Funcionar conjugation

Conjugate funcionar - work

Present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funciono I work
Tu
funciones you work
Ell(a)/Vostè
funciona he/she works
Nosaltres
funcionem we work
Vosaltres
funcioneu you all work
Ell(e)s
funcionen they work

Preterite past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funcioní I worked
Tu
funcionares you worked
Ell(a)/Vostè
funcionà he/she worked
Nosaltres
funcionàrem we worked
Vosaltres
funcionàreu you all worked
Ell(e)s
funcionaren they worked

Past imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funcionava I was working
Tu
funcionaves you were working
Ell(a)/Vostè
funcionava he/she was working
Nosaltres
funcionàvem we were working
Vosaltres
funcionàveu you all were working
Ell(e)s
funcionaven they were working

Future tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funcionaré I will work
Tu
funcionaràs you will work
Ell(a)/Vostè
funcionarà he/she will work
Nosaltres
funcionarem we will work
Vosaltres
funcionareu you all will work
Ell(e)s
funcionaran they will work

Conditional mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funcionaria I would work
Tu
funcionaries you would work
Ell(a)/Vostè
funcionaria he/she would work
Nosaltres
funcionaríem we would work
Vosaltres
funcionaríeu you all would work
Ell(e)s
funcionarien they would work

Present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
he funcionat I have worked
Tu
has funcionat you have worked
Ell(a)/Vostè
ha funcionat he/she has worked
Nosaltres
hem funcionat we have worked
Vosaltres
heu funcionat you all have worked
Ell(e)s
han funcionat they have worked

Past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
havia funcionat I had worked
Tu
havies funcionat you had worked
Ell(a)/Vostè
havia funcionat he/she had worked
Nosaltres
havíem funcionat we had worked
Vosaltres
havíeu funcionat you all had worked
Ell(e)s
havien funcionat they had worked

Past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
haguí funcionat I had worked
Tu
hagueres funcionat you had worked
Ell(a)/Vostè
hagué funcionat he/she had worked
Nosaltres
haguérem funcionat we had worked
Vosaltres
haguéreu funcionat you all had worked
Ell(e)s
haguéren funcionat they had worked

Future perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauré funcionat I will have worked
Tu
hauràs funcionat you will have worked
Ell(a)/Vostè
haurà funcionat he/she will have worked
Nosaltres
haurem funcionat we will have worked
Vosaltres
haureu funcionat you all will have worked
Ell(e)s
hauren funcionat they will have worked

Conditional perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hauria funcionat I would have worked
Tu
hauries funcionat you would have worked
Ell(a)/Vostè
hauria funcionat he/she would have worked
Nosaltres
hauríem funcionat we would have worked
Vosaltres
hauríeu funcionat you all would have worked
Ell(e)s
haurien funcionat they would have worked

Subjunctive of present tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funcioni (so that I) work
Tu
funcionis (so that you) work
Ell(a)/Vostè
funcioni (so that he/she) works
Nosaltres
funcionem (so that we) work
Vosaltres
funcioneu (so that you all) work
Ell(e)s
funcionin (so that they) work

Subjunctive of imperfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
funcionés (so that I) was working
Tu
funcionessis (so that you) were working
Ell(a)/Vostè
funcionés (so that he/she) was working
Nosaltres
funcionéssim (so that we) were working
Vosaltres
funcionéssiu (so that you all) were working
Ell(e)s
funcionessin (so that they) were working

Subjunctive of present perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagi funcionat (so that I) have worked
Tu
hagis funcionat (so that you) have worked
Ell(a)/Vostè
hagi funcionat (so that he/she) has worked
Nosaltres
hàgim funcionat (so that we) have worked
Vosaltres
hàgiu funcionat (so that you all) have worked
Ell(e)s
hagin funcionat (so that they) have worked

Subjunctive of past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
hagués funcionat (so that I) had worked
Tu
haguessis funcionat (so that you) had worked
Ell(a)/Vostè
hagués funcionat (so that he/she) had worked
Nosaltres
haguéssim funcionat (so that we) had worked
Vosaltres
haguéssiu funcionat (so that you all) had worked
Ell(e)s
haguessin funcionat (so that they) had worked

Subjunctive of periphastic past perfect tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vagi funcionar (so that I) worked
Tu
vagis funcionar (so that you) worked
Ell(a)/Vostè
vagi funcionar (so that he/she) worked
Nosaltres
vàgim funcionar (so that we) worked
Vosaltres
vàgiu funcionar (so that you all) worked
Ell(e)s
vagin funcionar (so that they) worked

