Føre conjugation

Conjugate føre - lead

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
fører I lead

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
førte I leaded

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil føre I will lead

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har ført I have leaded

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde ført I had leaded

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have ført I will have leaded

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have ført I would have leaded

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
før lead!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for føre

This verb can also mean the following: take, guide, carry, command, keep, stock

Examples of føre

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Jeg vidste, De ville føre mig til dem.I knew you'd lead me to them.
Der er ingen revolution der vare forevigt uden at føre til fuldstændig anarki.No revolution that seems to be permanent... can lead to anything other than complete anarchy.
Han har nok gjort sit bedste for at føre dem væk fra os.Looks like he did his best to lead them away from us.
De vil tage teten, føre an falde lidt tilbage og så komme fri og først over stregen.You like to get out in front open up a lead take a little breather in the backstretch and then come home free.
Hvis jeg havde vidst, hvad alt dit tennispjat ville føre til ville jeg ikke være gået fra dig.If I'd known what all that tennis nonsense of yours would lead to I wouldn't have run out on you.
Jeg forstår ikke, hvorfor du har valgt en vej, der fører til sådan en død.I don't understand why you should choose a road that leads to such a death.
Ski-Ball fører, men nu er Hi-Hat på vej forbi de andre heste.And Skee Ball's still in front, pressing into second. But here comes Hi Hat between horses, and now he's challenging the leader.
Ski-Ball fører.Skee Ball's in the lead!
"Han kvæger min sjæl, han fører mig ad rette veje for sit navns skyld. ""He restoreth my soul. "He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake.
Lad os slås for fornuftens verden, hvor forskning og udvikling - fører til glæde for menneskene.Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all.
Plejede at være en af de førende advokater før jeg fik frataget bestallingen.Used to be one of the leading criminal attorneys before I was disbarred.
Professor Simpson, vores førende ekspert i hydraulik.Professor Simson, our leading expert in hydraulics. Your Majesty.
BJ bevæger sig rundt pa banen, manøvrerer til den førende malscorer,It's picked up by BJ. BJ moves around, manoeuvring it in to the leading scorer Jonathan E.
Fordi Posturepedic er lavet... i samarbejde med førende ortopæder for at undgå rygsmerter om morgenen... af at sove på en alt for blød madras.Because Posturepedic is designed in cooperation with leading orthopedic surgeons for no morning backache from sleeping on a too-soft mattress.
Jeg var den førende gynækologist i Pompeii.I was the leading gynaecologist in Pompeii.
Han er vist deres leder, Peter. Han slap fra os før.- I think he is their leader, a man called Peter.
Giv mig et lille forspring, og før dem så til mig.Give me a few minutes head start, then lead them to me.
Det er, hvad der skete før eksplosionerne ved Sky Hook.These are all the facts leading up to the rocket explosion at Operation Sky Hook.
Plejede at være en af de førende advokater før jeg fik frataget bestallingen.Used to be one of the leading criminal attorneys before I was disbarred.
Ikke før alle smider deres våben... og I alle kommer ud sammen... med Bonney i spidsen!Not till everybody throws down their guns... and you all come out together... with Bonney in the lead!

Questions and answers about føre conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about føre
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
arrescar
bærecarry
dårecaptivate
farerush
firelower
fyresack
fødefeed
følefeel
gøredo
horescrew
hørehear
kureslide
kæreappeal
køredrive
læreteach

Do you know these verbs?

VerbTranslation
forladeleave
fotograferephotograph
fremlejesublet
frygtefear
fråsegorge
fyresack
følefeel
get
gødemanure
halehaul