Behøve conjugation

Conjugate behøve - need

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
behøver I need

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
behøvede I needed

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil behøve I will need

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har behøvet I have needed

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde behøvet I had needed

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have behøvet I will have needed

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have behøvet I would have needed

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
behøv need!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for behøve

There is no additional usage information for the verb behøve.

Examples of behøve

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
En konge bør ikke behøve noget.A king is not supposed to need anything.
Vi viI behøve en masse styrke fra og med nu af.We'll need a lot of backbone on the road. You did well.
Hvis du tror, at du skulle ønske den eller behøve den nogen gange...If you think that you should want it or need it sometimes...
Ingen i vores slægt skal behøve tage imod prygl.No one in this family needs to take a beating.
Det er godt at se dem efter to år, hvor vi ikke har haft får nok til at behøve dem.Nice to see them after two years of not even enough sheep to need them.
Hvis de er en trussel, behøver vi ikke lede efter dem.If they are a threat, we need not seek them out.
Jeg behøver ingen kanon for at ordne sådan en som dig, Lorch.Yeah, I'll park it. I don't need no cannon to take care of guys like you, Mr. Lorch.
Jeg behøver dig.I need somebody, a guy like you somebody I can trust.
Som tak for din tjeneste vil jeg skaffe dig et storslået hjem, tjenere og alle de penge, du behøver.In return for your services, I shall provide you with a magnificent home, servants, all the money you may need.
Du behøver ikke overtale mig.I really don't need persuasion.
De penge vi behøvede. Jeg fik dem ikke, som jeg sagde.The money you needed, I didn't get it the way I told you.
Jeg behøvede nogen hos mig.I needed someone to be with me
Hvor var han, da jeg behøvede ham?Where was he tonight when l needed him?
Alt hvad jeg behøvede.- All I needed to know.
- Jeg behøvede Deres hjælp.You said that after tonight-- I needed your help.
En følelse af at være elsket og behøvet.A sense of being loved and needed and wanted.
Jeg prøver stadig at få, hvad mine drenge har behøvet hele tiden.I'm still trying to get what my boys have needed all along.
Vi har behøvet dig derhjemme.We've really needed you at home.
Du havde ikke behøvet at gå i detaljer, men værsgo.That's a little bit more information than I needed, but go right ahead.
- Nej, du har aldrig behøvet mig.You don't need me. You've never needed me.
Ikø behøv andre end dig selv.Don't need anyone but yourself.
Hvis du har behøv for at redde hver og en er der ikke noget tid at spilde.If you're going to need to rescue every damn little distress, I'M NOT FREE. BUT UNLIKE YOU, I CAN SEE PAST THAT TO ELLEN'S FREEDOM.
Det er ikke mig, der har behøv for, at blive accepterede af alle.You're the one with this twisted need to be liked by everyone.
Norge har trolde, så vi får behøv for flere strømledninger.Norway has trolls, so more power lines are needed.

Questions and answers about behøve conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about behøve
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
afhængedepend
aftalearrange
annihilereannihilate
beholdekeep
bejaeaffirm
beslaglæggeconfiscate
blæseblow
brummebuzz
vurdereenglish
ønskewish