Føle conjugation

Conjugate føle - feel

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
føler I feel

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
følte I felt

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil føle I will feel

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har følt I have felt

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde følt I had felt

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have følt I will have felt

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have følt I would have felt

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
føl feel!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for føle

This verb can also mean the following: sense

Examples of føle

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Lad ham føle, at han er den eneste, der kan hjælpe dig.Let him feel that he is the only that can help you.
Jeg var begyndt at føle, at jeg ikke var en del af dit liv mere... at jeg var udenfor.Well, I'd begun to feel that I didn't have any part in your life, that I was an outsider.
Men, kære oberst, Deres usædvanlige gavmildhed... må få Dem til at føle ubehag.Why, Colonel darling, such unusual generosity from you... must be making you feel unwell.
Han skulle bare føle, at han skyldte dig noget.I just wanted to make him feel he owed you something.
Jeg ved godt, det gør ondt, men du vil ikke altid føle sådan her.I know it hurts, Son, but you won't always feel like this.
Jeg føler mig som en leverpostejmad.I feel like a sandwich.
- Jeg føler mig lidt svimmel.- I feel a bit dizzy.
Når han taler med en uden uddannelse, bruger han enkle ord så brugeren ikke føler sig underlegen.If he talks to someone untrained He uses simple word - To the person should not feel inferior.
Du ser ung ud, og jeg føler mig så gammel.You look so young and I feel so old.
Hvad end De føler i aften, så giv Dem selv lov til at dele det med mig.that whatever you feel tonight,
Sådan følte jeg også engang.That's the way I felt once about their swaggering and boasting.
- Ved du, hvordan jeg følte mig?Do you know how I felt?
Jeg følte mig som en mor, der sendte sin dreng i skole for første gang og så sin lille mand stolpre af sted i sit stiveste puds og bare håbede, at han kunne klare sig blandt de andre børn.I felt just like a mother. Sending her kid off to school for the first time. Watching the little fellow toddling off in his best bib and tucker.
Jeg følte mig dum ved at gentage den.I felt distinctly like an idiot repeating it.
Det følte jeg, da jeg kom herind.That's what I felt when I came in here.
- Så står du her ved en fejltagelse. Begået af dine ufuldkomne, følende, menneskelige venner.Then you stand here alive because of a mistake made by your flawed, feeling, human friends.
Jeg har en følende Elliot var ikke den ene hvem rigged dette stemme.I have a feeling Elliot wasn't the one who rigged this vote.
Vejen til Gud er baseret på dine evner, som et tænkende og følende væsen, til at træffe de rette valg.The path to God is based upon your ability as a thinking, feeling being to make the correct decisions.
Og jeg har aldrig følt en faders stolthed... .. indtil dette øjeblik.And I never felt pride as a father... until this moment.
Jeg kan forestille mig, hvordan du må have følt i aftes, da jeg...I can't imagine how you felt last night when l...
Hvis jeg var jødisk, ville jeg have følt det, og jeg kunne ikke lade dig slippe.If I were Jewish, that's how I would've felt and I couldn't let you off.
Sandt at sige har jeg aldrig følt mig ensom som enkemand bortset fra de sidste par år.To tell the truth, I never really felt the loneliness ...of being a widower until the past few years.
Sådan har Cal følt det hele sit liv.And that's the way Cal has always felt, all his life.
Og føl.And feel.
Lad det bløde og føl hvordan det er.Let it bleed, and feel what it's like.
Sæt Dem ned og føl Dem som hjemme.Now take a seat and feel at home.
Jeg ved du er en mand som ikke handler impulsivt... så føl dig ikke presset til at bestemme dig hurtigt.I know you're not a man to act on the spur of the moment so don't feel that you have to rush into a decision.
Stop, slyngler! Eller føl smerten af min pil!Hold, varlet... or feel the sting of my shaft!

Questions and answers about føle conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about føle
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
dalefall
deledivide
farerush
firelower
fyresack
fødefeed
førelead
halehaul
hulehollow
hyleyell
hælefence
julecelebrate christmas
kilewedge
kulepit
kælepet

Do you know these verbs?

VerbTranslation
brugeuse
fodrefeed
fordøjedigest
forfalskeforge
fortryderegret
fødefeed
førelead
glemmeforget
grundeprime
hagelatch onto