Guardar conjugation

Conjugate guardar - keep

Present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardo I keep
Tu
guardes you keep
Ell(a)/Vostè
guarda he/she keeps
Nosaltres
guardem we keep
Vosaltres
guardeu you all keep
Ell(e)s
guarden they keep

Preterite past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardí I kept
Tu
guardares you kept
Ell(a)/Vostè
guardà he/she kept
Nosaltres
guardàrem we kept
Vosaltres
guardàreu you all kept
Ell(e)s
guardaren they kept

Past imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardava I was keeping
Tu
guardaves you were keeping
Ell(a)/Vostè
guardava he/she was keeping
Nosaltres
guardàvem we were keeping
Vosaltres
guardàveu you all were keeping
Ell(e)s
guardaven they were keeping

Future tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardaré I will keep
Tu
guardaràs you will keep
Ell(a)/Vostè
guardarà he/she will keep
Nosaltres
guardarem we will keep
Vosaltres
guardareu you all will keep
Ell(e)s
guardaran they will keep

Conditional mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardaria I would keep
Tu
guardaries you would keep
Ell(a)/Vostè
guardaria he/she would keep
Nosaltres
guardaríem we would keep
Vosaltres
guardaríeu you all would keep
Ell(e)s
guardarien they would keep

Present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
he guardat I have kept
Tu
has guardat you have kept
Ell(a)/Vostè
ha guardat he/she has kept
Nosaltres
hem guardat we have kept
Vosaltres
heu guardat you all have kept
Ell(e)s
han guardat they have kept

Past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
havia guardat I had kept
Tu
havies guardat you had kept
Ell(a)/Vostè
havia guardat he/she had kept
Nosaltres
havíem guardat we had kept
Vosaltres
havíeu guardat you all had kept
Ell(e)s
havien guardat they had kept

Past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
haguí guardat I had kept
Tu
hagueres guardat you had kept
Ell(a)/Vostè
hagué guardat he/she had kept
Nosaltres
haguérem guardat we had kept
Vosaltres
haguéreu guardat you all had kept
Ell(e)s
haguéren guardat they had kept

Future perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauré guardat I will have kept
Tu
hauràs guardat you will have kept
Ell(a)/Vostè
haurà guardat he/she will have kept
Nosaltres
haurem guardat we will have kept
Vosaltres
haureu guardat you all will have kept
Ell(e)s
hauren guardat they will have kept

Conditional perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauria guardat I would have kept
Tu
hauries guardat you would have kept
Ell(a)/Vostè
hauria guardat he/she would have kept
Nosaltres
hauríem guardat we would have kept
Vosaltres
hauríeu guardat you all would have kept
Ell(e)s
haurien guardat they would have kept

Subjunctive of present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardi (so that I) keep
Tu
guardis (so that you) keep
Ell(a)/Vostè
guardi (so that he/she) keeps
Nosaltres
guardem (so that we) keep
Vosaltres
guardeu (so that you all) keep
Ell(e)s
guardin (so that they) keep

Subjunctive of imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
guardés (so that I) was keeping
Tu
guardessis (so that you) were keeping
Ell(a)/Vostè
guardés (so that he/she) was keeping
Nosaltres
guardéssim (so that we) were keeping
Vosaltres
guardéssiu (so that you all) were keeping
Ell(e)s
guardessin (so that they) were keeping

Subjunctive of present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagi guardat (so that I) have kept
Tu
hagis guardat (so that you) have kept
Ell(a)/Vostè
hagi guardat (so that he/she) has kept
Nosaltres
hàgim guardat (so that we) have kept
Vosaltres
hàgiu guardat (so that you all) have kept
Ell(e)s
hagin guardat (so that they) have kept

Subjunctive of past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagués guardat (so that I) had kept
Tu
haguessis guardat (so that you) had kept
Ell(a)/Vostè
hagués guardat (so that he/she) had kept
Nosaltres
haguéssim guardat (so that we) had kept
Vosaltres
haguéssiu guardat (so that you all) had kept
Ell(e)s
haguessin guardat (so that they) had kept

Subjunctive of periphastic past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vagi guardar (so that I) kept
Tu
vagis guardar (so that you) kept
Ell(a)/Vostè
vagi guardar (so that he/she) kept
Nosaltres
vàgim guardar (so that we) kept
Vosaltres
vàgiu guardar (so that you all) kept
Ell(e)s
vagin guardar (so that they) kept

Periphastic past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig guardar I kept
Tu
vas guardar you kept
Ell(a)/Vostè
va guardar he/she kept
Nosaltres
vam guardar we kept
Vosaltres
vau guardar you all kept
Ell(e)s
van guardar they kept

Periphastic past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig haver guardat I had kept
Tu
vas haver guardat you had kept
Ell(a)/Vostè
va haver guardat he/she had kept
Nosaltres
vam haver guardat we had kept
Vosaltres
vau haver guardat you all had kept
Ell(e)s
van haver guardat they had kept

Imperative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
guarda keep!
Ell(a)/Vostè
guardi let him/her keep!
Nosaltres
guardem let's keep!
Vosaltres
guardeu keep!
Ell(e)s
guardin let them keep!

