Significar conjugation

Conjugate significar - mean

Present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
significo I mean
Tu
signifiques you mean
Ell(a)/Vostè
significa he/she means
Nosaltres
signifiquem we mean
Vosaltres
signifiqueu you all mean
Ell(e)s
signifiquen they mean

Preterite past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
signifiquí I meant
Tu
significares you meant
Ell(a)/Vostè
significà he/she meant
Nosaltres
significàrem we meant
Vosaltres
significàreu you all meant
Ell(e)s
significaren they meant

Past imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
significava I was meaning
Tu
significaves you were meaning
Ell(a)/Vostè
significava he/she was meaning
Nosaltres
significàvem we were meaning
Vosaltres
significàveu you all were meaning
Ell(e)s
significaven they were meaning

Future tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
significaré I will mean
Tu
significaràs you will mean
Ell(a)/Vostè
significarà he/she will mean
Nosaltres
significarem we will mean
Vosaltres
significareu you all will mean
Ell(e)s
significaran they will mean

Conditional mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
significaria I would mean
Tu
significaries you would mean
Ell(a)/Vostè
significaria he/she would mean
Nosaltres
significaríem we would mean
Vosaltres
significaríeu you all would mean
Ell(e)s
significarien they would mean

Present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
he significat I have meant
Tu
has significat you have meant
Ell(a)/Vostè
ha significat he/she has meant
Nosaltres
hem significat we have meant
Vosaltres
heu significat you all have meant
Ell(e)s
han significat they have meant

Past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
havia significat I had meant
Tu
havies significat you had meant
Ell(a)/Vostè
havia significat he/she had meant
Nosaltres
havíem significat we had meant
Vosaltres
havíeu significat you all had meant
Ell(e)s
havien significat they had meant

Past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
haguí significat I had meant
Tu
hagueres significat you had meant
Ell(a)/Vostè
hagué significat he/she had meant
Nosaltres
haguérem significat we had meant
Vosaltres
haguéreu significat you all had meant
Ell(e)s
haguéren significat they had meant

Future perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauré significat I will have meant
Tu
hauràs significat you will have meant
Ell(a)/Vostè
haurà significat he/she will have meant
Nosaltres
haurem significat we will have meant
Vosaltres
haureu significat you all will have meant
Ell(e)s
hauren significat they will have meant

Conditional perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauria significat I would have meant
Tu
hauries significat you would have meant
Ell(a)/Vostè
hauria significat he/she would have meant
Nosaltres
hauríem significat we would have meant
Vosaltres
hauríeu significat you all would have meant
Ell(e)s
haurien significat they would have meant

Subjunctive of present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
signifiqui (so that I) mean
Tu
signifiquis (so that you) mean
Ell(a)/Vostè
signifiqui (so that he/she) means
Nosaltres
signifiquem (so that we) mean
Vosaltres
signifiqueu (so that you all) mean
Ell(e)s
signifiquin (so that they) mean

Subjunctive of imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
signifiqués (so that I) was meaning
Tu
signifiquessis (so that you) were meaning
Ell(a)/Vostè
signifiqués (so that he/she) was meaning
Nosaltres
signifiquéssim (so that we) were meaning
Vosaltres
signifiquéssiu (so that you all) were meaning
Ell(e)s
signifiquessin (so that they) were meaning

Subjunctive of present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagi significat (so that I) have meant
Tu
hagis significat (so that you) have meant
Ell(a)/Vostè
hagi significat (so that he/she) has meant
Nosaltres
hàgim significat (so that we) have meant
Vosaltres
hàgiu significat (so that you all) have meant
Ell(e)s
hagin significat (so that they) have meant

Subjunctive of past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagués significat (so that I) had meant
Tu
haguessis significat (so that you) had meant
Ell(a)/Vostè
hagués significat (so that he/she) had meant
Nosaltres
haguéssim significat (so that we) had meant
Vosaltres
haguéssiu significat (so that you all) had meant
Ell(e)s
haguessin significat (so that they) had meant

Subjunctive of periphastic past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vagi significar (so that I) meant
Tu
vagis significar (so that you) meant
Ell(a)/Vostè
vagi significar (so that he/she) meant
Nosaltres
vàgim significar (so that we) meant
Vosaltres
vàgiu significar (so that you all) meant
Ell(e)s
vagin significar (so that they) meant