Periphastic past tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig funcionar I worked
Tu
vas funcionar you worked
Ell(a)/Vostè
va funcionar he/she worked
Nosaltres
vam funcionar we worked
Vosaltres
vau funcionar you all worked
Ell(e)s
van funcionar they worked

Periphastic past anterior tense

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Jo
vaig haver funcionat I had worked
Tu
vas haver funcionat you had worked
Ell(a)/Vostè
va haver funcionat he/she had worked
Nosaltres
vam haver funcionat we had worked
Vosaltres
vau haver funcionat you all had worked
Ell(e)s
van haver funcionat they had worked

Imperative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
funciona work!
Ell(a)/Vostè
funcioni let him/her work!
Nosaltres
funcionem let's work!
Vosaltres
funcioneu work!
Ell(e)s
funcionin let them work!

Imperative negative mood

Catalan FormEnglish TranslationEx.
Tu
no funcionis don't work!
Ell(a)/Vostè
no funcioni don't let him/her work!
Nosaltres
no funcionem let's not work!
Vosaltres
no funcioneu don't work!
Ell(e)s
no funcionin don't let them work!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for funcionar

This verb can also mean the following: function

Examples of funcionar

Example in CatalanTranslation in EnglishFm.
La capacitat de la Unió de funcionar d’acord amb els principis fonamentals dels tractats (vegeu el capítol 4, “Com funciona la Unió?”) serà més difícil amb més de trenta països.The ability of the Union to function in accordance with the fundamental principles of the Treaties (see Chapter 4: ‘How does the EU work?’) will be harder with more than 30 countries.
Només podrà funcionar un sistema polític i jurídic basat en elThe only kind of system that will work is a political and legal system based on majority voting, with checks and balances built in.
Es van fer fullets i cartells en diferents idiomes.Una de les iniciatives que més bé va funcionar va ser contactar persones influents de lesdiferents comunitats estrangeres.Immigrants can beencouraged to participate alongside citizens in the work of these consultative bodies.
La distribució a les petites llibreries no va funcionar, per la qual cosa aquells qui els volien comprar també van tenir dificultats en trobar-los.The distribution among small book stores did not work, so those who wanted to buy them also found difficulty to do so.
El meu cervell pràcticament va deixar de funcionar.Practically, my brain stopped working.
Com... com funciones?How... ..how do you work?
És com funciones aquestes dues coses.It's how the two work together.
E.V.: Quan un projecte funciona en base a un model de cooperació en què "L'usuari té el poder", és important valorar seriosament la participació de la teva audiència.E.V.: When a project works on a model of cooperation that is "The user is in charge", it is important to soberly appraise the active participation of your audience.
La idea "fes poc, però bé" funciona millor que la idea de "fes molt, però malament".The idea "do a little, but well" works better than the idea "do a lot, but badly".
En aquesta xerrada de TEDx a Boston, Ashifi Gogo explica com funciona aquesta solució amb la combinació de telèfons mòbils, de la comunitat i de la cooperació dels governs i de les empreses farmacèutiques:In this TEDx Boston talk, Ashifi Gogo explains how his solution works by combining cell phones, community, and the cooperation of governments and pharmaceutical companies:
Tot funciona quan ho fem junts.The whole thing works when we are doing it together.
Així funciona Ping:This is how the Ping works:
Com funcioneu els qui feu l'edició catalana?And how does the Catalan team work?
Les que es poden reparar tenen una segona vida útil com a mitjà de transport econòmic als carrers de Guatemala. Les que són inutilitzables com a bicicleta es converteixen en màquines que funcionen amb pedals per ajudar a dur a terme les tasques quotidianes com ara bombar aigua, moldre blat de moro, mesclar, pelar fruita seca o fer teules.Those that they can repair, get a new life as inexpensive means of transportation in the streets of Guatemala and those that aren't usable as bicycles anymore get turned into pedal powered machines to help in daily work such as pumping water, grinding corn, blending, shelling nuts and making roof tiles.
Òbviament les polítiques de repressió brutal funcionen. http://t.co/IQSnb7Ifu7Politics of brutal pressure evidently works. http://t.co/IQSnb7Ifu7 — Carl Bildt (@carlbildt) November 21, 2013
