Læse conjugation

Conjugate læse - read

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
læser I read

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
læste I read

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil læse I will read

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har læst I have read

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde læst I had read

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have læst I will have read

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have læst I would have read

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
læs read!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for læse

There is no additional usage information for the verb læse.

Examples of læse

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Stresse lidt af og læse alle de bøger, jeg har købt.Leaving the rat race, reading some of the books I've bought.
Bare jeg kunne læse noder.I wish I could read notes.
Det er fjernt fra mig at læse din private post.Far be it from me to read your private mail.
Skal jeg læse dine breve?Me read your letter?
Ingen Hardy vil nogensinde læse nogens personlig post.No Hardy would ever read anyone's personal, private mail.
De skriver på tavle Og læser i bøgerThere they write on a slate And they read from a book
- Hvad læser folk i aviserne?People pick up their papers, and what do they read?
Så bærer en page det hen til bordet, hvor en protokolfører læser det op og henviser det til en kommission.A curly-headed pageboy takes it to the desk where a clerk reads it, refers it to a committee-- Committee, huh?
Drenge glemmer, hvad landet står for, når de bare læser fædrelandssange i historiebøgerne.You see, boys forget what their country means by just reading "the land of the free" in history books.
Protokolføreren læser op.Clerk will read.
Jeg læste engang en novelle...I once read a short story ...
Han siger, han faldt død om, da han læste messe for ham.He says he fell stone dead as he was reading him the Mass.
Det læste jeg i avisen.I've just read the papers.
Jeg læste en bog i kaptajn Diskos kahyt. Jeg skjuler det ikke.I read a book on it in Capt. Disko's cabin, and I don't care who knows it.
Her til morgen læste de, at en inkompetent klovn var dukket op og førte sig frem som medlem af Senatet.This morning they read that a clown arrived in Washington parading like a member of the Senate.
Miss Gravely og landstrygeren og den læsende mand... dr. Greenbow.How about the woman and the boy, Miss Gravely and the tramp and... the man who was reading the book, Dr Greenbow?
Som for eksempel, du har en børshandler siddende derovre, pænt klædt på læsende Financial Times på en søndag, hvor børsen har lukket.Like, you got a stockbroker over here, all dressed up reading the Financial Times on Sunday when the market's closed.
Skål for Cosmo-drikkende, Cosmo-læsende brude.Okay, here's to the cosmo-drinking, Cosmo-reading airheads. BOTH:
Vidende at han engang var på samme side læsende de samme ord.Knowing that he was once on the same pages reading the same words.
Og jeg tror at den dramatiske forandring var påvirket af af trykkerrevolutionen. At den pludselige fremkomst af en læsende offentlighed fremkomsten af en udisciplineret læsende offentlighed, der ikke var underlagt de samme læsenormer eller de samme normer i relation til viden, som den var før.And I think that's the dramatic change that was affected by the printing revolution That all of a sudden the emergence of a new reading public the emergence of an undisciplined reading public which were not subject to the same norms of reading or
Jeg har læst det.I have read about it.
Ja, jeg har lige læst det.I just read it. What are we going to do?
Jo, vi har læst Deres reklame og vi sige ja til Deres tilbud.What can I do for you? Why, we read your advertisement and we've come to accept your offer.
Jeg har læst om den slags fiskeri i et blad engang.Yeah, I read about that kind of fishing once in a magazine.
- I har jo ikke læst det.-But you haven't read it yet. -What?
Dreng, læs mere.Boy, read more.
Læs nu. Hvorfor tror du, atjeg kan læse?What makes you think l can read?
Men læs du bare.Well read, then.
Bare læs videre.You go ahead and read.
Kom tilbage og læs brevet færdigt!Laurie, you come back and read the letter, please!

Questions and answers about læse conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about læse
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
husehouse
ladelet
lavemake
ledemanage
legeplay
lejerent
levelive
lidesuffer
limeglue
liveenliven
lovepraise
ludelout
lunewarm
lynezip
lyseshine
Different length:
blæseblow

Do you know these verbs?

VerbTranslation
kastethrow
kristneconvert to christianity
krybecrawl
kunnecould
lystedesire
lægecure
læggelay
læreteach
løbe surlose track
mønstreexamine