Røre conjugation

Conjugate røre - move

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
rører I move

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
rørte I moved

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil røre I will move

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har rørt I have moved

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde rørt I had moved

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have rørt I will have moved

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have rørt I would have moved

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
rør move!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for røre

This verb can also mean the following: touch, stir, mix, exercise

Examples of røre

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Lad ham ikke røre sig.Don't let him move.
Vi ved ikke, hvad de pønser på, for når de begynder at røre på sig kommer der ikke mere nyt fra det område.What it is isn't clear yet, because once they begin to move, no more news comes out of that area
Det burde røre ham.That oughta make him move.
De ved, jeg ikke kan røre en finger, og det gør jeg heller ikke.They know I can't even move a finger, and I won't.
Jeg kan sende en ud efter vand og mad, men I kan ikke røre jer.I can send a man for more water, chuck, but you people can't move.
Hvis nogen rører sig, skyder jeg.- If you move, I will shoot.
Men ingen rører sig indtil bomberne kommer.But not a move unless you hear the falling of bombs. - Yeah.
Sergent, skyd drengen, hvis han rører sig.Sergeant, shoot the boy if he makes another move.
Hvis han rører sig, giver du ham begge løb.If he moves an inch, give him both barrels.
Hvis du rører dig, får du bøsseløbet i hovedet.Make one move and I'll bend this gun barrel over your thick skull.
Deres kærlighed rørte mig dybt.Their love moved me to the deep.
- Den rørte på sig.- There, he moved.
Der var noget, der rørte mit ben.Something just moved past my leg.
Din oprigtighed rørte mig dybt.I was so moved by your honesty.
Den rørte sig af sig selv!The pointer on the spirit board. It moved on its own.
Hun skrev et rørende brev til Charles, da din far døde.She wrote Charles a moving letter at the time of your father's death.
- Det var en rørende tale.- That was a right moving speech, major.
- Hvor rørende?How moving.
Det var den mest rørende stil, jeg nogensinde har læst.I thought it was the most moving piece I'd ever read.
- De er smukke og rørende.- They're very beautiful and quite moving.
Den er nu 2:00 om natten, og den enorme robot har stadig ikke rørt på sig.It is now 2am, and the giant robot still hasn't moved.
- Har han rørt på sig, sergent? - Nej, sir.- Has he moved, Sergeant?
Mange tak, mine damer og herrer... for jeres varme velkomst... som jeg er dybt rørt over.Thank you very much, ladies and gentlemen, for your warm receptions, which has moved me more than I can say.
Biskop, medlemmer af bestyrelsen. Jeg er meget rørt over den varme velkomst.Bishop, my fellow trustees I'm deeply moved with the warmth of your welcome.
Jeg må sige, at jeg er helt rørt.Well, for my part I feel deeply moved.
Vær stille rør dig ikkeDon't move! Keep quiet.
Roret rør sig ikke, sir.The rudder won't move, sir.
Skat, rør dig ikke. Gå ikke i panik.My darling, don't move.
Jeg rør mig ikke før hun går.I won't move until she leaves.
Dér, rør dig ikke.You don't move.

Questions and answers about røre conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about røre
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
arrescar
bærecarry
dårecaptivate
farerush
firelower
fyresack
førelead
gøredo
horescrew
hørehear
kureslide
kæreappeal
køredrive
læreteach
moreamuse
Different length:
berøretouch

Do you know these verbs?

VerbTranslation
perleappear as small drops
reddesave
redigereedit
rindeflow
ristegrill
røgesmoke
røverob
sesee
skadeharm
skærpesharpen