Stille conjugation

Conjugate stille - put

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
stiller I put

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
stillede I put

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil stille I will put

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har stillet I have put

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde stillet I had put

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have stillet I will have put

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have stillet I would have put

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
stil put!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for stille

This verb can also mean the following: satisfy, slake, supply, furnish, allay, report, quench, set, place, stand, muster, alleviate, turn up

Examples of stille

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Få klaveret ud derfra, imens finder jeg et sted at stille det.Get that piano out of there, while I'll find a place to put it.
Jeg har faktisk nogle alvorlige spørgsmål at stille ambassadøren.In fact, I have some serious questions to put to his ambassador.
Det her skal nok stille dig i et godt lys.This'll put you in solid with your boss.
De kan stille bøgerne tilbage, når De kommer i morgen.That's alright, Mrs Wilson. You can put the books back when you come to clean in the morning.
Hvor skal jeg stille dem?- Where should I put them?
- Hvem stiller sig an?- Who's putting on a front?
vil De have mig undskyldt, mens jeg stiller den.Would you excuse me a moment while I put this away, please?
- Jeg stiller din taske på værelset.- l'll put your bag in your room.
Jeg stiller Dem ind.I'll put you through.
- I hvilket lys stiller det de andre?- Where's that put everybody else?
- Jeg stillede hendes bil i garagen.I've put her car away.
- Mindst. Jeg stillede mænd med spyd i en formation som makedonske falankser.I put the spearmen in a formation like the Macedonian phalanx.
Hvis jeg nu stillede ventilatoren i fryseboksen, lod lågen stå åben og lod soveværelsesdøren stå åben og dyppede sengetøjet i isvand.Maybe if I took the fan, put it in the icebox and left the door open then left the bedroom door open and soaked the sheets in ice water...
Da hendes onkel stillede træskoene, og efterlod Kate bulen, prøvede et par fyre at indfange hende.When her uncle, Two-Gun Billings, cashed in and left this place to Kate a couple of hombres tried to put their brand on her.
De stillede Dem mellem Ishidos pil og min ryg.And I saw what you did, putting yourself between lshido's arrow and my back.
Jeg har en chance her... en helt enestående chance for at røre ved heltemodets inderste væsen. At høre svaret på et af de største spørgsmål, mennesket har stillet.I have a chance here a chance that few men have ever had to put my hand on the bare heart of heroism to hear answers to one of the great questions man has ever asked about himself.
Nogen har stillet sengen ind.Somebody put the bed in.
Se, hvor du har stillet bordet!Look how you put the table!
Jeg har stillet dine ting der.I have put your stuff there.
- Et hus blev stillet som sikkerhed.- Someone put their house up for you.
Og stil kufferterne her et sted.And put those trunks somewhere around here.
Tag kassen og stil den herover, venner.Take the box and put it over here, fellas.
Ruby, løb op til huset og hent karret og stil det ved pumpen.Ruby, run to the house... and f etch the tub and put it by the pump.
Bare stil den ind bagi.Just put it in here, please.
Læg sangbøgerne væk og stil op ved jeres pulte.Now, please put your song books away, then stand up alongside your desks.

Questions and answers about stille conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about stille
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
drilletease
skallepeel
skilleseparate
skullemust
spilleplay
stikkestick
stirrestare
stjælesteal
Different length:
bestilleorder

Do you know these verbs?

VerbTranslation
lægge tiladd
reviderereview
slåbeat
spærrebar
stigerise
stikkestick
stirrestare
støjebe noisy
subtraheresubtract
tagetake