Parar conjugation

Conjugate parar - stop

Present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
paro I stop
Tu
pares you stop
Ell(a)/Vostè
para he/she stops
Nosaltres
parem we stop
Vosaltres
pareu you all stop
Ell(e)s
paren they stop

Preterite past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
parí I stopped
Tu
parares you stopped
Ell(a)/Vostè
parà he/she stopped
Nosaltres
paràrem we stopped
Vosaltres
paràreu you all stopped
Ell(e)s
pararen they stopped

Past imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
parava I was stopping
Tu
paraves you were stopping
Ell(a)/Vostè
parava he/she was stopping
Nosaltres
paràvem we were stopping
Vosaltres
paràveu you all were stopping
Ell(e)s
paraven they were stopping

Future tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
pararé I will stop
Tu
pararàs you will stop
Ell(a)/Vostè
pararà he/she will stop
Nosaltres
pararem we will stop
Vosaltres
parareu you all will stop
Ell(e)s
pararan they will stop

Conditional mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
pararia I would stop
Tu
pararies you would stop
Ell(a)/Vostè
pararia he/she would stop
Nosaltres
pararíem we would stop
Vosaltres
pararíeu you all would stop
Ell(e)s
pararien they would stop

Present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
he parat I have stopped
Tu
has parat you have stopped
Ell(a)/Vostè
ha parat he/she has stopped
Nosaltres
hem parat we have stopped
Vosaltres
heu parat you all have stopped
Ell(e)s
han parat they have stopped

Past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
havia parat I had stopped
Tu
havies parat you had stopped
Ell(a)/Vostè
havia parat he/she had stopped
Nosaltres
havíem parat we had stopped
Vosaltres
havíeu parat you all had stopped
Ell(e)s
havien parat they had stopped

Past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
haguí parat I had stopped
Tu
hagueres parat you had stopped
Ell(a)/Vostè
hagué parat he/she had stopped
Nosaltres
haguérem parat we had stopped
Vosaltres
haguéreu parat you all had stopped
Ell(e)s
haguéren parat they had stopped

Future perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauré parat I will have stopped
Tu
hauràs parat you will have stopped
Ell(a)/Vostè
haurà parat he/she will have stopped
Nosaltres
haurem parat we will have stopped
Vosaltres
haureu parat you all will have stopped
Ell(e)s
hauren parat they will have stopped

Conditional perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauria parat I would have stopped
Tu
hauries parat you would have stopped
Ell(a)/Vostè
hauria parat he/she would have stopped
Nosaltres
hauríem parat we would have stopped
Vosaltres
hauríeu parat you all would have stopped
Ell(e)s
haurien parat they would have stopped

Subjunctive of present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
pari (so that I) stop
Tu
paris (so that you) stop
Ell(a)/Vostè
pari (so that he/she) stops
Nosaltres
parem (so that we) stop
Vosaltres
pareu (so that you all) stop
Ell(e)s
parin (so that they) stop

Subjunctive of imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
parés (so that I) was stopping
Tu
paressis (so that you) were stopping
Ell(a)/Vostè
parés (so that he/she) was stopping
Nosaltres
paréssim (so that we) were stopping
Vosaltres
paréssiu (so that you all) were stopping
Ell(e)s
paressin (so that they) were stopping

Subjunctive of present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagi parat (so that I) have stopped
Tu
hagis parat (so that you) have stopped
Ell(a)/Vostè
hagi parat (so that he/she) has stopped
Nosaltres
hàgim parat (so that we) have stopped
Vosaltres
hàgiu parat (so that you all) have stopped
Ell(e)s
hagin parat (so that they) have stopped

Subjunctive of past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagués parat (so that I) had stopped
Tu
haguessis parat (so that you) had stopped
Ell(a)/Vostè
hagués parat (so that he/she) had stopped
Nosaltres
haguéssim parat (so that we) had stopped
Vosaltres
haguéssiu parat (so that you all) had stopped
Ell(e)s
haguessin parat (so that they) had stopped

Subjunctive of periphastic past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vagi parar (so that I) stopped
Tu
vagis parar (so that you) stopped
Ell(a)/Vostè
vagi parar (so that he/she) stopped
Nosaltres
vàgim parar (so that we) stopped
Vosaltres
vàgiu parar (so that you all) stopped
Ell(e)s
vagin parar (so that they) stopped