Imperative negative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
no guardis don't keep!
Ell(a)/Vostè
no guardi don't let him/her keep!
Nosaltres
no guardem let's not keep!
Vosaltres
no guardeu don't keep!
Ell(e)s
no guardin don't let them keep!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for guardar

This verb can also mean the following: order, clean

Examples of guardar

Example in CatalanTranslation in EnglishFm.
"... doncs, com a sacerdot, ha de guardar silenci. ""Because you, as a priest, must keep silent!"
No li puc guardar la feina indefinidament.I can't keep his job open indefinitely.
"King, sóc l'agent C-5. On hem de guardar els cotxes?"C-5Agent, whereare wekeeping these carssecured?
Pots guardar el secret?Can you keep it under your hat?
- Saps guardar un secret?- Can you keep a secret?
No les guardo totes.I don't keep them all
Perquè et guardo en la meva ment i en el meu cor, tal com et vaig veure l'última vegada.Because I keep you right here in my mind. And in my heart. Just the way you were when I saw you last.
Perquè és un secret, i el guardo!'Cause it's a secret, and I'm keeping it!
Les guardo en el meu estudi.I keep them in my study.
Per què no el guardes amb les dosis?If it's so important, why don't you keep it with the shot?
I per què les guardes?Well why do you keep them?
Ja no les guardes?You don't keep them anymore?
On guardes l'obridor d'ampolles, en aquest lloc?Where do you keep the bottle opener on this thing?
Per què t'ho guardes per tu mateix? Per què estem sempre sols?Why you keep to yourself Why you're always alone
Ell guarda amb delicadesa els dibuixos del famós pintor Roberto Matta amb qui va fer molts murals per la Unitat Popular."Mono" keeps with care the drawings of the famous painter Roberto Matta with whom he made many murals for Popular Unity.
la Sarah normalment guarda un carregador de sobra per mi a la seva bossa...Sarah normally keeps an extra clip for me in her bag, so...
He oblidat on guarda les pastillesI forgot where she keeps the pills.
Però la noia guarda secrets.But the girl keeps secrets.
De fet, la Sarah normalment guarda un carregador de sobra per mi a la seva bossa...Uh, actually, Sarah normally keeps an extra clip for me in her bag, so...
La vida de Van Meer depend de que guardem el secret unes hores.Van Meer's life depends on us by keeping it quiet for a few hours
Nosaltres guardem massa secrets En aquesta família.We keep too many secrets in this family.
Per curiositat, sota quina pedra guardem la clau de la cabana?Um, which rock do we keep the cabin key under?
Simplement la guardem a la cabana.We just keep it in the cabin.
Tots tenim coses que guardem només per nosaltres.We all have things that we want to keep to ourselves.
Xst... guardeu el secret!Shhh...keep it a secret!
Em sembla que els bogis els guarden allà.You know what? I suppose they keep... the bogies over there.
Allà és on guarden els Cap d’ous.That is where we keep the Eggheads.
Allà és on guarden els Cap d'ous.That is where we keep the Eggheads.
Les probes de l'ADN són tan bones com els registres que es guarden.DNA tests are only as good as the records you keep.
El guardava de record.I was keeping it as a souvenir,
Segurament va emprar el sobre en què guardava les cartes.Probably used the envelope he was keeping letters in.
No tant interessant com l'arxiu de dos dits de gruix que guardava de tu.Not as interesting as the inch-thick file that he was keeping on you.
El guardaré com a record perquè vegin a Moscou com són realment els diners americans.I will keep it as a souvenir, to show in Moscow what American money really is,
Ma mare li va assegurar que guardaria un imant embalat i a punt per quan tornés a per ell.My mother assured him that she would keep a magnet packed up and ready for when he came back for it.
Si voleu que un home guardi silenci, el silencieu.You want to keep a man silent, you silence him.
Vols que et guardi el secret, que t'ajudi a ser allò en què t'has convertit, però no vols acceptar el què jo he esdevingut.You want me to keep your secret, help you be this thing you've become, but you refuse to see me for what I've become.
Sí, guardi això.New Zealand. Yeah, keep... hold onto that.
I potser el Senyor, en la seva misericòrdia, et beneeixi i et guardi...And may the Lord, in his mercy, bless you and keep you...
Llavors, serà millor que guardis silenci.Then you'd better keep silence.
És millor que et guardis per tu les teves sensacions!You'd better keep your feelings to yourself!
Però, Kira, ho sento, però és molt important que guardis aquest secret, d'acord?But, Kira, I'm sorry about this, but it's very important that you keep this a secret, right?
Chuck, te n'adones que sóc una espia entrenada que pot dir quan algú s'està guardant un secret?Chuck, do you realize that I am a trained spy who can tell when somebody is keeping a secret?
Aquest amic proper a la familia ha estat guardant un secret a tu i a en Hank, i d'alguna manera s'ha sabut el secret d'aquesta persona, i ara estàs trista i ferida i enfadada.This close family friend had been keeping a secret from you and Hank, and somehow this person's secret became known, and now you're sad and hurt and angry.
I per cert, hi ha un altre secret més que he estat guardant.Oh, and by the way, there's one more secret I've been keeping.
Però he estat guardant la meva motxilla.But I've been keeping my backpack.
Les dones són bones guardant secrets, oi?Ladies are good at keeping secrets, aren't we?
Per sort m'havia guardat la targeta de memòria SD als mitjons.Luckily I had kept the SD card in my socks. — Mosa'ab Elshamy (@mosaaberizing) August 14, 2013
En 30 segons, has desvetllat un secret que hem guardat des de fa mes de 30 anys.In 30 seconds,you undid a secret that we've kept for over 30 years.
L'havies guardat?You kept it?
Les seves inclinacions eren el secret més mal guardat de la cort.His proclivities were the worst kept secret at court.
Si es veritat, ho he guardat en secret per donar-te una sorpresa Son Gohan.It's true, I kept it a secret to surprise you, Gohan.

Questions and answers about guardar conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about guardar
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
guaitarobserve
guanyarwin
guarnirdecorate
Different length:
guardonaraward

Do you know these verbs?

VerbTranslation
esterilitzarsterilize
evacuarevacuate
felicitarcongratulate
finirend
fixar-sefocus on
fregirfry
guanyarwin
guardonaraward
guarnirdecorate
impossibilitarmake impossible