Bruge conjugation

Conjugate bruge - use

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
bruger I use

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
brugte I used

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil bruge I will use

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har brugt I have used

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde brugt I had used

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have brugt I will have used

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have brugt I would have used

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
brug use!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for bruge

There is no additional usage information for the verb bruge.

Examples of bruge

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Jeg ville aldrig bruge ulovlige metoder!I would never use illegal means!
Jeg kan bruge noget af det.I can use some of it.
Vi undlader at bruge det i annonceringen.We won't use it in our advertising.
Undskyld, men jeg vil gerne bruge mit kontor lidt.Pardon me, but I'd like to use my office for a while.
Dm så vi skal bruge specialtaktik nr. 37! Husker I den? Vores quarterback får bloden. går venstre om...We're going to have to use our star play No. 37, where the quarterback makes a lateral pass to the right guard...
Når han taler med en uden uddannelse, bruger han enkle ord så brugeren ikke føler sig underlegen.If he talks to someone untrained He uses simple word - To the person should not feel inferior.
Hvorfor bruger mennesker vold til at løse problemer?Why do humans use violence to resolve issues?
Ingen bruger den slags mere.Nobody uses these things any more.
Jeg bruger ikke usynligt blæk.I don't use invisible ink.
Det er ikke sådan man bruger det.That isn't the way to use that.
Så kom hun her og brugte mand efter mand som trappetrin.When she got here, she used man after man as a stepping stone.
Daniel Webster brugte det.Daniel Webster used to use it.
Han brugte min jord ved Willet Creek til sine spejdere.He used my land by Willet Creek every summer for his Boy Rangers.
Det her er samme magiske krystalkugle som præsterne brugte på faraonernes tid i det gamle Ægypten. I den så Kleopatra blandt andre Cæsar og Marcus Antonius...This is the same genuine, magic, authentic crystal used by the priests of Isis and Osiris in the days of the pharaohs of Egypt in which Cleopatra first saw the approach of Julius Caesar and Mark Anthony and and so on and so on.
Rigtige piloter, som brugte bæltet, siger det virker.Real pilots used the belt, found it's all right.
24 timer om dagen, 365 dage om året, den spiller en uendelig serie af krigsspil brugende al tilgængelig information om Verdenens tilstand.24 hours a day, 365 days a year, it plays an endless series of war games using all available information on the state of the world.
Hr. Præsident, hvis vi angriber den missil base... Vil D.P.R.K. Højst sandsynligt lave et gengældelsesangreb på Seoul... brugende deres 11,000 artilleri kanoner.Mr. President, if we attack that missile site... the D.P.R.K. Will most surely counterattack at Seoul... using their 11,000 artillery tubes.
Har ikke brugt den joke i 20 år.I haven't used that joke for 20 years.
Han har hverken brugt trawl eller dory, siden hans far døde.He ain't used a trawl or had a dorymate since his pop died.
De fleste af dem må vist være brugt op nu.Surely by now most of them must be used up.
Er den blevet brugt siden?- Has it been used since? - No.
FBI fandt snart ud af, at ambassaden blev brugt til at kanalisere penge til undergravende aktiviteter i USA.The Bureau soon discovered that the embassy was being used to disperse money for subversive activity in the United States.
Vi kunne tage loven om landsforræderi i brug.We could put the law for treason to good use.
Fordi jeg har brug for en som dig.Because I need somebody. Somebody like you. Awful bad.
Jeg kunne få brug for den.I might want to use it again.
Vi har ikke brug for det nu, vel?We have no other use for it now, have we?
Guy af Gisbourne har brug for hans mænd.Didn't he refuse to send his men to work in Guy of Gisbourne's field?

Questions and answers about bruge conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about bruge
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
blegebleach
borgevouch for
brunebrown
bruseroar
brydebreak
byggebuild

Do you know these verbs?

VerbTranslation
abdicereabdicate
afklædeundress
aftalearrange
bestilleorder
bloggeblog
blotlæggeexpose
browsebrowse
brummebuzz
demonstreredemonstrate
distraheredistract