Periphastic past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig parar I stopped
Tu
vas parar you stopped
Ell(a)/Vostè
va parar he/she stopped
Nosaltres
vam parar we stopped
Vosaltres
vau parar you all stopped
Ell(e)s
van parar they stopped

Periphastic past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig haver parat I had stopped
Tu
vas haver parat you had stopped
Ell(a)/Vostè
va haver parat he/she had stopped
Nosaltres
vam haver parat we had stopped
Vosaltres
vau haver parat you all had stopped
Ell(e)s
van haver parat they had stopped

Imperative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
para stop!
Ell(a)/Vostè
pari let him/her stop!
Nosaltres
parem let's stop!
Vosaltres
pareu stop!
Ell(e)s
parin let them stop!

Imperative negative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
no paris don't stop!
Ell(a)/Vostè
no pari don't let him/her stop!
Nosaltres
no parem let's not stop!
Vosaltres
no pareu don't stop!
Ell(e)s
no parin don't let them stop!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for parar

This verb can also mean the following: hold out, end, end up, display, stay, reside temporarily, hold

Examples of parar

Example in CatalanTranslation in EnglishFm.
Ben va parar de rosegar la seva poma.Ben stopped nibbling his apple.
Però sempre són els usuaris de l'iPhone els qui mostren el seu telèfon en públic, elogiant-lo sense parar amb els rostres exultants d'orgull.But it is always the iPhone users who show off its phone in the public, praising it nonstop with their faces glowing with pride.
Meena ha estés missatges per parar els casaments d'infants i la pràctica del dot i ha promogut una utilització saludable dels banys, l'enviament de les xiques a l'escola, la igualtat entre xics i xiques i el dret a l'educació per a les treballadores domèstiques.Meena has spread messages to stop child marriage and the practice of dowry and promote healthy toilet use, sending girls to school, equality between boys and girls and the right to education for the domestic workers.
És l'hora de parar de pensar que a Rússia la política no té gossos de seguretat ni combois.It's time to stop pretending that Russia has politics without dogs and convoys.
El líder va rendir homenatge als grups d'activistes que han lluitat i lluiten per defendre els drets de la ciutadania: els docents i estudiants que van formar una marea verda en defensa de l'educació, les bates blanques que es tancaren dins d'hospitals per defendre un sistema de sanitat pública, les dones que van lluitar pel dret a l'avortament, "els avis incansables" que han lluitat per una justícia social per a la generacions futures, els "estafats", que es van enfrontar a la banca, els treballadors migrants i els ciutadans que han lluitat per parar els desnonaments.The leader paid tribute to activist groups that have fought to defend people's rights in the past and now: the teachers and students that formed a green tide in defense of education, the white coats who locked themselves inside hospitals for public health care, women who fought for the right to abortion, "the tireless grandparents" who have struggled for social justice for future generations, the “deceived people" who have fought against the banks, and migrant workers who have struggled to stop evictions.
Això són 14 hores si no paro.That's 14 hours if I don't stop.
Els seus pares no han deixat de protestar en els darrers 5 anys, atents a qualsevol notícia sobre els seus fills i filles.Their parents have been protesting for the past 5 years non-stop, asking for any news about their sons and daughters.
Llavors pares, perquè és allà on anem.- Then? - And then you stop... because that's where we're goin'.
Si pares de dir-ho vinc.Okay, I'll go if you stop saying that, okay?
Si pares, moriràs.If you stop, you'll die.
Si un policia ens para, i mira dins del cotxe, ens descobrirà, però no a primera vista.So if a cop stops us and sticks his big snout in the car... the subterfuge won't last... but at a glance, the car will appear to be normal.
Si algun de nosaltres para una bala, abans de morir... vindrem cap a tu, et saludarem i demanarem cerimoniosament:If any of us stops a bullet, before we die... we're going to come to you, click our heels together and ask stiffly,