Podem unir sinergies, deixar-nos idees, copiar models que funcionen a altres països i adaptar-los a la nostra realitat local, podem ensenyar-nos mútuament, podem aportar quelcom a la construcció de coneixement col·lectiva i podem modificar les agendes polítiques gràcies al ressò de les accions a les xarxes socials.We can create synergies, lend each other ideas, copy models that work in other countries and adapt them to our local realities, we can teach each other, we can contribute to the construction of collective knowledge, and we can modify political agendas thanks to the echo that actions have in social media.
Perquè és així com funcionen les estructures de poder.Because that’s how power structures work.
- Les coses funcionen així aquí.- It how it works in this town.
Crec que funcionarà... Tot el que necessito és una forma d'arribar a l'altre costat.I think it will work-- all I need is a way to get over to the other side.
Crec que el que sigui el seu pla per derrotar els Observadors funcionarà.I believe that whatever his plan is to defeat the Observers, it will work.
Estàs segur que funcionarà, Walter?Are you sure this will work, Walter?
Ei... funcionarà.Hey... this will work.
Això funcionarà, matarà als Àngels.This will work, this will kill the Angels.
De veritat creies que funcionaria?You actually thought that would work?
Necessito saber com funcionaria.I need to know how this would work.
Sabia que funcionaria.I knew it would work.
Esperem que funcioni i gràcies pel suport!Let's hope this all works out, and thank you for the support! — Gissur Simonarson CN (@GissiSim) August 25, 2015
Un cop dit això, és gairebé segur que començarem a treballar amb l'aplicació per a Android, una vegada l'aplicació per a iOS surti i trobi el seu lloc al mercat. No tenim plans perquè funcioni per a Blackberry o Windows.Having said that, we will most certainly start working on an Android App once the iOS app takes off and finds its place on the market. we do not have plans for Blackberry and Windows.
El risc és que no funcioni, si és així, morirà.The risk is that it won't work. And if it doesn't, he'll die.
Però perquè funcioni t’has de concentrar en un record.But in order for it to work, you need to think of a memory.
Per ser honest, no crec que funcioni.To be honest, I don't think it's going to work out.
Carnets, seguretat social, targetes de crèdit que funcionin.There's identification, social security, credit card numbers, the works.
El nostre equip sembla estar funcionant perfectament, Comandant.Our equipment seems to be working perfectly, Commander.
El mòdul està funcionant perfectament, capità.The module is working perfectly, Captain.
Perquè no està funcionant el sèrum?Why isn't the serum working?
- Ja es que no està funcionant!- I know it's not working!
Esta funcionant.It's working.
D’altres principis implantats progressivament també han funcionat correctament: els consumidors han tingut garantit el proveïment i han gaudit d’uns preus estables, ben protegits de les fluctuacions del mercat mundial.Other principles adopted over the course of time have also worked well. Consumers enjoy security of supply and the prices of agricultural products are kept stable, protected from fluctuations on the world market.
Podrienbeneficiar-se d’ajudes per a l’obtenció de locals adequats i establir relacions amborganismes professionals per garantir la qualitat dels cursos.20.Els programes, idealment, s’haurien de basar en avaluacions que demostressin el queha funcionat i el que no ha anat bé amb els grups de nouvinguts.21.Les avaluacions dutes a terme en diversos països es podrien compartir i, basant-se enl’experiència del màxim de països possibles, es podrien elaborar una sèrie de normesde qualitat voluntàries per a la formació lingüística i cívica.They could receive support forcapacity building and be linked with professional organisations so as to ensure qualitycontrol.20.Programmes are ideally based on evaluations showing what has worked and what hasnot worked with previous groups of newcomers. 21.Evaluations made in various countries could be brought together and on the basis ofexperiences in as many countries as possible, a series of voluntary quality standardscould be designed for language and civic training.
O'Neal, ha funcionat!O'Neal, it worked!
No m'haurien patejat si l'estúpid raig letal hagués funcionat.There wouldn't have been any ass-kickings if that stupid death ray had worked.
Bé, llevat d'això, el teu pla ha funcionat de meravella.Well, apart from these, your escape ploy worked brilliantly.

Questions and answers about funcionar conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about funcionar
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
sancionarsanction

Do you know these verbs?

VerbTranslation
escalarscale
estarhave a characteristic
exiliarexile
fermake
finirend
foradarpierce
fornirsupply
fumarsmoke
fundarfound
girarturn