Høre conjugation

Conjugate høre - hear

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hører I hear

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
hørte I heard

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil høre I will hear

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har hørt I have heard

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde hørt I had heard

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have hørt I will have heard

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have hørt I would have heard

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
hør hear!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for høre

This verb can also mean the following: listen, examine, inquire, ask, call on, consult, call, test, learn

Examples of høre

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
- Klap i! Jeg vil ikke høre ét ord fra dig.I don't want to hear a peep out of you.
-Kan du høre mig?- Can you hear me?
Men jeg kunne ikke høre noget på grund af hunden.But I did not hear, the dog barked so much.
Jeg ville høre, om alt var okay.I just wanted to hear everything was okay.
Anbring denne galning et sted hvor ingen kan høre hans sindssyge.Put this madman where no one can hear his insanity.
Jeg hører hellere hunden gø ad en krage end en mand erklære sine kærlighedsløfter.I'd rather hear my dog barking on a kråka ane a man swearing me love customs.
Jeg hører, der var skærmydsler ved musketerernes port, at der var en mand, der ville slå mig ihjel.I hear there was an incident at the Musketeers' gate, where a man came intent on killing me.
Sig til, hvis du hører noget.If you hear anything about it, let me know, won't you?
Hvis du hører noget fra nogen af mine mænd... så ring til mig.If you hear anything from any one of my boys... call me at my place.
De hører et vildt rygte og mister straks besindelsen.They hear a crazy rumour, and right away they lose their heads.
Man kan opleve det, man hørte, inden man blev født.It's the sound you heard in the womb.
I hørte, hvad han sagde. Han er journalist.You heard him, he's a reporter.
Jeg hørte dig sige, at du ikke frygter livet eller døden.I heard you say that you are not afraid of life or of death.
Jeg hørte den gø!I heard it barking!
For Guds skyld, jeg hørte bare nogle fyre tale om dig... hvor de sagde, du var involveret i noget.For crying out loud, I heard some guys talking about you... saying you were in on some crooked work.
- Har du hørt om feng shui? - Nej.Have you heard of Feng Shui?
-Har I hørt noget?-Haveyouheardanything?
-Har du hørt den før?- Have you heard it before?
Jeg har hørt, en af vore fjender har et nyt våben.I heard that an enemy nation has a new weapon.
Jeg har hørt, han er her.I heard he's here.
Hør! Kan De høre noget?Listen, you hear anything?
Margo, hør efter.Margo, hear me.
Brug dit hoved, ikke dit hjerte og hør efter!Try to use your head and not your heart, and listen.
Min tidlige ungdoms Gud hør min bøn.Thou God of my early youth hear my prayer.
Alle jer i mastetoppen, hør efter...All you mastheaders... now hear me.

Questions and answers about høre conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about høre
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
arrescar
bærecarry
dårecaptivate
farerush
firelower
fyresack
førelead
gøredo
hadehate
hagelatch onto
halehaul
havehave
horescrew
hulehollow
husehouse
Different length:
ophørecease

Do you know these verbs?

VerbTranslation
forståunderstand
gennemselook through
hikkehiccup
hueplease
hvæssesharpen
hæveraise
høstegather
julecelebrate christmas
kludrebungle
kløvecleave