER: What the hell are we doing sitting here?
Härra Landschaftskonsulent, me istume siin hertsogi käsul.If Jews sit in judgment over citizens here, it is in defiance of Württemberg law and honor.
Tulge, istume.Come, my dear. Let's sit down.
Haigestunud linnud istuvad või seisavad tihtipeale poolenisti komatoosses olekus, pead vastu maad.Sick birds often sit or stand in a semi-comatose state with their heads touching the ground.
Kui generaator on sõidukis töötanud viis minutit, sisenevad üks või kaks vaatlejat kiiresti sõidukisse, hoides selleks uksi avatuna kokku mitte rohkem kui 8 sekundit, ning istuvad esiistme(te)le; seejärel vähendatakse generaatori toodetavat auru 70 ± 5 g/h kummagi vaatleja kohta.After the generator has been operating for five minutes inside the vehicle, one or two observers shall quickly enter the vehicle, opening any access doors for a total duration not exceeding 8 seconds, and be seated on the front seating position(s), the output of the generator being then reduced by 70 ± 5 g/h for each observer.
„jetid” spordiks ja vaba aja veetmiseks ette nähtud alla 4 m kerepikkusega veesõidukid, mis kasutavad käiturit ja mille esmaseks edasiliikumisvahendiks on veejoapump ning mis on kavandatud nii, et seda kasutav isik või kasutavad isikud ei ole veesõiduki sees, vaid istuvad, seisavad või põlvitavad selle kerel;‘personal watercraft’ means a watercraft intended for sports and leisure purposes of less than 4 m in hull length which uses a propulsion engine having a water jet pump as its primary source of propulsion and designed to be operated by a person or persons sitting, standing or kneeling on, rather than within the confines of, a hull;
Kandidaat pannakse istuma laua taga istuvate komisjoniliikmete vastu või istuvad kõik ümber laua. Õhkkond on ametlik, kuid sõbralik.The applicant will be seated directly opposite the panel members, who will be seated behind a desk, or the panel and applicant will sit around a table.The atmosphere is formal but friendly.
Patsientidele see meeldib, nad istuvad ooteruumis ning mõni tantsija tuleb kepseldes sisse – see paneb paljud naerma ning muudab inimesed lõbusaks ajal, mis tavaliselt on meie kõigi jaoks ärev.” Marianne Olsson, projektijuht Angeredsi haiglasThe patients loved it, sitting in a waiting room and some dancers come prancing in it brought lots of laughter and fun into a time usually taken up by anxiety for all of us.”
Suur hulk dþentelmene ja leedisid käisid ema vaatamas ja siis ma tantsisin neile või istusin neil põlvedel ja laulsin.A great of gentlemen and ladies came to see mama, and I used to dance before them, or sit on their knees and sing to them.
See algas sellega, et istusin jõe kaldal koos Dinah-ga.It started while I was sitting on the riverbank with Dinah.
Ma istusin jõe kaldal, koos...I was sitting on the riverbank, with, uh...
Lihtsalt istusin seal ja vaatasin ainult sind.I'd just sit there, watching you.
Hr Flannagan, ega sa lõppude lõpuks ei arva, et ma paigal istusin ja sind ootasin?After all, Mr. Flannagan, you don't think I was sitting around waiting for you?
Csermák, miks sa istusid?Csermak, why did you sit down?
Emil ja Alfred lihtsalt istusid, ega rääkinud eriti. Nad tundsid end väga hästi.They were sitting on a rock, hardly saying anything, still they enjoyed each others company.
Gautorro pere, kandis leinariideid ja nad istusid publiku hulgas.The Gautorro's family who wear in mourning dress is sitting in the public gallery.
-Kuni sa seda õhku välja lased, ütle mulle, miks sa täna hommikul seal tänaval istusid.- While you're letting out all that air... suppose you tell me why you were sitting in the street this morning.
Miks sa minu kõrvale istusid?Why did you sit next to me?
See oli Dietrichsoni tütar Lola ja mul oli kõhus pisut imelik tunne, kui ta istus seal toas ja mängis Reisi ümber maailma nagu ei hakkaks midagi juhtuma.It was Dietrichson's daughter, Lola. And it made me feel a little queer in the belly... to have her sitting right there in the room, playing Chinese checkers... as if nothing were going to happen.
Ta istus mulle lähedale. Ta lõhnas säraõite järele, mis polnud kaugeltki minu lemmikparfüümiks.She'd sit very close to me... and she smelled of tuberoses, which is not my favorite perfume... not by a long shot.
Ta istus oma voodil ja vappus naerust teist paljude üle.She used to sit on her bed and rock with laughter at the lot of you.
Kui ma koju tulin, istus ta täpselt seal, kus praegu teie istute.When I got back, she was sitting exactly where you are now.
Ta istus restoranis.He was sitting in the restaurant.
Me ju istusime teineteise vastas üldvagunis.But we were sitting opposite each other in the observation car.
Ma mäletan aegu, mil me perega verandal istusime. Me laulsime ja tantsisime Mississippi osariigis.I remember the days sittin' on the porch with my family singing' and dancin' down in Mississippi.
Teinekord istusime söögilaua taga, ja kui telekast midagi head ei tulnud, siis lobisesime surnutega.sometimes we'd just sit around after dinner... and if there was nothing good on tv, we'd chat with the dead.
Noh, üks kutt tuli ühel päeval sinna sööklasse ja meie kõik istusime, tegelesime mitte millegagi.Well, this guy came into this luncheonette one day and... we were all sitting around doing nothing.
Me istusime siin kui ta sokke kudus... ja meile lugusid jutustas.We used to sit here while she'd darn socks... and tell us stories.
Ma istuksin sinuga koos terve päeva kirbuturul ja müüksin pliiatseid.I would sit out on the curb with you all day... and sell pencils.
Ja iga päev istuksin oma kabinetis ning vaataksin seda tahvlit ja hakkaksin kujutlema minnes seisundisse, kus olen selle juba omandanud.And every day I would sit in my office and I would look up at this board and I would start to visualize, I'd really get into the state of having already acquired it.
Selle asemel peaksid nende tööstusharude korraldamisel osalema kõikide asjaomaste riikide esindajad, kes istuksid ühiselt laua taha ning arutaksid ja otsustaksid asju koos.Instead, these industries should be organised by people from all the countries involved, and they would sit around a table and discuss and decide things together.
Selleasemel peaksid nende tööstusharude korraldamisel osalema kõikide asjaomaste riikide esindajad, kes istuksid ühiselt laua taha ning arutaksid ja otsustaksid asju ühiselt.Instead, these industries should be organised by people from all the countriesinvolved, and they would sit around a table and discuss and decide things together.
Nad istuksid ja räägiksid minuga tunde kui tunnen end üksikuna.They would sit and talk to me for hours
Ma näen diivanit, kus mina ja mu naine istuksime ja jooksime hommiku kohvi.I see the couch where my wife and I would sit and have our morning coffee

Questions and answers about istuma conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about istuma
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
astumawalk
ilmumaappear
Different length:
alistumasurrender