Periphastic past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig significar I meant
Tu
vas significar you meant
Ell(a)/Vostè
va significar he/she meant
Nosaltres
vam significar we meant
Vosaltres
vau significar you all meant
Ell(e)s
van significar they meant

Periphastic past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig haver significat I had meant
Tu
vas haver significat you had meant
Ell(a)/Vostè
va haver significat he/she had meant
Nosaltres
vam haver significat we had meant
Vosaltres
vau haver significat you all had meant
Ell(e)s
van haver significat they had meant

Imperative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
significa mean!
Ell(a)/Vostè
signifiqui let him/her mean!
Nosaltres
signifiquem let's mean!
Vosaltres
signifiqueu mean!
Ell(e)s
signifiquin let them mean!

Imperative negative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
no signifiquis don't mean!
Ell(a)/Vostè
no signifiqui don't let him/her mean!
Nosaltres
no signifiquem let's not mean!
Vosaltres
no signifiqueu don't mean!
Ell(e)s
no signifiquin don't let them mean!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for significar

This verb can also mean the following: signify

Examples of significar

Example in CatalanTranslation in EnglishFm.
Com que els minyons menaven constantment i monotonament el rai cap al mig del riu, hom entenia indubtablement que aquestes ordes no eren dades sinó «per seguir la moda», i no pretenien significar cap cosa especial.As the boys steadily and monotonously drove the raft toward mid-stream it was no doubt understood that these orders were given only for "style," and were not intended to mean anything in particular.
Envege la seua capacitat de tindre por, ja que només pot significar dues coses: o que les seus vides encara tenen sentit o que no estan, com nosaltres, acostumats a presenciar escenes de mort.I envy their ability to be afraid. This means either that their lives are still meaningful, or that, unlike us, they're aren't used to witnessing death.
Això va significar una altra ronda de preguntes a l'imam Yasin Abu Bakr i el seu fill Fuad Abu Bakr, el líder polític del partit New National Vision (NNV), sobre si la seva secta religiosa aixoplugava i es beneficiava del crim.It meant another round of questions to Imam Yasin Abu Bakr and his son Fuad Abu Bakr, the political leader of the NNV party, on whether their religious sect was housing and benefitting from crime.
El 13 de juliol, després de 31 hores de debats, els líders de l'eurozona i el primer ministre grec Alexis Tsipras, van arribar a un acord que podria significar un altre rescat de milers de milions d'euros a canvi que Grècia implementi mesures d'austeritat encara més dures.On July 13, after 31 hours of discussions, Eurozone leaders and Prime Minister Alexis Tsipras reached an agreement that would mean billions more in loans for cash-strapped Greece in exchange for implementing even more painful austerity.
La paraula «difret» té molts matisos de significat en amhàric, la llengua d’Etiòpia: pot significar «atrevir-se» o «tenir coratge», però també «ser violada».The word "Difret" has many shades of meaning in Ethiopia's language Amharic: it can mean both "to dare" and "to have courage," but also "to be violated."
Si significo tan poc per a tu, llavors per què mantenir-me a prop?If I mean so little to you, then why keep me around?
Ets signifiques per a miYou're mean to me
Ets signifiques per a mi, per què has de ser tu signifiques per a miYou're mean to me, why must you be mean to me
Tu signifiques molt per a mi.You mean so much to me.
Concretament, això significa que exerceix un control continu sobre la gestió dels crèdits, duu a terme una gestió per manent per millorar la prevenció, la detecció i la repressió del frau, i avalua les repercussions dels finançaments que s'han efectuat a partir del pressupost comunitari.Specifically, this means that it scrutinizes the management of funds, acts continually to improve the prevention, detection and punishment of fraud, and sees whether the best possible results have been obtained.
Europa significa educació i culturaEurope means education and culture
T'has preguntat mai què significa perdre un familiar proper en un conflicte, o perdre tots els teus béns i ésser desarrelat del teu lloc d'origen?Did you ever think what it means to lose close family members in conflict, lose all your belongings and to be uprooted from your place of origin?
Wunpawng, en katxi, significa "tots els katxins" i Ninghtoi significa "llum"."Wunpaung" in Kachin means "All Kachins", and "Ninghtoi" means "Light".