El tren viatge a l'est a través d'Arizona, para a una estació a les afores de Flagstaff a on es desmunta i es reconstrueix.The train travels east through Arizona, stops at a rail yard outside Flagstaff where it gets broken down and rebuilt.
Et posa pàlid, para el teu pols.Turns you pale, stops your pulse.
Pare, per què parem aquí?Dad, why are we stoppin' here?
Si parem en esta fase, perdrem l'oportunitat de la nostra vida. N'ets conscient?lf we stop now, we're giving away the chance of a lifetime.
Cottle ha dit que parem... Kara, està bé. He de fer-ho.Cottle said to stop... kara, i'm fine.
És aquí que parem.We've already lost Ridjimiraril and this is where we stop.
Només parem quan el dipòsit és buit, d'acord?We only stop when the tank's empty, all right?
No pareu.Don't stop.
- Ei, he dit que pareu!- What? - Hey, you stop it right now!
D'acord, pareu aquí.Stop there. Okay, stop there.
Si us plau, pareu.Please, stop.
- No, pareu, si us plau!- No, stop, please!
Bé, les dones comencen d estimar-vos, i, al cap d'una o dues setmanes que són a la cova, paren de plorar, i després no podreu aconseguir de cap de les maneres que se'n vagin.Well, the women get to loving you, and after they've been in the cave a week or two weeks they stop crying and after that you couldn't get them to leave.
Des del 15 de maig de 2011, no paren.Since May 15th, 2011, they haven't stopped.
Per què es paren?What are they stopping for?
Els agents del govern estan fora Caçant persones innocents, I continuaran fent-ho fins que Els digues que paren El que tu vas començar.Government agents are out there hunting innocent people, and they're gonna keep going until you tell them to stop what you started.
Jorah, fes que paren.Jorah, make them stop.
Al cap de dotze o quinze minuts interminables les rodes pararen, i Tom llisca per damunt la coberta i neda cap a la ribera dins la fosca, desembarcant a cinquanta yardes, riu avall, fora del perill de possibles rodamons.At the end of a long twelve or fifteen minutes the wheels stopped, and Tom slipped overboard and swam ashore in the dusk, landing fifty yards downstream, out of danger of possible stragglers.
Si admet la veritat... ..les veus pararan, no?If he admits the truth, the voices will stop, right?
Prou, pari.Okay, stop.
Que pari de bramar. Que pari de bramar.Make her stop crying!
- Passi per davant de l'edifici, però no hi pari.Drive past that building, but don't stop.
Martin pari, és una ordre!Martin stop! That's an order!
Vols que tota l'horda pari?You want the entire horde to stop?
No et dic que paris.I'm not telling you to stop.
Donç no et paris ara, nanoSo don't stop now, my boy.
No el paris.Don't stop it.
No paris.Don't stop.
No paris, continua.Don't stop, go on.
Per tant suggereixo a aquests mafiosos que parin tota activitat criminal.Therefore I suggest to those scoundrels to stop their criminal activity.
-Que parin ara mateix.Have them stop immediately.
Digues a aquests cabrons que parin de tocar.Tell them assholes to stop ringing my bell.
Digue'ls-hi que parin.- (Speaks Dothraki) (Slave whimpering) (Whip cracking) Tell them all to stop.
- Digueu-los que parin!- Tell them to stop.
Capità, la caiguda de la nau espacial s'ha parat!Captain, the spaceship's fall has stopped!
Tu creus que Déu ha baixat del cel i ha parat...?Do you think that God came down from Heaven and stopped...
Per què hem parat?How come we stopped?
Inclús després d'això de l'avió, que ens lligaren... Qui et diu que podria haver parat tot açò?-Even after the plane,the leash-- -What, told you that I could've stopped all of this?
Has parat la furgoneta.You stopped the van.

Questions and answers about parar conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about parar
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
curarcure
durarlast
furarferret
girarturn
jurarswear
mirarlook
pagarpay
parirgive birth
patirsuffer
pecarsin
pegarhit somebody
pelarpeel
penarpunish
pesarweigh
pixarpiss
Different length:
parlarspeak
separarseparate

Do you know these verbs?

VerbTranslation
llençardo
necessitarneed
neutralitzarneutralize
odiarhate
orientalitzareasternize
paralitzarparalyze
parèixerappear
pecarsin
penjarhang
persuadirpersuade