La conseqüència d'aquesta sociabilització de les pèrdues significa que els beneficis ni tan sols repercutiran en la societat, de forma que molts grups de ciutadans reclamen la nacionalització total de l'entitat.The consequence of this socialization of the losses means that the money will not even be refunded to the public, which is why many citizens are demanding a complete nationalization of the bank.
GV: Què signifiquen les noves tecnologies per a la lluita per la igualtat de gènere?GV: What do these new technologies mean for the fight for gender equality?
Els calorosos mesos de juliol i agost signifiquen vacances d'estiu per als estudiants, enfeinats viatges de retorn a la llar dels avantpassats per a les famílies i una gran quantitat de festivals per tot el Japó.The hot months of July and August mean summer holidays for students, crowded trips back to the ancestral home for families and plenty of festivals all over Japan.
-Sap què signifiquen?-You know what they mean?
Les polseres amb l'arc de Sant Martí no necessàriament signifiquen que ets gay.Rainbow bracelets don't necessarily mean that you're gay.
Dotze estrelles signifiquen la fi del nostre contracte.Twelve stars meant an end to our contract.
Això significaria que l'usuari diria a Noema totes les llengües que ell/ella parla i l'experiència estaria personalitzada d'acord amb aquesta informació.This would mean that the user will tell Noema all the language he/she speaks and the experience will be customised according to that.
Si la Penny no hagués sabut que la Leslie m'havia rebutjat, aleshores, de forma inequívoca, significaria... que ella, Penny, pensaria que hauria de demanar a la Leslie per sortir, el que indica que ella no té cap interès en que la convidi per sortir.If Penny didn't know that Leslie had turned me down... ...then that would mean that she, Penny, thought I should ask her, Leslie, out... ...indicating that Penny had no interest in me asking her out.
Per a qualsevol persona racional això significaria espai per a nou targetes.To any rational person, that would mean room for nine cards.
La raó per la qual no podem tornar els cossos és perquè això significaria que hauríem de presentar la documentació, el que cridaria l'atenció sobre la Divisió Fringe.The reason we can't return the bodies is because that would mean we would have to file documentation, which would draw attention to Fringe Division.
Per a qualsevol persona racional això significaria espai per a nou targetes. Però ells no et diuen que la identificació removible... pren un espai.To any rational person,that would mean room for nine cards, but they don't tell you,the removable id takes up one slot.
Ara estic pensant que potser signifiqui que el malvat ets tu, i jo sóc l'home recte. I que el Sr. 9 mm., aquí, és el pastor que protegeix la meva rectitud en la foscor.See, now I'm thinkin'... maybe it means you're the evil man... and I'm the righteous man... and Mr. Nine-millimeter here... he's the shepherd protecting my righteous ass... in the Valley of Darkness.
Ara estic pensant que potser signifiqui que el malvat ets tu, i jo sóc l'home recte. I que el Sr. 9 mm., aquí, és el pastor que protegeix la meva rectitud en la foscor.See, now I'm thinkin'... maybe it means you're the evil man... and I'm the righteous man... and Mr. Nine-millimeter here... he's the shepherd protecting my righteous ass... in the Valley of Darkness.
Va dir que escoltava massa, signifiqui el que signifiqui.She said I listen too much, whatever that means. Aww... Aww...
Sigui el que sigui el que signifiqui... ..un pot veure un munt de perspectives, obsessions... ..manifestacions del subconscient.- whatever that means one can see world views, obsessions, manifestations of the subconscious.
No he sentit mai campanes que signifiquin rendició.I've never known bells to mean surrender.
I ha significat la mort per a qui l'ha sentida.And if you heard it, that meant your ass.
No he considerat mai el seu significat.I never gave much thought to what it meant.
Si hagués significat saltar-se la llei, mentir a la gent més propera a ells...If it meant breaking the law,
Ha significat molt per la Johanne.It meant a lot to Johanne.

Questions and answers about significar conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about significar
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
resumirsummarize
romprebreak
rovellarrust
sabotejarsabotage
semblarseem
senyalarsignal
signarsign
silenciarsilence
subjugarsubjugate
subratllarunderline